Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Varela, Joaquín Fernando
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Vázquez Lazo, Juan Carlos
Vogal PDI
Mosquera Gonzalez, Maria
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Dopico Calvo, Xurxo
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro
Gómez Varela, Joaquín Fernando
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Vázquez Lazo, Juan Carlos
Vogal PDI
Mosquera Gonzalez, Maria
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Dopico Calvo, Xurxo
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 595
Homes 2021/2022 440
Mulleres 2021/2022 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 31.960
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 28.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.992
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.212
% créditos repetidos 2021/2022 10,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,71
Taxa de evaluación 2021/2022 93,69
Taxa de éxito 2021/2022 88,52
Taxa de rendemento 2021/2022 82,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 87,63
Taxa de graduación 2017/2018 69,8
Taxa de abandono 2019/2020 7,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 607
Homes 2021/2022 448
Mulleres 2021/2022 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.570
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.350
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.005
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.212
% créditos repetidos 2021/2022 9,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,66
Taxa de evaluación 2021/2022 93,46
Taxa de éxito 2021/2022 88,67
Taxa de rendemento 2021/2022 82,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 633
Homes 2020/2021 475
Mulleres 2020/2021 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 33.760
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.590
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.398
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.764
% créditos repetidos 2020/2021 9,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,33
Taxa de evaluación 2020/2021 93,9
Taxa de éxito 2020/2021 93,39
Taxa de rendemento 2020/2021 87,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 84,01
Taxa de graduación 2016/2017 68,53
Taxa de abandono 2018/2019 4,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 648
Homes 2020/2021 485
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 34.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 31.430
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.398
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.764
% créditos repetidos 2020/2021 9,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,39
Taxa de evaluación 2020/2021 93,94
Taxa de éxito 2020/2021 93,55
Taxa de rendemento 2020/2021 87,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 703
Homes 2019/2020 546
Mulleres 2019/2020 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.860
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.600
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.054
% créditos repetidos 2019/2020 17,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51
Taxa de evaluación 2019/2020 93,19
Taxa de éxito 2019/2020 95,03
Taxa de rendemento 2019/2020 88,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,16
Taxa de graduación 2015/2016 63,7
Taxa de abandono 2017/2018 8,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 713
Homes 2019/2020 554
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.247
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.064
% créditos repetidos 2019/2020 17,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,91
Taxa de evaluación 2019/2020 93,27
Taxa de éxito 2019/2020 95,09
Taxa de rendemento 2019/2020 88,69

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
106
14
7
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
73
120
32
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
116
4
4
Bases da Educación Física e Deportiva
118
16
9
Xogos e Recreación Deportiva
92
2
7
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
120
13
5
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
123
3
7
Voleibol e a súa Didáctica
122
6
4
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
101
46
5
Fútbol e a súa Didáctica
121
3
4

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
128
0
3
Aprendizaxe e Control Motor
102
46
9
Fisioloxía do Exercicio I
113
11
8
Biomecánica do Movemento Humano
123
19
3
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
99
5
5
Teoría e Práctica do Exercicio
126
1
6
Balonmán e a súa Didáctica
106
26
6
Baloncesto e a súa Didáctica
99
7
0
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
120
3
3
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
117
5
6

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
94
39
9
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
109
0
2
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
98
50
11
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
113
10
13
Fisioloxía do Exercicio II
121
4
6
Estrutura e Organización Deportiva
105
18
5
Actividade Física e Deporte Adaptado
124
8
8
Expresión Corporal e Danza
95
9
4
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
38
4
0
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
49
0
4
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
55
1
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
5
3

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
5
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
117
16
5
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
117
24
8
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
101
14
12
Dirección e Xestión Deportiva
123
12
10
Actividade Física no Medio Natural
101
5
6
Prácticum
128
0
6
Traballo Fin de Grao
119
0
72
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
19
0
1
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
23
0
4
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
27
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
125
3
7
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
112
98
18
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
125
2
1
Bases da Educación Física e Deportiva
124
14
8
Xogos e Recreación Deportiva
102
5
1
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
119
9
3
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
132
3
5
Voleibol e a súa Didáctica
128
4
2
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
113
28
6
Fútbol e a súa Didáctica
128
0
2

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
114
0
5
Aprendizaxe e Control Motor
104
29
11
Fisioloxía do Exercicio I
111
6
7
Biomecánica do Movemento Humano
108
18
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
120
1
5
Teoría e Práctica do Exercicio
135
0
4
Balonmán e a súa Didáctica
128
8
4
Baloncesto e a súa Didáctica
98
1
4
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
96
2
2
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
126
2
6

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
122
9
13
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
150
6
2
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
122
26
14
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
137
5
6
Fisioloxía do Exercicio II
123
3
7
Estrutura e Organización Deportiva
119
6
5
Actividade Física e Deporte Adaptado
133
6
7
Expresión Corporal e Danza
138
2
3
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
53
1
1
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
52
0
1
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
0
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
46
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
4
8
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
125
5
10
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
122
21
14
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
142
4
12
Dirección e Xestión Deportiva
132
14
13
Actividade Física no Medio Natural
161
0
8
Prácticum
148
0
10
Traballo Fin de Grao
143
2
74
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
19
1
8
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
28
1
3
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
39
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
142
14
11
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
155
103
19
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
114
12
9
Bases da Educación Física e Deportiva
122
23
12
Xogos e Recreación Deportiva
107
1
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
125
9
7
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
122
9
11
Voleibol e a súa Didáctica
123
2
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
163
10
14
Fútbol e a súa Didáctica
124
1
7

