Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro
Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 703
Homes 2019/2020 546
Mulleres 2019/2020 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.860
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.600
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.054
% créditos repetidos 2019/2020 17,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51
Taxa de evaluación 2019/2020 93,16
Taxa de éxito 2019/2020 95,01
Taxa de rendemento 2019/2020 88,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,08
Taxa de graduación 2015/2016 62,84
Taxa de abandono 2017/2018 8,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 713
Homes 2019/2020 554
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.247
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.064
% créditos repetidos 2019/2020 17,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,91
Taxa de evaluación 2019/2020 93,24
Taxa de éxito 2019/2020 95,07
Taxa de rendemento 2019/2020 88,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 720
Homes 2018/2019 572
Mulleres 2018/2019 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.550
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 29.650
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,16
Taxa de evaluación 2018/2019 88,4
Taxa de éxito 2018/2019 88,31
Taxa de rendemento 2018/2019 78,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 83,77
Taxa de graduación 2014/2015 58,87
Taxa de abandono 2016/2017 5,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 736
Homes 2018/2019 582
Mulleres 2018/2019 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 38.510
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 20,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,58
Taxa de éxito 2018/2019 88,62
Taxa de rendemento 2018/2019 78,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 771
Homes 2017/2018 608
Mulleres 2017/2018 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.570
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.310
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 24,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,03
Taxa de evaluación 2017/2018 87,12
Taxa de éxito 2017/2018 85,82
Taxa de rendemento 2017/2018 74,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 80,1
Taxa de graduación 2013/2014 54,78
Taxa de abandono 2015/2016 6,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 773
Homes 2017/2018 609
Mulleres 2017/2018 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.430
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 23,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,16
Taxa de éxito 2017/2018 85,87
Taxa de rendemento 2017/2018 74,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
141
14
12
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
155
103
19
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
114
12
9
Bases da Educación Física e Deportiva
122
23
12
Xogos e Recreación Deportiva
107
1
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
125
9
7
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
122
9
11
Voleibol e a súa Didáctica
123
2
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
163
10
14
Fútbol e a súa Didáctica
124
1
7

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
125
1
4
Aprendizaxe e Control Motor
149
15
11
Fisioloxía do Exercicio I
107
6
7
Biomecánica do Movemento Humano
135
0
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
182
4
10
Teoría e Práctica do Exercicio
148
3
4
Balonmán e a súa Didáctica
127
6
12
Baloncesto e a súa Didáctica
84
2
6
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
85
1
3
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
137
6
8

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
140
10
14
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
138
0
5
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
176
3
9
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
123
5
9
Fisioloxía do Exercicio II
142
5
6
Estrutura e Organización Deportiva
144
2
2
Actividade Física e Deporte Adaptado
133
4
10
Expresión Corporal e Danza
128
2
3
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
58
0
2
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
37
1
0
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
78
1
1
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
60
0
3

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
127
1
5
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
160
4
12
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
136
5
11
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
164
1
12
Dirección e Xestión Deportiva
121
3
13
Actividade Física no Medio Natural
124
1
10
Prácticum
127
0
14
Traballo Fin de Grao
184
0
68
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
12
0
6
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
46
2
2
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
29
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
121
35
22
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
95
118
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
121
7
7
Bases da Educación Física e Deportiva
160
26
16
Xogos e Recreación Deportiva
90
8
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
134
18
0
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
143
2
24
Voleibol e a súa Didáctica
131
3
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
118
46
24
Fútbol e a súa Didáctica
135
1
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
119
2
7
Aprendizaxe e Control Motor
131
35
21
Fisioloxía do Exercicio I
146
6
19
Biomecánica do Movemento Humano
131
14
8
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
125
50
26
Teoría e Práctica do Exercicio
142
17
19
Balonmán e a súa Didáctica
129
15
13
Baloncesto e a súa Didáctica
96
2
8
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
102
1
6
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
141
14
23
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
116
11
10
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
143
53
26
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
120
5
18
Fisioloxía do Exercicio II
122
5
7
Estrutura e Organización Deportiva
121
5
9
Actividade Física e Deporte Adaptado
118
8
11
Expresión Corporal e Danza
124
9
13
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
31
0
2
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
30
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
74
3
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
0

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
129
1
11
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
116
35
22
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
132
19
28
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
119
27
23
Dirección e Xestión Deportiva
120
17
25
Actividade Física no Medio Natural
110
14
11
Prácticum
122
0
16
Traballo Fin de Grao
115
0
125
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
35
1
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
33
0
3
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
35
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
140
29
36
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
89
107
49
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
129
6
5
Bases da Educación Física e Deportiva
129
63
25
Xogos e Recreación Deportiva
102
16
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
138
14
13
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
172
13
28
Voleibol e a súa Didáctica
136
3
10
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
125
46
14
Fútbol e a súa Didáctica
138
3
9

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
100
10
12
Aprendizaxe e Control Motor
174
49
27
Fisioloxía do Exercicio I
128
5
15
Biomecánica do Movemento Humano
114
25
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
105
50
29
Teoría e Práctica do Exercicio
142
19
34
Balonmán e a súa Didáctica
119
18
19
Baloncesto e a súa Didáctica
86
15
7
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
98
7
11
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
119
15
20

