Grao en Ciencias Empresariais

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 421
Homes 2019/2020 218
Mulleres 2019/2020 203
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.500
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.588
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.658
% créditos repetidos 2019/2020 28,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,66

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.038
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 969
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.200
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.920
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.720
% créditos repetidos 2019/2020 26,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 452
Homes 2018/2019 244
Mulleres 2018/2019 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.290
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.640
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.670
% créditos repetidos 2018/2019 28,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,53
Taxa de evaluación 2018/2019 79,55
Taxa de éxito 2018/2019 73,15
Taxa de rendemento 2018/2019 58,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 78,12
Taxa de graduación 2014/2015 25,93
Taxa de abandono 2016/2017 27,08

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 450
Homes 2017/2018 239
Mulleres 2017/2018 211
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.550
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.768
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.036
% créditos repetidos 2017/2018 27,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,12
Taxa de evaluación 2017/2018 80,27
Taxa de éxito 2017/2018 74,34
Taxa de rendemento 2017/2018 59,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 81,79
Taxa de graduación 2013/2014 20,13
Taxa de abandono 2015/2016 24,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
72
10
15
Principios de Microeconomía
38
59
28
Economía da Empresa: Función Organizativa
63
30
18
Matemáticas I
27
85
38
Historia da Empresa
94
55
35
Dereito Mercantil
67
14
35
Economía Mundial e Española
34
59
72
Economía da Empresa: Función Financeira
42
38
37
Estatística I
41
33
54
Matemáticas II
40
75
65

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
46
33
29
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
54
2
3
Contabilidade Financeira I
50
18
13
Análise das Operacións Financeiras
67
21
14
Macroeconomía
48
19
14
Organización de Empresas
64
11
13
Contabilidade Financeira II
49
39
26
Estatística II
59
6
17
Dirección Financeira I
56
8
11
Informática Aplicada á Empresa
48
11
10

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
51
33
18
Bases de Datos para a Empresa
58
13
6
Contabilidade de Custos
65
14
2
Introdución á Econometría
36
77
19
Dirección Financeira II
49
24
9
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
53
0
4
Réxime Fiscal da Empresa III
78
5
10
Sistema Financeiro Español
59
5
3
Inglés Empresarial
52
6
7
Contabilidade de Sociedades
80
9
7

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
71
5
0
Introdución á Auditoría
18
2
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
26
1
1
Aplicacións Informáticas para a Empresa
45
1
0
Inglés Empresarial Avanzado
56
3
1
Fundamentos de Mercadotecnia
25
0
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
16
0
0
Finanzas Internacionais
15
1
0
Economía e Xestión da Empresa Familiar
48
0
1
Comercio Exterior
20
2
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
29
0
0
Traballo Fin de Grao
83
0
70
Prácticas Externas
42
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
75
13
19
Principios de Microeconomía
67
44
27
Economía da Empresa: Función Organizativa
77
27
17
Matemáticas I
65
73
33
Historia da Empresa
49
100
38
Dereito Mercantil
69
19
34
Economía Mundial e Española
70
62
51
Economía da Empresa: Función Financeira
53
38
32
Estatística I
56
29
44
Matemáticas II
56
75
67

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
58
26
34
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
58
1
1
Contabilidade Financeira I
47
20
5
Análise das Operacións Financeiras
59
52
1
Macroeconomía
53
11
12
Organización de Empresas
62
19
16
Contabilidade Financeira II
61
34
30
Estatística II
59
11
15
Dirección Financeira I
56
7
12
Informática Aplicada á Empresa
49
9
10

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
70
27
23
Bases de Datos para a Empresa
75
7
12
Contabilidade de Custos
58
9
4
Introdución á Econometría
41
60
34
Dirección Financeira II
71
11
16
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
67
0
7
Réxime Fiscal da Empresa III
81
6
16
Sistema Financeiro Español
71
3
4
Inglés Empresarial
45
6
5
Contabilidade de Sociedades
79
10
11

