Grao en Náutica e Transporte Marítimo

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente/a
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente/a
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador/a de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador/a de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador/a de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Pousada Esparza, María del Pilar
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente/a
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente/a
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador/a de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador/a de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador/a de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Pousada Esparza, María del Pilar
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 235
Homes 2019/2020 187
Mulleres 2019/2020 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.680
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 7.902
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.274
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.502
% créditos repetidos 2019/2020 37,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,95
Taxa de evaluación 2019/2020 78,28
Taxa de éxito 2019/2020 84,76
Taxa de rendemento 2019/2020 66,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 73,78
Taxa de graduación 2015/2016 38,89
Taxa de abandono 2017/2018 14,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 439
Homes 2019/2020 374
Mulleres 2019/2020 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.310
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.500
% créditos repetidos 2019/2020 38,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,18
Taxa de evaluación 2019/2020 75,47
Taxa de éxito 2019/2020 87,11
Taxa de rendemento 2019/2020 65,74

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 239
Homes 2018/2019 189
Mulleres 2018/2019 50
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.670
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.970
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.508
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.196
% créditos repetidos 2018/2019 34,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,21
Taxa de evaluación 2018/2019 72,14
Taxa de éxito 2018/2019 78,95
Taxa de rendemento 2018/2019 56,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 81,41
Taxa de graduación 2014/2015 25,4
Taxa de abandono 2016/2017 8,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 460
Homes 2018/2019 387
Mulleres 2018/2019 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.170
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.290
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.975
% créditos repetidos 2018/2019 34,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,37
Taxa de evaluación 2018/2019 69,93
Taxa de éxito 2018/2019 82,41
Taxa de rendemento 2018/2019 57,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 248
Homes 2017/2018 197
Mulleres 2017/2018 51
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.340
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 9.858
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.292
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.190
% créditos repetidos 2017/2018 31,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,82
Taxa de evaluación 2017/2018 73,22
Taxa de éxito 2017/2018 80,97
Taxa de rendemento 2017/2018 59,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 80,58
Taxa de graduación 2013/2014 27,54
Taxa de abandono 2015/2016 10,91

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 484
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.580
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.490
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.251
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.831
% créditos repetidos 2017/2018 32,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,78
Taxa de evaluación 2017/2018 71,78
Taxa de éxito 2017/2018 82,93
Taxa de rendemento 2017/2018 59,52

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
32
44
35
Expresión Gráfica
41
10
32
Física
53
3
17
Hixiene Naval e Riscos Laborais
37
0
5
Construción Naval
38
2
3
Matemáticas II
38
19
43
Química
56
32
54
Inglés I
29
10
4
Empresa e Dereito
33
5
4
Informática
49
3
10

2º Curso

Economía Marítima
37
5
5
Navegación I
30
13
19
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque
42
2
5
Inglés II
29
3
7
Electricidade e Electrónica
17
32
34
Manobra I
44
0
4
Teoría do Buque I
60
5
10
Inglés III
39
1
5
Seguridade Marítima
30
0
2
Navegación e Organización do Buque
33
11
10

3º Curso

Estiba
28
17
13
Meteoroloxía e Oceanografía
27
4
5
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
28
1
1
Contaminación Mariña e Atmosférica
28
1
0
Dereito Marítimo I
32
0
2
Navegación II
34
6
9
Radiocomunicacións Marítimas
25
0
2
Buques Tanque
52
3
1
Manobra II
27
2
2
Sistemas de Navegación e Comunicacións
1
0
1
Xestión de Empresas Marítimas
4
0
0
Códigos e Convenios Internacionais
3
0
0
Inspeccións Marítimas
3
0
0
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
3
0
0
Inglés Aplicado
15
1
0
Xestión de Náutica Deportiva
10
0
0