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
126
29
44
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
5
18
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
128
60
25
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
111
7
21
Fisioloxía do Exercicio II
132
18
11
Estrutura e Organización Deportiva
110
15
8
Actividade Física e Deporte Adaptado
121
10
12
Expresión Corporal e Danza
126
11
8
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
29
0
5
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
32
0
5
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
62
7
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
10
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
23
20
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
115
32
25
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
91
29
27
Dirección e Xestión Deportiva
115
22
21
Actividade Física no Medio Natural
114
2
15
Prácticum
125
1
17
Traballo Fin de Grao
154
2
120
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
25
3
7
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
21
0
1
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
16
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Modelo de intervención con carácter preventivo para Medial Tibial Stress Syndrome en corredores"

A actividade física no medio natural como oportunidade para coñecer o contorno de Ares mediante un proxecto interdisciplinar para 3ºESO.

A orientación sexual non é motivo de acoso: intervención educativa mediante a EF

A planificación do departamento de educación física nun club de fútbol profesional para a etapa de rendemento

A planificación do equipo de voleibol VakifBank para o Campionato do Mundo Feminino de clubs de 2019

Actívate entre valores

Agility+Vida

Análise da fase ofensiva do xogo como indicador de rendemento do Liverpool F.C. durante a Champions League 2018/2019

Análise da fase ofensiva no Mundial de fútbol feminino de Francia 2019

Análise de tempo e movemento da 8ª Copa do Mundo de Sanda.

Análise dos efectos agudos do exercicio de corda (Battle Rope) simultáneo ao 50% e 75% da cadencia máxima

Análise dos saques de esquina no Cádiz C.F. (Tempada 2018-2019)

Análise técnico táctico do servizo e o resto en seis xogadores profesionais de Pádel e a súa posterior proposta de adestramento

Aplicación do traballo de alta intensidad no cicloergometro de brazos e piernas. Comparación entre a forza do tren inferior, a idade e a potencia media resultante.

Aproximación a un análise de elementos técnicos/tácticos nun combate de karate deportivo a través da preparación dun formulario observacional

Avaliación e análise de proxectos deportivos de centro orientados ao fomento de hábitos de vida saudable

Avaliación e mellora dos tiróns en barra fixa para as probas físicas da policía nacional 2020

Avaliación ergonómica e efectos agudos sobre a forza isométrica máxima nunha mostra de mariscadores do sector de a flote da Cofradía de Cabo de Cruz (Boiro).

Awaembarazo: programa de actividade acuática saudable para embarazadas

Canal audiovisual para a promoción de primeiros auxilios

Cardiopatías e exercicio físico. Programa de rehabilitación cardiovascular en pacientes con anxina de peito estable.

Coeducando en orquestas deportivas a través dun Flashmob e Lipdub no alumnado de 2º ESO do IES María Casares

Comparación do esforzo percibido do atleta coa carga de traballo en tss empregada pola plataforma Trainingpeaks

Creación dunha Empresa de Eventos de Golf

Creación dunha empresa de turismo activo: promoción do turismo rural a través do ciclismo

Creación dunha empresa deportiva. Plan de empresa para un skatepark indoor.

Creación dunha empresa: pistas de pádel, ximnasio e zona infantil

Creación dunha escola de tecnificación de porteros

Creación e desenvolvemento de 'Basket Club Villavés'.

Das Mestas, descobre o camiño da auga.

Desenvolvemento da forza para mellorar a velocidade nun equipo de fútbol xuvenil

Desenvolvemento do área social / RSC do Orillamar SD

Desenvolvemento dun programa de intervención para a iniciación deportiva no judo

Desenvolvemento dun Programa Multicompoñente de Catro Meses para a Mellora da Forza en Anciáns Fráxiles no Complejo Gerontológico La Milagrosa

DIABETES: Adestramento HIIT vs continuo moderado

Diminución do grado de fraxilidade a través do traballo dos compoñentes da condición física saudable

Diseño dun programa de actividade física para a mellora da condición física en mulleres no periodo de postparto

Educación Física da man do medio ambiente

Efecto do adestramento de forza sobre a potencia de pedaleo en ciclistas de élite ben adestrados.

Efecto dun programa pliométrico con adestramento oclusivo sobre a evolución das variables neuromusculares tras un seguimento de 7 días

Efectos das fases do Ciclo Menstrual sobre a forza en mulleres mozas fisicamente activas.

empresa de creación de lecer e tempo libre

Empresa de Turismo Activo: Remo Negro

Escalada para tod@s no Lugo do Século XXI

Estudo dos efectos do adestramento da forza en adultos obesos

Estudo sobre as posibilidades da realidade virtual na práctica da actividade física

Exercicio activo de estabilización como medio recuperador dunha hernia discal lumbar

Exercicio físico e xaquecas

Influencia do traballo de forza específica en seco para un triatleta no segmento de natación: test de 400m.

