Grao en Fisioterapia

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vivas Costa, Jamile
Presidenta
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
González Doníz, María Luz
Vogal PDI
Fernández Cervantes, Ramón
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
González Cabanach, Ramón
Vogal PDI
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
González Doníz, María Luz
Presidenta
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Gómez Anido, Valeria
Vogal Estudante
Iglesias Asorey, Carlos
Vogal Estudante
Riveiro Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Sánchez Domínguez, Noelia
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
González Doníz, María Luz
Presidenta
Souto Gestal, Antonio José
Secretario
Chouza Insua, Marcelo Javier
Vogal PDI
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Amado Vázquez, María Eugenia
Vogal PDI
Sandar Casal, Lucía
Vogal Estudante
López Rodríguez, Marcos
Vogal Estudante

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 294
Homes 2021/2022 149
Mulleres 2021/2022 145
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 17.140
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.140
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 825
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 171
% créditos repetidos 2021/2022 5,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,29
Taxa de evaluación 2021/2022 95,99
Taxa de éxito 2021/2022 92,89
Taxa de rendemento 2021/2022 89,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 93,73
Taxa de graduación 2017/2018 77,78
Taxa de abandono 2019/2020 2,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 332
Homes 2021/2022 154
Mulleres 2021/2022 178
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 18.730
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 17.660
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 873
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 195
% créditos repetidos 2021/2022 5,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,42
Taxa de evaluación 2021/2022 94,86
Taxa de éxito 2021/2022 93,38
Taxa de rendemento 2021/2022 88,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 292
Homes 2020/2021 135
Mulleres 2020/2021 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 16.380
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 15.870
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 309
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 204
% créditos repetidos 2020/2021 3,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,1
Taxa de evaluación 2020/2021 97,03
Taxa de éxito 2020/2021 94,26
Taxa de rendemento 2020/2021 91,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 89,56
Taxa de graduación 2016/2017 74,68
Taxa de abandono 2018/2019 5,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 334
Homes 2020/2021 143
Mulleres 2020/2021 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 18.270
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.670
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 385,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 216
% créditos repetidos 2020/2021 3,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,7
Taxa de evaluación 2020/2021 96,41
Taxa de éxito 2020/2021 94,79
Taxa de rendemento 2020/2021 91,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 306
Homes 2019/2020 131
Mulleres 2019/2020 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.710
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 16.010
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 822
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 873
% créditos repetidos 2019/2020 9,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,86
Taxa de evaluación 2019/2020 97,17
Taxa de éxito 2019/2020 98,88
Taxa de rendemento 2019/2020 96,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 88,19
Taxa de graduación 2015/2016 77,14
Taxa de abandono 2017/2018 2,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 138
Mulleres 2019/2020 200
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.160
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.420
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 846
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 897
% créditos repetidos 2019/2020 9,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,69
Taxa de evaluación 2019/2020 96,98
Taxa de éxito 2019/2020 98,93
Taxa de rendemento 2019/2020 95,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
60
12
5
Anatomía II
64
10
5
Fisioloxía
66
2
3
Biofísica e Bioquímica
68
12
3
Cinesiterapia Xeral
43
33
3
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
64
17
7
Valoración Funcional e Psicosocial
78
2
3
Fisioterapia Xeral
76
4
4

2º Curso

Biomecánica
62
3
4
Semioloxía Clínica
56
6
2
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
61
9
2
Psicoloxía
47
0
0
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
61
1
1
Fisioterapia Manual e Osteopática I
59
2
5
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
57
1
1
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
58
3
4
Fisioterapia Respiratoria
45
22
4

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
68
0
1
Fisioterapia Manual e Osteopática II
59
12
7
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
63
8
7
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
56
8
5
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
68
0
1
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
59
2
1
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
59
2
8
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
65
0
3
Nutrición e Fisioterapia
8
0
0
Inglés
5
0
0
Estadías Clínicas I
66
1
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
51
1
1
Lexislación e Administración Sanitaria
63
0
2
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
61
2
0
Ecografía en Fisioterapia
48
0
2
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
31
0
0
Traballo Fin de Grao
71
0
10
Estadías Clínicas II
72
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
49
7
2
Anatomía II
46
7
3
Fisioloxía
50
2
3
Biofísica e Bioquímica
56
7
3
Cinesiterapia Xeral
62
4
1
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
52
10
3
Valoración Funcional e Psicosocial
59
6
1
Fisioterapia Xeral
57
6
2