4º Curso

Transportes Especiais
32
11
12
Simulación Náutica
28
0
0
Dereito Marítimo II
33
0
0
Teoría do Buque II
38
6
9
Prácticas Externas en Buque
23
0
6
Xestión da Contaminación
3
0
0
Administración Marítima
3
0
0
Prácticas Externas en Empresa
2
0
0
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
34
0
33
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
2
0
2
Investigación de Accidentes Marítimos
2
0
0
Inspeccións Marítimas da Carga
1
0
0
Inglés Comercial Marítimo
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
21
33
57
Expresión Gráfica
37
16
40
Física
16
28
12
Hixiene Naval e Riscos Laborais
33
0
7
Construción Naval
31
8
0
Matemáticas II
43
19
59
Química
22
41
76
Inglés I
35
3
11
Empresa e Dereito
29
10
2
Informática
22
18
21

2º Curso

Economía Marítima
29
9
9
Navegación I
19
10
24
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque
24
10
15
Inglés II
37
4
6
Electricidade e Electrónica
12
10
48
Manobra I
22
16
7
Teoría do Buque I
33
20
26
Inglés III
34
3
12
Seguridade Marítima
30
1
3
Navegación e Organización do Buque
26
7
22

3º Curso

Estiba
38
15
12
Meteoroloxía e Oceanografía
34
3
6
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
26
5
3
Contaminación Mariña e Atmosférica
36
0
2
Dereito Marítimo I
28
3
5
Navegación II
29
17
9
Radiocomunicacións Marítimas
34
3
1
Buques Tanque
36
18
14
Manobra II
47
2
2
Sistemas de Navegación e Comunicacións
3
0
0
Xestión de Empresas Marítimas
3
0
0
Códigos e Convenios Internacionais
3
0
0
Inspeccións Marítimas
2
0
0
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
3
0
0
Inglés Aplicado
15
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
14
0
1

4º Curso

Transportes Especiais
35
6
22
Simulación Náutica
48
0
0
Dereito Marítimo II
40
0
0
Teoría do Buque II
42
7
13
Prácticas Externas en Buque
42
0
4
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
27
0
35
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
2
0
1
Inglés Comercial Marítimo
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
40
22
71
Expresión Gráfica
33
15
56
Física
41
9
20
Hixiene Naval e Riscos Laborais
42
1
5
Construción Naval
50
1
4
Matemáticas II
27
32
70
Química
25
43
75
Inglés I
32
11
7
Empresa e Dereito
35
8
3
Informática
27
19
18

2º Curso

Economía Marítima
34
9
5
Navegación I
38
11
12
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do Buque
39
5
13
Inglés II
32
8
0
Electricidade e Electrónica
9
12
35
Manobra I
25
7
7
Teoría do Buque I
45
24
30
Inglés III
33
5
11
Seguridade Marítima
31
0
2
Navegación e Organización do Buque
41
2
17

3º Curso

Estiba
34
17
15
Meteoroloxía e Oceanografía
40
6
7
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
43
4
2
Contaminación Mariña e Atmosférica
32
1
2
Dereito Marítimo I
42
3
2
Navegación II
38
9
15
Radiocomunicacións Marítimas
43
3
0
Buques Tanque
34
19
23
Manobra II
40
13
6
Sistemas de Navegación e Comunicacións
2
0
0
Xestión de Empresas Marítimas
2
0
0
Códigos e Convenios Internacionais
2
0
0
Inspeccións Marítimas
2
0
0
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
2
0
0
Inglés Aplicado
24
0
0
Xestión de Náutica Deportiva
13
0
2

4º Curso

Transportes Especiais
31
5
14
Simulación Náutica
34
0
1
Dereito Marítimo II
34
2
1
Teoría do Buque II
30
7
14
Prácticas Externas en Buque
32
0
4
Xestión da Contaminación
3
0
0
Administración Marítima
4
0
0
Prácticas Externas en Empresa
4
0
0
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
27
0
24
Traballo Fin de Grao. Xestión e Administración Marítima
1
0
3
Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento
1
0
0
Investigación de Accidentes Marítimos
2
0
0
Inspeccións Marítimas da Carga
2
0
0
Inglés Comercial Marítimo
3
0
0
Xestión de Instalacións Náutico Deportivas
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 50
Segundo ciclo Sen límite