Intervención Deportiva a través de actividades físicas no nedio natural nun programa de control da ansiedade

Lesions de surf na articulación da cadeira e a súa prevención deportiva

Mellorar a calidade de vida en adultos fumadores.

Mellorar a condición física saudable nas persoas fumadoras.

O acoso escolar na educación secundaria. Proposta de intervención dende a clase de educación física

O exercicio físico como tratamento en doentes con artrosis. Programa de intervención en doentes con artrosis de cadeira.

O tipo de gardia determina a velocidade de pateo en deportes de combate.

Observación e análise da evolución dos triatletas dende a tempada de duatlón distancia sprint ata os inicios da tempada de triatlón distancia sprint: Análise da fatiga no segmento de carreira a pé

Orientación metodolóxica do adestramento para a mellora de erros non forzados e golpes gañadores en tenistas

Os sistemas de xogo en fútbol

Peregrinando

Periodización táctica para un equipo de fútbol xuvenil

Plan de empresa de una escuela de fútbol multidisciplinar

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Planificación anual de unha temporada de fútbol

Planificación anual do adestramento de forza no Infantil 'B' do Sada C.F.

Planificación Anual dunha Tempada de Fútbol

Planificación da pretempada 2020/21 do primeiro equipo do Imperator O.A.R.

Planificación da tempada do Club Hóckey Cambre Xuvenil

Planificación de la pretemporada de balonmano: Programación del entrenamiento para un equipo de categoría juvenil masculino

Planificación deportiva para nadadores nas probas de 50 e 100 m estilo libre

Planificación do adestramento da forza para rendemento en surf

Planificación do adestramento específico para dianteiros en categoría xuvenil

Planificación do entrenamento de forza no voleibol ao longo dunha temporada de competición

Planificación do período competitivo I da tempada 2019/2020 do CD Lugo 'B'

Planificación dun maratón para corredores afeccionados

Planificación dunha pretemporada de voleibol de alto rendemento

Planificación en balonmán: A Programación do adestramento de forza na formación de xogadores xuvenís.

Planificación en el Fútbol Aplicada a un Sistema Táctico

Planificación en fútbol baseada en xogos en espazos reducidos.

Planificación integral de pretemporada para o equipo Infantil A do Real Club Deportivo Da Coruña

Planificación Periodo Transitorio Real Club Deportivo de La Coruña Femenino Tempada 2019-2020

Planificación Pretempada Ourense C.F. Xuvenil A

Planificación técnico-táctica do macrociclo I do cadete San Tirso do Real Clube Deportivo da Coruña

Poleas isoinerciales: Propuesta de intervención para adultos en el ámbito de la salud.

Preparación física dun competidor de fisicoculturismo e fitness

Preparación física en fútbol feminino. A importancia do adestramento da forza.

Preparación física enfocada a trabajadores de oficina con dos lumbar crónico.

Prevención de lesións integrada no adestramento do fútbol base.

Prevención do risco de lesión do ligamento cruzado anterior nunha futbolista.

Programa de Actividade Física no Proceso da Maternidade

Programa de actividade física para adolescentes con trastorno negativista desafiante en centros de protección de menores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de ensino de educación física: 1 º de E.S.O

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida nos fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable nos empregados de oficina

Programa de exercicio físico para tratar á fatiga en persoas maiores.

Programa de fomento de actividade física en secundaria: O reforzo motriz como mecanismo de inclusión no centro.

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de recreos activos en igualdade durante a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria no IES María Casares

Programación de tríatlon en deportistas alevíns (11-12 anos)

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación Didáctica de Educación Física 1º da ESO

Programación didáctica 1º E.S.O.

Programación didáctica 1º E.S.O. I.E.S. Rafael Dieste

Programación Didáctica 1º ESO Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Programación didáctica anual de 1º de Bacharelato

Programación didáctica anual en Educación Física para 4º ESO.

Programación Didáctica área de Educación Física. 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación Didáctica da Asignatura Educación Física en Primeiro da ESO

Programación Didáctica de 1º de E.S.O.

Programación Didáctica de E.F para 4ºESO. IES Ramón Menéndez Pidal "Zalaeta"

Programación Didáctica de E.F. para 3º da ESO

Programación didáctica de educación física para 1º de bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 3º de Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Programación Didáctica de Educación Física para 4º de ESO

Programación Didáctica de Educación Física, 1º Bacherelato

Programación Didáctica de Educación Física, 4º ESO.

Programación Didáctica Educación Física 2º da ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1° ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1º de ESO

Programación didáctica en Educación Física para 1º ESO Colexio Manuel Peleteiro

Programación didáctica en Educación Física pra 2º da E.S.O. do I.E.S Rego de Trabe.

Programación didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º de ESO no IES Perdouro.

Programación Didáctica para 1º de la ESO

Programación didáctica para 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación didáctica para 4º da Eso.

Programación didáctica para alumnos/as 2º E.S.O.