2º Curso

Biomecánica
65
9
4
Semioloxía Clínica
68
7
0
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
57
13
4
Psicoloxía
64
0
0
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
74
1
0
Fisioterapia Manual e Osteopática I
68
6
2
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
72
1
1
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
68
6
3
Fisioterapia Respiratoria
61
13
1

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
61
0
0
Fisioterapia Manual e Osteopática II
62
8
5
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
68
4
6
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
67
2
1
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
63
0
0
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
76
0
3
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
70
5
3
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
53
0
0
Nutrición e Fisioterapia
21
0
0
Inglés
2
0
0
Estadías Clínicas I
70
0
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
55
0
3
Lexislación e Administración Sanitaria
62
0
3
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
60
1
0
Ecografía en Fisioterapia
44
0
0
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
44
0
1
Traballo Fin de Grao
66
0
12
Estadías Clínicas II
56
2
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
67
3
2
Anatomía II
72
2
1
Fisioloxía
68
0
0
Biofísica e Bioquímica
76
4
7
Cinesiterapia Xeral
75
2
1
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
77
0
1
Valoración Funcional e Psicosocial
77
0
5
Fisioterapia Xeral
79
0
2

2º Curso

Biomecánica
58
2
3
Semioloxía Clínica
62
1
1
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
76
0
0
Psicoloxía
54
0
1
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
65
1
3
Fisioterapia Manual e Osteopática I
67
1
4
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
70
0
2
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
100
0
2
Fisioterapia Respiratoria
76
2
3

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
63
0
0
Fisioterapia Manual e Osteopática II
82
8
5
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
60
5
8
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
67
0
1
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
59
0
0
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
68
0
2
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
52
0
3
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
54
0
1
Nutrición e Fisioterapia
10
0
1
Inglés
2
0
0
Estadías Clínicas I
57
0
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
64
0
1
Lexislación e Administración Sanitaria
72
0
0
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
77
0
0
Ecografía en Fisioterapia
54
0
2
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
55
0
1
Traballo Fin de Grao
71
0
15
Estadías Clínicas II
73
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Abordaxe da parálise facial dende a fisioterapia: revisión sistemática

Abordaxe de fisioterapia en pacientes con debilidade adquirida na Unidade de Coidados Intensivos: unha revisión bibliográfica

Abordaxe fisioterapéutica dun caso de inestabilidade crónica de nocello

Abordaxe fisioterapéutica dunha paciente con bronquiectasias asociadas a inmunodeficiencia primaria. Caso clínico

Abordaxe fisioterapéutico preoperatorio e postoperatorio tras unha rotura do ligamento cruzado anterior nun xogador de fútbol semiprofesional: un caso clínico

Adestramento Interválico de Alta Intensidade en pacientes tras sufrir Ictus

Análise descriptiva da situación da perspectiva de xénero nos estudos de Grao de Fisioterapia en España

Análise descritiva da presenza da Fisioterapia en Saúde Mental nos Graos en Fisioterapia das universidades públicas en España

Análise morfofuncional ecográfica do serrato anterior en suxeitos con dor de ombro vs suxeitos sans

Beneficios da Terapia de Conciencia Corporal Basal (TCCB) e a súa eficacia en pacientes con enfermidade mental

Efectividade das técnicas manuais de permeabilización bronquial en nenos menores de dous anos con bronquiolite aguda cun grao de severidade de leve a moderada. Revisión bibliográfica

Efectividade do tratamento de puntos gatillo miofasciais no Síndrome de Impingement Subacromial: unha revisión da literatura

