Grao en Fisioterapia

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vivas Costa, Jamile
Presidente
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
González Doníz, María Luz
Vogal PDI
Fernández Cervantes, Ramón
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
González Cabanach, Ramón
Vogal PDI
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
González Doníz, María Luz
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario/a
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Gómez Anido, Valeria
Vogal Estudante
Iglesias Asorey, Carlos
Vogal Estudante
Riveiro Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Sánchez Domínguez, Noelia
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
González Doníz, María Luz
Presidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario/a
Chouza Insua, Marcelo Javier
Vogal PDI
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Amado Vázquez, María Eugenia
Vogal PDI
Sandar Casal, Lucía
Vogal Estudante
López Rodríguez, Marcos
Vogal Estudante

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 306
Homes 2019/2020 131
Mulleres 2019/2020 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.710
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 16.010
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 822
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 873
% créditos repetidos 2019/2020 9,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,86
Taxa de evaluación 2019/2020 97,17
Taxa de éxito 2019/2020 98,88
Taxa de rendemento 2019/2020 96,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 88,19
Taxa de graduación 2015/2016 77,14
Taxa de abandono 2017/2018 2,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 138
Mulleres 2019/2020 200
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.160
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.420
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 846
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 897
% créditos repetidos 2019/2020 9,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,69
Taxa de evaluación 2019/2020 96,98
Taxa de éxito 2019/2020 98,93
Taxa de rendemento 2019/2020 95,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 303
Homes 2018/2019 128
Mulleres 2018/2019 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.640
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.131
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 648
% créditos repetidos 2018/2019 10,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,21
Taxa de evaluación 2018/2019 93,18
Taxa de éxito 2018/2019 94,25
Taxa de rendemento 2018/2019 87,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 91,45
Taxa de graduación 2014/2015 79,17
Taxa de abandono 2016/2017 3,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 331
Homes 2018/2019 137
Mulleres 2018/2019 194
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 18.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.176
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 678
% créditos repetidos 2018/2019 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,76
Taxa de evaluación 2018/2019 93,11
Taxa de éxito 2018/2019 94,51
Taxa de rendemento 2018/2019 88

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 327
Homes 2017/2018 134
Mulleres 2017/2018 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 18.310
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.450
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 744
% créditos repetidos 2017/2018 10,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,99
Taxa de evaluación 2017/2018 93,41
Taxa de éxito 2017/2018 94,04
Taxa de rendemento 2017/2018 87,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88
Taxa de graduación 2013/2014 75,81
Taxa de abandono 2015/2016 4,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 348
Homes 2017/2018 140
Mulleres 2017/2018 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.280
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 750
% créditos repetidos 2017/2018 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,1
Taxa de evaluación 2017/2018 93,05
Taxa de éxito 2017/2018 94,22
Taxa de rendemento 2017/2018 87,67

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
67
3
2
Anatomía II
72
2
1
Fisioloxía
68
0
0
Biofísica e Bioquímica
76
4
7
Cinesiterapia Xeral
75
2
1
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
77
0
1
Valoración Funcional e Psicosocial
77
0
5
Fisioterapia Xeral
79
0
2

2º Curso

Biomecánica
58
2
3
Semioloxía Clínica
62
1
1
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
76
0
0
Psicoloxía
54
0
1
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
65
1
3
Fisioterapia Manual e Osteopática I
67
1
4
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
70
0
2
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
100
0
2
Fisioterapia Respiratoria
76
2
3

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
63
0
0
Fisioterapia Manual e Osteopática II
82
8
5
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
60
5
8
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
67
0
1
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
59
0
0
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
68
0
2
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
52
0
3
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
54
0
1
Nutrición e Fisioterapia
10
0
1
Inglés
2
0
0
Estadías Clínicas I
57
0
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
64
0
1
Lexislación e Administración Sanitaria
72
0
0
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
77
0
0
Ecografía en Fisioterapia
54
0
2
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
55
0
1
Traballo Fin de Grao
71
0
15
Estadías Clínicas II
73
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
58
9
3
Anatomía II
53
9
6
Fisioloxía
57
0
3
Biofísica e Bioquímica
67
8
14
Cinesiterapia Xeral
62
1
6
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
64
0
4
Valoración Funcional e Psicosocial
61
5
8
Fisioterapia Xeral
60
2
7

