Grao en Estudos de Arquitectura

2020/2021 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidenta
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, María
Vogal Estudante
Mongil García, María Luísa
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidenta
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Otero Chans, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 645
Homes 2020/2021 299
Mulleres 2020/2021 346
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 34.310
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 25.260
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 5.393
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.663
% créditos repetidos 2020/2021 26,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 849
Homes 2020/2021 394
Mulleres 2020/2021 455
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.370
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.640
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.358
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.371
% créditos repetidos 2020/2021 27,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 636
Homes 2019/2020 299
Mulleres 2019/2020 337
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.660
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 24.020
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.698
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.944
% créditos repetidos 2019/2020 30,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,49
Taxa de evaluación 2019/2020 79,42
Taxa de éxito 2019/2020 84,07
Taxa de rendemento 2019/2020 66,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,8
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2017/2018 16,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 914
Homes 2019/2020 442
Mulleres 2019/2020 472
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,91
Taxa de éxito 2019/2020 86,4
Taxa de rendemento 2019/2020 65,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 607
Homes 2018/2019 292
Mulleres 2018/2019 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 32.200
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 22.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.588
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.760
% créditos repetidos 2018/2019 29,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,04
Taxa de evaluación 2018/2019 73,98
Taxa de éxito 2018/2019 74,64
Taxa de rendemento 2018/2019 55,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 96,64
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 13,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 989
Homes 2018/2019 477
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,28
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
97
32
50
Debuxo de Arquitectura
68
36
40
Xeometría Descritiva
74
26
26
Matemáticas para a Arquitectura 1
104
27
26
Introdución á Arquitectura
94
6
16
Análise de Formas Arquitectónicas
87
27
83
Física para a Arquitectura 1
68
41
54
Matemáticas para a Arquitectura 2
101
31
36
Construción 1
77
11
58
Xeometría da Forma Arquitectónica
91
13
41

2º Curso

Proxectos 2
61
20
32
Proxectos 3
56
13
40
Análise Arquitectónica 1
63
10
14
Física para a Arquitectura 2
69
13
22
Historia da Arte
112
5
14
Análise Arquitectónica 2
51
18
15
Urbanística 1
71
39
18
Estruturas 1
60
47
43
Construción 2
69
11
40

3º Curso

Proxectos 4
68
6
16
Proxectos 5
76
3
20
Construción 3
63
23
30
Estruturas 2
87
16
23
Urbanística 2
72
0
8
Teoría da Arquitectura
93
29
13
Construción 4
80
7
13
Estruturas 3
112
36
45
Urbanística 3
85
8
27
Instalacións 1
78
3
4

4º Curso

Proxectos 6
65
1
3
Proxectos 7
72
0
7
Urbanística 4
78
39
15
Construción 5
77
12
17
Estruturas 4
72
9
22
Historia da Arquitectura 1
88
14
18
Construción 6
59
6
11
Estruturas 5
64
23
27
Instalacións 2
75
3
11
Historia da Arquitectura 2
94
11
7

5º Curso

Proxectos 8
77
5
11
Proxectos 9
81
1
12
Urbanística 5
77
3
2
Cimentacións
85
10
17
Construción 7
87
14
4
Arquitectura Legal
79
3
4
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
4
0
0
Construción Avanzada
13
0
0
Estruturas Singulares
7
0
0
Instalacións 3
29
1
3
Representación Avanzada en Arquitectura
7
1
2
Xeometrías Complexas en Arquitectura
3
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
29
0
1
Deseño Industrial
29
0
3
Intervención no Patrimonio Europeo
17
0
4
Paisaxe e Hábitat Sostible
17
1
2
Ordenación do Territorio
4
0
1
Arquitectura de Escala Complexa
6
0
2
Traballo Fin de Grao
83
2
79
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
5
0
1
Teoría da Intervención Contemporánea
21
0
0
Hábitat Básico
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
49
72
53
Debuxo de Arquitectura
73
33
49
Xeometría Descritiva
69
31
24
Matemáticas para a Arquitectura 1
69
40
47
Introdución á Arquitectura
81
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
77
44
88
Física para a Arquitectura 1
78
42
60
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
21
82
Construción 1
66
26
61
Xeometría da Forma Arquitectónica
63
42
37

