Grao en Arquitectura

2020/2021 · 330 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Picallos Alló, Olalla
Vogal Estudante
Mongil García, María Luísa
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Otero Chans, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 48
Homes 2020/2021 23
Mulleres 2020/2021 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.445
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 58,5
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 966
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 420
% créditos repetidos 2020/2021 95,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 30,09
Taxa de evaluación 2020/2021 85,15
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 85,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 68,94
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 391
Mulleres 2020/2021 453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.030
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.380
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,8
Taxa de evaluación 2020/2021 71,46
Taxa de éxito 2020/2021 79,11
Taxa de rendemento 2020/2021 56,53

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 155
Homes 2019/2020 86
Mulleres 2019/2020 69
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 5.058
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.244
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 994,5
% créditos repetidos 2019/2020 55,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 32,63
Taxa de evaluación 2019/2020 61,48
Taxa de éxito 2019/2020 98,17
Taxa de rendemento 2019/2020 60,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 76,31
Taxa de graduación 2014/2015 9,41
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 914
Homes 2019/2020 442
Mulleres 2019/2020 472
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,91
Taxa de éxito 2019/2020 86,4
Taxa de rendemento 2019/2020 65,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 287
Homes 2018/2019 143
Mulleres 2018/2019 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.980
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.153
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.530
% créditos repetidos 2018/2019 37,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,24
Taxa de evaluación 2018/2019 72,5
Taxa de éxito 2018/2019 92,32
Taxa de rendemento 2018/2019 66,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 79,23
Taxa de graduación 2013/2014 6,84
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 989
Homes 2018/2019 477
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,28
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

5º Curso

Proxectos 9
0
0
1
Urbanística 5
0
0
1
Cimentacións
0
0
1
Proxectos 10
0
0
1
Construción 7
Arquitectura Legal
0
0
1
Arquitectura Industrializada
0
0
1
Organización de Obras
0
0
1
Proxectos de Estruturas
0
0
1
Proxecto de Instalacións
0
0
1
Ordenación do Territorio
0
0
1
Traballo Fin de Grao
41
0
5

Superado Non superado Non presentado

4º Curso

Proxectos 7
1
0
1
Urbanística 4
3
3
3
Construción 5
0
0
1
Estruturas 4
3
0
3
Historia da Arquitectura 1
7
3
1
Proxectos 8
2
0
1
Construción 6
1
0
3
Estruturas 5
4
1
3
Instalacións 2
2
0
2
Historia da Arquitectura 2
9
0
1

5º Curso

Proxectos 9
4
1
2
Urbanística 5
6
0
1
Cimentacións
11
1
2
Proxectos 10
3
0
1
Construción 7
3
0
1
Arquitectura Legal
2
0
0
Arquitectura Industrializada
1
0
0
Organización de Obras
6
0
1
Estruturas Singulares
1
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
3
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
4
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
6
0
0
Teoría da Composición e Patrimonio
1
0
0
Ordenación do Territorio
1
0
1
Traballo Fin de Grao
85
0
59

Superado Non superado Non presentado

3º Curso

Proxectos 5
2
2
2
Construción 3
4
0
3
Estruturas 2
8
6
11
Urbanística 2
7
0
1
Teoría da Arquitectura
20
3
12
Proxectos 6
3
3
4
Construción 4
9
3
5
Estruturas 3
12
9
10
Urbanística 3
8
2
1
Instalacións 1
0
0
1

4º Curso

Proxectos 7
5
0
0
Urbanística 4
29
11
10
Construción 5
3
1
4
Estruturas 4
2
3
12
Historia da Arquitectura 1
25
6
17
Proxectos 8
4
1
1
Construción 6
20
6
4
Estruturas 5
10
6
13
Instalacións 2
13
2
5
Historia da Arquitectura 2
37
5
16

5º Curso

Proxectos 9
84
7
6
Urbanística 5
82
6
2
Cimentacións
85
25
5
Proxectos 10
95
3
5
Construción 7
104
3
6
Arquitectura Legal
84
1
4
Arquitectura Industrializada
47
1
2
Organización de Obras
54
0
1
Estruturas Singulares
11
0
0
Proxectos de Estruturas
19
0
0
Representación Avanzada en Arquitectura
34
1
3
Xeometrías Complexas en Arquitectura
12
0
2
Comunicación Gráfica en Arquitectura
44
0
7
Proxecto de Instalacións
28
0
2
Teoría da Composición e Patrimonio
11
0
2
Paisaxe e Hábitat Sostible
33
0
5
Ordenación do Territorio
9
0
0
Métodos de Planeamento
7
0
0
Traballo Fin de Grao
74
0
82

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro(Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral.Punta Touro(Ribeira)

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenrolo pecuario e investigación na Barbanza.

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenvolvemento pecuario e investigación no Barbanza

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenvolvemento pecuario e investigación no Barbanza

Arquitectura desde a paisaxe. Implantación de desenvolvemento pecuario e investigación no Barbanza

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Cohousing para persoas maiores en O Vilar,San Pedro de Nós

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano: Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Edificio de Xulgados na avenida do Porto da Coruña

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola infantil en Feáns, con salón multiusos-comedor e espazo exterior-praza de xogos

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón,Departamento de Retalhuleu.

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos -O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos. O Castro. Sada.

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Vivendas transitorias para enfermos e familiares de pacientes de longa estancia (Hemato-oncolóxicos e oncolóxicos) na contorna da área hospitalaria no termo municipal da Coruña

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao borde do mar: Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral. Punta Touro (Ribeira)

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Arquitectura ao bordo do mar: hospedaxe, encontro e espazo público en Corcubión

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Centro vítimas violencia de xénero. A Coruña

Cohousing para personas maiores en O Vilar, San Pedro de Nós

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Condominio urbano : Unidades residenciais para persoas soas. A Coruña

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departamento de Retalhuleu.Guatemala

Escola Primaria na Comunidade do Manchón, Departemento de Retalhuleu.Guatemala

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Praza e mercado. Rúa de Cambre-Rúa de Bergondo, Sada, A Coruña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Unidades residenciais en San Vicente de Elviña

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos -O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro. Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Vivenda para o director do Centro Industrial Cerámico Sargadelos-O Castro.Sada

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020