2º Curso

Biomecánica
62
9
3
Semioloxía Clínica
62
6
2
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
55
7
12
Psicoloxía
46
1
0
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
61
4
6
Fisioterapia Manual e Osteopática I
59
2
4
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
62
5
2
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
59
17
27
Fisioterapia Respiratoria
57
5
11

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
74
3
1
Fisioterapia Manual e Osteopática II
71
20
14
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
71
4
8
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
70
0
5
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
76
0
2
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
78
8
7
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
65
4
0
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
71
0
0
Nutrición e Fisioterapia
15
0
3
Inglés
Estadías Clínicas I
73
0
0

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
54
0
1
Lexislación e Administración Sanitaria
60
0
0
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
63
1
1
Ecografía en Fisioterapia
55
0
0
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
47
0
0
Traballo Fin de Grao
62
0
16
Estadías Clínicas II
65
3
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía I e Histoloxía
46
9
5
Anatomía II
52
7
5
Fisioloxía
51
3
2
Biofísica e Bioquímica
57
15
13
Cinesiterapia Xeral
69
1
2
Marco Teórico da Fisioterapia e a Rehabilitación Física
65
2
3
Valoración Funcional e Psicosocial
67
4
7
Fisioterapia Xeral
71
0
5

2º Curso

Biomecánica
70
3
2
Semioloxía Clínica
79
5
4
Patoloxía Médico-Cirúrxica I
75
6
8
Psicoloxía
61
0
0
Cinesiterapia: Bases do Exercicio Terapéutico
74
4
5
Fisioterapia Manual e Osteopática I
66
2
2
Fisioterapia nas Alteracións Estáticas e Dinámicas da Raque
67
3
7
Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz
54
21
21
Fisioterapia Respiratoria
82
6
16

3º Curso

Patoloxía Médico-Cirúrxica II
61
0
6
Fisioterapia Manual e Osteopática II
67
18
20
Rehabilitación Cardio-Respiratoria e Vascular
66
4
8
Fisioterapia nas Discapacidades Neurolóxicas e da Vellez
66
0
6
Fisioterapia Abdomino-Pelvi-Perineal
72
0
3
Fisioterapia Oncolóxica e das Disfuncións Bioquímicas e Tegumentarias
71
12
11
Fisioterapia nas Disfuncións do Aparato Locomotor
70
2
0
Fisioterapia da Actividade Física e Deportiva
59
3
0
Nutrición e Fisioterapia
25
0
0
Inglés
0
0
1
Estadías Clínicas I
59
0
1

4º Curso

Documentación e Estatística Sanitaria
64
0
0
Lexislación e Administración Sanitaria
67
0
0
Fisioterapia Comunitaria e Saúde Pública
70
0
2
Ecografía en Fisioterapia
59
0
0
Fisioterapia nas Afeccións Podolóxicas
50
0
1
Traballo Fin de Grao
80
0
15
Estadías Clínicas II
65
5
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Abordaxe de fisioterapia en pacientes que padeceron COVID-19: unha revisión bibliográfica

Actitude en anteversión pélvica e restriccións de mobilidade nos movementos de extensión de cadeira, dorsiflexión e elevación da perna recta, como factores de risco en lesións mioconectivas de isquiotibiais no fútbol. Proxecto de investigación.

Adestramento da musculatura respiratoria na asma: unha revisión sistemática

Adestramento de forza en persoas maiores para mellorar a súa calidade de vida

Adestramento de forza na dor cervical inespecífica: unha revisión bibliográfica

Análise comparativa de dúas propostas de exercicio terapéutico no manexo da dor crónica cérvico-braquial de orixe musculo-esqueletico nunha poboación de estudantes de Ciencias da Saude: proxecto de investigación.