Programación docente para 2º ESO: IES Salvador de Madariaga

Programación dunha unidade de judo para a inclusión dunha alumna con necesidade especifica de apoio educativo e discapacidade visual total para o cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no instituto Rafael Dieste

Programación e análise da marca de roupa deportiva GUP para o ano 2020

Programas de exercicio físico para tratar a fatiga en persoas maiores

Progresión para o ensino da freada e o tiro de arrastre no hoquei liña.

Proposta de adaptación da tendinopatía patelar baseada na evidencia actual  

Proposta de intervención na prevención de lesións de ombro no judo

'Proposta de intervención na prevención de lesións dos músculos isquiotibiais en fútbol.'

Proposta de planificación e periodización dun macrociclo competitivo para un atleta de alto nivel en Crossfit®

Proposta de programa de intervención para mulleres puerperas con diástasis e incontinencia urinaria de esforzo a través do Método TAD Abdomen e Chan Pelviano.

Proposta de programación didáctica de educación física en 4º da E.S.O. 'O deporte e os valores como estilo de vida'

Proposta de programación didáctica e o seu desenvolvemento para 4º ESO no centro Tirso de Molina

Proposta de programación didáctica para 1º da ESO

Proposta dun protocolo de adestramento para a prevención das lesións máis comúns no fútbol sala

Proposta para o análise e procesamento de datos de fútbol, mediante unha aplicación de rexistro en tempo real.

Proxecto Campionato de España Ultimate Frisbee

Proxecto de intervención a través do Street Dance para a iniciación de rapaces á danza: unha perspectiva de xénero

Proxecto de intervención na análise observacional da eficacia no fundamento técnico do tiro na categoría infantil masculina do Clube Básquet Coruña. Tempada 2018-2019.

Proxecto de intervención para a readaptación da tendinopatía rotuliana nun xogador de baloncesto

Proxecto de intervención: Exercicios para a recuperación funcional do LCA despoís da intervención cirúrxica en futbolistas.

Proxecto de intervención: formación para a prevención de lesións de ombro en kaiak augas bravas

Proxecto de intervención: influencia do ciclo menstrual na forza explosiva do tren inferior.

Proxecto de Intervención: Prevención da Lesión de Ligamento Cruzado Anterior no Fútbol Sala

Proxecto de intervención: prevención de lesións no nocello en xogadores de baloncesto en categoría base mediante un programa de propiocepción

Proxecto de intervención: protocolo de rehabilitación e readaptación despois da intervención quirúrxica do tendón muscular do supraespinoso

Proxecto deportivo de centro (PDC) 'Móvete'

Proxecto deportivo de centro no colexio Fogar Santa Margarida: 'Actívate'

Proxecto Deportivo de Centro para o alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: "Movémonos por unha vida sana e feliz"

Proxecto deportivo de centro. Promoción dun estilo de vida activo na ESO, evitando o sedentarismo e a obesidade en idades temperás

Proxecto Deportivo de Centro: ¡Unamos ao mundo!

Proxecto dun evento multideportivo, basado no Camiño de Santiago, nas instalacións deportivas dun campo de Pitch & Putt.

Proxecto interdiciplinar, establecemento de hábitos saudables no alumnado de 3 da ESO

Proxecto interdisciplinar a través do xogo e a Educación Física para terceiro da Eso

Proxecto interdisciplinar de fomento de estilos de vida saudables na ESO

Proxecto interdisciplinar de primeros auxilios na asignatura de educación física

Proxeto de actividade física para previr a obesidade en nenos e adolescentes con discapacidade intelectual leve ou moderada nun colexio de educación especial

Proyecto de intervención: Programación Didáctica para 3 E.S.O

Proyecto de promoción del buceo recreativo de la empresa Buceo Galicia

Readaptación da lesión de ligamento cruzado anterior en futbolistas afeccionados

Readaptación da tendinopatía rotuliana en atletas de velocidade e valados. Un proxecto de intervención.

Reeducación Funcional Deportiva dunha rotura de ligamento cruzado anterior nun futbolista afeccionado

Revisión bibliográfica para establecer un protocolo de prevención nas lesións da ingle para un equipo de fútbol.

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Rodillo de escuma con vibración. Comparativa dos efectos agudos dos protocolos de aplicación.

Tendinopatía patelar. Readaptación orientada á volta a competición en fútbol sala

Traballo de Core para a potenciación do salto vertical e os extensores da columna en xogadores de baloncesto semiprofesionais

Turismo Deportivo e Aventura no Camping "La Paz".

Valoración da condición física das persoas maiores que desenvolven actividade física en pequenos municipios de Mallorca

Valoración morfofuncional individual en futbolistas sub-19: unha proposta sistemática.

"Programación Didáctica de Educación Física, 4º ESO (Colegio Hijas de Cristo Rey)"

"Valores da Educación Física en Secundaria"

¿Existe asociación entre a forza máxima unilateral de perna e o rendemento no test de equilibrio Y-balance?

¿Existe mellora da composición corporal e da forza a través do método de adestramento en circuito?

A influencia da actividade física sobre o chan pélvico das mulleres no postparto: unha proposta de intervención para a información e formación da muller

A programación de entrenamento do Real Club Deportivo Genuine.