Efectividade dun programa de fisioterapia sobre o equilibrio e a marcha para nenos e nenas con distrofia muscular de Duchenne

Efecto da electropunción segmentaria en combinación con neuromodulación percutánea periférica ecoguiada sobre a dor de ombreiro. Un proxecto de investigación

Efecto da musicoterapia como recurso terapéutico en pacientes con enfermidade de Parkinson

Efectos do exercicio de dobre tarefa cognitivo-motor en adultos maiores sans

Efectos dun programa de fisioterapia con música activa na sintomatoloxía da enfermidade de Alzheimer en fases iniciais

Eficacia da danza na sintomatoloxía da enfermidade de Parkinson

Eficacia da técnica respiratoria Buteyko no tratamento de nenos e adolescentes con asma bronquial: unha revisión bibliográfica

Eficacia da terapia de inducción miofascial (M.I.T.®) e dun programa de respiración lenta e profunda na mellora da dor e percepción de calidad de vida en pacientes con endometriose: un proxecto de investigación

Eficacia da terapia desconxestiva complexa no linfedema e edema mixto e a súa influencia en diferentes parámetros

Eficacia da vibración muscular focal no tratamento da espasticidade na poboación con patoloxía neurolóxica: unha revisión bibliográfica

Eficacia das técnicas de permeabilización das vías aéreas en pacientes con ELA: unha revisión bibliográfica

Eficacia do adestramento de forza en persoas con diabetes tipo 2 para mellorar a súa calidade de vida: unha revisión sistemática

Eficacia do exercicio terapéutico acuático en comparación co terrestre na artrose de xeonllo: unha revisión bibliográfica

Eficacia do exercicio terapéutico en doentes sometidos a transplante de células nai hematopoieticas: revisión sistemática

Eficacia do exercicio terapéutico na escoliose idiopática: unha revisión bibliográfica

Eficacia do exercicio terapéutico nas disfuncións temporomandibulares

Eficacia do fortalecemento precoz dos estabilizadores escapulares e deltoides en persoas con próteses de ombreiro inversa: un proxecto de investigación

Eficacia dos métodos de fisioterapia na recuperación pospartido no fútbol

Eficacia dun programa de adestramento da musculatura inspiratoria en nenos con Fibrose Quística

Eficacia dun programa de exercicio acuático vs. artroscopia de cadeira para o tratamento do Impingement Femoroacetabular

Eficacia dun programa de exercicio en nenos con discinesia ciliar primaria: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de exercicio interválico a alta intensidade frente a un programa de exercicio continuo a intensidade moderada en nenos con asma inducida por exercicio: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico en adultos maiores con pé diabético: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico impartido mediante telerrehabilitación en pacientes con Parkinson: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico para a prevención de lesións no ombreiro en tenistas junior

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico para a prevención e tratamento da pubalxia no hockey sobre patíns e outros deportes que impliquen o sobreuso das estruturas miotendinosas aductoras da cadeira: unha revisión bibliográfica

Eficacia dun programa de fisioterapia dirixido á prevención de caídas en adultos con ataxia cerebelosa hereditaria: unha revisión bibliográfica

Eficacia dun programa de pre rehabilitación na calidade de vida e na tolerancia ao exercicio en pacientes post operados de cáncer de pulmón: unha revisión bibliográfica

Eficacia dun programa de prehabilitación en pacientes con cancro colorrectal. Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de prevención da dor inguinal en futbolistas semiprofesionais da provincia da Coruña. Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de prevención de caídas en maiores institucionalizados: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de rehabilitación pulmonar en pacientes con sarcoidosis pulmonar. Unha revisión bibliográfica

Eficacia dun programa de telerehabilitación en adultos maiores fráxiles mediante exercicio terapéutico multicompoñente: deseño dun proxecto

Eficacia dun programa de telerehabilitación en pacientes con EPOC: unha revisión bibliográfica

Eficacia dun programa de terapia acuática na mllora da calidade do sono en pacientes con Síndrome de Fatiga Crónica. Un proxecto de investigación