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
125
1
4
Aprendizaxe e Control Motor
149
15
11
Fisioloxía do Exercicio I
107
6
7
Biomecánica do Movemento Humano
135
0
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
182
4
10
Teoría e Práctica do Exercicio
148
3
4
Balonmán e a súa Didáctica
127
6
12
Baloncesto e a súa Didáctica
84
2
6
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
85
1
3
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
137
6
8

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
140
10
14
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
138
0
5
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
176
3
9
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
123
5
9
Fisioloxía do Exercicio II
142
5
6
Estrutura e Organización Deportiva
144
2
2
Actividade Física e Deporte Adaptado
133
4
10
Expresión Corporal e Danza
128
2
3
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
58
0
2
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
37
1
0
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
78
1
1
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
60
0
3

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
127
1
5
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
160
4
12
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
136
5
11
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
164
1
12
Dirección e Xestión Deportiva
121
3
13
Actividade Física no Medio Natural
125
0
10
Prácticum
127
0
14
Traballo Fin de Grao
185
0
67
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
12
0
6
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
46
2
2
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
29
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Agra Activa" Proposta de programa de intervención para a promoción de hábitos de vida activa e saudable no centro escolar.

¡Cóidate e aprende con movemento!

A gamificación como ferramenta pedagógica innovadora na actividade física extracurricular

A planificación do adestramento coa metodoloxía HIIT nos deportes colectivos. Deseño dunha pretemporada.

Adestramento de forza e linfedema en mulleres BCS (Breast Cancer Survivor)

Adestramento de forza para a prevención de lesións no fútbol

Ampliando o noso alfabeto motriz. Proxecto interdisciplinario de Educación Física e Inglés.

Análise e perfil do desenvolvemento da condición física baixo a metodoloxía do microciclo estruturado ao longo dunha tempada nos deportes de equipo

Aplicación del microciclo estructurado en el fútbol de formación, categoría alevín. Análisis y desarrollo de la metodología.

Asimetría funcional en ximnasia rítmica

Beneficios do Exercicio Físico en Persoas Drogodependentes

Cada paso conta

Cal é o efecto da fatiga mental sobre o rendemento nos deportes de resistencia? Unha revisión sistemática.

Coñecendo o Parque de Eirís a través dun proxecto interdisciplinar entre educación física e tecnoloxía

Creación dunha empresa de turismo activo en Melón

Creación dunha empresa que integra videoxogos e actividade física

Creación dunha escola de porteiros

Culturízate: 'arredor do mundo'

Deseño de tareas para a modificación da conducta con respecto a mellora da coordinación nun equipo de fútbol de nenos de 6-7 años.

deseño de tarefas para aumentar e mellorar a motivación nun equipo cadete feminino de voleibol.

Efectos da práctica do judo no contexto escolar sobre a autoconfianza dos alumnos de secundaria

Efectos do adestramento con cargas sobre a hipertrofia en mulleres

Estratexias e planificación para reducir o efecto da idade relativa (RAE)

Estudo dos métodos de cuantificación da carga e análise de diferentes aplicacións para a prescrición do exercicio

Fútbol en adolescentes e core: unha proposta para previr lesións.

Identificación e selección de novos talentos no fútbol: unha revisión sistemática das limitacións no proceso e posibles métodos de predición do talento

Intervención para a mellora da ansiedade precompetición nun nadador

Intervención para mellorar a autoconfianza nun equipo de fútbol

Intervención para mellorar os nervios e a toma de decisións nun equipo de fútbol.

Intervención psicolóxica nun deportista con lesión

Intervención sobre o desenvolvemento da competencia de interpretación do medio no surf a partir da información sobre as condicións oceanográficas e do surf.

Lumbalxia crónica de orixe mecánica

Máis movementeo máis vida

Marcadores de identificación de talento en deportes de equipo: Evolución e características

Miño medra movéndose: Proxecto de intervención escolar para o fomento dunha vida activa e deportiva

Movámonos

O entrenamento de forza para a mellora da velocidade de lanzamento no balonmán na etapa xuvenil

O uso dos xogos reducidos mediante a periodización táctica

Organización do XCVI Pleno do Consejo COLEF

Plan de Confianza e Disciplina Grupal para a Mellora do Xogo en Equipo.

Plan de empresa para centro deportivo: “RIBEIRA SACRA”

Plan de integración do alumnado con TDAH en 1º e 2º da ESO mediante actividades acuáticas adaptadas.

Plan de integración do alumnado con TDAH en 1º e 2º da ESO mediante actividades acuáticas adaptadas.

Plan formativo dirixido a mellorar a ensinanza do surf en After Surf S.L.