2º Curso

Proxectos 2
63
21
37
Proxectos 3
73
19
36
Análise Arquitectónica 1
77
12
12
Física para a Arquitectura 2
67
21
24
Historia da Arte
53
41
31
Análise Arquitectónica 2
68
14
12
Urbanística 1
67
45
30
Estruturas 1
71
41
59
Construción 2
73
26
50

3º Curso

Proxectos 4
64
12
15
Proxectos 5
66
12
25
Construción 3
72
29
24
Estruturas 2
59
26
27
Urbanística 2
64
17
3
Teoría da Arquitectura
52
33
31
Construción 4
66
24
10
Estruturas 3
53
45
70
Urbanística 3
61
18
33
Instalacións 1
72
5
4

4º Curso

Proxectos 6
84
2
6
Proxectos 7
72
2
8
Urbanística 4
61
26
38
Construción 5
80
20
15
Estruturas 4
74
13
25
Historia da Arquitectura 1
58
16
32
Construción 6
60
2
7
Estruturas 5
64
19
18
Instalacións 2
68
10
7
Historia da Arquitectura 2
57
9
29

5º Curso

Proxectos 8
25
5
11
Proxectos 9
15
4
12
Urbanística 5
28
1
2
Cimentacións
18
9
14
Construción 7
12
25
5
Arquitectura Legal
33
1
6
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
2
Construción Avanzada
5
0
0
Estruturas Singulares
2
0
0
Instalacións 3
10
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
8
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
5
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
12
0
1
Deseño Industrial
4
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
2
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
6
0
1
Ordenación do Territorio
7
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
9
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
66
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
4
0
0
Hábitat Básico
9
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
66
56
66
Debuxo de Arquitectura
73
48
52
Xeometría Descritiva
86
33
21
Matemáticas para a Arquitectura 1
99
47
43
Introdución á Arquitectura
89
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
62
68
99
Física para a Arquitectura 1
99
71
56
Matemáticas para a Arquitectura 2
106
39
80
Construción 1
94
29
67
Xeometría da Forma Arquitectónica
99
23
61

2º Curso

Proxectos 2
69
19
43
Proxectos 3
52
8
57
Análise Arquitectónica 1
61
10
23
Física para a Arquitectura 2
76
22
21
Historia da Arte
77
38
38
Análise Arquitectónica 2
61
9
17
Urbanística 1
49
49
31
Estruturas 1
85
35
50
Construción 2
66
32
47

3º Curso

Proxectos 4
72
13
18
Proxectos 5
66
12
19
Construción 3
67
37
26
Estruturas 2
84
11
26
Urbanística 2
80
16
5
Teoría da Arquitectura
53
15
41
Construción 4
83
16
9
Estruturas 3
45
29
55
Urbanística 3
60
25
18
Instalacións 1
72
3
9

4º Curso

Proxectos 6
35
0
2
Proxectos 7
20
2
1
Urbanística 4
11
17
12
Construción 5
30
10
11
Estruturas 4
27
1
14
Historia da Arquitectura 1
29
18
7
Construción 6
17
4
3
Estruturas 5
16
4
11
Instalacións 2
18
4
1
Historia da Arquitectura 2
25
2
15

5º Curso

Proxectos 8
6
1
9
Proxectos 9
7
0
8
Urbanística 5
8
2
0
Cimentacións
7
3
2
Construción 7
10
5
6
Arquitectura Legal
14
1
4
Construción Avanzada
Estruturas Singulares
4
0
0
Instalacións 3
2
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
3
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
2
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
3
0
1
Deseño Industrial
1
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
Paisaxe e Hábitat Sostible
3
0
1
Ordenación do Territorio
1
0
0
Traballo Fin de Grao
29
1
39
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
Teoría da Intervención Contemporánea
1
0
0
Hábitat Básico

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A arquitectura do viño no Ribeiro. Patrimonio rural e paisaxe cultural.