Eficacia dun protocolo de mobilización precoz sobre o estado funcional a longo prazo en pacientes críticos: un proxecto de investigación

Eficacia dun tratamento conservador vs cirúrxico nunha luxación anterior traumática de ombro: revisión bibliográfica

Eficacia na tortícolis muscular conxénita da fisioterapia

Eficacia no paciente amputado da terapia en espello: unha revisión bibliográfica

Estudo transversal sobre diferenzas propioceptivas e de imaxinería motora entre suxeitos con e sen dor lumbar crónico

Estudo transversal sobre postura e cinemática da columna toracolumbar entre suxeitos con e sen dor lumbar crónica

Influencia da perna hábil no lado das lesións de ligamento cruzado anterior en futbolistas. Estudo piloto e proxecto de investigación

Influenza das expectativas do paciente sobre os resultados da intervención de Fisioterapia

Interrelación das alteracións mandibulares no plano saxital e a postura corporal: unha revisión bibliográfica

Intervención de fisioterapia mediante asistencia robótica na rehabilitación da marcha do paciente con lesión medular

Intervención grupal baseada nun programa de exercicio terapéutico para unha paciente con fibromialxia. Estudo dun caso clínico

Intervencións de exercicio no manexo da depresión posparto: unha revisión bibliográfica

Modificación do protocolo Hölmich para o tratamento eficaz da osteopatía dinámica da pube adaptado a mulleres futbolistas

Modificacións a curto prazo na dor e na disfunción mediante a aplicación de kinesiotape en pacientes de 18 a 65 anos con lumbalxia mecánica de menos de tres semanas de evolución

O exercicio como enfoque terapéutico no tratamento da sarcopenia en adultos maiores

Prevalencia das lesións do ombreiro en xogadores e xogadoras de tenis de mesa

Programa de exercicio terapéutico abdominopelviperineal dirixido ás xogadoras de hóckey a patíns do clube Deportivo Liceo: un proxecto de investigación

Programa de intervención fisioterápica baseado en técnicas de neurodinamia e exercicio terapéutico en xogadores de baloncesto con inestabilidade crónica de nocello

Proxecto de investigación e estudio piloto sobre a eficacia do exercicio terapéutico administrado de forma presencial vs online en suxeitos con osteoartritis de xeonllo

Recursos terapéuticos utilizados dende a fisioterapia en pacientes con esquizofrenia: revisión sistemática

Revisión bibliográfica sobre a redución da dor crónica con exercicio terapéutico en adultos con artritis reumatoide

Revisión bibliográfica sobre as lesións máis comúns nas articulacións do ombreiro e o xeonllo derivadas da práctica de Crossfit

Tratamento de fisioterapia en nenos con alteración da función de defecación de orixe non neuroxénico

Un estudo prospectivo dos factores de risco de escordadura lateral do nocello en xogadores de baloncesto entre 10 e 14 anos. Un proxecto de investigación

A fisioterapia na abordaxe do neno prematuro: unha revisión bibliográfica

Abordaxe fisioterapéutica nun doente post COVID-19 tras tromboembolismo pulmonar. Caso clínico

Afección da forza isométrica dos rotadores externos do ombreiro en xogadores de voleibol con neuropatía do supraescapular. Un proxecto de investigación

Alteración da estrutura cerebral en lactantes con ventilación mecánica: unha revisión sistemática

Análise comparativa da eficacia da marcha nórdica vs estimulación auditiva rítmica nos parámetros espazo-temporais da marcha de pacientes con Parkinson: proxecto de investigación

Análise comparativa das técnicas exploratorias ecográficas sobre a función do diafragma: unha revisión bibliográfica

Análise da implementación da Fisioterapia no paciente crítico no Servizo Galego de Saude

Análise da relación entre as disfuncións temporomandibulares e a dor cervical

Análise da situación da Fisioterapia oncolóxica no ámbito hospitalario de Galicia e Asturias

Aplicabilidade dunha proba de resistencia inspiratoria e da súa capacidade para detectar cambios tras un programa de adestramento sobre a musculatura respiratoria en comparación coa máxima ventilación sostible, en dúas poblacións de estudo

