Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

2020/2021 · 354 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 161
Homes 2020/2021 58
Mulleres 2020/2021 103
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.100
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 9.888
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 714
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 498
% créditos repetidos 2020/2021 10,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 68,94
Taxa de evaluación 2020/2021 91,41
Taxa de éxito 2020/2021 89
Taxa de rendemento 2020/2021 81,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 11,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.867
Homes 2020/2021 1.094
Mulleres 2020/2021 773
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.850
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.730
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.714
% créditos repetidos 2020/2021 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,41
Taxa de evaluación 2020/2021 86,49
Taxa de éxito 2020/2021 76,92
Taxa de rendemento 2020/2021 66,53

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 174
Homes 2019/2020 55
Mulleres 2019/2020 119
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.980
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 9.354
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 504
% créditos repetidos 2019/2020 14,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 63,1
Taxa de evaluación 2019/2020 88,74
Taxa de éxito 2019/2020 92,55
Taxa de rendemento 2019/2020 82,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2017/2018 15,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 173
Homes 2018/2019 54
Mulleres 2018/2019 119
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.410
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 9.774
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 516
% créditos repetidos 2018/2019 14,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 65,97
Taxa de evaluación 2018/2019 89,01
Taxa de éxito 2018/2019 86,36
Taxa de rendemento 2018/2019 76,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 10,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
0
0
Principios de Microeconomía
31
0
2
Economía da Empresa: Función Organizativa
32
0
0
Matemáticas I
20
14
2
Historia da Empresa
38
8
2
Economía da Empresa: Función Financeira
29
0
1
Xeografía do Turismo
25
3
2
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
26
2
0
Idioma Moderno: Inglés
27
5
2
Patrimonio Cultural
30
2
2
Informática de Xestión e do Coñecemento
28
1
3
Introdución ao Turismo
27
3
1

2º Curso

Dereito Mercantil
26
2
1
Estatística I
23
13
3
Matemáticas II
41
6
4
Análise das Operacións Financeiras
20
19
0
Macroeconomía
30
1
2
Informática Aplicada á Empresa
29
3
2
Socioloxía do Turismo
31
0
1
Intermediación Turística e Transporte I
32
0
0
Aloxamentos e Restauración I
27
4
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
30
0
3
Márketing Turístico
26
5
1
Segundo Idioma Moderno I: Francés
11
6
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
13
2
1

3º Curso

Economía Mundial e Española
40
0
1
Réxime Fiscal da Empresa I
32
19
1
Contabilidade Financeira I
31
2
0
Organización de Empresas
30
1
1
Estatística II
37
0
2
Bases de Datos para a Empresa
28
10
1
Recursos Territoriais Turísticos
27
1
0
Intermediación Turística e Transporte II
30
1
1
Aloxamentos e Restauración II
28
3
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
1
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
25
7
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
2
3
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
8
4
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
30
0
2
Dirección Financeira I
18
0
2
Réxime Fiscal da Empresa II
14
12
2
Contabilidade de Custos
17
1
1
Introdución á Econometría
27
5
2
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
21
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
25
0
0
Comercialización de Produtos Turísticos
23
0
0
Xestión Pública do Turismo
22
0
0
Xestión de Calidade
24
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
18
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
6
1
0

5º Curso

Dirección Financeira II
29
1
0
Réxime Fiscal da Empresa III
21
4
2
Sistema Financeiro Español
21
3
2
Contabilidade de Sociedades
27
5
2
Análise de Estados Financeiros
28
3
1
Traballo Fin de Grao
0
0
31
Traballo Fin de Grao
0
0
31
Prácticas Externas
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
1
1
Principios de Microeconomía
33
4
1
Economía da Empresa: Función Organizativa
33
4
1
Matemáticas I
32
10
1
Historia da Empresa
39
18
4
Economía da Empresa: Función Financeira
33
0
0
Xeografía do Turismo
34
1
2
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
34
0
1
Idioma Moderno: Inglés
36
4
2
Patrimonio Cultural
31
2
5
Informática de Xestión e do Coñecemento
32
0
3
Introdución ao Turismo
31
0
2