A arquitectura senior

A arte da introspección. Estudo das arquitecturas introspectivas.

A cidade escolar de Lugo. Aproximación á creación da cidade cultural.

A humanización do espazo urbano. O cinema como documento dos plans de reforma inspirados por Jan Gehl en Copenhague e Nova York

A influencia das instalacións na arquitectura de Lubetkin e o Grupo Tecton. As instalacións como condicionante arquitectónico.

A linguaxe dos faros

A linguaxe dos faros

A modernidade construida: análise dunha obra

A modernidade construida: análise dunha obra

A obra de Calder e o seu impacto no espazo arquitectónico

A rúa como rexeneradora da convivencia urbana. Estratexias de conquista.

Adrienne Gurwick-Górska. Arquitecturas do cinema.

Aldo van Eyck. Forum e o tempo

Análise contrutivo-estrutural, cúpula da igrexa da Universidade Laboral de Xixón

Análise etnográfico-construtivo na contorna do núcleo do Pumar

Análise histórica e estatística da Revista Obradoiro

Arquitectura contemporánea aterrazada. Cara a unha arquitectura sostenible

Arquitectura contemporánea no Camiño de Santiago. A influencia da arquitectura nas relacións entre peregrinos.

Arquitectura da pervivencia: Estudo dos casos nos que a habitabilidade ten un carácter de supervivencia

Arquitectura de límites difusos. Nova arquitectura-paisaxe xaponesa

Arquitectura de límites difusos: La presencia de la tradición en la arquitectura japonesa contemporánea

Arquitectura e cine de culto: Peter Zumthor e Andréi Tarkovsky

Arquitectura e cine. Unha mirada ao espazo público de Madrid a través do cine recente.

Arquitectura e deporte: análise de edificacións deportivas masivas en Europa e América

Arquitectura e espazos construídos no cómic de ciencia-ficción. Caso de estudo: Ana Galvañ

Arquitectura e videoxogos. O contexto da cidade virtual

Arquitectura Ecolóxica e Eficiencia Enerxética

Arquitectura en stock. O amoreamento como estratexia

Arquitectura paramétrica

Arquitectura Pasiva/Construcións autosuficientes enerxéticamente

Arquitectura queer

Arquitectura sostible en Galicia

Arquitectura vernácula - A construción como solución propia de cada lugar

As formas da utopía na arquitectura relixiosa

As viaxes da auga da cidade da Coruña e o seu impacto na trama urbana

Autoconstrución compartida á muller latinoamericana na arquitectura

Biofilia en espazos de saúde. A importancia do Deseño Biofílico en edificios destinados a pacientes con cancro

Camiñar en Ferrón, Bolmente: memoria e espazo

Caudal. A regulación do ciclo da auga a través da arquitectura

Cedric Price. O Fun Palace

Curtidurías arredor do río Sarela

Diálogo co pasado industrial: Nave 16 e Intermediae no Matadero de Madrid. Estratexias de intervención en rehabilitación de edificios con valor patrimonial.

Espazo fílmico e espazo arquitectónico

Espazo labirinto. A manipulación do recordo e a alegoría.

Espazos ambiguos. Poética e vivenda a través de Lacaton & Vassal

Estudo da intervención realizada no refuxio Da Roiba

Estudo e Análise da Arquitectura do Hospital de Beneficencia Municipal de Labaca da Coruña

Frei Otto e as superficies mínimas. Parasois para a xira de Pink Floyd de 1977

Habraken e a teoría dos soportes na vivenda colectiva: La Borda como caso de estudo

Hospital Universitario da Coruña. Evolución histórica. Análise do lugar.

Hospital Universitario da Coruña. Evolución histórica. Análise do lugar.

Industrialización y prefabricación en la obra de Shigeru Ban

Kazuo Shinohara: O Tercer Estilo

Kengo Kuma. Arquitectura particular.

Materia e memoria: o monumento como lugar de diálogo

Metodoloxía BIM e industrialización. O papel do desenrolo paramétrico na industrialización do sector da construción.