Análise da eficacia do tratamento farmacolóxico fronte ao quecemento en pacientes con broncoconstricción inducida polo exercicio

Análise da situación académica da fisioterapia cardiorrespiratoria nos grados de fisioterapia españois: Un proxecto de investigación

Análise da situación da fisioterapia escolar no territorio español. Un traballo de investigación

Análise da variación do recorrido articular do nocello durante o pedaleo a diferentes niveis de esforzo: un proxecto de investigación

Análise funcional cualitativa da musculatura estabilizadora lumbo-pélvica en adultos novos sans e con dor lumbar

Análise morfolóxico da musculatura anterolateral do abdomen en adultos xóvenes sans e con dor lumbar

Aproximación á Fisioterapia nos Servizos de Urxencias Hospitalarios no territorio galego. Un proxecto de investigación

Avaliación funcional, neurodinámica e da dor do membro superior en músicos de orquestra, profesionais e alumnos, que executan corda fretada

Beneficios dos exercicios respiratorios no control da ansiedade. Unha revisión bibliográfica

Comparación da eficacia da punción seca e as ondas de choque no tratamento da fascite plantar

Comparación da eficacia da vendaxe neuromuscular e as orteses de nocello-pé na corrección do pé equinovaro post-ictus

Debilidade adquirida na UCI: a MRC como instrumento de predición da capacidade funcional no doente crítico: unha revisión bibliográfica

Diseño dun programa de intervención de fisioterapia, para mellorar a función de MM.SS, en nenos con Parálise Cerebral

Efectividade da estimulación eléctrica neuromuscular e a estimulación cerebral non invasiva no tratamento da disfaxia post accidente cerebral vascular nas fases aguda ou subaguda: unha revisión da literatura

Efectividade da fisioterapia na incontinencia urinaria infantil

Efectividade do exercicio terapéutico no tratamento das cefaleas tensionais e migrañas: unha revisión bibliográfica

Efectividade do tratamento de fisioterapia no trastorno temporomandibular en paciente con patoloxía neurolóxica.Un caso clínico

Efecto da mobilización neural do nervio ciático no rango de movemento de flexión dorsal de nocello e no salto vertical en xogadores de voleibol

Efecto da realidade virtual combinada con fisioterapia na función do membro superior parético, en pacientes post-ictus en fase crónica: un proxecto de investigación

Efecto dun programa de fisioterapia para me llorar o equilibrio en sedestación e control de tronco en pacientes con Parálise Cerebral

Efectos diferenciais do adestramento de forza de levantamento e forza de CORE en pacientes con dor lumbar crónica: proxecto de investigación

Efectos do exercicio terapéutico combinado con música en fase inicial da enfermidade de Alzheimer

Efectos do fortalecemento da musculatura periférica e do exercicio aeróbico en pacientes con EPOC. Unha revisión bibliográfica

Eficacia da estabilización neuromuscular dinámica para a prevención de lesións musculares en futbolistas non profesionais: proxecto de investigación

Eficacia da Fisioterapia no tratamento da disfunción sexual feminina. Revisión bibliográfica

Eficacia da magnetoterapia de alta intensidade no tratamento de persoas con dor lumbar crónica de orixe músculo-esquelética: un proxecto de investigación

Eficacia da realidade virtual na rehabilitación da marcha do paciente medular

Eficacia da terapia acuática no tratamento da escordadura de nocello: proxecto de investigación

Eficacia da terapia robótica na rehabilitación das extremidades superiores en pacientes adultos con ictus

Eficacia da vibración local e a vibración de corpo completo en suxeitos con reconstrución do ligamento cruzado anterior

Eficacia das técnicas de fisioterapia non invasivas no tratamento da síndrome do intestino irritable

Eficacia das técnicas de respiración lenta e profunda na mellora da calidade de vida en suxeitos con dor crónica de orixe músculo-esquelética: revisión sistemática

