Grao en Enxeñaría Informática

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administradora do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidenta
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinadora de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinadora de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.294
Homes 2021/2022 1.123
Mulleres 2021/2022 171
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 66.710
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 50.140
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 11.920
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.650
% créditos repetidos 2021/2022 24,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,55
Taxa de evaluación 2021/2022 84,47
Taxa de éxito 2021/2022 79,12
Taxa de rendemento 2021/2022 66,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 77,86
Taxa de graduación 2017/2018 34,46
Taxa de abandono 2019/2020 6,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.735
Homes 2021/2022 1.424
Mulleres 2021/2022 311
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 87.320
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 68.160
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 13.930
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 5.228
% créditos repetidos 2021/2022 21,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,33
Taxa de evaluación 2021/2022 85,43
Taxa de éxito 2021/2022 81,95
Taxa de rendemento 2021/2022 70,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.307
Homes 2020/2021 1.152
Mulleres 2020/2021 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 68.390
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 55.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.830
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 5.256
% créditos repetidos 2020/2021 19,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,32
Taxa de evaluación 2020/2021 84,17
Taxa de éxito 2020/2021 80,37
Taxa de rendemento 2020/2021 67,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 76,57
Taxa de graduación 2016/2017 28,98
Taxa de abandono 2018/2019 6,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.694
Homes 2020/2021 1.423
Mulleres 2020/2021 271
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 86.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 71.370
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 8.938
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 5.683
% créditos repetidos 2020/2021 17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 50,76
Taxa de evaluación 2020/2021 84,7
Taxa de éxito 2020/2021 82,07
Taxa de rendemento 2020/2021 69,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.251
Homes 2019/2020 1.093
Mulleres 2019/2020 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 66.480
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 48.490
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 10.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.026
% créditos repetidos 2019/2020 27,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,14
Taxa de evaluación 2019/2020 86,57
Taxa de éxito 2019/2020 86,31
Taxa de rendemento 2019/2020 74,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 77,44
Taxa de graduación 2015/2016 27,89
Taxa de abandono 2017/2018 8,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.553
Homes 2019/2020 1.312
Mulleres 2019/2020 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.700
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.308
% créditos repetidos 2019/2020 23,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,25
Taxa de evaluación 2019/2020 86,69
Taxa de éxito 2019/2020 87,63
Taxa de rendemento 2019/2020 75,96

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
182
77
26
Informática Básica
204
69
15
Cálculo
210
58
25
Matemática Discreta
174
137
35
Tecnoloxía Electrónica
191
91
75
Programación II
184
157
56
Fundamentos dos Computadores
208
84
79
Estatística
214
39
20
Administración e Xestión de Organizacións
227
49
22
Álxebra
169
144
71

2º Curso

Algoritmos
183
50
18
Estrutura de Computadores
157
66
73
Bases de Datos
178
61
55
Paradigmas de Programación
149
44
25
Deseño Software
184
88
21
Sistemas Operativos
155
69
60
Redes
159
56
37
Concorrencia e Paralelismo
177
35
68
Proceso Software
163
55
20
Sistemas Intelixentes
184
71
34

3º Curso

Xestión de Proxectos
208
19
27
Interfaces Persoa Máquina
213
11
38
Internet e Sistemas Distribuídos
167
58
14
Lexislación e Seguridade Informática
189
40
55
Xestión de Infraestruturas
167
57
33
Arquitectura do Software
57
4
20
Enxeñaría de Requisitos
53
0
0
Aseguramento da Calidade
58
19
3
Bases de Datos Avanzadas
74
9
4
Programación Avanzada
51
8
4
Codeseño Hardware/Software
4
0
4
Dispositivos Hardware e Interfaces
19
2
4
Arquitectura de Computadores
10
2
5
Software de Comunicacións
20
0
5
Procesamento Dixital da Información
4
0
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
69
5
12
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
83
11
1
Aprendizaxe Automática
72
6
5
Teoría da Computación
91
10
11
Recuperación de Información
71
15
16
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
14
0
2
Xestión de Procesos de Negocio
30
4
2
Explotación de Almacéns de Datos
41
0
5
Calidade en Sistemas de Información
24
2
6
Modelado Avanzado de Información
18
2
4
Calidade na Xestión TIC
62
0
3
Administración de Sistemas Operativos
43
10
11
Administración de Redes
55
8
2
Programación Integrativa
38
13
3
Administración de Bases de Datos
46
1
9