Adición dun programa de prevención da lesión do ligamento cruzado anterior aos adestramentos de baloncesto feminino

Análise da fase ofensiva dun equipo semi-profesional de fútbol sala

Búsqueda dunha metodoloxía do rendemento para a prevención de lesións no fútbol

Comparación dos niveis de condicións físicas entre os solicitantes de bombeiros segundo o nivel de experiencia

Creación dunha empresa de entrenamento persoal en Vilalba

Desenvolvemento dunha programación didáctica de Educación Física para 3º ESO

Diseño de un programa de actividad física saludable durante el embarazo

Efecto do adestramento con restrición parcial do fluxo sanguíneo sobre o dano muscular inducido polo exercicio e o rendemento deportivo

Efecto dun programa de entrenamento de forza de sete semanas en poboación entre vinte e vinticinco anos con Síndrome de Down e a súa influencia no salto

Efectos dun protocolo de exposición e adestramento en hipoxia nun ciclista máster 30

Eficacia do exercicio terapéutico nas tendinopatías dos ombreiros

Eficiencia dun Programa de Forza para a Readaptación dunha Lesión de Ligamento Cruzado Anterior

Entrenamiento en hipoxia intermitente para mellorar os resultados nas carreiras de montaña

HIST (High Intensity Strenght Training) na readaptación deportiva dun caso de ROTURA DO 'LCP'

Modelo de intervención de carácter preventivo nas tendinopatías aquíleas nos corredores

Periodización táctica grupo de competición Club Escola de Tenis Marineda de Cambre

Planificación da Forza aplicada ao Fútbol nun Equipo de Categoría Cadete Masculino

Planificación da natación para nenos entre 4 e 8 anos

Planificación da tempada 2018-2019 do Atletico Lugones

Planificación da tempada dun equipo de baloncesto cadete feminino.

Planificación deportiva baseada nas tácticas dun equipo de fútbol xuvenil

Planificación deportiva do entrenamento de forza en fútbol na categoría xuvenil

Planificación do adestramento para o piloto de rally na comarca de Ferrolterra

Planificación do rendemento nun equipo amateur de fútbol dende a velocidade colectiva de xogo (gamespeed).

Planificación do traballo de forza nunha tempada dun equipo xuvenil de fútbol.

Planificación dunha tempada de voleibol dun equipo de categoría infantil feminino

Planificación dunha tempada: Periodización Táctica en categoría xuvenil División de Honra

Planificación e periodización do adestramento en base aos patróns de movemento e ligadas ao desenvolvemento motor no fútbol

Planificación en balonmán: a programación de circuitos de adestramento na formación de xogadores cadetes.

Planificación física da forza no Real Club Deportivo da Coruña Cadete Masculino

Planificación física do socorrista acuático profesional durante a tempada de traballo.

Planificación no fútbol: As probas de evaluación do rendemento en xogadores de categoría infantil

Planificación no fútbol: As probas de evaluación do rendemento en xogadores de categoría infantil

Planificación no fútbol: Programación do adestramento propioceptivo nunha pretempada xuvenil

Planificación para a navegación de alto rendemento

Probas Físicas na Oposicións a Bombeiro

Programa de actividade física de nove meses de duración para a mellora do equilibrio en nenas e nenos con autismo no Colexio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes Aspronaga

Programa de actividade física para a prevención e tratamento da lumbalxia en embarazadas mediante o método Pilates.

Programa de actividade física para a prevención e tratamento da osteoporosis en mulleres postmenopáusicas

Programa de actividade física para persoas con discapacidade intelectual e con diferentes necesidades de apoio do centro Aspronaga co fin de mellorar a súa calidade de vida.

Programa de Actividade Física para reducir os síntomas da ansiedade en persoas maiores

Programa de actividades acuáticas para xestantes na piscina municipal de Oleiros

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en condutores profesionais.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en condutores profesionais.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable en traballadores de oficina.

Programa de exercicios para persoas sedentarias con dor lumbar

Programa de intervención para a mellora da composición corporal en adultos novos con obesidade

Programa de intervención para mellorar a condición física e calidade de vida en adultos fumadores

Programa de intervención para mellorar a condición física e calidade de vida en conductores profesionais

Programa de prevención de lesións de isquiotibiais en fútbol

Programa de saúde para condutores profesionais de longa distancia

Programa de xogos e exercicios como medida de inclusión en centros con programas terapéuticos para persoas alcohólicas

Programa para a prevención de lesións de isquiotibiais en futbolistas.

Programa para a prevención de obesidade en nenos e nenas en etapa escolar

Programación Anual para 4º de ESO

Programación de Actividade Física para a redución do estrés a través do transporte alternativo.

Programación deportiva de 1500m libres na Escola de Natación Corvera

Programación didáctica 1° de Bacharelato

Programación Didáctica 1ºESO

Programación didáctica da educación física para a cuarta ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º de Bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física para 2º ESO

Programación didáctica de educación física para 4º da ESO.