Eficacia do adestramento da musculatura inspiratoria en transplantados pulmonares traqueostomizados: un proxecto de investigación

Eficacia do adestramento interválico de alta intensidade vs adestramento continuo en pacientes con infarto de miocardio: unha revisión bibliográfica

Eficacia do exercicio terapéutico en pacientes asmáticos como ferramenta para o control da asma. Revisión Bibliográfica

Eficacia do tratamento da discinese escapular para a rehabilitación da “patoloxía do Ombreiro de Nadador”

Eficacia dos distintos métodos de abordaxe fisioterapéutico na epicondilitis

Eficacia dun programa de adestramento de forza versus a aplicación de estimulación magnética transcraneal repetitiva para a redución da dor en mulleres con fibromialxia: Un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de equilibrio en pacientes con antecedentes de escordadura lateral e inestabilidade crónica do nocello: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de fisioterapia cardiorrespiratoria en nenos/as con cardiopatías conxénitas

Eficacia dun protocolo de fortalecemento muscular e resistencia cardiovascular en individuos con Sarcopenia: un proxecto de investigación

Eficacia dunha intervención fisioterapéutica na incontinencia fecal postparto: un proxecto de investigación

Eficacia dunha intervención interdisciplinar con exercicio terapéutico no trastorno por atracón

Eficacia no paciente con lesión medular, do exercicio terapéutico de alta intensidade. Revisión bibliográfica

Electroestimulación magnética transcraneal para a redución da dor nos pacientes con xaquecas: un proxecto de investigación

Estudo comparativo para avaliar a eficacia da terapia combinada de fortalecemento de aductores e terapia manual versus terapia combinada e traballo de CORE en futbolistas con patoloxía inguinal relacionada con aductores. Un proxecto de investigación

Estudo descriptivo transversal sobre factores modificables que se relacionan coa disfunción de ombreiro en xogadores de voleibol. Un proxecto de investigación

Estudo do patrón respiratorio empregado durante o adestramento dos músculos inspiratorios en doentes con EPOC mediante ecografía. Un proxecto de investigación

Exercicio enriquecido combinado con educación en neurociencia da dor para o tratamento da fibromialxia: protocolo de investigación para un ensaio clínico aleatorizado controlado

Exercicio terapéutico para combater as consecuencias físicas do encerro por COVID 19: especial atención ás persoas maiores. Unha revisión bibliográfica.

Fisioterapia no membro superior en pacientes con parálise cerebral infantil mediante terapia de movemento inducido por restrición en comparación con terapia bimanual: unha revisión bibliográfica

Fisioterapia nos déficits de equilibrio e marcha en adultos con traumatismo cranioencefálico. Unha revisión bibliográfica

Influencia do exercicio físico durante o embarazo na incontinencia urinaria de esforzo e o parto: unha revisión sistemática

''Intervención fisioterápica nunha tendinopatía isquiotibial proximal durante a COVID-19: realización dun caso clínico''

Intervención fisioterápica para promover o control postural e o equilibrio nunha variante da Síndrome de Smith Magenis un caso clínico

Labor da fisioterapia na hipertensión arterial

O coñecemento acerca da Fisioterapia no mundo rural galego: Un proxecto de investigación

Programa de exercicio terapéutico en pacientes oncolóxicos entre os 14 e 21 anos en fase de habilitación que cursan con tumor cerebral: proxecto de investigación

Programa de fisioterapia baseado en exercicio terapéutico, TENS e termoterapia no tratamento da dismenorrea primaria

Proxecto Aprendizaxe e Servizo. Intervención de Fisioterapia nunha poboación de Etiopía

Proxecto ApS de fisioterapia na actividade de vela da Fundación María José Jove

Reeducación da marcha (marcha no chan vs marcha en cinta rodante) en nenos con Parálise Cerebral Espástica: Un proxecto de investigación

Relación da hiperpronación da articulación subastragalina ca disfunción do tendón de Aquiles: unha revisión narrativa

Relación entre a mobilidade da cadeira e a tendinopatía aquílea en atletas de 100 e 200 metros lisos de elite nacional

A Locomoción Reflexa de Vojta: unha revisión bibliográfica

A utilización da hidroterapia na insuficiencia venosa: unha revisión sistemática

Abordaxe do neno autista/trastorno do espectro autista dende a fisioterapia: revisión sistemática

Adestramento aeróbico para a mellora da capacidade cardiorrespiratoria nun grupo de rapaces con diversidade funcional: Un proxecto de aprendizaxe e servizo.