Beneficios de correr descalzo: unha revisión bibliográfica

Comparación do Adestramento con Restrición do Fluxo Sanguíneo co Adestramento Convencional en mulleres futbolistas con reconstrución do LCA

Disfuncións do piso pélvico na muller deportista: unha revisión bibliográfica

É eficaz a incorporación da punción seca a un protocolo de exercicio terapéutico na síndrome dolorosa do trocánter maior?: un proxecto de investigación

Efectividade do tratamento de Fisioterapia en doentes críticos sometidos a ventilación mecánica invasiva: unha revisión bibliografica

Efecto dun programa de fisioterapia combinado con realidade virtual, para a mellora da marcha e o equilibrio, en personas con parálise cerebral

Efecto dun programa de fisioterapia combinado con realidade virtual, para a mellora da marcha e o equilibrio, en personas con parálise cerebral

Efecto dun programa de fisioterapia combinado con realidade virtual, para a mellora da marcha e o equilibrio, en personas con parálise cerebral

Efecto dun programa de fisioterapia combinado con realidade virtual, para a mellora da marcha e o equilibrio, en personas con parálise cerebral

Efectos a curto prazo das técnicas de terapia manual no diafragma: un proxecto de investigación

Efectos do adestramento do equilibrio con realidade virtual vs outras alternativas en pacientes con Esclerose Múltiple: revisión bibliográfica

Efectos do exercicio aerobio na sintomatoloxía motora da enfermidade de Alzheimer: unha revisión sistemática

Efectos dun programa de exercicio terapéutico dirixido á rexión lumbo-pélvica para diminuír o valgo dinámico de xeonllo en prevención da rotura de ligamento cruzado anterior en deportistas femininas: un proxecto de investigación

Eficacia da combinación de terapia de espello baseada en tarefas, adestramento orientado a tarefas e estimulación eléctrica funcional en doentes con ACV. Proxecto de investigación

Eficacia da diatermia no tratamento fisioterapéutico da tendinite do supraespiñoso

Eficacia da electroestimulación craneal non invasiva sobre a calidade de vida en relación co equilibrio e a marcha en pacientes con esclerose múltiple

Eficacia da electrolise percutánea en persoas con tenosinovite de De Quervain: un proxecto de investigación

Eficacia da electrólise percutánea intratisular nas tendinopatías do membro inferior

Eficacia da fisioterapia no tratamento da incontinencia urinaria post-prostatectomía

Eficacia da fisioterapia no vaxinismo secundario tras unha lesión derivada do parto: un proxecto de investigación

Eficacia da fisioterapia prenatal na prevención de episiotomías: unha revisión bibliográfica

Eficacia da neurodinamia vs estiramentos pasivos en adultos novos con restrición na cadea posterior: un proxecto de investigación

Eficacia da telerehabilitación fronte á rehabilitación pulmonar presencial en doentes con síndrome aguda post-COVID-19: un proxecto de investigación

Eficacia da terapia de indución miofascial fronte a un programa de exercicios terapéuticos na abordaxe de suxeitos con dor craneofacial crónica de orixe neuromuscular-esquelético. Proxecto de investigación

Eficacia das medidas preventivas na recidiva lesional tras ligamentoplastia do LCA no deporte: revisión sistemática

Eficacia das técnicas neurodinámicas VS estiramento muscular no Síndrome de Isquiotibiais Curtos: unha revisión bibliográfica

Eficacia do adestramento aeróbico e do adestramento de forza-resistencia nas enfermidades neuromusculares

Eficacia do tratamento conservador de fisioterapia despois da rotura de menisco: unha revisión bibliográfica

Eficacia do tratamento en enfermidades respiratorias obstructivas con realidade virtual VS Cicloergómetro / Tapiz rodante. Revisión bibliográfica

Eficacia dos exercicios propioceptivos en suxeitos non deportistas con escordadura de nocello

Eficacia dos exoesqueletos na rehabilitación da marcha en pacientes con lesión medular