Planificación anual da Tempada 2021/2022 - Xuvenil A RC Deportivo A Coruña

Planificación Anual da Tempada 2021/2022 do RC Deportivo Fabril

Planificación da forza e dos sistemas de enerxía en Paralelas Asimétricas en idades prepuberais

Planificacion do adestramento dun grupo de futbolistas amateur previo ao periodo preparatorio

Planificación física da pretemporada do Xuvenil 'A' do Real Club Deportivo da Coruña

Planificación, intervención e análise do rendemento en deportes de equipo

Preparación Física para o surf de competición: Proposta para un surfista Sub18 no Circuito Galego de Surf 2022

Preparación, demandas y aspectos físicos de árbitros de fútbol profesional

Prescrición de adestramentos a partir das variables analizadas por un dispositivo portátil (GPS) no fútbol.

Prevención do Síndrome Impingement Subacromial no tenis.

Programa de adestramento como método preventivo contra lesións de ombro en nadadores adolescentes de competición

Programa de adestramento de forza en persoas con síntomas depresivos

Programa de exercicio físico en condicións de doble tarea para a prevención de caídas en persoas maiores

Programa de exercicio físico para a mellora da condición física saudable orientada ao remo en mulleres superviventes ao cancro de mama

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e a fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en persoas maiores.

Programa de exercicio físico para abordar a fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para mellorar a calidade de vida en adultos fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a inestabilidade postural en enfermos de Parkinson

Programa de exercicio para mellorar a calidade de vida saudable dos fumadores

Programa de exercicio para mellorar a calidade de vida saudable dos fumadores

Programa de formación para a prevención de lesions no judo

Programa de intervención de condición física para a mellora da calidade de vida de pacientes Breast Cancer Survivors (BCS)

Programa de intervención para a mellora do autoconcepto nun xogador de fútbol

Programa de intervención para a xestión do medo e o control da ansiedade ante as caídas na práctica da escalada deportiva

Programa de mellora da confianza para a mellora da eficacia no tiro libre no baloncesto.

Programación da unidade didáctica de xogos/deportes en equipo en 2ºESO

Programación didáctica 1° ESO IES Miraflores

Programación Didáctica de Educación Física para 1°ESO no CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO no IES A Sardiñeira

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO.

Programación didáctica Educación Física 1º da ESO do Colexio María Casares

Programación didáctica para 1º ESO do IES O Couto

Programación didáctica para 4° ESO

Programación didáctica para o 4º curso da educación secundaria obrigatoria - IES Lucus Augusti

Proposta de intervención para a iniciación ao boxeo en adolescentes.

Proposta de mellora da atención no tenis

Proposta de programa de prevención de lesions no solo pelviano en deportistas de ximnasia artística femenina.

Proposta de programación para superar as probas físicas dos bombeiros de AENA

Proposta de proxecto interdisciplinario para o fomento do aprendizaxe de primeiros auxilios: Educación Física e Tecnoloxía

Proposta de readaptación da inestabilidade de hombro en surfistas

Proposta de readaptación deportiva tras ciruxía de reconstrucción do tendón rotuliano nun futbolista amateur

Proposta dun programa de actividade física en maiores xubilados da localidade de Villava

Proposta dun programa de prevención de lesións na articulación do nocello no fútbol

Proposta dun proxecto de actividade física integrada no día a día dunha empresa

Proxecto de intervención en prevención de patoloxía do solo pelviano en mulleres que practican CrossFit®

Proxecto de intervención en readaptación dunha ruptura do tendón de Aquiles nun xogador de fútbol sala

Proxecto de intervención física para mellorar a condición física dos nenos e nenas do rural mediante actividades no medio natural

Proxecto de Intervención para a Prevención do Síndrome de Burnout no Fútbol Base

Proxecto de intervención para o fomento da actividade física, a alimentación e os estilos de vida saudables en 3º E.S.O.

Proxecto de intervención para promover a motivación nas clases de educación física en secundaria

Proxecto de mellora da cohesión para gañar eficacia colectiva nun equipo de fútbol

Proxecto de planificación para nadadores de entre 16 e 18 anos especializados en probas de 50 e 100 metros.

Proxecto de Prevención do Ombro do Surfeiro

Proxecto de promoción e captación no Club Voleibol Noia

Proxecto de Vida Deportiva e Activa: "A forza é a nova tendencia"

Proxecto Deportivo de Centro (PDC) para o IES Salvador de Madariaga

Proxecto Deportivo de Centro (PDC) para o IES Salvador de Madariaga

Proxecto destinado ao incremento da Actividade Física no alumnado da ESO

Proxecto interdisciplinar de actividade física, alimentación e saúde para o alumnado de 1º ESO.

Proxecto Interdisciplinar: Xogos tradicionais no Camiño de Santiago

Proxecto para a creación dunha empresa dedicada ao CrossFit

Proyecto de readaptación deportiva de una lesión de SLAP (“Superior Labrum Anterior to Posterior”) en un piragüista

Readaptación deportiva despois de unha lesión de labrum acetabular no fútbol

Readaptación dunha rotura parcial do ligamento cruzado posterior sen ciruxía nun xogador de fútbol

Recomendacións nutricionais para a práctica de XCM

Rehabilitación deportiva sobre a funcionalidade e a dor da tendinopatía rotuliana crónica nun xogador de baloncesto de categoría junior

Revisión da metodoloxía para a aplicación da restrición parcial do fluxo sanguíneo arterial e o seu uso na readaptación pre e postoperatoria dunha rotura do ligamento cruzado anterior (LCA)

Revisión sistemática sobre a avaliación e a procura de talento deportivo no fútbol.