Alteracións biomecánicas do complexo nocello-pé e a súa incidencia na carreira e marcha

Análise comparativa da función pulmonar, forza e resistencia da musculatura respiratoria e tolerancia ao esforzo en suxeitos con e sin Anorexia Nerviosa: un proxecto de investigación

Análise da eficacia dun programa de aforro enerxético durante as Actividades da Vida diaria en pacientes con EPOC. Un proxecto de Aprendizaxe e Servizo

Aplicación dun programa de exercicio terapéutico en mulleres con cancro xinecolóxico (en fase de tratamento) para reducir fatiga e obesidade

Caso clínico de intervención intrahospitaria e ambulatoria nun paciente con Enfermedade Pulmonar Obstructiva Crónica

Comparación da calidade e cantidade de movemento da columna torácica entre suxeitos con dor lumbar crónica e controis sans: Un estudo piloto

Comparación da eficacia da punción seca vs. inhibición manual na activación do trapecio superior en pacientes con síndrome de atrapamento subacromial

Comparación da función pulmonar e do patrón respiratorio entre suxeitos con dor lumbar crónica e controis sans: un estudio piloto

Comparación do protocolo de terapia desconxestiva complexa frente ao uso de vendaxe multicapas e vendaxe neuromuscular

Comparación dun programa de marcha nórdica fronte aos coidados convencionais en pacientes con asma: un proxecto de investigación

Discriminación tátil e precisión no reposicionamento lumbar en suxeitos con dor lumbar crónica e controis sans. Estudo piloto

Efectividade da electroterapia de baixa e media frecuencia en persoas con estrinximento primario ou secundario: Unha revisión sistemática

Efectividade da terapia manual no tratamento da cefalea cervicoxénica: unha revisión sistemática

Efectividade das intervencións de fisioterapia sobre a reducción da catastrofización da dor en doentes con dor cervical

Efectividade do exercicio terapéutico na prevención e o tratamento das disfuncións músculo-esqueléticas do embarazo e o postparto

Efectividade do tratamento de fisioterapia en mulleres con vulvodinia

Efectividade dun programa de fisioterapia mediante o adestramento funcional da forza en combinación cun programa de bipedestación en nenos/as con parálise cerebral

Efectos da interferencia cognitivo-motora durante tarefas duais en pacientes post-ictus

Efectos do adestramento de forza do membro inferior en pacientes con dano cerebral adquirido

Efectos do reflexo flexor de retirada sobre a iniciación da marcha en persoas con enfermidade de Parkinson e bloqueos motores durante a marcha

Eficacia da fisioterapia acuática na reeducación da marcha e o equilibrio en pacientes con accidente cerebrovascular

Eficacia da fisioterapia na incontinencia urinaria no periodo postparto e a menopausia

Eficacia da fisioterapia no tratamento das disfuncións sexuais masculinas

Eficacia da fisioterapia no tratamento das disfuncións temporomandibulares: revisión da literatura

Eficacia da terapia de espello na dor asociada a síndrome do membro pantasma en amputados

Eficacia da terapia robótica en pacientes con Esclerosis Múltiple

Eficacia das manobras de reposición canalicular no Vertixe posicional paroxístico benigno da canle horizontal: unha revisión sistemática

Eficacia das técnicas craniais de fisioterapia manual no cólico do lactante: un proxecto de investigación .

