Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Barrientos Rodríguez, Víctor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario
González Fonteboa, María Belén
Vogal PDI
Novales Ordax, Margarita
Vogal PDI
Rey Muñiz, Samuel
Vogal Estudante
Doeijo Fernández, Samuel
Vogal Estudante
Ares Ríos, Daniel
Vogal Estudante
Martínez Lage, María Isabel
Presidenta
Vázquez González, Ana María
Vicepresidenta
Roel Vilas, María del Pilar
Secretaria
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Vogal PDI
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Doeijo Fernández, Samuel
Vogal Estudante
García Álvarez, Jaime
Vogal Estudante
Vázquez González, Julia
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 146
Homes 2020/2021 115
Mulleres 2020/2021 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 7.349
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 4.982
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 975
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.392
% créditos repetidos 2020/2021 32,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 50,33
Taxa de evaluación 2020/2021 64,58
Taxa de éxito 2020/2021 74,15
Taxa de rendemento 2020/2021 47,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 63,95
Taxa de graduación 2016/2017 15,09
Taxa de abandono 2018/2019 15,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 458
Homes 2020/2021 340
Mulleres 2020/2021 118
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.130
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.832
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.894
% créditos repetidos 2020/2021 33,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 43,96
Taxa de evaluación 2020/2021 61,87
Taxa de éxito 2020/2021 81,6
Taxa de rendemento 2020/2021 50,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 149
Homes 2019/2020 116
Mulleres 2019/2020 33
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 7.346
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 3.914
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.469
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.964
% créditos repetidos 2019/2020 46,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,3
Taxa de evaluación 2019/2020 70,84
Taxa de éxito 2019/2020 81,68
Taxa de rendemento 2019/2020 57,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 72,25
Taxa de graduación 2015/2016 7,89
Taxa de abandono 2017/2018 22,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 478
Homes 2019/2020 347
Mulleres 2019/2020 131
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.140
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.720
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.466
% créditos repetidos 2019/2020 42,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,32
Taxa de evaluación 2019/2020 70,7
Taxa de éxito 2019/2020 85,05
Taxa de rendemento 2019/2020 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 171
Homes 2018/2019 123
Mulleres 2018/2019 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.123
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 4.374
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.958
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.791
% créditos repetidos 2018/2019 46,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 47,5
Taxa de evaluación 2018/2019 69,44
Taxa de éxito 2018/2019 70,8
Taxa de rendemento 2018/2019 49,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 70,83
Taxa de graduación 2014/2015 31,58
Taxa de abandono 2016/2017 11,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo Infinitesimal I
9
21
23
Cálculo Infinitesimal II
10
13
50
Debuxo en Enxeñaría Civil I
6
10
15
Física Aplicada I
6
12
12
Física Aplicada II
4
3
22
Álxebra Lineal I
10
14
10
Álxebra Lineal II
10
6
21
Materiais de Construción I
7
16
5
Materiais de Construción II
6
8
12
Topografía e Cartografía
13
3
11

2º Curso

Xeoloxía Aplicada
10
7
2
Economía e Empresa
12
2
1
Cálculo de Probabilidades e Estatística
7
6
20
Mecánica
14
0
1
Fundamentos de Mecánica Computacional
17
8
16
Debuxo en Enxeñaría Civil II
20
1
5
Ecuacións Diferenciais
12
7
20
Resistencia de Materiais
9
12
27

3º Curso

Xeotecnia I
17
0
2
Xeotecnia II
17
0
2
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
20
4
2
Métodos Numéricos e Programación
11
7
8
Estruturas I
31
4
20
Estruturas II
15
6
10
Obras Marítimas e Portuarias
8
11
3
Hidráulica e Hidroloxía I
23
0
0
Hidráulica e Hidroloxía II
20
2
1
Camiños
17
0
0