Revisión sobre a cuantificación da carga externa no Fútbol. Aplicación ao deseño dun patrón morfociclo.

Ritmos da humanidade. Proxecto interdisciplinario de Educación Física e Música.

Rotura do ligamento cruzado anterior e período de readaptación nun futbolista

Saúde e actividade física hoxe, vida mañá

Sesión de E. F. enfocado á mellora do rendemento académico para alumnos con TDAH.

Somos o mundo somos os nenos

Xogar como forma de movemento

"Aproximación metodolóxica do adestramento da forza en rapaces novos de ximnasia artística masculina"

"O medio acuático como ferramenta para a mellora da condición física en persoas con enfermidades raras nas instalacions de rialta e no medio natural"

“Terra e mar”, programa de actividades complementarias en Educación Física para primeiro de bacharelato a partir de prácticas deportivas na natureza

A Periodización Táctica a través dos Xogos Reducidos no período competitivo nunha temporada xuvenil.

A planificación en tempos de Covid

Adestramento concorrente e mellora da composición corporal en adultos con obesidade

Adestramento da forza para a mellora da densidade mineral ósea en mulleres posmenopáusicas con osteoporose

Adestramento multicompoñente para adultos maiores con sarcopenia

Alimentación cetogénica nos deportes do resistencia

Análise das demandas físico-cognitivas das competicións de esports e a implicación da actividade física para o aumento do seu rendemento

Análise técnico da sentadilla entre distintos atletas elite en powerlifting

Aumento da consecución dos aéreos no surfing competitivo

Batería de condición física básica para poder comparar aos bailaríns co estado saudable da poboación.

Creación e desenvolvemento do "Hegoalde Basket Club"

Desenvolvemento dun plan de negocio para actividades e competicións de Stand Up Paddle

Desenvolvemento dun programa de formación con suxeitos de iniciación aplicando o sistema de adestramento dirixido

Deseño de tarefas para mellorar a Atención na posición específica do porteiro, no Fútbol

Detección de necesidades funcionáis: complemento para a programación didáctica para alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria en Galicia.

Efecto do exercicio físico en persoas con paraplexía para a prevención de posibles enfermidades cardiovasculares

Efectos, beneficios e aplicación do exercicio físico en pacientes con Alzheimer

Estudio de viabilidade do novo Complexo Deportivo Municipal de Meicende (Arteixo)

Estudo comparativo dos goles na Fase de Eliminatorias das Copas Mundiais da FIFA México 1986 e Rusia 2018

Estudo e Clasificación dos Modelos de Xogo e Tendencias Actuais na Premier League 20/21

Exercicio físico e Alzheimer

Fútbol sala: a preparación física no período preparatorio dun equipo senior feminino.

Fútbol: Planificación da preparación física na pretempada dun equipo senior masculino

Hábitos de participación deportiva na especialidade O-Pé dentro do deporte da orientación

Influencia das fases do ciclo menstrual no rendemento en karatekas

Influencia do exercicio físico no rendemento académico: Programación didáctica 1º ESO IES MANUEL MURGUÍA

Intervención educativa para o desenvolvemento da conciencia ambiental no alumnado de 2ºESO a través da actividade física

intervención preventiva do síndrome da banda iliotibial en corredores de fondo adultos

Limitacións fisiolóxicas das máscaras na práctica de actividade física.

Mellora da calidade de vida e disminución dos factores de risco en pacientes con cancro de mama a través do traballo da condición física

Noa Wellness Club. Creación dunha zona wellness nun hotel

O adestramento coadyuvante do cambio de dirección no fútbol: análise e proposta práctica de adestramento.

O entrenamento da forza no tenis: revisión bibliográfica

Organización dun Campionato de España de Patinaxe Artística Grupos Show no Pazo dos Deportes de Riazor

Perfil sociodemográfico e motivacións de acceso en centros de adestramento personalizado

Periodización contemporánea para o desenvolvemento en duatlón a través da distribución polarizada

Pilates como método complementario de prevención e preparación física nas categorías infantis,cadete e xuvenil do fútbol femenino

Planificación dunha tempada de prevención de lesións no fútbol

planificación anual do equipo xuvenil division de honra do club deportivo lugo

Planificación anual dun grupo show pequeño de patinaxe artístico categoría nacional

Planificación anual para o equipo infantil de fútbol do Real Club Deportivo da Coruña

Planificación condicional da pretemporada 2021/2022 do Hockey Club Borbolla Feminino da OK Liga.

Planificación da preparación física dunha pretemporada en baloncesto

Planificación da preparación física dunha tempada nun equipo profesional xuvenil

Planificación da tempada do cadete "B" no Real Club Deportivo de la Coruña

Planificación de un mesociclo en un equipo alevín del r.c. deportivo de la coruña en la primera etapa de la temporada

Planificación do adestramento de baloncesto para xogadores federados de categorías inferiores: benxamín e alevín

Planificación do Adestramento dun grupo do Medio fondo: Microciclo Pre-Competitivo

Planificación do Adestramento en Fútbol: A Preparación Física da Forza nun Equipo de Categoría Xuvenil Masculino

Planificación do entrenamento da forza para mellorar o rendemento en partido dunha xogadora de baloncesto sénior

Planificación do período competitivo I da tempada 2020/21 do Club Basquet Coruña Cadete Femenino

Planificación do proceso de adestramento deportivo durante o mesociclo de pretemporada

Planificación dunha pretemporada nun equipo xuvenil de fútbol.