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico e terapia asistida con animais sobre marcha e equilibrio en pacientes con Alzheimer: proxecto de investigación

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico en 3 suxeitos con diástase abdominal: un estudo de casos

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico no tratamento da incontinencia urinaria de esforzo en mulleres menopáusicas: tratamento grupal fronte a un tratamento individual

Eficacia dun programa de fisioterapia na prevención de lesións no surf. Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de rehabilitación de 8/9 meses fronte a un programa de 18 meses en pacientes sometidos a plastia LCA autóloga: un proxecto de investigación

Eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico en persoas con Síndrome de Guillain Barré superada a fase aguda. Un proxecto de investigación

Eficacia dun protocolo de exercicios hipopresivos vs abdominais clásicos con preactivación de transverso en diástase abdominal posparto: proxecto de investigación

Eficacia e seguridade das técnicas de hiperinsuflación mecánica e insuflación-exsuflación no paciente crítico. Unha revisión bibliográfica

Eficacia terapéutica das ondas de choque extracorpóreas nas tendinopatías calcificadas do manguito rotador

Eficaza dun programa de exercicio terapéutico en mulleres diagnosticadas de endometriose non profunda: proxecto de investigación

Estudo do coñecemento sobre a Fisioterapia en estudantes de Medicina, Enfermería e Podoloxía nas Facultades de Galicia

Fisioterapia habitual combinada con electro estimulación vs fisioterapia habitual no control da espasticidade do lesionado medular completo

Fisioterapia na enfermidade de Dupuytren: unha revisión da literatura

Fotogrametría do ángulo craneovertebral en suxeitos con e sen dor cervical crónica: un estudo transversal e de fiabilidade

Influencia do ciclo menstrual na incidencia lesiva no complexo nocello-pé: unha revisión bibliográfica

Influencia dos factores contextuais sobre os resultados da intervención terapéutica no paciente con dor crónica

Intervención ambulatoria nun paciente con bronquiectasia: un caso clínico

Nivel de competencia en ecografía dos fisioterapeutas de Galicia

Prevalencia de lesións musculoesqueléticas no adestramento de CrossFit® en deportistas da área da Coruña: un proxecto de investigación

Programa de rehabilitación mediante exercicio terapéutico nun paciente con ombreiro de nadador: caso clínico real

Reeducación da marcha en pacientes postictus mediante asistencia robótica vs. fisioterapia convencional: unha revisión bibliográfica

Relación entre a hiperpronación do pé e o desenvolvemento de disfuncións no complexo lumbopélvico. Unha revisión bibliográfica

Relación entre a presenza de dor lumbar e o rango de extensión da columna lumbar na ximnasia rítmica: un proxecto de investigación

Revisión bibliográfica sobre a eficacia da fisioterapia na prevención da inestabilidade crónica do nocello e as súas recorrencias

Revisión bibliográfica sobre a eficacia da fisioterapia no tratamento postoperatorio do ligamento cruzado anterior para aumentar ROM do xeonllo e a forza do cuádriceps nos atletas

Revisión bibliográfica sobre a eficacia da hipoterapia na mellora do control postural e o equilibrio en nenos con PCI espástica

Revisión bibliográfica sobre as hipóteses etiopatóxenas da fibromialxia

Terapia acuática na enfermidade de Parkinson: unha revisión bibliográfica

Abordaxe de fisioterapia en pacientes que padeceron COVID-19: unha revisión bibliográfica

Actitude en anteversión pélvica e restriccións de mobilidade nos movementos de extensión de cadeira, dorsiflexión e elevación da perna recta, como factores de risco en lesións mioconectivas de isquiotibiais no fútbol. Proxecto de investigación.

Adestramento da musculatura respiratoria na asma: unha revisión sistemática

Adestramento de forza en persoas maiores para mellorar a súa calidade de vida

Adestramento de forza na dor cervical inespecífica: unha revisión bibliográfica

Análise comparativa de dúas propostas de exercicio terapéutico no manexo da dor crónica cérvico-braquial de orixe musculo-esqueletico nunha poboación de estudantes de Ciencias da Saude: proxecto de investigación.

