Grao en Arquitectura

2021/2022 · 330 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Vidal Araujo, Rosana
Vogal Estudante
López-Cortón Díaz, Beatriz
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Picallos Alló, Olalla
Vogal Estudante
Carballal Graña, Susana
Vogal PAS
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 819
Homes 2021/2022 349
Mulleres 2021/2022 470
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.084
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.346
% créditos repetidos 2021/2022 33,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,02
Taxa de evaluación 2021/2022 73,04
Taxa de éxito 2021/2022 78,83
Taxa de rendemento 2021/2022 57,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 47
Homes 2020/2021 22
Mulleres 2020/2021 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.439
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 58,5
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 420
% créditos repetidos 2020/2021 95,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 30,61
Taxa de evaluación 2020/2021 85,51
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 85,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 68,94
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 390
Mulleres 2020/2021 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.090
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,87
Taxa de evaluación 2020/2021 71,43
Taxa de éxito 2020/2021 79,07
Taxa de rendemento 2020/2021 56,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 155
Homes 2019/2020 86
Mulleres 2019/2020 69
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 5.058
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.244
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 994,5
% créditos repetidos 2019/2020 55,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 32,63
Taxa de evaluación 2019/2020 61,48
Taxa de éxito 2019/2020 98,17
Taxa de rendemento 2019/2020 60,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 76,31
Taxa de graduación 2014/2015 9,41
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 914
Homes 2019/2020 442
Mulleres 2019/2020 472
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,91
Taxa de éxito 2019/2020 86,4
Taxa de rendemento 2019/2020 65,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

5º Curso

Proxectos 9
0
0
1
Urbanística 5
0
0
1
Cimentacións
0
0
1
Proxectos 10
0
0
1
Arquitectura Legal
0
0
1
Arquitectura Industrializada
0
0
1
Organización de Obras
0
0
1
Proxectos de Estruturas
0
0
1
Proxecto de Instalacións
0
0
1
Ordenación do Territorio
0
0
1
Traballo Fin de Grao
41
0
5

Superado Non superado Non presentado

4º Curso

Proxectos 7
1
0
1
Urbanística 4
3
3
3
Construción 5
0
0
1
Estruturas 4
3
0
3
Historia da Arquitectura 1
7
3
1
Proxectos 8
2
0
1
Construción 6
1
0
3
Estruturas 5
4
1
3
Instalacións 2
2
0
2
Historia da Arquitectura 2
9
0
1

5º Curso

Proxectos 9
4
1
2
Urbanística 5
6
0
1
Cimentacións
11
1
2
Proxectos 10
3
0
1
Construción 7
3
0
1
Arquitectura Legal
2
0
0
Arquitectura Industrializada
1
0
0
Organización de Obras
6
0
1
Estruturas Singulares
1
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
3
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
4
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
6
0
0
Teoría da Composición e Patrimonio
1
0
0
Ordenación do Territorio
1
0
1
Traballo Fin de Grao
85
0
59

Superado Non superado Non presentado

3º Curso

Proxectos 5
2
2
2
Construción 3
4
0
3
Estruturas 2
8
6
11
Urbanística 2
7
0
1
Teoría da Arquitectura
20
3
12
Proxectos 6
3
3
4
Construción 4
9
3
5
Estruturas 3
12
9
10
Urbanística 3
8
2
1
Instalacións 1
0
0
1

4º Curso

Proxectos 7
5
0
0
Urbanística 4
29
11
10
Construción 5
3
1
4
Estruturas 4
2
3
12
Historia da Arquitectura 1
25
6
17
Proxectos 8
4
1
1
Construción 6
20
6
4
Estruturas 5
10
6
13
Instalacións 2
13
2
5
Historia da Arquitectura 2
37
5
16

5º Curso

Proxectos 9
84
7
6
Urbanística 5
82
6
2
Cimentacións
85
25
5
Proxectos 10
95
3
5
Construción 7
104
3
6
Arquitectura Legal
84
1
4
Arquitectura Industrializada
47
1
2
Organización de Obras
54
0
1
Estruturas Singulares
11
0
0
Proxectos de Estruturas
19
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
34
1
3
Xeometrías Complexas en Arquitectura
12
0
2
Comunicación Gráfica en Arquitectura
44
0
7
Proxecto de Instalacións
28
0
2
Teoría da Composición e Patrimonio
11
0
2
Paisaxe e Hábitat Sostible
33
0
5
Ordenación do Territorio
9
0
0
Métodos de Planeamento
7
0
0
Traballo Fin de Grao
74
0
82

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro(Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral.Punta Touro(Ribeira)

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenrolo pecuario e investigación na Barbanza.

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenvolvemento pecuario e investigación no Barbanza

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenvolvemento pecuario e investigación no Barbanza

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenvolvemento pecuario e investigación no Barbanza

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar,San Pedro de Nós

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón,Departamento de Retalhuleu.

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos -O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos. O Castro. Sada.

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021