Grao en Comunicación Audiovisual

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
López Golán, Mónica
Secretaria
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
Carballal Mato, Adrián
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Formoso Barro, María Josefa
Vogal PDI
Verdía Couto, Alejandra
Vogal Estudante
Pérez Zaera, Laura
Vogal Estudante
Pallares Hernandez, Manuel Alejandro
Vogal Estudante
Gómez Ferro, Manuela María
Vogal Estudante
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidenta
López Golán, Mónica
Secretaria
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Bachiller Domínguez, Aida
Vogal Estudante
Fernández López, Saray
Vogal Estudante
López Redondo, Álvaro Antonio
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, Héctor
Vogal Estudante
Álvarez Estévez, Susana
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Míguez Hernández, Lucía
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 275
Homes 2020/2021 114
Mulleres 2020/2021 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 15.880
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 14.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 7,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,75
Taxa de evaluación 2020/2021 92,86
Taxa de éxito 2020/2021 96,87
Taxa de rendemento 2020/2021 89,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 60,94
Taxa de abandono 2018/2019 2,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 431
Homes 2020/2021 191
Mulleres 2020/2021 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.700
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,62
Taxa de evaluación 2020/2021 90,87
Taxa de éxito 2020/2021 96,56
Taxa de rendemento 2020/2021 87,74

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 276
Homes 2019/2020 111
Mulleres 2019/2020 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 15.400
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 14.110
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 8,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,78
Taxa de evaluación 2019/2020 93,69
Taxa de éxito 2019/2020 96,55
Taxa de rendemento 2019/2020 90,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 91,75
Taxa de graduación 2015/2016 72,13
Taxa de abandono 2017/2018 2,94

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 390
Homes 2019/2020 167
Mulleres 2019/2020 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.850
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 20.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 5,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,03
Taxa de evaluación 2019/2020 94,95
Taxa de éxito 2019/2020 96,96
Taxa de rendemento 2019/2020 92,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 296
Homes 2018/2019 110
Mulleres 2018/2019 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.640
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 13.570
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 576
% créditos repetidos 2018/2019 13,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,82
Taxa de evaluación 2018/2019 91,86
Taxa de éxito 2018/2019 95,41
Taxa de rendemento 2018/2019 87,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 91,58
Taxa de graduación 2014/2015 58,73
Taxa de abandono 2016/2017 4,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 341
Homes 2018/2019 127
Mulleres 2018/2019 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.920
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 576
% créditos repetidos 2018/2019 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,54
Taxa de evaluación 2018/2019 92,9
Taxa de éxito 2018/2019 96,03
Taxa de rendemento 2018/2019 89,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
59
1
2
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
54
9
3
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
56
1
4
Expresión Gráfica
61
0
2
Dereito
52
5
6
Historia do Cine e da Animación
54
2
1
Sector Audiovisual
67
0
3
Informática Audiovisual
61
1
4
Comunicación e Industrias Culturais
54
3
3
Empresa
53
3
2

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
59
9
0
Publicidade Audiovisual
73
2
0
Comunicación Corporativa
66
2
4
Ficción Audiovisual
59
3
0
Deseño Aplicado
68
0
0
Audio
59
0
0
Informática para a Creación de Web e Vídeo
60
0
4
Guión
65
5
0
Formatos de Televisión e Novos Medios
58
3
3
Estudo da Audiencia
64
4
2