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
62
6
2
Marcos de Desenvolvemento
66
22
7
Validación e Verificación do Software
49
21
11
Ferramentas de Desenvolvemento
66
10
5
Métodos Estatísticos
23
1
4
Programación de Sistemas
19
3
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
32
4
2
Sistemas Encaixados
17
0
3
Redes Móbiles e Sen Fíos
9
0
1
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
46
8
5
Métodos Numéricos para a Informática
13
2
6
Deseño das Linguaxes de Programación
47
15
13
Computación Gráfica e Visualización
54
5
3
Procesamento de Linguaxes
52
4
11
Visión Artificial
39
15
15
Integración de Datos
34
7
11
Sistemas de Información Empresarial
57
0
2
Sectores de Negocio
66
0
3
Arquitectura dos Sistemas de Información
16
6
6
Seguridade nos Sistemas Informáticos
47
3
2
Integración de Aplicacións
70
5
4
Servizos Multimedia
67
0
4
Deseño de Redes
50
4
3
Proxectos de Desenvolvemento Software
69
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
45
0
71
Administración de Infraestruturas Informáticas
9
0
1
Robótica
28
1
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
8
0
12
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
58
0
56
Planificación de Sistemas de Información
22
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
14
0
30
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
50
2
2
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
75
0
54
Prácticas en Empresa
40
0
0
Prácticas en Empresa
34
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
211
64
7
Informática Básica
232
72
2
Cálculo
207
54
26
Matemática Discreta
226
114
32
Tecnoloxía Electrónica
168
60
97
Programación II
127
104
102
Fundamentos dos Computadores
191
111
59
Estatística
212
32
22
Administración e Xestión de Organizacións
198
76
9
Álxebra
150
128
61

2º Curso

Algoritmos
202
49
26
Estrutura de Computadores
233
63
64
Bases de Datos
153
88
59
Paradigmas de Programación
245
9
21
Deseño Software
173
86
41
Sistemas Operativos
201
65
52
Redes
192
43
49
Concorrencia e Paralelismo
179
45
85
Proceso Software
192
54
20
Sistemas Intelixentes
150
118
26

3º Curso

Xestión de Proxectos
187
36
25
Interfaces Persoa Máquina
213
14
43
Internet e Sistemas Distribuídos
249
33
10
Lexislación e Seguridade Informática
162
40
50
Xestión de Infraestruturas
186
37
24
Arquitectura do Software
87
6
9
Enxeñaría de Requisitos
75
0
2
Aseguramento da Calidade
43
28
6
Bases de Datos Avanzadas
55
14
13
Programación Avanzada
72
12
3
Codeseño Hardware/Software
10
0
3
Dispositivos Hardware e Interfaces
17
1
4
Arquitectura de Computadores
13
1
6
Software de Comunicacións
37
0
9
Procesamento Dixital da Información
10
1
2
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
56
4
9
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
41
23
2
Aprendizaxe Automática
48
10
7
Teoría da Computación
70
5
11
Recuperación de Información
50
7
21
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
26
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
37
3
1
Explotación de Almacéns de Datos
71
1
2
Calidade en Sistemas de Información
35
7
2
Modelado Avanzado de Información
21
2
2
Calidade na Xestión TIC
65
3
5
Administración de Sistemas Operativos
51
6
14
Administración de Redes
50
12
7
Programación Integrativa
66
6
11
Administración de Bases de Datos
58
4
14

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
75
0
4
Marcos de Desenvolvemento
53
7
17
Validación e Verificación do Software
51
11
11
Ferramentas de Desenvolvemento
31
26
1
Métodos Estatísticos
17
4
4
Programación de Sistemas
31
5
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
37
4
8
Sistemas Encaixados
14
0
6
Redes Móbiles e Sen Fíos
10
0
1
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
64
3
4
Métodos Numéricos para a Informática
19
3
4
Deseño das Linguaxes de Programación
50
11
8
Computación Gráfica e Visualización
67
7
3
Procesamento de Linguaxes
54
5
7
Visión Artificial
38
18
13
Integración de Datos
30
2
13
Sistemas de Información Empresarial
39
0
3
Sectores de Negocio
48
0
1
Arquitectura dos Sistemas de Información
13
2
6
Seguridade nos Sistemas Informáticos
68
5
1
Integración de Aplicacións
51
9
7
Servizos Multimedia
78
0
3
Deseño de Redes
68
3
3
Proxectos de Desenvolvemento Software
62
0
12
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
50
0
57
Administración de Infraestruturas Informáticas
11
0
0
Robótica
47
3
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
13
0
13
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
42
0
72
Planificación de Sistemas de Información
20
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
12
0
28
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
72
3
4
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
55
0
69
Prácticas en Empresa
44
0
0
Prácticas en Empresa
29
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
203
54
14
Informática Básica
224
81
14
Cálculo
250
46
28
Matemática Discreta
167
137
25
Tecnoloxía Electrónica
320
76
46
Programación II
243
74
48
Fundamentos dos Computadores
230
94
63
Estatística
245
8
36
Administración e Xestión de Organizacións
238
43
19
Álxebra
238
85
56

2º Curso

Algoritmos
230
31
36
Estrutura de Computadores
177
96
41
Bases de Datos
243
37
27
Paradigmas de Programación
222
26
43
Deseño Software
240
61
28
Sistemas Operativos
184
50
65
Redes
204
21
32
Concorrencia e Paralelismo
323
11
61
Proceso Software
228
2
19
Sistemas Intelixentes
210
17
20