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
68
7
5
Introdución á Auditoría
13
0
5
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
25
1
3
Aplicacións Informáticas para a Empresa
27
0
0
Inglés Empresarial Avanzado
57
0
2
Fundamentos de Mercadotecnia
32
4
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
14
0
0
Finanzas Internacionais
26
0
2
Economía e Xestión da Empresa Familiar
46
2
3
Comercio Exterior
30
1
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
19
1
0
Traballo Fin de Grao
55
4
70
Prácticas Externas
49
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
69
9
7
Principios de Microeconomía
73
39
25
Economía da Empresa: Función Organizativa
69
27
5
Matemáticas I
45
86
16
Historia da Empresa
77
89
31
Dereito Mercantil
60
22
21
Economía Mundial e Española
47
82
40
Economía da Empresa: Función Financeira
55
38
18
Estatística I
64
25
30
Matemáticas II
74
82
50

2º Curso

Réxime Fiscal da Empresa I
50
33
41
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
65
3
3
Contabilidade Financeira I
55
24
6
Análise das Operacións Financeiras
63
47
16
Macroeconomía
51
11
21
Organización de Empresas
55
34
8
Contabilidade Financeira II
62
39
25
Estatística II
64
23
13
Dirección Financeira I
63
8
13
Informática Aplicada á Empresa
46
24
5

3º Curso

Réxime Fiscal da Empresa II
42
41
24
Bases de Datos para a Empresa
59
29
15
Contabilidade de Custos
64
10
1
Introdución á Econometría
47
40
41
Dirección Financeira II
69
20
12
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
61
0
10
Réxime Fiscal da Empresa III
83
14
20
Sistema Financeiro Español
77
0
11
Inglés Empresarial
48
4
10
Contabilidade de Sociedades
78
16
10

4º Curso

Análise de Estados Financeiros
72
11
5
Introdución á Auditoría
25
1
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
32
0
2
Aplicacións Informáticas para a Empresa
38
0
1
Inglés Empresarial Avanzado
61
1
5
Fundamentos de Mercadotecnia
12
1
0
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica
10
0
2
Finanzas Internacionais
35
1
4
Economía e Xestión da Empresa Familiar
20
0
4
Comercio Exterior
33
0
3
Mercados e Intermediarios Financeiros
29
0
2
Traballo Fin de Grao
62
0
48
Prácticas Externas
49
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A automoción do mañan

A contabilidade no concurso de acreedores

A empresa familiar en Galicia: achegamento aos seus trazos identitarios

A influencia da imaxen no punto de venta: unha aproximación o canle HORECA

Análise Cluster. Un exemplo aplicado aos produtos e servizos deportivos

Análise da viabilidade económica - financiera de estudos en turismo en Galicia

Análise e avaliación do Plan Estratéxico da adega Pago de Carraovejas

Análise Económica dos e-Sports

Análise económica-financeira das empresas hoteleiras en Palma de Mallorca

Análise económico-financeiro de Viajes El Corte Inglés

Análise económico-financeiro do sector enerxético: Análise de Endesa

Análise económico-financieira de NH Hotel Group S.A

Analise económico-financieira do Grupo Hotusa

As novas tecnoloxías e o turismo: os museos como elementos culturais nas redes sociais

As novas tecnoloxías e o turismo: tecnoloxía móvil e turismo

Big Data aplicado ao márketing turístico

Causas, medidas e consecuencias da crise financeira de 2008 en España

Composición e evolución do sector hostaleiro en Galicia

Comunicación interna e externa na xestión empresarial

Creación dun modelo de control de xestión para unha empresa distribuidora minorista

Difusión dos festivais de música a través das redes sociais

Economía verde e desenvolvemento empresarial: a industria da carne procesada

Empresa de servicios dixitais destinada ao turismo

Fiscalidade inmobiliaria

Implantación dunha tenda online

Implementación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implementación dunha tenda en liña: venda de produtos deportivos

Innovación e mercado laboral en España

Loxística Inversa e o seu impacto na contorna

Marketing Dixital e Redes Sociais: Análise dos hoteis de cinco estrelas de Galicia

Masificación do turismo e os seus efectos

Modelo de control de gestión de una empresa pesquera

Naturgy: Evolución dunha enerxética. Comparativa con Endesa e Iberdrola

Novas tecnoloxías e turismo: o papel da fotografía a través das redes sociais

O desenvolvemento da organización de pensións en España: A xubilación

O impacto do comercio electrónico no sector turístico

O Imposto sobre Sucesións nas Comunidades Autónomas. O caso de Galicia

O mercado laboral e a muller en España. Evolución e situación actual dos dereitos laborais da muller