3º Curso

Análise Audiovisual
60
1
0
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
59
0
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
61
1
1
Infografía 3D-1
59
2
13
Deseño de Produción e Dirección Artística
61
0
0
Infografía 3D-2
63
1
6
Ferramentas de Creación Multimedia
61
1
0
Ambientación Sonora e Musical
58
1
3
Estratexias de Comunicación Multimedia
24
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
20
0
0
Videoxogos
38
0
0
Obradoiro de Creación Multimedia
25
0
0
Uso Profesional do Inglés
18
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
61
1
3
Realización Audiovisual
62
0
1
Posprodución Dixital
62
7
1
Animación 3D-1
62
0
8
Animación 3D-2
56
8
15
Traballo Fin de Grao
51
0
28
Efectos Especiais na Animación
9
0
4
Uso Profesional do Galego
10
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
16
0
0
Interacción 3D
7
0
4
Prácticas
46
0
1
Publicacións Dixitais
28
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
62
0
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
52
16
1
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
68
0
0
Expresión Gráfica
65
2
0
Dereito
62
0
5
Historia do Cine e da Animación
64
4
2
Sector Audiovisual
72
0
10
Informática Audiovisual
67
1
4
Comunicación e Industrias Culturais
68
2
2
Empresa
60
0
2

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
67
3
3
Publicidade Audiovisual
55
7
2
Comunicación Corporativa
59
9
7
Ficción Audiovisual
61
3
1
Deseño Aplicado
62
0
3
Audio
64
0
4
Informática para a Creación de Web e Vídeo
73
0
7
Guión
59
1
3
Formatos de Televisión e Novos Medios
63
0
4
Estudo da Audiencia
55
12
2

3º Curso

Análise Audiovisual
63
0
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
63
1
1
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
64
1
1
Infografía 3D-1
60
6
4
Deseño de Produción e Dirección Artística
70
0
0
Infografía 3D-2
64
3
3
Ferramentas de Creación Multimedia
63
0
1
Ambientación Sonora e Musical
62
1
0
Estratexias de Comunicación Multimedia
26
0
0
Ferramentas Web Avanzadas
13
0
0
Videoxogos
19
2
2
Obradoiro de Creación Multimedia
37
0
0
Uso Profesional do Inglés
21
0
1

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
42
1
2
Realización Audiovisual
41
0
0
Posprodución Dixital
42
3
0
Animación 3D-1
41
0
2
Animación 3D-2
37
4
8
Traballo Fin de Grao
51
0
24
Efectos Especiais na Animación
9
1
0
Uso Profesional do Galego
7
0
0
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
3
0
0
Interacción 3D
13
0
1
Prácticas
37
0
0
Publicacións Dixitais
13
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Comunicación Oral e Escrita
68
0
0
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia
60
8
1
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais
67
2
0
Expresión Gráfica
67
3
1
Dereito
61
1
4
Historia do Cine e da Animación
58
7
3
Sector Audiovisual
58
18
7
Informática Audiovisual
69
3
1
Comunicación e Industrias Culturais
68
5
2
Empresa
62
3
3

2º Curso

Xornalismo Audiovisual
65
6
3
Publicidade Audiovisual
66
2
0
Comunicación Corporativa
63
6
1
Ficción Audiovisual
63
1
1
Deseño Aplicado
63
0
3
Audio
62
1
2
Informática para a Creación de Web e Vídeo
59
12
2
Guión
62
3
2
Formatos de Televisión e Novos Medios
63
2
4
Estudo da Audiencia
56
4
4

3º Curso

Análise Audiovisual
49
1
1
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación
42
0
0
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe
43
1
1
Infografía 3D-1
48
5
3
Deseño de Produción e Dirección Artística
50
6
4
Infografía 3D-2
46
1
5
Ferramentas de Creación Multimedia
42
0
3
Ambientación Sonora e Musical
46
0
2
Estratexias de Comunicación Multimedia
22
0
1
Ferramentas Web Avanzadas
17
0
1
Videoxogos
16
0
2
Obradoiro de Creación Multimedia
11
0
1
Uso Profesional do Inglés
29
0
3

4º Curso

Organización e Produción Audiovisual
49
6
3
Realización Audiovisual
52
1
1
Posprodución Dixital
49
0
4
Animación 3D-1
53
0
6
Animación 3D-2
65
2
9
Traballo Fin de Grao
66
0
35
Efectos Especiais na Animación
3
0
3
Uso Profesional do Galego
5
0
1
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles
15
0
0
Interacción 3D
6
0
2
Prácticas
42
0
6
Publicacións Dixitais
26
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 50