3º Curso

Xestión de Proxectos
215
13
22
Interfaces Persoa Máquina
185
20
52
Internet e Sistemas Distribuídos
206
56
21
Lexislación e Seguridade Informática
193
26
35
Xestión de Infraestruturas
197
11
37
Arquitectura do Software
75
0
8
Enxeñaría de Requisitos
55
0
3
Aseguramento da Calidade
65
0
1
Bases de Datos Avanzadas
72
3
5
Programación Avanzada
58
1
8
Codeseño Hardware/Software
11
0
2
Dispositivos Hardware e Interfaces
20
0
1
Arquitectura de Computadores
21
1
1
Software de Comunicacións
31
0
3
Procesamento Dixital da Información
12
0
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
57
4
8
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
54
4
1
Aprendizaxe Automática
60
1
2
Teoría da Computación
65
2
5
Recuperación de Información
51
9
21
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
21
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
36
1
4
Explotación de Almacéns de Datos
47
4
6
Calidade en Sistemas de Información
30
1
5
Modelado Avanzado de Información
19
1
2
Calidade na Xestión TIC
67
2
3
Administración de Sistemas Operativos
74
4
2
Administración de Redes
62
2
8
Programación Integrativa
69
2
15
Administración de Bases de Datos
91
4
2

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
37
0
4
Marcos de Desenvolvemento
44
3
5
Validación e Verificación do Software
43
2
6
Ferramentas de Desenvolvemento
40
10
3
Métodos Estatísticos
14
1
2
Programación de Sistemas
20
3
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
48
3
1
Sistemas Encaixados
13
0
1
Redes Móbiles e Sen Fíos
13
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
39
0
1
Métodos Numéricos para a Informática
6
0
0
Deseño das Linguaxes de Programación
44
14
8
Computación Gráfica e Visualización
38
14
2
Procesamento de Linguaxes
47
4
11
Visión Artificial
48
9
8
Integración de Datos
42
5
4
Sistemas de Información Empresarial
33
0
0
Sectores de Negocio
39
0
0
Arquitectura dos Sistemas de Información
16
2
3
Seguridade nos Sistemas Informáticos
68
6
2
Integración de Aplicacións
72
7
9
Servizos Multimedia
72
0
3
Deseño de Redes
69
3
6
Proxectos de Desenvolvemento Software
38
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
26
0
52
Administración de Infraestruturas Informáticas
13
0
0
Robótica
20
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
8
0
12
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
32
0
58
Planificación de Sistemas de Información
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
13
0
19
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
66
2
2
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
46
1
55
Prácticas en Empresa
36
0
1
Prácticas en Empresa
30
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A.D.A.P.T. : Unha ferramenta de planificación de accións orientada a obxectivos para intelixencia artificial en Unity

Ampliación dun xogo roguelike adaptado para persoas invidentes utilizando técnicas de procesamento da linguaxe

Análise automática de fluxo de video CCTV para a estimación da ocupación de mercadorías enentornos portuarios

Análise automática de fluxo de vídeo para a detección de eventos de atraque e desatraque en entornos portuarios.

Análise da seguridade de monitores de actividade: un caso de estudo

Análise da seguridade de sistemas de acceso remoto sen chave para vehículos

Análise da xestión económica dunha consultora TIC cun sistema de Business Intelligence

Análise de entornos destinados ao despregamento, á simulación de tráfico e á manipulación de Redes Definidas por Software (SDN)

Análise de riscos de conexión a redes públicas.

Análise de tráfico en redes definidas por software (SDN) utilizando técnicas de Deep Learning

Análise dos datos do transporte público de Madrid e dedución da parada de baixada para cada traxecto.

Análise e estudo da contaminación nas urbes utilizando ferramentas de Business Intelligence

Análise e prototipado de Identidade Dixital Descentralizada baseada en Blockchain

Análise mediante redes convolucionais de imaxes de histopatoloxía para subtipado genómico en cancro de mama

Análise, deseño e implementación dun fluxo MLOps extremo a extremo aplicado a recoñecemento de elementos de interese en eventos deportivos

Análise, Deseño e Implementación dunha Arquitectura de Servizos Cloud para un Lago de Datos para o Ámbito Turístico

Análise, deseño e implementación dunha gramola virtual

Aplicación baseada no xogo Space Invaders usando Realidade Aumentada

Aplicación de técnicas de Intelixencia Artificial para a realización automatizada de medidas en imaxes de produción madereira

Aplicación de técnicas de Recuperación de Información e Aprendizaxe Automática á Minaría de Opinións.

Aplicación GIS en web para a análise do uso do transporte público

Aplicación móbil para a detección de dificultades na aprendizaxe das matemáticas

Aplicación móbil para a xestión de explotacións gandeiras

Aplicación móbil para a xestión de partidos de pádel

Aplicación móbil para levar un rexistro horario na empresa

Aplicación móbil para o rexistro e xestión de transaccións de produtos fitosanitarios.