Eficacia do exercicio terapéutico en adultos con espondilite anquilosante

Eficacia do exercicio terapéutico na prevención do linfedema

Eficacia do exercicio terapéutico sobre o insomnio primario en adultos: unha revisión bibliográfica

Eficacia do tratamento fisioterapéutico na espondilolistesis: Unha Revisión sistemática

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico en adolescentes con dor músculoesquelética asociada ao emprego de dispositivos móbiles

Eficacia dun programa de exercicios de control postural nos trastornos músculo-esqueléticos e na calidade de vida no grupo de hostalería

Eficacia dun programa de fortalecemento da musculatura respiratoria con estimulación eléctrica en persoas con EPOC: un proxecto de investigación

Eficacia dun programa de intervención de fisioterapia con realidade virtual baseado na imitación para diminuír o conxelamento da marcha en pacientes con Parkinson

Eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico en doentes con Enfermidade de Parkinson: proxecto de investigación

Eficacia terapéutica da abordaxe conservadora na disfunción do tibial posterior

Estimulación magnética transcranial e Fisioterapia nos trastornos motores do membro superior tras un ACV

Estudo dos efectos dun programa de fisioterapia precoz baseado en contornos enriquecidos en nenos/as con risco de alteracións no desenvolvemento psicomotor

Exercicio terapéutico sobre a forza muscular, composición corporal e capacidade cardiorrespiratoria no paciente queimado adulto

Factores biomecánicos asociados coa síndrome da banda iliotibial en corredores

Fisioterapia na imaxe corporal de mulleres con trastornos alimentarios: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Influencia da práctica de artes marciais en adolescentes sobre os parámetros do Foot Posture Index

Influencia dos implantes cocleares sobre o equilibrio en persoas con afectación auditiva: unha revisión sistemática

Intervención de fisioterapia asistida con cans en adolescentes con diversidade funcional: Aprendizaxe e servizo

Intervención de fisioterapia postransplante pulmonar nun paciente con fibrosis pulmonar idiopática

Intervención fisioterápica na incontinencia urinaria de esforzo nunha ximnasta de elite: a propósito dun caso clínico

Probas de control motor lumbares: diferenzas entre as persoas con e sen dor e fiabilidade interobservador entre novatos e expertos: un estudio piloto

Programa de aprendizaxe e servizo para a prevención da dor neuromusculoesquelética no persoal docente dun colexio de educación especial

Propiedades diagnósticas do test de Flexión-Rotación cervical na cefalea cervicoxénica

Rango de rotación de cadeira e forza muscular en futbolistas con dor inguinal. Proxecto de investigación e estudo piloto

Relación entre a calidade do sono e o risco de lesión en xogadores de baloncesto sub-22. Un proxecto de investigación

Revisión bibliográfica sobre a terapia tecar en fisioterapia

Tratamento do Hallux Valgus con fisioterapia conservadora ou poscirúrxica

Utilización do Método Pilates na abordaxe de doentes con Esclerose Múltiple: Revisión sistemática

Abordaxe da dor crónica na Lesión Medular: Revisión sistemática

Abordaxe fisioterapéutico no asma infantil

Actitude postural e alteracións cranio-cérvico-braquiais en traballadores de oficina. Revisión sistemática

Análise comparativa da medición das presións respiratorias máximas segundo dous protocolos distintos

Análise comparativo dos valores do pico fluxo de tose empregando dous instrumentos de medición e dous interfaces diferentes sobre poboación adulta sa

Análise do grao de implantación da Fisioterapia Respiratoria nas Unidades de Coidados Intensivos pediátricas do territorio español. Un proxecto de investigación

Apredizaxe e servizo de fisioterapia dirixido á mexora das capacidades perceptivo-motóricas nun grupo de xóvenes con diversidade funcional para a sua inclusión nunha actividade lúdico-deportiva

Avaliación comparativa entre tratamento cirúrxico e de fisioterapia na síndrome de túnel carpiano