Planificación dunha tempada de fútbol

Planificación dunha tempada en base a un Microciclo Estructurado do Xetafe C.F.

Planificación dunha tempada, periodización táctica nun equipo infantil masculino de baloncesto

Planificación e periodización para un grupo de triatletas en categoría júnior

Planificación para un mesociclo competitivo en fútbol dirigido a equipos en categoría cadete (15-16 años).

Podes practicar un deporte de resistencia seguindo unha dieta vegana/vexetariana?

Preparación física anual para un equipo Sub23 de remo olímpico

Prevención da pubalxia ou dor inguinal no hóckey sobre patíns.

Prevención de lesións na musculatura isquiosural do futbolista

Prevención de lesións no ombreiro dos surfistas

Programa cuatrimestral para mellorar a psicomotricidade en xóvenes con síndrome de down mediante a práctica de actividade física

Programa de actividade física saudable para persoas maiores que viven nunha residencia

Programa de adestramento como método preventivo ante lesións do manguito rotador aplicado a un clube federado de tiro con arco.

Programa de adestramento para a prevención de lesión de xeonllo, adaptado ao ciclo menstrual, en xogadoras de voleibol feminino en idade adulta

Programa de empoderamento para mulleres deportistas máster dun club de salvamento e socorrismo deportivo

Programa de Exercicio Físico para a Rehabilitación Cardíaca ambulatoria (Fase III) en poboación adulta.

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e a fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en persoas maiores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida dos fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida en Conductores Profesionais

Programa de exercicio que aborda a fatiga e fraxilidade en maiores

Programa de Exercicios de Chan Pélvico para Pacientes Tratados con Cancro de Próstata

Programa de exercicios para mellorar a condición física saudable dos camareiros e camareiras

Programa de intervención orientado cara o xogo cooperativo como medio de inclusión en estudantes con espiña bífida

Programa de intervención para a prevención de escordaduras de ligamento lateral externo de nocello en deportistas de ximnasia artística feminina.

Programa de prevención da lesión de LCA en baloncesto

Programa de readaptación aplicado á neuropatía supraescapular en xogadores de voleibol

Programa de rehabilitación dun ombreiro dereito dislocado nun loitador de loita libre.

Programa didáctica en educación física para alumnos de primeiro da E.S.O.

Programa didáctico en Educación Física para 1º ESO

Programa semipresencial de mellora da calidade de vida a través da actividade física en mulleres diagnosticadas con cancro de mama no Concello de Oleiros.

Programación didáctica 1º da ESO: Colegio Liceo La Paz

Programación Didáctica 1º ESO IES Campo de San Alberto

Programación Didáctica 1º ESO IES Elviña

Programación Didáctica 2ºESO IES Poeta Díaz Castro

Programación didáctica 4º ESO - IES Plurilingüe Castro Da Uz

Programación Didáctica 4ºESO IES Punta Candieira

Programación Didáctica 4ºESO Ies Rafael Dieste

Programación didáctica da Educación Física no 1º da ESO

Programación didáctica da materia de Educación Física para 4º ESO A no IES de Poio (Pontevedra)

Programación didáctica de Educación Física en 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º de Bacharelato.

Programación didáctica de Educación Física para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 2º da ESO

Programación didáctica de Educación Física para 4º ESO no IES Elviña

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO no IES Xesús Taboada Chivite

Programación didáctica de Educación Física para 4º ESO: IES Ames

Programación Didáctica Educación Física 1º ESO

Programación Didáctica en educación física 3º E.S.O. I.E.S. A SARDIÑEIRA

Programación Didáctica en Educación Física para 1º de Educación Secundaria Obligatoria

Programación didáctica en educación física para 3º da ESO no IES MARÍA CASARES.

Programación didáctica na área de Educación Física para 1º E.S.O.

Programación Didáctica na área de Educación Física para 3º ESO

Programación didáctica para 1º ESO

Programación Didáctica para 4º de E.S.O.

Programación didáctica para a intervención na área de educación física: segundo curso de educación secundaria obrigatoria

Programación didáctica para o 4º curso da Educación Secundaria Obrigatoria - IES Miraflores

Programación do exercicio de forza para persoas con diabetes tipo 2.

Promoción dun estilo de vida activo e saudable na Educación Secundaria Obrigatoria

Proposta de adestramento para a mellora da calidade de vida e recuperación do patrón da marcha en lesionados medulares; lesións lumbares

Proposta de intervención dun programa de adestramento persoal para embarazadas.

Proposta de planificación para un nadador de 200 m libre

Proposta de readaptación para un futbolista semiprofesional tras sufrir unha rotura do ligamento cruzado anterior

Proposta dun programa de prevención de lesións no recto anterior en fútbol

Proposta físico-deportiva para a readaptación da lesión de ombreiro no rugby tras intervención cirúrxica

Proposta teórica dun proxecto empresarial dun ximnasio na Coruña

Propuesta metodológica personal para el almacenamiento y procesamiento de información sobre el control y la programación del entrenamiento.