Aplicación móbil para unha plataforma de vixilancia tecnolóxica

Aplicación móvil de rutas a cabalo

Aplicación para a xestión de tickets online

Aplicación web de aulas virtuais con videoconferencia e realización de actividades interactivas

Aplicación web de xeración de incidentes automatizada baseada en complexos Health Checks

Aplicación Web para a axuda no proceso de tradución e dobraxe das empresas galegas

Aplicación web para a organización e xestión de actividades e recintos deportivos.

Aplicación web para a organización persoal de tarefas baseada en taboleiros Kanban

Aplicación web para a valorización das habilidades técnicas de optimización do desenvolvemento de software

Aplicación web para a venda de produtos agrícolas e xestión de horarios laborais

Aplicación web para a xestión de servizos de conservación de produtos en frío

Aplicación web para a xestión de vendas dunha empresa de palés

Aplicación web para a xestión dunha Biblioteca de APIs externas

Aplicación web para a xestión, detección e notificación de situacións de arbitraxe nos mercados de criptomonedas

Aplicación web para crear unha páxina oficial que de soporte a un xogo online

Aplicación web para o cálculo de rutas multimodais mediante especificacións GTFS

Aplicación web para o seguimento de series e películas dos principais servizos de streaming

Aplicación web para suxerir e compartir receitas de cociña baseadas en ingredientes concretos

Aplicación web para xeolocalización de elementos dunha rede de distribución eléctrica

Aprendizaxe automática para a análise de datos dos pacientes diagnosticados con COVID-19

Aprendizaxe federada en dispositivos de baixo consumo

Aprendizaxe por currículo no adestramento de redes profundas

Aprendizaxe profunda para segmentación panóptica de escenas robusta a adaptación de dominio

Automatización da extracción de datos relevantes en informes médicos mediante Minería de Textos

Automatización da xestión de políticas de seguridade da rede

Automatización de redes: Un caso práctico

Automatización do soporte a pacientes SERGAS en situacións de alta demanda telefónica

Bandidos multibrazo para selección de cartera

Caracterización de patoloxías oculares asociadas á idade en imaxe OCT mediante técnicas de aprendizaxe profunda

Certificación de elementos IoT utilizando a blockchain

Clasificadores e minaría de textos: aplicación a un contexto específico.

Comparación de algoritmos de detección de comunidades en grafos

Compoñente para a comparación de metadatos de múltiples cotornos para unha ferramenta de xestión de un sistema de integración de datos

Compoñente para a creación de procedementos almacenados baseados nunha linguaxe de scripting para un sistema de integración de datos

Compoñente para importar servizos web REST a partir dunha especificación OpenAPI 3.0 nun sistema de integración de datos

Compoñente para xestión de eventos de Apache Kafka nun software de integración de datos

Comportamentos visuais sinxelos en robots móbiles Ranger mediante aprendizaxe por reforzo

Construción e explotación dun Data Warehouse para a análise de información dunha empresa de telecomunicacións

Creación dun dispositivo para monitorización e análise de protocolos de rede inalámbricos de forma autónoma.

Desenvolvemento de algoritmos paralelos de 'Procura do Veciño máis Lonxano'

Desenvolvemento de librerías de detección e seguimento de obxectos en tempo real para unha contorna experimental de robótica cognitiva

Desenvolvemento de novas funcionalidades nunha aplicación de análise do comportamento animal baseado en Visión Artificial

Desenvolvemento dun dispositivo para a monitorización de marcadores de calidade ambiental

Desenvolvemento dun entorno de Deep Learning para o seu uso en imaxes médicas dixitais

Desenvolvemento dun sistema baseado en blockchain para facilitar os procesos de trazabilidade e auditoría dunha plataforma de interoperabilidade

Desenvolvemento dun sistema ERP para unha consultora de recursos humanos

Desenvolvemento dun sistema para a obtención da trazabilidade de paquetería online nunha empresa do sector textíl

Desenvolvemento dun sistema SIMON que controla a execución das tarefas planificadas e monitoriza a dispoñibilidade dos servizos integrados

Desenvolvemento dunha aplicación de xestión da vida estudiantil a través da creación dunha API REST

Desenvolvemento dunha aplicación web de xestión e organización de tarefas

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión de equipos de rede mediante unha conexión fóra de banda

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión e monitorización de especies do Aquarium Finisterrae

Desenvolvemento dunha aplicación web para xestionar unha comunidade de xogos en liña

Desenvolvemento dunha aplicación web sobre contido audiovisual

Desenvolvemento dunha arquitectura no cloud para a análise de rexistros orixinados por aplicacións

Desenvolvemento dunha biblioteca para a aprendizaxe federada baixo unha arquitectura peer-to-peer

Desenvolvemento dunha ferramenta de consulta e visualización de datos de pandemias

Desenvolvemento e despregue dun sistema integral de xestión de documentación persistente

Desenvolvemento e despregue dun sistema integral de xestión de documentación persistente

Deseño da base de datos e aplicación móbil de apoio ó persoal dunha residencia de maiores

Deseño e estudo de estratexias de clasificación de EMD en imaxes TCO baseadas en aprendizaxe profunda

Deseño e explotación dun data warehouse para unha empresa distribuidora de materiais farmacéuticos.