Beneficios dun programa de adestramento nun paciente con enfermidade pulmonar obstructiva crónica en valoración de transplante pulmonar: a propósito dun caso clínico

Comparación da eficacia do tratamento da escoliose con exercicio terapéutico (método schroth) vs utilización de corsés

Efectividade da intervención fisioterápica na artroplastia total de cadeira. Caso clínico

Efectividade da intervención fisioterápica no control de tronco en relación co alcance nun adolescente con tetraplexia espástica. Un caso clínico

Efectividade da terapia acuática para o tratamento dos nenos con parálise cerebral: proxecto de investigación

Efectividade da terapia en espello en pacientes con accidente cerebrovascular

Efectividade da terapia en espello en pacientes con accidente cerebrovascular

Efectividade do exercicio terapéutico na disminución da densidade ósea en mulleres posmenopáusicas: unha revisión sistemática

Efectividade do reentrenamento selectivo do vasto medial oblicuo en relación ao fortalecemento do cuádriceps en xeral en pacientes con síndrome femoropatelar e inestabilidade rotuliana.

Efectividade dun programa de prevención de lesións: unha experiencia de fisioterapia comunitaria en xoves balarinas de danza clásica

Efecto da competición sobre a forza de aductores de cadeira e a dor inguinal en futbolistas afeccionados

Efecto das técnicas de deslizamento neural sobre a flexibilidade dos isquiotibiais en persoas coa síndrome de isquiotibiais acurtados: unha revisión sistemática

Efecto do exercicio terapéutico na dor e calidade de vida na fibromialxia: unha revisión sistemática

Efectos da Fisioterapia na Enfermidade de Alzheimer

Efectos da Terapia Cognitiva Funcional na dor lumbar crónica inespecífica

Efectos terapéuticos e neuroprotectores da actividade física acuática na enfermidade de Alzheimer: unha revisión sistemática

Eficacia da fisioterapia na diminución da bradicinesia en pacientes coa enfermidade de Parkinson

Eficacia da Fisioterapia na Distrofia Muscular de Duchenne

Eficacia da Fisioterapia na funcionalidade da man en pacientes con artrite reumatoide

Eficacia da fisioterapia na lumbalxia crónica secundaria a hernia discal: exercicio terapéutico vs manipulación vertebral

Eficacia da fisioterapia no tratamento da dor lumbopélvica durante o embarazo e o posparto

Eficacia da hiperinsuflación manual no paciente de UCI

Eficacia da manipulación dorsal alta e exercicio terapéutico en pacientes con vértigo vervical postraumático: proxecto de investigación

Eficacia da punción seca na abordaxe da dor cervical: unha revisión bibliográfica

Eficacia da terapia manual na abordaxe dos trastornos temporomandibulares

Eficacia da terapia manual na constipación crónica

Eficacia da terapia manual nos discos herniados lumbares. Unha revisión bibliográfica

Eficacia da vibración exógena, aplicada de xeito instrumental a través do chaleco por oscilación de alta frecuencia da parede torácica, como técnica de permeabilización bronquial en pacientes con fibrose quística: unha revisión bibliográfica

Eficacia das técnicas de fisioterapia na prevención do trauma perineal obstétrico

Eficacia das vendas na inestabilidade crónica do nocello: unha revisión bibliográfica

Eficacia de dúas modalidades de adestramento aeróbico en pacientes con enfermidade pulmonar obstrutiva crónica: tapiz rodante vs cicloergómetro

Eficacia do exercicio terapéutico nas principais patoloxías músculo-esqueléticas relacionadas co embarazo e o posparto

Eficacia do Método Pilates e o yoga na incontinencia urinaria

Eficacia do tratamento conservador na escoliosis idiopática do adolescente

Eficacia do tratamento de fisioterapia nas roturas fibrilares de isquiotibiais

Eficacia do tratamento fisioterapéutico da incontinencia urinaria e da disfunción eréctil en pacientes sometidos a prostatectomía radical

Eficacia dos exercicios respiratorios na asma do adulto

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico en pacientes con cancro hematolóxico pre e post trasplante de células nai