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO

Programación didáctica de educación física para primeiro de Bacharalato

Programación didáctica de educación física para primeiro de Bacharalato

Programación didáctica para 1ºda ESO

Programación Didáctica para 2º da ESO no IES Miraflores

Programación didáctica para 4º ESO

Programación Didáctica para primeiro da ESO.

Programación didáctica: 1º de E.S.O.

Programación didática de Educación Física, 2º de la ESO (IES Auga da Laxe)

Programación didática de Educación Física, 2º de la ESO (IES Auga da Laxe)

Proposta de adaptación da preparación física para a prevención de lesións en ximnastas xoves durante o período preparatorio

Proposta de intervención na base de fútbol aplicada a nenos con trastorno para o déficitl da atención e hiperactividade na Unión Deportiva Paiosaco

Proposta de Intervención na Readaptación do Recto Femoral no Futbol

Proposta de planificación física dos diferentes equipos dun club amateur de futbol.

Proposta de planificación para un nadador velocista

Proposta de programación didáctica de educación física para 1º ESO

Proposta de programación didáctica de educación física para 2ºESO

Proposta dunha programación do entrenamento baseada na periodización táctica en categoría infantil.

Proposta metodolóxica para a mellora da velocidade no fútbol en categoría infantil

Propostas de movemento libre e patrón motor no desenrrolo psicomotriz infantil

Proxecto de actividade física adaptada para mulleres que se atopan nun proceso oncolóxico no Concello de Oleiros.

Proxecto de intervención para a prevención de lesións de ombro en CrossFit.

Proxecto de intervención para a readaptación de lesion de ligamento cruzado anterior en xogadores de fútbol

Proxecto de readaptación deportiva tras ciruxía de reconstrución do LCA nun surfista amateur

Proxecto de xestión dun programa deportivo municipal para personas maiores

Proxecto Deportivo Coeducativo no Centro de Reeducación Concepción Arenal

Proxecto deportivo de centro en el Centro Plurilingüe Liceo 'La Paz'. 'LICEOEDÚCATE'.

Proxecto Deportivo de Centro para o alumnado da ESO: "O Liceo en movemento".

Proxecto deportivo de centro 'Sacha na horta'

Proxecto deportivo de centro 'sincretismo do camiño'

Proxecto Interdisciplinar: Comprométete

Readaptación da rotura de ligamento cruzado do xeonllo. Treinamento de forza.

Readaptación da tendinopatía rotuliana mediante exercicios excéntricos con un deportista

Readaptación dunha fractura do 5º metatarsiano nun futbolista

Readaptación dunha lesión do bíceps femoral en fútbol

Relación entre condición física e lesións en xogadoras de rugby

Saúde e prevención de riscos laborais en bomberos profesionais

Usando piragüismo para a integración e desenvolvemento das habilidades físicas dos nenos con TDAH.

Uso dos deportes alternativos para o incremento de participación das adolescentes en las clases de educación física

Valoración da condición física funcional e prescripción de exercicio físico nas persoas maiores do concello de Arteixo: proposta de intervención

Valoración da condición física funcional e prescripción de exercicio físico nas persoas maiores do concello de Arteixo: proposta de intervención

"Adestramento individualizado-grupal dos xogadores de campo por postos específicos" Categoría Cadete

A condición física para a saúde en 30 minutos

A planificación física contextualizada ao fútbol para o desenvolvemento dunha temporada

A práctica do snowboard: Estado da literatura e estudo piloto

Actividade física coma ferramenta preventiva e para o tratamento da osteoporose

Andiedade, estrés e auto-confianza en natación artística

Beneficios da actividade física con exposición a ambientes naturais versus ambientes urbanos. Revisión sistemática.

Campamento de verán multideportivo e inclusivo para persoas con síndrome de Dawn .

Campus de fútbol praia, Escola RA10

Cara unha vida activa e saudábel

comparación biomecanica entre judokas de alto nivel con discapacidades sensoriais e sen discapacidade

Correlación entre o salto vertical e velocidade lineal en xogadores de hockei a patíns

Creación dun método de xestión para unha entidade deportiva

Creación dunha eco-empresa de servizos deportivos. "GreenFit, S.L."

Creación dunha eco-empresa de servizos deportivos. "GreenFit, S.L."

'Creación dunha empresa de actividades de aventura en Ponteceso'

Creación dunha empresa de adestramento persoal na casa en Palma

Creación dunha empresa de prestación de servicios deportivos no ámbito laboral

Creación dunha empresa de turismo activo en Mallorca

Creación dunha empresa deportiva de servizos de pádel

Cuantificación da fatiga neuromuscular no Fútbol

DEPORTIVÍZATE! Proxecto Deportivo para o Centro de Reeducación Concepción Arenal

Desenrrolo e estructura do adestramento da forza funcional ó longo dunha tempada no fútbol

Estudo da adaptación música-movemento en xóvenes bailarinas de danza clásica.