Deseño e Implantación dunha Plataforma de Integración Continua baseada en GitLab

Deseño e implementación dun sistema de probas de calidade para unha aplicación web

Deseño e implementación dunha aplicación de xestión de partidas de pádel empregando tecnoloxías Java

Deseño e Implementación dunha aplicación de xestión deportiva

Deseño e implementación dunha aplicación móbil para o seguimento do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)

Deseño e Implementación dunha aplicación para a xestión de partituras

Deseño e implementación dunha aplicación web de comercio electrónico para unha tenda de alimentación.

Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión de grupos

Detección de comunidades en redes

Detección de fume producido por vehículos en circulación mediante visión por computadora e deep learning

Detección de liñas eléctricas en nubes de puntos LiDAR en función da segmentación por densidades e

Detección de liñas eléctricas en nubes de puntos LiDAR mediante un filtro baseado en histogramas locais

Detección temperá de anomalías en tráfico de rede empregando algoritmos de aprendizaxe máquina

eHand, arquitectura de control para próteses mioeléctricas

Estratexias de tolerancia a fallos nun algoritmo paralelo de colonia de formigas.

Estudo dos datos de evolución do SARS-CoV-2 en Galicia a través de diferentes fontes de datos no primeiro trimestre do ano 2021

Estudo e comparativa de técnicas de Intelixencia Artificial para a caracterización de espazos de voo de UAV

Estudo para a detección precoz da depresión en Twitter aplicando algoritmos de detección multilingüe

Estudo, análise e desenvolvemento das técnicas de interactive machine learning e a súa comparación co machine learning tradicional

eVault: Aplicación de inventariado de equipos e detección de vulnerabilidades

Evolución de características de aminoácidos para a predición da estrutura secundaria de proteínas

Ferramenta de alcance xeral para a xestión de incidencias, peticións, recursos e fluxos de proceso

Ferramenta de apoio á dirección e realización de traballos fin de grao/mestrado

Ferramenta de cálculo conectividade e cálculo de asociacións de servizo baseada en Sistemas de Información Xeográfica

Ferramenta de monitorización de prescripcións en centros de asistencia a maiores

Ferramenta para a exploración de regularidade estrutural en matrices dispersas

Ferramenta para automatización de traballos por lotes con Apache Spark

Ferramenta para o despregamento baixo demanda de clusters Spark para a execución de algoritmos distribuídos

Ferramenta para o estudo da propagación das ondas de radio en interior

Funcionalidades para a publicación de mapas web interactivos xeo-referenciados con integración fluída de narrativa textual

GitOps pipeline para CI/CD sobre Kubernetes

Identificación de xenes relacionados con peor prognóstico en cancro de mama usando autoencoders

Implementación e avaliación do benchmark TPCx-HS usando tecnoloxías de procesamento Big Data.

Implementación, despregue e proba dun honeypot para contornas industriais

Incorporación de tecnoloxías de seguridade de nova xeración a unha rede corporativa.

Integración de Amazon DynamoDB como fonte de datos para a plataforma de virtualización de datos de Denodo

Integración dun sistema de Comprensión de Linguaxe Natural con ferramentas de Office 365

Integración e Análise de datos para avaliar as restricións Covid-19

Integración e automatización da xestión de informes de traballo e reunións diarias no ámbito empresarial

Lector cognitivo de documentos dixitalizados

Libraría de probas de seguridade para programas en Elixir

Librería para visualizar modelos glTF 2.0 en páxinas web usando WebGL

Linguaxe de programación funcional executable sobre unha máquina virtual propia

Métodos automáticos de xeración de imaxes sintéticas para a mellora da análise de imaxe OCT-A

Migración da información do CRM 4 Dynamics 365 Inycom a base de datos multidimensional coa súa posterior  análise e visualización.

Migración e actualización dunha aplicación de xestión de tempos a unha arquitectura SPA con frontal React e backend GraphQL

Modelos de linguaxe de Deep Learning para análise e xeración de música

Módulo de integración de business intelligence para e-commerce en Magento 2

Módulo web para a xeración de informes baseados en widgets a partir de padróns.