O papel da enerxía na actividade empresarial

O principio de autonomía financeira e financiamento das CC.AA e os Landers

O sector da restauración en España: caso do Grupo Tragaluz

O sector hoteleiro das Illas Baleares: evolución, situación actual e perspectivas

Os indicadores de economía circular en Europa occidental: a situación de España

Os paraísos fiscais

Plan financeiro económico dun albergue

Posicionamento en redes sociais da industria mexicana de xogos e apostas

Proxecto de negocio de catering no Camiño de Santiago. Picnic Peregrino

Radiografía das empresas familiares en España: unha análise descritiva

Tecnoloxías da información e da comunicación e xestión do coñecemento. Aplicación no sector de vendas e reparación de vehículos

Tratamento das rentas do traballo no IRPF

Valoración de empresas. Caso Mercadona S.A.

Valoración do proxecto de inversión ou adquisición de Meliá Hotels International

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e Comunicación

A Banca Online en España. Situación actual e factores crave no nivel de satisfacción dos usuarios

A dobre imposición interna e internacional no marco do Imposto sobre Sociedades: Conceptualización e métodos de correción

A empresa familiar en Galicia

A evolución dos medios de pago: Cara un mundo sen diñeiro en efectivo

A globalización e as crisis financieiras en economías emerxentes: o caso de Arxentina

A independencia do auditor

A internacionalización da empresa: Grupo Plásticos Ferro (GPF)

A internacionalización da empresa: Isidro 1952, S.L

A presión fiscal en España

A tesourería na industria dos supermercados: o caso de Mercadona

Afección da reforma laboral no mercado de traballo

Análise da información financeira

Análise da información financeira no sector hoteleiro da provincia da Coruña

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2017 por ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

analise da informacion financieira no sector hoteleiro

Análise da información financieira obrigatoria presentada no exercicio 2016 pola empresa Neuron Bio, S.A.

Análise do mercado de traballo: especial consideración á incidencia do desemprego xuvenil

Análise Económica (Activo) e Financeira (RRPP) do Grupo Hotusa

Análise económica e financieira do sector da restauración na provincia da Coruña

Análise económico - financeiro das empresas hoteleiras de Pontevedra

Análise económico-financeiro de Paradores de Turismo S.A.

Análise estatístico da evolución do turismo rural en Galicia

Análise macroeconómica da empresa familiar en Galicia

Contratos a tempo parcial e formativos

Contratos de duración determinada

Contribución ao turismo sostible nas Fragas do Eume

Contribución ao turismo sustentable en Eivissa

Contribución ó turismo accesible no municipio de Lugo

Contribución ó turismo sostible do Concello de A Estrada.

Creación dun modelo de control de xestión para unha empresa distribuidora de bebidas

Crise económica 2008-2019: Factores, causas e efectos en España

Crisis financeira de 2008: causas e consecuencias

Cuestións relativas ás Sociedades Mercantís e Sociedades Civís

Desenvolvemento dun plan de internacionalización: O caso de Congalsa

Efectos da innovación na supervivencia das empresas: Análisis das empresas industriais españolas

Erosión da Base Impoñible no Imposto sobre Sociedades

Estudo do valor de marca "Made in Corea": Unha aproximación ao caso Samsung

Estudo dos factores determinantes das diferenzas en stock de saúde entre países

Evolución do financiamento do sistema común CC.AA de acordo cos principios de suficiencia, autonomía e solidariedade

Factores que poden afectar a independencia do auditor

Ferramenta para o cálculo das necesidades de tesorería e optimización mediante a simulación de escenarios variables

Financiamento das Comunidades Autónomas

Fiscalidade nas PEMES

Implantación duhna tenda online

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME. Automatización de tareas

Implantación dunha tenda en liña. Venda de produtos cristiáns

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantacion dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implementación dun sistema de información contable nunha PEME

Implementación dunha tenda on line: Cust-U New

Inaplicación dos Convenios Colectivos

Influencer, nova ferramenta de marketing para as marcas

Inmigración e mercado de traballo

Mercado de traballo e cambio tecnolóxico

Modelo de control de xestión para unha empresa de telefonía

O endebedamento público en España durante o século 21. Evolución recente, títulos emitidos e custo

O funcionamento do mercado do petróleo

O Imposto de Sucesións e Doazóns e a súa problemática

O Marquetin coma instrumento potenciador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra: unha análise dende a perspectiva público-privada