Proxecto de intervención da metodoloxía HIIT no adestramento de persoas con obesidade

Proxecto de intervención para a mellora da atencion en nenos con TDAH a través da escalada

Proxecto de readaptación deportiva despois dunha ciruxía artroscópica de cadeira por conflicto femoroacetabular nun xogador de baloncesto.

Proxecto deportivo coeducativo dirixido a adolescentes dun club de badminton

Proxecto Deportivo de Centro CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

Proxecto Deportivo de Centro dirixido ao alumnado de 1º ESO do IES Leiras Pulpeiro

Proxecto deportivo de Centro para o fomento da actividade física, o deporte, e os estilos de vida activos e saudables, no IES Galileo Galilei de Navia.

Proxecto Deportivo de Centro 'Todo Suma!'

Proxecto Deportivo de Centro: ¡Actívate e coida a túa saúde!

Proxecto deportivo no IES Salvador de Madariaga

Proxecto interdisciplinar para o aproveitamento responsable do entorno natural no alumnado de 1° da ESO do IES María Casares

Proyecto destinado á creación dunha empresa de Crossfit

Readaptación de ligamento cruzado anterior logo de reconstrucción con tendón rotuliano en xogador profesional de baloncesto

Readaptación dun esguince acromioclavicular Grado II nunha porteira de fútbol. Un proxecto de intervención.

Valoración de la plataforma de training peaks a través de la modalidad de carrera

Xestión de riscos da sección de kayak do Campionato do Mundo de Raid 2021

Xornadas Deportivas Inclusivas: Redes e Igualdade

"Modelo de intervención con carácter preventivo para Medial Tibial Stress Syndrome en corredores"

A actividade física no medio natural como oportunidade para coñecer o contorno de Ares mediante un proxecto interdisciplinar para 3ºESO.

A orientación sexual non é motivo de acoso: intervención educativa mediante a EF

A planificación do departamento de educación física nun club de fútbol profesional para a etapa de rendemento

A planificación do equipo de voleibol VakifBank para o Campionato do Mundo Feminino de clubs de 2019

Actívate entre valores

Agility+Vida

Análise da fase ofensiva do xogo como indicador de rendemento do Liverpool F.C. durante a Champions League 2018/2019

Análise da fase ofensiva no Mundial de fútbol feminino de Francia 2019

Análise de tempo e movemento da 8ª Copa do Mundo de Sanda.

Análise dos efectos agudos do exercicio de corda (Battle Rope) simultáneo ao 50% e 75% da cadencia máxima

Análise dos saques de esquina no Cádiz C.F. (Tempada 2018-2019)

Análise técnico táctico do servizo e o resto en seis xogadores profesionais de Pádel e a súa posterior proposta de adestramento

Aplicación do traballo de alta intensidad no cicloergometro de brazos e piernas. Comparación entre a forza do tren inferior, a idade e a potencia media resultante.

Aproximación a un análise de elementos técnicos/tácticos nun combate de karate deportivo a través da preparación dun formulario observacional

Avaliación e análise de proxectos deportivos de centro orientados ao fomento de hábitos de vida saudable

Avaliación e mellora dos tiróns en barra fixa para as probas físicas da policía nacional 2020

Avaliación ergonómica e efectos agudos sobre a forza isométrica máxima nunha mostra de mariscadores do sector de a flote da Cofradía de Cabo de Cruz (Boiro).

Awaembarazo: programa de actividade acuática saudable para embarazadas

Canal audiovisual para a promoción de primeiros auxilios

Cardiopatías e exercicio físico. Programa de rehabilitación cardiovascular en pacientes con anxina de peito estable.

Coeducando en orquestas deportivas a través dun Flashmob e Lipdub no alumnado de 2º ESO do IES María Casares

Comparación do esforzo percibido do atleta coa carga de traballo en tss empregada pola plataforma Trainingpeaks

Creación dunha Empresa de Eventos de Golf

Creación dunha empresa de turismo activo: promoción do turismo rural a través do ciclismo

Creación dunha empresa deportiva. Plan de empresa para un skatepark indoor.

Creación dunha empresa: pistas de pádel, ximnasio e zona infantil

Creación dunha escola de tecnificación de porteros

Creación e desenvolvemento de 'Basket Club Villavés'.

Das Mestas, descobre o camiño da auga.

Desenvolvemento da forza para mellorar a velocidade nun equipo de fútbol xuvenil

Desenvolvemento do área social / RSC do Orillamar SD

Desenvolvemento dun programa de intervención para a iniciación deportiva no judo

Desenvolvemento dun Programa Multicompoñente de Catro Meses para a Mellora da Forza en Anciáns Fráxiles no Complejo Gerontológico La Milagrosa

DIABETES: Adestramento HIIT vs continuo moderado

Diminución do grado de fraxilidade a través do traballo dos compoñentes da condición física saudable

Diseño dun programa de actividade física para a mellora da condición física en mulleres no periodo de postparto

Educación Física da man do medio ambiente

Efecto do adestramento de forza sobre a potencia de pedaleo en ciclistas de élite ben adestrados.