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico para a mellora do equilibrio en maiores: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Eficacia dun programa de hixiene postural e exercicio terapéutico para previr a dor lumbar nas auxiliares de residencias de adultos maiores: proxecto de Aprendizaxe e Servizo

Eficacia dun protocolo de exercicio terapéutico en doentes con Esclerose Múltiple

Eficacia terapéutica da estimulación eléctrica na incontinencia urinaria en adultos

Estudo dos efectos da intervención fisioterapéutica mediante un sistema robotizado en combinación con realidade virtual sobre a marcha de nenos/as e adolescentes con diversidade funcional

Evaluación da percepción de 71 pacientes sobre as habilidades comunicacionais do fisioterapeuta

Exercicio terapéutico na inestabilidade crónica de nocello: unha revisión bibliográfica

Fisioterapia na dismenorrea primaria: masoterapia en comparación ao exercicio terapéutico

Fisioterapia na dorsalxia dos cabalos do deporte

Fisioterapia na Plagiocefalia Posicional

Fisioterapia versus ciruxía no tratamento da inestabilidade anterior de ombro. Un proxecto de investigación

Incidencia da dor lumbar en individuos con alteracións morfofuncionais a nivel do pé

Inequidade xeográfica no acceso á fisioterapia na atención primaria na provincia de Lugo

Influencia da fatiga neuromuscular na eficacia do traballo propioceptivo

Lumbalxia no adolescente non deportista: etioloxía

Luxación rotuliana. Rehabilitación e volta á actividade deportiva despois dun tratamento con e sen cirurxía

Luxación rotuliana. Rehabilitación e volta á actividade deportiva despois dun tratamento con e sen cirurxía

Mecanismos de acción e efectos da crioterapia na fase inicial da resposta inflamatoria secundaria a lesións de tecidos brandos: revisión sistemática

Métodos de avaliación da tose en pacientes con afectación do sistema respiratorio. Unha revisión bibliográfica

Predictores da tolerancia ó esforzo en pacientes trasplantados de pulmón

Procedementos de Fisioterapia para a prevención da dor lumbar, por inestabilidade, en bailaríns de danza urbana

Programa de exercicio terapéutico en sala e piscina nun neno con Síndrome de Rubinstein-Taybi

Programa de exercicio terapéutico para a prevención da dor músculo-esquelética en bailarinas de baile tradicional galego. Un proxecto de aprendizaxe e servizo

Programa de intervención de fisioterapia sobre persoas coidadoras de nenos con diversidade funcional: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Programa de reeducación da marcha e o equilibrio, no ámbito escolar e domiciliario, nun neno con Síndrome de Rubinstein-Taybi. Presentación dun caso clínico

Reeducación neuromuscular en mulleres con trastornos alimentarios: un proxecto de aprendizaxe e servizo

Repercusión do exercicio terapéutico na musculatura multífida en pacientes con dor lumbar: unha revisión bibliográfica

Repercusión do exercicio terapéutico no glúteo medio: unha revisión bibliográfica

Revisión sistemática sobre enfermidades respiratorias e capacidade pulmonar en músicos de vento

Revisión sistematizada da eficacia dos tratamentos de masoterapia en comparación coa aplicación dun programa de exercicio aerobio, na mellora da calidade de vida en pacientes diagnosticados de fibromialxia

Terapias empregadas na neuralxia do trixémino: unha revisión sistemática

Tratamento conservador no pé torto conxénito

Tratamento da cefalea tensional con terapia manual vs. acupuntura. Unha revisión sistemática

Tratamento fisioterápico do equilibrio e o seu efecto sobre o patrón de marcha en pacientes con patoloxía neurolóxica: proxecto de aprendizaxe e servizo

Tratamento post-quirúrxico nun paciente con fibrosis quística sometido a trasplante bipulmonar

Uso da realidade virtual no membro superior en pacientes con ictus: Revisión sistemática

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10