Estudo Descriptivo dos estilos de vida do alumnado do Centro David Buján

Exercicio físico e risco de caídas en persoas maiores fráxiles e institucionalizadas: unha revisión

Exercicio, saúde e patoloxías

Fatiga muscular en exercicio de forza: diferenzas entre sexos

Identificación e análise dos elementos inductores de medo na práctica do surfing

Incidencias na coordinación motora de escolares logo de 4 semanas de adestramento en loitas olímpicas

Inicio dunha escola de surf

Intercafyde: Líder dos deportes do norte

Investigación acerca das fluctuacións no rendemento en halterófilas de élite segundo as diferentes fases do ciclo menstrual

Lesións e patoloxías en voleibol

Métodos de adestramento para a mellora do equilibrio en persoas maiores

Modelo de adestramento para activar a calidade do movemento e reducir o índice de lesións

Modelo de negocio e plan estratexico dun centro de adestramento personalizado

Obesidade Infantil e Educación Física. Proxecto de intervención sobre a dieta e a actividade física da aula de 2B del IES Fernando Wirtz Suárez.

Observación sistemática e proxecto de intervención no hockey sobre patins: Faltas directas e penaltis.

Optimización e prevención de lesións no baloncesto. Categoría cadete proposta Club Maristas.

Organización e execución dun semnario de Surf

Plan de negocio: Creación dúnha sala de adestramento persoal.

Plan de negocio: Creación dúnha sala de adestramento persoal.

Planifiación anual de la condición física en el fútbol aficionado.

Planificación anual do adestramento dun nadador de rescate.

Planificación anual do alevín no Real Club Deportivo da Coruña, tempada 2017/2018

Planificación anual para un atleta en idade xuvenil de mediofondo: 1500 m.

Planificación Anual Unión Viera C.F. Xuvenil Nacional

Planificación da preparación física dun boxeador profesional do peso mosca para a disputa dun campionato europeo

Planificación da tempada dunha deportista nas probas de 100m manequín aletas e 50m arrastre de manequín para a súa participación no Campionato do Mundo

Planificación da tempada dunha deportista nas probas de 100m manequín aletas e 50m arrastre de manequín para a súa participación no Campionato do Mundo

Planificación das accións específicas de golf na iniciación deportiva

Planificación das capacidades condicionais no equipo sub-18 do Sporting de Gijón

Planificación das probas de Sprint Olímpico en piragüismo

Planificación de adestramento funcional como mellora do rendemento en fútbol

Planificación do adestamentro da flexibilidade en porteiros de fútbol sala

Planificación do adestramento das capacidades condicionáis en futbolistas seniors amateurs en periodo preparatorio.

Planificación dos elementos técnico-tácticos ao longo da tempada no balonmán

Planificación dun Mesociclo de Pre-competición

Planificación dun novo deporte (Aainball).

Planificación dun programa de adestramento para a tempada 2017/2018 da UD Ourense

Planificación dun programa de intervención para persoas con discos herniados, grumos e dores lumbares.

Planificación dunha pretemporada no fútbol. Categoría xuvenil, Silva S.D

Planificación dunha tempada de adestramento para judocas de categoría junior masculino

Planificación dunha tempada en fútbol.

Planificación dunha temporada no fútbol

Planificación fútbol categoría infantil: programar en base ao parámetro da forza

Planificación preparación física fútbol base. Categoría infantil.

Planificación técnico-táctica do fútbol base na UD Paiosaco.

Planificación técnico-táctica do Infantil A do RC Deportivo de la Coruña

Planificar unha tempada de ultra trail, tendo en conta aspectos das unidades de adestramento temporal, cargas e ata aspectos psicolóxicos.

Práctica deportiva e satisfacción en xovenes xogadores de baloncesto

Preparación física aplicada ao tenis de mesa para nenos

Preparación física do R.C Deportivo en base ao microciclo estructurado: Tempada 2017/18

Preparacion para o mundial dun loitador de sanda

Prevención de lesións de rodilla por medio da reducción do valgo dinámico nun equipo de baloncesto femenino.

Progamación didatica para 4º ESO

Programa de actividade física para a recuperación do chan pélvico durante o postparto

Programa de actividade física para persoas enfermas en trasplantadas do ril

Programa de Actividade Física pra Mulleres Xestantes no Concello de Foz (Lugo)

Programa de Actividade Física pra Mulleres Xestantes no Concello de Foz (Lugo)

Programa de educación motriz nos primeiros meses de vida.

Programa de exercicio físico adaptado a persoas con ACV

Programa de exercicio físico dirixido a mulleres xestantes para o óptimo funcionamento da rexión lumbo-pélvica

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en conductores profesionais

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida de fumadores

Programa de exercicio físico para pacientes con enfermidade coronaria na fase 3 de rehabilitación.

Programa de exercicio fisico para persoas coa enfermidade do Parkinson.

Programa de exercicio físico para persoas maiores con fraxilidade

Programa de inclusión de persoas con síndrome de Down en grupos de actividade física normalizada.

Programa de inclusión de persoas con síndrome de Down en grupos de actividade física normalizada.