2º Curso

Dereito Mercantil
26
0
1
Estatística I
28
7
0
Matemáticas II
33
14
6
Análise das Operacións Financeiras
28
11
1
Macroeconomía
29
2
0
Informática Aplicada á Empresa
31
3
1
Socioloxía do Turismo
28
0
1
Intermediación Turística e Transporte I
29
0
1
Aloxamentos e Restauración I
30
0
2
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
34
0
2
Márketing Turístico
29
0
2
Segundo Idioma Moderno I: Francés
21
0
3
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
12
1
0

3º Curso

Economía Mundial e Española
21
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
17
7
4
Contabilidade Financeira I
22
3
0
Organización de Empresas
29
1
0
Estatística II
21
3
4
Bases de Datos para a Empresa
27
2
1
Recursos Territoriais Turísticos
23
0
0
Intermediación Turística e Transporte II
21
2
0
Aloxamentos e Restauración II
23
0
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
20
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
30
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Francés
18
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
8
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
31
4
3
Dirección Financeira I
27
0
0
Réxime Fiscal da Empresa II
31
6
0
Contabilidade de Custos
28
0
1
Introdución á Econometría
24
8
4
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
28
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
24
0
0
Comercialización de Produtos Turísticos
27
0
0
Xestión Pública do Turismo
25
0
0
Xestión de Calidade
22
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
17
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
7
0
0

5º Curso

Dirección Financeira II
25
0
1
Réxime Fiscal da Empresa III
27
0
0
Sistema Financeiro Español
24
0
1
Contabilidade de Sociedades
32
0
1
Análise de Estados Financeiros
24
0
3
Traballo Fin de Grao
0
0
47
Traballo Fin de Grao
0
0
44
Prácticas Externas
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
0
1
Principios de Microeconomía
26
7
4
Economía da Empresa: Función Organizativa
31
8
1
Matemáticas I
30
11
4
Historia da Empresa
25
33
3
Economía da Empresa: Función Financeira
32
2
2
Xeografía do Turismo
33
4
7
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
29
4
3
Idioma Moderno: Inglés
29
10
6
Patrimonio Cultural
28
5
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
2
4
Introdución ao Turismo
31
2
3

2º Curso

Dereito Mercantil
25
0
0
Estatística I
27
12
1
Matemáticas II
19
27
3
Análise das Operacións Financeiras
26
12
0
Macroeconomía
28
4
1
Informática Aplicada á Empresa
29
3
1
Socioloxía do Turismo
26
1
0
Intermediación Turística e Transporte I
22
3
2
Aloxamentos e Restauración I
23
4
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
28
3
3
Márketing Turístico
22
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
15
5
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
8
0
2

3º Curso

Economía Mundial e Española
25
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
19
8
7
Contabilidade Financeira I
26
3
0
Organización de Empresas
26
4
1
Estatística II
25
6
0
Bases de Datos para a Empresa
22
4
1
Recursos Territoriais Turísticos
26
0
1
Intermediación Turística e Transporte II
25
1
0
Aloxamentos e Restauración II
23
1
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
28
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
19
4
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
18
1
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
6
0
0

4º Curso

Contabilidade Financeira II
28
9
3
Dirección Financeira I
28
0
2
Réxime Fiscal da Empresa II
26
6
7
Contabilidade de Custos
31
2
1
Introdución á Econometría
33
7
3
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
22
0
2
Xestión Turística do Patrimonio
24
0
1
Comercialización de Produtos Turísticos
24
0
0
Xestión Pública do Turismo
24
0
0
Xestión de Calidade
25
0
1
Segundo Idioma Moderno III: Francés
14
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
13
0
0

5º Curso

Dirección Financeira II
24
1
1
Réxime Fiscal da Empresa III
23
1
2
Sistema Financeiro Español
19
1
0
Contabilidade de Sociedades
22
5
4
Análise de Estados Financeiros
27
1
2
Traballo Fin de Grao
0
0
37
Traballo Fin de Grao
0
0
37
Prácticas Externas
28
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 25