Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

2020/2021 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 11
Homes 2020/2021 8
Mulleres 2020/2021 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 660
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 660
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60
Taxa de evaluación 2020/2021 80
Taxa de éxito 2020/2021 79,55
Taxa de rendemento 2020/2021 63,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.868
Homes 2020/2021 1.094
Mulleres 2020/2021 774
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.920
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.770
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.430
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.714
% créditos repetidos 2020/2021 18,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,42
Taxa de evaluación 2020/2021 86,48
Taxa de éxito 2020/2021 76,87
Taxa de rendemento 2020/2021 66,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
2
0
0
Socioloxía
1
0
0
Análise das Operacións Financeiras
1
1
0
Principios de Macroeconomía
0
1
0
Estatística I
1
1
0
Dereito da Empresa
2
0
0
Matemáticas I
0
1
0
Matemáticas II
0
1
0
Principios de Microeconomía
3
1
1
Historia Económica
1
0
1
Socioloxía
3
0
2
Análise das Operacións Financeiras
1
1
1
Principios de Macroeconomía
4
0
1
Estatística I
2
1
1
Dereito da Empresa
1
0
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
1
0
1
Matemáticas I
1
1
2
Matemáticas II
1
2
2
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
3
0
0
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
4
0
0
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
3
0
0
Comunicación Oral e Escrita
6
0
1
Principios Económico-Contables da Empresa
4
0
0
Teoría do Dereito
3
1
0
Dereito da Persoa
4
0
1
Principios de Economía e Facenda Pública
1
2
0
Organización Constitucional do Estado
2
3
0
Dereito Penal. Parte Xeral
3
1
0
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
1
0
1
Antropoloxía Social e Cultural
0
0
1
Introdución á Socioloxía
1
0
0
Introdución á Ciencia Política e da Administración
1
0
0
Psicoloxía Social
0
0
2
Historia Política e Social Contemporánea
1
0
0
Introdución ao Dereito
1
0
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
2
0
0
Matemáticas I
1
0
0
Economía Mundial e Española
2
0
0
Economía da Empresa: Función Financeira
1
0
0
Pedagoxía Social
0
0
1
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
0
0
1