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
13
2
1
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
15
1
1
Estruturas Metálicas e Mixtas
25
2
4
Enxeñaría Ambiental
20
1
0
Ferrocarrís
21
2
0
Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos
6
0
0
Urbanismo
20
0
0
Historia da Enxeñaría
12
0
0
Ciencia de Materiais
Traballo Fin de Grao
24
0
35
Obras Hidráulicas e Enerxía
22
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo Infinitesimal I
15
10
24
Cálculo Infinitesimal II
12
22
33
Debuxo en Enxeñaría Civil I
13
3
9
Física Aplicada I
19
2
8
Física Aplicada II
16
1
9
Álxebra Lineal I
17
9
6
Álxebra Lineal II
14
7
13
Materiais de Construción I
16
5
4
Materiais de Construción II
25
0
8
Topografía e Cartografía
13
2
6

2º Curso

Xeoloxía Aplicada
13
8
0
Economía e Empresa
13
0
2
Cálculo de Probabilidades e Estatística
22
2
17
Mecánica
22
0
0
Fundamentos de Mecánica Computacional
17
10
18
Debuxo en Enxeñaría Civil II
17
7
5
Ecuacións Diferenciais
16
3
15
Resistencia de Materiais
19
10
24

3º Curso

Xeotecnia I
21
0
1
Xeotecnia II
22
0
1
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
21
2
1
Métodos Numéricos e Programación
18
7
4
Estruturas I
15
25
13
Estruturas II
24
4
9
Obras Marítimas e Portuarias
29
1
3
Hidráulica e Hidroloxía I
19
0
0
Hidráulica e Hidroloxía II
22
0
2
Camiños
19
1
1

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
22
0
0
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
20
0
1
Estruturas Metálicas e Mixtas
18
7
5
Enxeñaría Ambiental
19
0
2
Ferrocarrís
17
0
2
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Traballo Fin de Grao
1
0
1
Urbanismo
11
0
0
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
4
0
0
Historia da Enxeñaría
4
0
0
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
1
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Traballo Fin de Grao
13
0
39
Obras Hidráulicas e Enerxía
11
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo Infinitesimal I
10
27
18
Cálculo Infinitesimal II
12
28
34
Debuxo en Enxeñaría Civil I
15
10
10
Física Aplicada I
16
13
12
Física Aplicada II
15
10
10
Álxebra Lineal I
17
18
8
Álxebra Lineal II
23
8
17
Materiais de Construción I
14
12
5
Materiais de Construción II
10
12
13
Topografía e Cartografía
16
5
8

2º Curso

Xeoloxía Aplicada
27
10
3
Economía e Empresa
19
1
0
Cálculo de Probabilidades e Estatística
18
3
17
Mecánica
24
6
2
Fundamentos de Mecánica Computacional
23
9
19
Debuxo en Enxeñaría Civil II
18
7
5
Ecuacións Diferenciais
15
5
15
Resistencia de Materiais
11
16
24

3º Curso

Xeotecnia I
10
1
0
Xeotecnia II
10
0
1
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
25
7
3
Métodos Numéricos e Programación
18
5
12
Estruturas I
21
12
23
Estruturas II
17
10
8
Obras Marítimas e Portuarias
15
8
8
Hidráulica e Hidroloxía I
13
0
0
Hidráulica e Hidroloxía II
14
2
3
Camiños
16
0
2

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
11
1
0
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
12
0
1
Estruturas Metálicas e Mixtas
18
8
8
Enxeñaría Ambiental
14
2
5
Ferrocarrís
16
2
5
Historia da Enxeñaría
1
0
0
Traballo Fin de Grao
2
0
2
Obras Hidráulicas e Enerxía
1
0
0
Urbanismo
14
0
0
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Historia da Enxeñaría
6
0
0
Arte e Estética en Enxeñaría
Ciencia de Materiais
4
0
0
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
7
0
0
Traballo Fin de Grao
26
0
39
Obras Hidráulicas e Enerxía
15
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 50