Monitorización de tráfico de vehículos usando as súas pegadas indutivas

Museo virtual con realidade aumentada

Optimización automática de PolyBench/Python

PLAMIR: Un sistema para dar soporte á avaliación dos médicos internos residentes

Plataforma en Liña de Comercio Electrónico Aberto

Plataforma para a monitorización de produtos en puntos de venta

Plataforma para Procesado da Linguaxe Natural como Servizo

Plataforma software para o mantemento de rutas

Plataforma sostible de comida a domicilio

Plataforma web para a análise automática da vasculatura retiniana mediante anxiografía portomografía de coherencia óptica

Plataforma web para a análise da morfoloxía do músculo ciliar mediante imaxes AS-OCT

Plataforma web para a xestión de activos dunha empresa

Plataforma web para aplicación e seguimento de métricas de calidade de datos en repositorios de coleccións históricas e arqueolóxicas

Procesamento escalable de datos de rede para sistemas de detección de anomalías

Ranking de usuarias de Reddit aplicando un modelo de relevancia para trastornos depresivos

Rede social para lectores

Redes Definidas por Software OpenDaylight de xeito automatizado

Representación, visualización e animación 3D de cúmulos estelares mediante realidade aumentada

Segmentación de imaxes mediante optimización por colonias de bacterias

Segmentación de tecido canceríxeno en imaxes de histopatoloxía tintada con hematoxicilinaeosina usando aprendizaxe profunda

Sensorización dun coche tipo Scalextric para determinar a súa posición e estado na pista

Sistema automático para a videovixilancia en entornos portuarios usando aprendizaxe profunda

Sistema automatizado para a provisión de ambientes de proba/demostración en diferentes contornas nube

Sistema de adestramento para a resolución de crebacabezas

Sistema de Administración e Control de Rendemento de Explotacións Gandeiras

Sistema de asistencia en navegadores web con chatbot ou voicebot

Sistema de asistencia en procesos de empresa con dispositivo de hardware aberto

Sistema de detección de anomalías baseado no análise de fluxos de rede mediante técnicas de aprendizaxe automático

Sistema de Identidade Dixital Soberana e Descentralizada baseada en Blockchain

Sistema de Información Xeográfica para a visualización e consulta da evolución das cidades

Sistema de linearización de árbores de dependencias e constituíntes.

Sistema de monitorización e actuación IoT a través de roupa intelixente para o control da asma

Sistema de posicionamento de teléfonos Android a través das propiedades físicas do son

Sistema de posicionamento de teléfonos Android a través das propiedades físicas do son

Sistema de recuperación de información musical de pezas do folclore galego: indexación e recuperación en base a métricas de semellanza acústica

Sistema de recuperación, análise e visualización de datos en redes sociais

Sistema de trazabilidade pra xestión empresarial da venta de pescado en Guatemala mediante a integración da ferramenta SAP.

Sistema de validación de títulos académicos baseado en tecnoloxías Blockchain

Sistema de visualización interactivo 3D baseado en GPU CUDA path-tracing

Sistema de xestión do espazo aéreo para aeronaves non tripuladas

Sistema embebido baseado en RFID para lectura de produtos e xestión do pago en supermercados.

Sistema experto para a xeración e validación de formularios dinámicos a fin de avaliar e certificar a sostibilidade da edificación

Sistema integrado de extracción e caracterización automática, mediante o procesado da linguaxe natural, de valoracións de clientes en plataformas de venda

Sistema intelixente de apoio á administración de medicamentos para os doentes mediante a integración da tecnoloxía RFID

Sistema para a Realización de Probas en Entornos 3D para o Diagnóstico de Deterioro Cognitivo

Sistema para a xestión de informes médicos, control de evolución e clasificación de pacientes con obesidade.

Sistema web de configuración de buscador semántico conectado a plataforma de Comprensión de Linguaxe Natural

Sistemas de asistencia en almacén mediante realidade aumentada e outras ferramentas

Skill de Alexa para monitoraxe de persoas maiores

SongFree. Xestor de contido musical libre

Técnicas de aprendizaxe máquina para análise de malware

Técnicas de imputación de datos faltantes en aprendizaxe máquina

Tratamento avanzado de datos para a xestión dunha comunidade enerxética local en tempo real

Trazabilidade de fake news e deepfakes a través de blockchain e contratos intelixentes

Trazabilidade e seguimento da distribución farmacéutica a través de Blockchain e Contratos Intelixentes.

Un motor gráfico para o desenvolvemento de videoxogos baseados en Voxels

Unha aplicación móbil de apoio en situacións de violencia de xénero e construción de probas.