Programa de intervención de exercício físico en persoas con sobrepeso e obesidade

Programa de intervención de exercicio físico para adultos con artrosis de cadera.

programa de intervención de exercicio físico para persoas con diabetes mellitus tipo 2

Programa de Intervención do Equilibrio para a Prevención de Riscos de Caídas en Persoas Maiores

Programa de intervención en educación postural para estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria: proxecto integrado en Educación Física

Programa de intervención para a mellora da composición corporal en adultos con obesidade

Programa de intervención para o desenvolvemento táctico e a mellora da toma de decisións no baloncesto

Programa estratéxico para o desenvolvemento de actividades náuticas no Concello da Laracha

Programación anual das categorías infantil e junior do Club Natación Coruña.

Programación Anual de Educación Física para 4º da ESO

Programación anual Escola de Tenis da R. S. D. Hípica da Coruña

Programación da preparación física para a U. D. Ourense Cadete A de liga Galega, para o final da tempada

Programación de exercicio físico para persoas con diabetes mellitus tipo 1

Programación Didáctica 1º DA E.S.O. IES María Casares

Programación didáctica 1º ESO - IES Campo de San Alberto

Programación didáctica 4º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física

programación didáctica de educación física para 1º de Bacharelato no IES Tirso de Molina, Ferrol

Programación didáctica de Educación Física para 4º da ESO.

Programación didáctica de EF: 1º ESO.

Programación Didáctica do Curso Académico de 4º ESO no IES Rafael Dieste.

Programación didáctica en Educación Física para 1ºESO

Programación didáctica en Educación Física para 4° da E.S.O.: "Deporte por un tubo"

Programación Didáctica para 2ª ESO. IES Fernando Wirtz Súarez.

Programación Didáctica para 3°ESO

Programación Didáctica para 4º ESO. Centro Liceo La Paz

Programación Didáctica para Educación Física para 1º ESO IES A Sardiñeira

Programación didáctica para o 3º curso da eduación secundaria obrigatoria (ESO)

Programación didáctica para o 3º curso da eduación secundaria obrigatoria (ESO)

Programación do adestramento da forza en piragüismo na categoría xuvenil tendo como referencia o carácter do esforzo e a velocidade de execución.

Programación do adestramento do porteiro de fútbol basado no análise do modelo de xogo

Programación do adestramento: Implementación dunha aplicación informática para o control do adestramento de porteiros de fútbol.

Promoción del fútbol femenino en el Club Esportiu Sineu

Proposta de inclusión do golf na educación formal e informal nos Institutos de Educación Secundaria

Proposta de intervención para a prevención e mellora da dor lumbar en remeiros senior de banco fixo

Proposta de mellora do servizo de socorrismo nas praias de Llanes (Asturias).

Proposta de mellora do servizo de socorrismo nas praias de Llanes (Asturias).

Proposta de mellora do servizo de socorrismo nas praias de Llanes (Asturias).

Proposta de preparación física para unha halterófila

Proposta de Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO: “Creando hábitos saudables”

Proposta de xestión do clube de baloncesto I.D.Sarmientos Viña do Campo de Ribadavia

Proposta dunha planificación deportiva á escalada con nenos

Proposta metodolóxica de planificación en base ao microciclo estruturado: tempada 17/18 no Victoria CF

Proxecto de carreira escolar en A Coruña.

Proxecto de creación do Torneo Teresa Herrera de Minibasket 2019

Proxecto de intervención a través da filosofía da 'Noviolencia' na ONG Equus Zebra.

Proxecto de intervención en readaptación dunha fractura por estrés do quinto metatarsiano

Proxecto de intervención na iniciación ao remo para persoas con paraplexia

Proxecto de Intervención para a Prevención da Lesión do Ligamento Cruzado Anterior no Rugby Feminino.

Proxecto de intervención para a prevención de lesión de ligamento cruzado anterior en xogadoras de baloncesto

Proxecto de intervención: Análise e programación da técnica de remo en banco fixo.

Proxecto de intervención: Aplicación do RAST para avaliar a habilidade de repetir esprines (RSA) en fútbol feminino

Proxecto de intervención: Banda deseñada de Judo: Integración de competencias a través de aventuras xogadas

Proxecto de intervención: prevención de lesións do LCA en xogadores profesionais de fútbol sala.

Proxecto de intervención: programación didáctica para 3º ESO.

Proxecto de planificación da preparación física e técnica para surfistas amateurs nun ámbito non competitivo

Proxecto de planificación: Apnéia como complemento ao adestramento de natación.

Proxecto Deportivo de Centro

Proxecto Deportivo de Centro no I.E.S. Zalaeta

Proxecto Deportivo de Centro para o Colexio Obradoiro: “Deporte e xogo limpo na cima da Zapateira”.

Proyecto de intervención de actividad física con personas con discapacidad intelectual basado en la capacidad de equilibrio

Rastrexando o norte. Proxecto deportivo para a realización dun Rastrexo en Oleiros

Readaptación dunha Fractura por Estrés do Quinto Metatarso en Fútbol.

Revisión bibliográfica: " Epidemioloxía das conmocións no fútbol"

Termalismo e deporte en Galicia

Xestión das actividades dun muro de escalada

Xestión Deportiva Municipal

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 120