Análise da eficacia do tratamento farmacolóxico fronte ao quecemento en pacientes con broncoconstricción inducida polo exercicio

Análise da situación académica da fisioterapia cardiorrespiratoria nos grados de fisioterapia españois: Un proxecto de investigación

Análise da situación da fisioterapia escolar no territorio español. Un traballo de investigación

Análise da variación do recorrido articular do nocello durante o pedaleo a diferentes niveis de esforzo: un proxecto de investigación

Análise funcional cualitativa da musculatura estabilizadora lumbo-pélvica en adultos novos sans e con dor lumbar

Análise morfolóxico da musculatura anterolateral do abdomen en adultos xóvenes sans e con dor lumbar

Aproximación á Fisioterapia nos Servizos de Urxencias Hospitalarios no territorio galego. Un proxecto de investigación

Avaliación funcional, neurodinámica e da dor do membro superior en músicos de orquestra, profesionais e alumnos, que executan corda fretada

Beneficios dos exercicios respiratorios no control da ansiedade. Unha revisión bibliográfica

Comparación da eficacia da punción seca e as ondas de choque no tratamento da fascite plantar

Comparación da eficacia da vendaxe neuromuscular e as orteses de nocello-pé na corrección do pé equinovaro post-ictus

Debilidade adquirida na UCI: a MRC como instrumento de predición da capacidade funcional no doente crítico: unha revisión bibliográfica

Diseño dun programa de intervención de fisioterapia, para mellorar a función de MM.SS, en nenos con Parálise Cerebral

Efectividade da estimulación eléctrica neuromuscular e a estimulación cerebral non invasiva no tratamento da disfaxia post accidente cerebral vascular nas fases aguda ou subaguda: unha revisión da literatura

Efectividade da fisioterapia na incontinencia urinaria infantil

Efectividade do exercicio terapéutico no tratamento das cefaleas tensionais e migrañas: unha revisión bibliográfica

Efectividade do tratamento de fisioterapia no trastorno temporomandibular en paciente con patoloxía neurolóxica.Un caso clínico

Efecto da mobilización neural do nervio ciático no rango de movemento de flexión dorsal de nocello e no salto vertical en xogadores de voleibol

Efecto da realidade virtual combinada con fisioterapia na función do membro superior parético, en pacientes post-ictus en fase crónica: un proxecto de investigación

Efecto dun programa de fisioterapia para me llorar o equilibrio en sedestación e control de tronco en pacientes con Parálise Cerebral

Efectos diferenciais do adestramento de forza de levantamento e forza de CORE en pacientes con dor lumbar crónica: proxecto de investigación

Efectos do exercicio terapéutico combinado con música en fase inicial da enfermidade de Alzheimer

Efectos do fortalecemento da musculatura periférica e do exercicio aeróbico en pacientes con EPOC. Unha revisión bibliográfica

Eficacia da estabilización neuromuscular dinámica para a prevención de lesións musculares en futbolistas non profesionais: proxecto de investigación

Eficacia da Fisioterapia no tratamento da disfunción sexual feminina. Revisión bibliográfica

Eficacia da magnetoterapia de alta intensidade no tratamento de persoas con dor lumbar crónica de orixe músculo-esquelética: un proxecto de investigación

Eficacia da realidade virtual na rehabilitación da marcha do paciente medular

Eficacia da terapia acuática no tratamento da escordadura de nocello: proxecto de investigación

Eficacia da terapia robótica na rehabilitación das extremidades superiores en pacientes adultos con ictus

Eficacia da vibración local e a vibración de corpo completo en suxeitos con reconstrución do ligamento cruzado anterior

Eficacia das técnicas de fisioterapia non invasivas no tratamento da síndrome do intestino irritable

Eficacia das técnicas de respiración lenta e profunda na mellora da calidade de vida en suxeitos con dor crónica de orixe músculo-esquelética: revisión sistemática