Unha ferramenta de análise de voz para proporcionar comentarios e realimentación docente automática aos estudantes na pronuncia española

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Xeración automática de paneis de información personalizados con contido multimedia e deseño enriquecido

Xeración procedural de edificios 3D utilizando as linguaxes VEX/Python (Houdini) a partir de datos xeorreferenciados por Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

Xestión dos prezos dos artigos segundo as súas cores e as súas tallas

A detección de actividades do sono a través da aplicación da aprendizaxe profunda

A nota perdida, do concerto ao desacerto

Aceleración dun método de selección de características online en contornos Big Data

Ampliación das funcionalidades dun sistema de información de xestión de prestación de servizos da Axencia Galega de Calidade Alimentaria

Análise de técnicas de Deep Learning na detección de nódulos pulmonares en estudos TAC torácicos

Análise dimensional baseada en visión por computador para control de calidade de barras de aceiro corrugado

Análise e Desenvolvemento dunha Aplicación Web Java para venta de artigos de xoiería

Análise e Deseño dun Sistema de Información Bibliométrico de Publicacións Científicas

Análise pasiva de tráfico en redes de área local

Análise preditiva para aumentar a eficiencia da condución

Análise, deseño e implementación dunha Aplicación Web Node.js para a xestión de ligazóns persoais mediante unha ligazón única en redes sociais

Aplicación baseada en realidade aumentada para gamificación na aula

Aplicación de iOS para aprendizaxe de vocabulario inglés

Aplicación de métodos de procesado dixital de imaxe para a realización automatizada de medidas en imaxe médica

Aplicación de técnicas de aprendizaxe máquina para o control dun pequeno vehículo

Aplicación de técnicas de Visión Artificial na detección de estruturas anatómicas en imaxes médicas de xeonllo

Aplicación de xestión para adestramento persoal en instalación deportivas

Aplicación interactiva para a divulgación de conceptos de representación dixital da información para un museo científico

Aplicación móbil de contos personalizados para nenos con TEA

Aplicación móbil e monitorización dun dummy para a formación en emerxencias sanitarias

Aplicación móbil e monitorización dun dummy para a formación en emerxencias sanitarias

Aplicación móbil intelixente para a innovación na metodoloxía docente a través da colaboración co alumnado

Aplicación móbil para a comunicación a través de pictogramas con nenos con TEA

Aplicación móbil para a estimulación da lectoescritura na infancia a partir de xogos

Aplicación móbil para publicacións dirixidas a entidades locais

Aplicación para a toma de decisións sobre os deterioros cognitivos leves

Aplicacion para Analise Visual de Coleccions de Referencia sobre o Patrimonio Cultural extradas de Redes Sociais

Aplicación para puntuar e levar un seguemento das series e películas do catálogo dos principais servizos de streaming

Aplicación web altamente escalable para un xogo de deducción social

Aplicación Web de predición de rutas con modelos de aprendizaxe profunda

Aplicación Web de predición de rutas con modelos de aprendizaxe profunda

Aplicación web Java para xestionar ligas de fútbol profesionais e competicións de equipos virtuais

Aplicación web para a axuda na adopción dunha mascota

Aplicación web para a realización de pedidos e reservas de produtos de alimentación en restaurantes

Aplicación web para a visualización xeográfica de datos de tráfico

Aplicación Web para a xestión administrativa dos produtos e servizos ofrecidos por unha empresa TIC

Aplicación web para a xestión da formación bonificada nas empresas

Aplicación web para a xestión de asistencia social a domicilio en concellos

Aplicación web para a xestión de citas dunha cadea de clínicas médicas

Aplicación web para a xestión de reservas en hoteis de pequeno tamaño

Aplicación Web para a xestión dunha cadea de academias de baile

Aplicación Web para adestradores de equipos de baloncesto base

Aplicación web para o seguimento de TV e películas

Aplicación web para unha empresa de arte funerario

Aplicación web para visualizar a evolución xeográfica e temporal da pandemia derivada da enfermidade por coronavirus (COVID-19)

Aplicación web sobre sitios de interese cultural e turístico de Galicia

Aplicación web SPA para a compravenda de produtos de segunda man

Aplicación Web SPA para Visualizalos Resultados de execución dun Framework de Probas Automatizadas

Aprendizaxe profunda con predición monocular de profundidade estéreo para o diagnóstico de glaucoma

Aprendizaxe profunda por reforzo para clasificación de imaxes

Automatización da xestión da infraestructura en entorno cloud

Automatización do despregamento e a execución en Apache Spark

Boas prácticas no deseño e elaboración de informes de BI financeiro en empresas do sector téxtil

Cadro de Mando para empresa de eCommerce multitenda

Capacidade das redes de aprendizaxe profundas para o diagnóstico da COVID-19 mediante estudos da tipoloxía do paciente

Clobber: Arquitectura para streaming de aplicacións nativas sobre HTTP

Contorna personalizada de realidade virtual para a rehabilitación de persoas con diversidade funcional

Desarrollo e implantación dunha plataforma de Business Intelligence (BI) para un grupo empresarial dedicado ao sector das apostas

Desenvolvemento de caso de uso analítico-preditivo no ámbito sociosanitario

Desenvolvemento do backend dunha aplicación comercializadora de seguros asociados a préstamos hipotecarios e persoais

Desenvolvemento do backend dunha aplicación de Seguros de Vida e Protección de Pagos

Desenvolvemento do broker AXUDOCHE para resolución automatizada de solicitudes de autoservizo mediante forza de traballo robótica