O sistema de información contable nunha pyme. Automatización de tareas

O turismo sustentable na comarca da Rioja-Alavesa: Elciego

Obxectivos redistributivos do servicio universal nos SIEG (o suministro eléctrico español)

Orzamento dun evento de promoción turística

Os dereitos dos traballadores

Os despidos

Os Impostos Ambientais

Presión fiscal en España

PXC. Norma de rexistro e valoración Nº2ª. Inmobilizado material

Relacions persoais, desigualdade e mobilidade social

Relacións Sociais e Expectativas Laborais

Tributación da familia no IRPF

Turismo en Galicia: principais motiacións e destinos

Turismo Sostible na Praia das Catedrais

Valor económico e financeiro dos recursos propios e patrimoniais, con base nos beneficios e fluxos do Real Club Deportivo de A Coruña S.A.D.

Valoración de proxecto de investimento para a adquisición de Financiera Maderera S.A

A extinción dos contratos

A fiabilidade da información financeira a través do informe de auditoría

Análise da competencia no sector da moda: o caso de Mango

Análise da información financeira obrigatoria reportada no ano 2016 de Home Meal Replecement S.A.

Análise da información financieira do sector hoteleiro en Ibiza

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: A Marca DICOCO

Análise Económica e Financeira dunha empresa representativa do sector hoteleiro

Análise Económico Financieiro de Inditex, Cortefiel e Mango

Análise económico-financeiro do sector automoción en España

Análise económico-financieiro de Barceló Hotel Group: Influenza da propiedade familiar

Aplicación da metodoloxía da Dirección Estratéxica ao Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2020

Bases de datos e minería de datos en contornos empresariais

Cadea de Suministro: Logística e Distribución

Caracterización socioeconómica do sistema eléctrico español

Contribución ao turismo sostible de Fuerteventura

Contribución ó turismo sostenible: O caso do municipio de San Sadurniño

Deseño e implementación dunha tenda online

Discriminación de xénero no mercado laboral español

Economía verde e desenvolvemento empresarial: protección ambiental no sector eléctrico

Economía verde e protección ambiental no sector tecnolóxico

Empresa Familiar e Protocolo Familiar

Federalismo fiscal:Problemas da financiación autonómica española e propostas de reforma

Historia empresarial da Voz de Galicia

Implantación de tenda en liña, venda de discos de vinilo

Implantación dunha tenda de venta online: venda de complementos de moda para home.

Implantación dunha tenda online.

Implantación dunha tenda online. Venta de productos de decoración

Implantación dunha tenda online: Venda de produtos para viaxeiros

Implementación dunha tenda de venda en liña. Venda de produtos de simracing

Implementación dunha tenda de vendas en liña. Venda de productos de surf

Implementación e deseño dunha tenda en liña: Vino de corazón

Inversión en protección medioambiental en el sector textil.

Marketing político. Estudo e investigación no Concello de Narón.

Marketing Político: A importancia das redes sociais na campaña electoral. .

Marketing territorial: D.O. Rías Baixas. A denominación de orixe como marca colectiva do territorio

Marketing territorial: métodos de promoción de Galicia. Os visitantes como público obxectivo

Merchandising sensorial no punto de venda. Caso práctico Eroski e Lidl

O gas como enerxía alternativa na automoción

O mercado de traballo español: migración laboral

O risco percibido de compra nas marcas do distribuidor: Análise para diferentes categorías de produto

Os despedimentos

Os paraísos fiscais. Análise xurídica tributaria

Plan de RRHH. Sistema de Seleción de Persoal

Posicionamento do sector hoteleiro nas redes sociais. O caso das principais cadeas hoteleiras en España.

Proceso de internacionalización do sector téxtil - moda galego: análise da firma Adolfo Domínguez e Inditex.

Responsabilidade Social Corporativa no Sector Textil: Estudo do grupo Inditex

Responsabilidade Social Corporativa: caso de estudo. Os hoteis da cidade da Coruña

Turismo sostible en Santiago de Compostela

Turismo sostible no concello de Cedeira

Valor económico e financieiro do Activo e Recursos propios, basado en beneficios e fluxos de Meliá Hotels International

Valoración de empresas: Hijos de Rivera, S.A

Valoración de proxectos de inversión.

Xestión do Coñecemento e TIC: Aplicación no Sector Hoteleiro

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 90
Segundo ciclo 45