Michael Heizer. Paisaxe, Arte e Arquitectura

Mobilidade urbana: a súa relación co territorio a través da cidade de A Coruña

Moda ou a arquitectura do corpo humano. Paralelismos no proceso de materialización

O Deseño Biofílico en espazos de oficinas. A súa influencia no desempeño cognitivo e a productividade

O Deseño Biofílico nos espazos urbanos. Estudo de casos

O Deseño Biofílico nos espazos urbanos. Estudo de casos

O módulo como base dunha arquitectura de escalas

O rol da muller na rexeneración de barrios periféricos en exclusión das cidades latinoamericanas

Os edificios-paisaxe en arquitectura contemporánea

Paisaxe e sostenibilidade

Paisaxe no Parque Lafayette

Paisaxe político. O socialismo latinoamericano. O edificio Girón de La Habana

Pedras:Transformacións na fábrica da catedral de Santiago dende o século XII ao XVIII

Proposta dun plan de execución para a organización dun traballo de fin de máster na ETSAC preparado nun entorno dixital

Relación entre arquitectura e estrutura na obra de Frank Lloyd Wright

Relevancia do deseño estrutural na arquitectura: Evolución dos estadios do Fútbol Club Barcelona

Rem Koolhaas vístese de Prada. Teoría e estratexias de proxecto na Fundación Prada.

Restauración do patrimonio arquitectónico moderno. A unidade vecinal nº 3 de J. Antonio Currais.

SENIOR COHOUSING: a arquitetura ao servizo da vellez

Tadao Ando e Xapón: o museo de Naoshima a través do xardín xaponés

The Smithson go POP: A influenza do Pop Art na arquitectura de Alison e Peter Smithson

Traballando sobre a ruína. Novo concepto de reavivación das ruínas galegas

Transformacións espazo-temporais do Mosteiro de San Andrés de Espinareda e a súa vila

Valores históricos da paisaxe urbana

Valores históricos da paisaxe urbana. A alameda de Vilagarcía de Arousa

Valores históricos da paisaxe urbana. A alameda de Vilagarcía de Arousa

Verner Panton, arquitecto do asento. Unha visión desde a ergonomía

Vivenda pasiva en Galicia

Vivenda protexida na Coruña nos anos 50

Vivendas modulares para situacións de catástrofe

Xeración de emocións estéticas arquitectónicas. Influencia do coñecemento na percepción de non expertos. A Domus como caso de estudo.

"Die Neue Zeit" Intervencións artísticas no Pabellón Alemán de Barcelona

¿Arte coma arquitectura? ¿Arquitectura coma arte? - O papel da estrutura na obra de Max Bill

A arte como estratexia de proyecto: análise crítico das montaxes expositivas na Nova Galería Nacional de Mies en Berlín.

A cidade costera: do risco á resiliencia. Análise da resiliencia costera en distintas localizaciones ante fenómenos naturais adversos

A Cidade da Cultura de Galicia. Alternativas e derivadas

A escala do esencial en arquitectura

A fábrica Cros no Burgo

A infraestrutura verde urbana como espazo para unha mobilidade sostible. Casos de estudo

A paisaxe cultural do Camiño de Santiago. A masificación e a súa influencia nas relacións entre o individuo e o territorio. Melide como caso de estudo.

A relación entre o medio e a arquitectura. Caso de estudo: Cambados

A relación entre o medio e a arquitectura. Caso de estudo: Cambados

A vivenda actual: Novos modelos

Alvar Aalto: metodoloxía y análise paisaxístico

Análise da Casilla-Biblioteca Menéndez Pidal a través das súas accións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno.

Análise estatística e tendencias de blogs de arquitectura.

Análise gráfica dos estadios de Riazor. Evolución histórica

Análisis ergonómico de sillas diseñadas por arquitectos/as

Aproximación aos elementos arquitectónicos en ferro na cidade de Ourense: Galerías, Balcóns e Rexería.

Arquitectos diocesanos da cidade de Ourense na segunda metade do século XIX.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 132