Efecto dun programa pliométrico con adestramento oclusivo sobre a evolución das variables neuromusculares tras un seguimento de 7 días

Efectos das fases do Ciclo Menstrual sobre a forza en mulleres mozas fisicamente activas.

empresa de creación de lecer e tempo libre

Empresa de Turismo Activo: Remo Negro

Escalada para tod@s no Lugo do Século XXI

Estudo dos efectos do adestramento da forza en adultos obesos

Estudo sobre as posibilidades da realidade virtual na práctica da actividade física

Exercicio activo de estabilización como medio recuperador dunha hernia discal lumbar

Exercicio físico e xaquecas

Influencia do traballo de forza específica en seco para un triatleta no segmento de natación: test de 400m.

Intervención Deportiva a través de actividades físicas no nedio natural nun programa de control da ansiedade

Lesions de surf na articulación da cadeira e a súa prevención deportiva

Mellorar a calidade de vida en adultos fumadores.

Mellorar a condición física saudable nas persoas fumadoras.

O acoso escolar na educación secundaria. Proposta de intervención dende a clase de educación física

O exercicio físico como tratamento en doentes con artrosis. Programa de intervención en doentes con artrosis de cadeira.

O tipo de gardia determina a velocidade de pateo en deportes de combate.

Observación e análise da evolución dos triatletas dende a tempada de duatlón distancia sprint ata os inicios da tempada de triatlón distancia sprint: Análise da fatiga no segmento de carreira a pé

Orientación metodolóxica do adestramento para a mellora de erros non forzados e golpes gañadores en tenistas

Os sistemas de xogo en fútbol

Peregrinando

Periodización táctica para un equipo de fútbol xuvenil

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Planificación anual de unha temporada de fútbol

Planificación anual do adestramento de forza no Infantil 'B' do Sada C.F.

Planificación Anual dunha Tempada de Fútbol

Planificación da pretempada 2020/21 do primeiro equipo do Imperator O.A.R.

Planificación da tempada do Club Hóckey Cambre Xuvenil

Planificación de la pretemporada de balonmano: Programación del entrenamiento para un equipo de categoría juvenil masculino

Planificación deportiva para nadadores nas probas de 50 e 100 m estilo libre

Planificación do adestramento da forza para rendemento en surf

Planificación do adestramento específico para dianteiros en categoría xuvenil

Planificación do entrenamento de forza no voleibol ao longo dunha temporada de competición

Planificación do período competitivo I da tempada 2019/2020 do CD Lugo 'B'

Planificación dun maratón para corredores afeccionados

Planificación dunha pretemporada de voleibol de alto rendemento

Planificación en balonmán: A Programación do adestramento de forza na formación de xogadores xuvenís.

Planificación en el Fútbol Aplicada a un Sistema Táctico

Planificación en fútbol baseada en xogos en espazos reducidos.

Planificación integral de pretemporada para o equipo Infantil A do Real Club Deportivo Da Coruña

Planificación Periodo Transitorio Real Club Deportivo de La Coruña Femenino Tempada 2019-2020

Planificación Pretempada Ourense C.F. Xuvenil A

Planificación técnico-táctica do macrociclo I do cadete San Tirso do Real Clube Deportivo da Coruña

Plano de empresa dunha escola de fútbol multidisciplinar

Poleas isoinerciales: Propuesta de intervención para adultos en el ámbito de la salud.

Preparación física dun competidor de fisicoculturismo e fitness

Preparación física en fútbol feminino. A importancia do adestramento da forza.

Preparación física enfocada a trabajadores de oficina con dos lumbar crónico.

Prevención de lesións integrada no adestramento do fútbol base.

Prevención do risco de lesión do ligamento cruzado anterior nunha futbolista.

Programa de Actividade Física no Proceso da Maternidade

Programa de actividade física para adolescentes con trastorno negativista desafiante en centros de protección de menores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de ensino de educación física: 1 º de E.S.O

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida nos fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable nos empregados de oficina

Programa de exercicio físico para tratar á fatiga en persoas maiores.

Programa de Exercicios Físicos para a Prehabilitación Cirúrxica no Cancro Colorrectal

Programa de fomento de actividade física en secundaria: O reforzo motriz como mecanismo de inclusión no centro.

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de recreos activos en igualdade durante a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria no IES María Casares

Programación de tríatlon en deportistas alevíns (11-12 anos)

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación Didáctica de Educación Física 1º da ESO

Programación didáctica 1º E.S.O.

Programación didáctica 1º E.S.O. I.E.S. Rafael Dieste

Programación Didáctica 1º ESO Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Programación didáctica anual de 1º de Bacharelato

Programación didáctica anual en Educación Física para 4º ESO.

Programación Didáctica área de Educación Física. 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación Didáctica da Asignatura Educación Física en Primeiro da ESO

Programación Didáctica de 1º de E.S.O.

Programación Didáctica de E.F para 4ºESO. IES Ramón Menéndez Pidal "Zalaeta"

Programación Didáctica de E.F. para 3º da ESO

Programación didáctica de educación física para 1º de bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 3º de Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Programación Didáctica de Educación Física para 4º de ESO

Programación Didáctica de Educación Física, 1º Bacherelato

Programación Didáctica de Educación Física, 4º ESO.

