Grao en Tecnoloxías Mariñas

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Romero Gómez, Manuel
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidenta
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Secretario
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Arós Rodríguez, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Orosa García, José Antonio
Vogal PDI
Lens García, Mario
Vogal Estudante
Ramirez Solla, Eduardo
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal Coordinadora de Título
López Martínez, María Teresa
Administradora do centro
Romero Gómez, Manuel
Presidente
Costa Rial, Ángel Martín
Vicepresidente
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Secretario
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Lens García, Mario
Vogal Estudante
Ramirez Solla, Eduardo
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal Coordinadora de Título
López Martínez, María Teresa
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 78
Homes 2021/2022 76
Mulleres 2021/2022 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 3.600
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.400
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 690
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 510
% créditos repetidos 2021/2022 33,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,15
Taxa de evaluación 2021/2022 71,33
Taxa de éxito 2021/2022 87,38
Taxa de rendemento 2021/2022 62,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 69,03
Taxa de graduación 2017/2018 33,33
Taxa de abandono 2019/2020 35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 398
Homes 2021/2022 333
Mulleres 2021/2022 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.990
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.310
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.471
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 2.211
% créditos repetidos 2021/2022 28,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,22
Taxa de evaluación 2021/2022 70,63
Taxa de éxito 2021/2022 82,64
Taxa de rendemento 2021/2022 58,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 118
Homes 2020/2021 114
Mulleres 2020/2021 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 5.760
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 4.368
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 564
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 828
% créditos repetidos 2020/2021 24,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 48,81
Taxa de evaluación 2020/2021 72,4
Taxa de éxito 2020/2021 86,62
Taxa de rendemento 2020/2021 62,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 69,83
Taxa de graduación 2016/2017 21,95
Taxa de abandono 2018/2019 13,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 420
Homes 2020/2021 360
Mulleres 2020/2021 60
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.790
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 15.490
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.018
% créditos repetidos 2020/2021 25,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,49
Taxa de evaluación 2020/2021 73,76
Taxa de éxito 2020/2021 84,78
Taxa de rendemento 2020/2021 62,53

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 123
Homes 2019/2020 116
Mulleres 2019/2020 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 6.648
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 3.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.218
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.740
% créditos repetidos 2019/2020 44,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,05
Taxa de evaluación 2019/2020 73,47
Taxa de éxito 2019/2020 89,07
Taxa de rendemento 2019/2020 65,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 72,85
Taxa de graduación 2015/2016 43,24
Taxa de abandono 2017/2018 19,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 439
Homes 2019/2020 374
Mulleres 2019/2020 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.310
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.500
% créditos repetidos 2019/2020 38,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,18
Taxa de evaluación 2019/2020 75,47
Taxa de éxito 2019/2020 87,11
Taxa de rendemento 2019/2020 65,74

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
6
1
5
Expresión Gráfica
2
0
6
Física I
2
0
3
Inglés
0
0
1
Matemáticas II
6
0
10
Química
2
0
6
Física II
4
0
4
Empresa e Dereito
0
2
3
Construción Naval e Teoría do Buque
1
0
2

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
8
3
2
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
9
0
3
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
11
4
10
Termodinámica e Termotecnia
4
9
8
Hixiene Naval e Riscos Laborais
10
0
2
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
11
0
0
Fundamentos de Regulación e Control
12
1
3
Mecánica de Fluidos
4
2
9
Seguridade Marítima e Contaminación
8
0
2
Matemáticas III
11
0
4

3º Curso

Motores de Combustión Interna
7
0
0
Turbinas de Vapor e Gas
5
0
1
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
5
2
2
Instalacións Marítimas e Propulsores
5
6
1
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
9
2
3
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
4
0
0
Automatización de Instalacións Marítimas
3
3
4
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
6
2
3
Instalacións Marítimas II
5
7
0
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
5
0
0
Máquinas Térmicas Mariñas
1
0
1
Equipos Auxiliares do Buque
Electrónica Analóxica e de Potencia
3
3
1
Electrónica Dixital
3
1
3
Máquinas Eléctricas do Buque
7
1
0
Redes e Comunicacións
4
0
1
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
4
0
2
Regulación e Control
2
0
0
Instrumentación e Sensórica
4
0
2
Mantemento Eléctrico do Buque
5
0
2

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
16
1
0
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
12
1
4
Prácticas Externas en Buque
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
19
0
20
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
4
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
2
0
1
Propulsión Eléctrica do Buque
3
1
0
Prácticas en Simulador
5
2
0
Prácticas Externas
4
0
2
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
0
0
6
Inglés Técnico Marítimo
1
0
0
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
3
0
1
Combustibles e Lubricantes
5
0
0
Propulsión Eléctrica
3
0
0
Xestión Enerxética
Electrohidráulica e Electropneumática
Sistemas Eléctricos
3
0
0
Fundamentos de Programación
2
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
3
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
12
6
18
Expresión Gráfica
17
5
11
Física I
7
9
6
Informática
21
3
3
Inglés
18
5
5
Matemáticas II
17
7
27
Química
13
8
18
Física II
11
1
20
Empresa e Dereito
13
3
13
Construción Naval e Teoría do Buque
14
4
9

2º Curso

Mecánica e Resistencia de Materiais
8
0
5
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
8
1
1
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
9
6
11
Termodinámica e Termotecnia
7
4
9
Hixiene Naval e Riscos Laborais
9
0
0
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
8
0
3
Fundamentos de Regulación e Control
7
0
7
Mecánica de Fluidos
4
0
6
Seguridade Marítima e Contaminación
10
0
1
Matemáticas III
12
1
4

3º Curso

Motores de Combustión Interna
19
2
2
Turbinas de Vapor e Gas
17
2
3
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
18
1
3
Instalacións Marítimas e Propulsores
15
6
3
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado
16
5
3
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
20
0
1
Automatización de Instalacións Marítimas
17
1
4
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
16
3
5
Instalacións Marítimas II
15
6
5
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque
16
0
1
Máquinas Térmicas Mariñas
3
0
0
Equipos Auxiliares do Buque
3
0
0
Electrónica Analóxica e de Potencia
3
0
1
Electrónica Dixital
1
0
1
Máquinas Eléctricas do Buque
Redes e Comunicacións
4
0
1
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque
6
0
0
Regulación e Control
1
0
0
Instrumentación e Sensórica
5
0
0
Mantemento Eléctrico do Buque
6
0
0

4º Curso

Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión
11
1
3
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
15
2
4
Prácticas Externas en Buque
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión
22
0
21
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O.
2
0
0
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación
2
0
1
Propulsión Eléctrica do Buque
2
0
0
Prácticas en Simulador
1
0
1
Prácticas Externas
4
0
0
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO)
2
0
1
Inglés Técnico Marítimo
3
0
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
2
0
0
Debuxo Mecánico
2
0
0
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
5
0
0
Propulsión Eléctrica
3
0
0
Xestión Enerxética
Sistemas Eléctricos
2
0
0
Fundamentos de Programación
1
0
0
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
1
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 40