Eficacia do adestramento da musculatura inspiratoria en transplantados pulmonares traqueostomizados: un proxecto de investigación

Eficacia do adestramento interválico de alta intensidade vs adestramento continuo en pacientes con infarto de miocardio: unha revisión bibliográfica

Eficacia do exercicio terapéutico en pacientes asmáticos como ferramenta para o control da asma. Revisión Bibliográfica

Eficacia do tratamento da discinese escapular para a rehabilitación da “patoloxía do Ombreiro de Nadador”

Eficacia dos distintos métodos de abordaxe fisioterapéutico na epicondilitis

Eficacia dun programa de adestramento de forza versus a aplicación de estimulación magnética transcraneal repetitiva para a redución da dor en mulleres con fibromialxia: Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de equilibrio en pacientes con antecedentes de escordadura lateral e inestabilidade crónica do nocello: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de fisioterapia cardiorrespiratoria en nenos/as con cardiopatías conxénitas

Eficacia dun protocolo de fortalecemento muscular e resistencia cardiovascular en individuos con Sarcopenia: un proxecto de investigación

Eficacia dunha intervención fisioterapéutica na incontinencia fecal postparto: un proxecto de investigación

Eficacia dunha intervención interdisciplinar con exercicio terapéutico no trastorno por atracón

Eficacia no paciente con lesión medular, do exercicio terapéutico de alta intensidade. Revisión bibliográfica

Electroestimulación magnética transcraneal para a redución da dor nos pacientes con xaquecas: un proxecto de investigación

Estudo comparativo para avaliar a eficacia da terapia combinada de fortalecemento de aductores e terapia manual versus terapia combinada e traballo de CORE en futbolistas con patoloxía inguinal relacionada con aductores. Un proxecto de investigación

Estudo descriptivo transversal sobre factores modificables que se relacionan coa disfunción de ombreiro en xogadores de voleibol. Un proxecto de investigación

Estudo do patrón respiratorio empregado durante o adestramento dos músculos inspiratorios en doentes con EPOC mediante ecografía. Un proxecto de investigación

Exercicio enriquecido combinado con educación en neurociencia da dor para o tratamento da fibromialxia: protocolo de investigación para un ensaio clínico aleatorizado controlado

Exercicio terapéutico para combater as consecuencias físicas do encerro por COVID 19: especial atención ás persoas maiores. Unha revisión bibliográfica.

Fisioterapia no membro superior en pacientes con parálise cerebral infantil mediante terapia de movemento inducido por restrición en comparación con terapia bimanual: unha revisión bibliográfica

Fisioterapia nos déficits de equilibrio e marcha en adultos con traumatismo cranioencefálico. Unha revisión bibliográfica

Influencia do exercicio físico durante o embarazo na incontinencia urinaria de esforzo e o parto: unha revisión sistemática

''Intervención fisioterápica nunha tendinopatía isquiotibial proximal durante a COVID-19: realización dun caso clínico''

Intervención fisioterápica para promover o control postural e o equilibrio nunha variante da Síndrome de Smith Magenis un caso clínico

Labor da fisioterapia na hipertensión arterial

O coñecemento acerca da Fisioterapia no mundo rural galego: Un proxecto de investigación

Programa de exercicio terapéutico en pacientes oncolóxicos entre os 14 e 21 anos en fase de habilitación que cursan con tumor cerebral: proxecto de investigación

Programa de fisioterapia baseado en exercicio terapéutico, TENS e termoterapia no tratamento da dismenorrea primaria

Proxecto Aprendizaxe e Servizo. Intervención de Fisioterapia nunha poboación de Etiopía

Proxecto ApS de fisioterapia na actividade de vela da Fundación María José Jove

Reeducación da marcha (marcha no chan vs marcha en cinta rodante) en nenos con Parálise Cerebral Espástica: Un proxecto de investigación

Relación da hiperpronación da articulación subastragalina ca disfunción do tendón de Aquiles: unha revisión narrativa

Relación entre a mobilidade da cadeira e a tendinopatía aquílea en atletas de 100 e 200 metros lisos de elite nacional

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10