Programación Didáctica Educación Física 2º da ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1º de ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1º ESO

Programación didáctica en Educación Física para 1º ESO Colexio Manuel Peleteiro

Programación didáctica en Educación Física pra 2º da E.S.O. do I.E.S Rego de Trabe.

Programación didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º de ESO no IES Perdouro.

Programación Didáctica para 1º de la ESO

Programación didáctica para 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación didáctica para 4º da Eso.

Programación didáctica para alumnos/as 2º E.S.O.

Programación docente para 2º ESO: IES Salvador de Madariaga

Programación dunha unidade de judo para a inclusión dunha alumna con necesidade especifica de apoio educativo e discapacidade visual total para o cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no instituto Rafael Dieste

Programación e análise da marca de roupa deportiva GUP para o ano 2020

Programas de exercicio físico para tratar a fatiga en persoas maiores

Progresión para o ensino da freada e o tiro de arrastre no hoquei liña.

Proposta de adaptación da tendinopatía patelar baseada na evidencia actual  

Proposta de intervención na prevención de lesións de ombro no judo

'Proposta de intervención na prevención de lesións dos músculos isquiotibiais en fútbol.'

Proposta de planificación e periodización dun macrociclo competitivo para un atleta de alto nivel en Crossfit®

Proposta de programa de intervención para mulleres puerperas con diástasis e incontinencia urinaria de esforzo a través do Método TAD Abdomen e Chan Pelviano.

Proposta de programación didáctica de educación física en 4º da E.S.O. 'O deporte e os valores como estilo de vida'

Proposta de programación didáctica e o seu desenvolvemento para 4º ESO no centro Tirso de Molina

Proposta de programación didáctica para 1º da ESO

Proposta dun protocolo de adestramento para a prevención das lesións máis comúns no fútbol sala

Proposta para o análise e procesamento de datos de fútbol, mediante unha aplicación de rexistro en tempo real.

Proxecto Campionato de España Ultimate Frisbee

Proxecto de intervención a través do Street Dance para a iniciación de rapaces á danza: unha perspectiva de xénero

Proxecto de intervención na análise observacional da eficacia no fundamento técnico do tiro na categoría infantil masculina do Clube Básquet Coruña. Tempada 2018-2019.

Proxecto de intervención para a readaptación da tendinopatía rotuliana nun xogador de baloncesto

Proxecto de intervención: Exercicios para a recuperación funcional do LCA despoís da intervención cirúrxica en futbolistas.

Proxecto de intervención: formación para a prevención de lesións de ombro en kaiak augas bravas

Proxecto de intervención: influencia do ciclo menstrual na forza explosiva do tren inferior.

Proxecto de Intervención: Prevención da Lesión de Ligamento Cruzado Anterior no Fútbol Sala

Proxecto de intervención: prevención de lesións no nocello en xogadores de baloncesto en categoría base mediante un programa de propiocepción

Proxecto de intervención: programación didáctica para 3º E.S.O.

Proxecto de intervención: protocolo de rehabilitación e readaptación despois da intervención quirúrxica do tendón muscular do supraespinoso

Proxecto de promoción do buceo recreativo da empresa Buceo Galicia

Proxecto deportivo de centro (PDC) 'Móvete'

Proxecto deportivo de centro no colexio Fogar Santa Margarida: 'Actívate'

Proxecto Deportivo de Centro para o alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: "Movémonos por unha vida sana e feliz"

Proxecto deportivo de centro. Promoción dun estilo de vida activo na ESO, evitando o sedentarismo e a obesidade en idades temperás

Proxecto Deportivo de Centro: ¡Unamos ao mundo!

Proxecto dun evento multideportivo, basado no Camiño de Santiago, nas instalacións deportivas dun campo de Pitch & Putt.

Proxecto interdiciplinar, establecemento de hábitos saudables no alumnado de 3 da ESO

Proxecto interdisciplinar a través do xogo e a Educación Física para terceiro da Eso

Proxecto interdisciplinar de fomento de estilos de vida saudables na ESO

Proxecto interdisciplinar de primeros auxilios na asignatura de educación física

Proxeto de actividade física para previr a obesidade en nenos e adolescentes con discapacidade intelectual leve ou moderada nun colexio de educación especial

Readaptación da lesión de ligamento cruzado anterior en futbolistas afeccionados

Readaptación da tendinopatía rotuliana en atletas de velocidade e valados. Un proxecto de intervención.

Red Bull Big Wave Africa

Reeducación Funcional Deportiva dunha rotura de ligamento cruzado anterior nun futbolista afeccionado

Revisión bibliográfica para establecer un protocolo de prevención nas lesións da ingle para un equipo de fútbol.

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Rodillo de escuma con vibración. Comparativa dos efectos agudos dos protocolos de aplicación.

Tendinopatía patelar. Readaptación orientada á volta a competición en fútbol sala

Traballo de Core para a potenciación do salto vertical e os extensores da columna en xogadores de baloncesto semiprofesionais

Turismo Deportivo e Aventura no Camping "La Paz".

Valoración da condición física das persoas maiores que desenvolven actividade física en pequenos municipios de Mallorca

Valoración morfofuncional individual en futbolistas sub-19: unha proposta sistemática.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 120