Desenvolvemento dun módulo para a xestión de menores residentes en Centros de menores

Desenvolvemento dun módulo para a xestión de visitas en residencias de maiores

Desenvolvemento dun sistema de monitorización de casos SARS-CoV-2 no ámbito das residencias de ancianos de Galicia basado na carga viral presente en augas residuais

Desenvolvemento dun sistema de xestión e procesado dos datos de citas para a posterior comunicación locutada aos pacientes en campañas de citación masiva

Desenvolvemento dun sistema para obter a trazabilidade comercial e xestión administrativa dunha empresa

Desenvolvemento dun sistema que permita a xestión loxística de última milla mediante a integración dunha plataforma ecommerce cos couriers

Desenvolvemento dunha aplicación de xestión documental: frontal React e backend GraphQL con almacenamento git

Desenvolvemento dunha aplicación web e despregue automatizado na nube usando un clúster de contedores

Desenvolvemento dunha aplicación web para a automatización dos procesos de venta e postventa de produtos de luz e son profesionais

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión fóra de banda dun laboratorio de redes de datos

Desenvolvemento dunha ferramenta de código aberto para facilitar a xestión de informes periciais con Python e GTK

Desenvolvemento dunha plataforma de monitoraxe xenómica do SARS-CoV-2 en Galicia

Desenvolvemento e despregue automatizado dunha aplicación web na nube pública mediante ferramentas IaC

Deseño e explotación dun data warehouse para unha empresa de ventas de equipos e materiais médicos

Deseño e implementación do módulo de xeración dinámica de informes para o framework Ontimize

Deseño e implementación dun sistema de informes para o framework Ontimize (IMATIA)

Deseño e implementación dunha API REST para xestionar as pólizas de seguros dunha entidade bancaria empregando .NET

Deseño e implementación dunha aplicación de xestión de proxectos software

Deseño e Implementación dunha aplicación Web para a mellora da produtividade persoal baseada en GTD

Deseño e Implementación dunha aplicación Web para a xestión de consultas médicas empregando C

Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión e actividade dunha tenda de ocio

Deseño e implementación hardware e software dun mini-supercomputador con Raspberry Pis

Detección de anomalías en textos

Detección de intrusos a partir de imaxes submuestreadas

Detección e recoñecemento de fitoplancto en imaxe dixital de microscopio usando aprendizaxe profunda

Detección temperá da depresión mediante temporal word embeddings

Dx-OPHTHA: Plataforma web para a xestión de pacientes e diagnóstico intelixente en imaxes oftalmolóxicas

Dx-OPHTHA: Plataforma web para a xestión de pacientes e diagnóstico intelixente en imaxes oftalmolóxicas

Emulador de rede 4G LTE en tempo real usando ns-3

Estudo da aplicación de técnicas de Deep Learning para a mellora de análisis de datos biomédicos

Estudo e comparativa de rendemento de distintas alternativas para a implementación da técnica de RNA-seq

Estudo e implantación de ferramentas SIEM de código aberto para prevención e detección de ameazas e problemas

Estudo sobre sesgos fundamentais nos algoritmos de toma de decisións

Ferramenta de auditoría de seguridade en redes sen fíos para pequenas empresas

Ferramenta de votación electrónica baseada en blockchain

Ferramenta de xestión integrada dun sistema de abastecemento de auga utilizando técnicas de intelixencia artificial (caso práctico usando o sistema de abastecemento de augas de A Coruña)

Ferramenta de xestión, cálculo e control en laboratorio do límite de residuos de medicamentos veterinarios e contaminantes en alimentos

Ferramenta informática e metodoloxías de aprendizaxe profundo de superresolución automática en imaxes de fondo de ollo

Ferramenta informática e metodoloxías de aprendizaxe profundo de superresolución automática en imaxes de fondo de ollo

Ferramenta web para a visualización comparativa e anotación experta de posts en redes sociais producidos en contextos de diagnostico de enfermidade mental

Ferramentas para a xeración de tráfico orientado á detección de anomalías

Identificación automática de biomarcadores computacionais nas capas da retina empregando imaxes de tomografía de coherencia óptica

Implantación completa dunha web corporativa usando stacks

Implementación da redución do proceso de checkout de cinco a dous pasos na ferramenta de comercio electrónico HCL COMMERCE V9, para empresa multinacional do sector da construción, seguindo o modelo B2B2C

Implementación dunha aplicación de gamificación nativa en Android utilizando realidade aumentada

Libraría en liña

Librería en Unity3D para a xeración de entornos viais realistas

Localización mellorada de recursos a partir de balizas e rastreadores Bluetooth Low Energy

MakeYourMenu: Aplicativo SaaS de creación de menús dixitais personalizables

Métricas para determinar a dificultade de sabotear unha Rede Neuronal Convolucional

Migración tecnolóxica e evolución funcional do módulo de xestión de urxencias dun sistema de xestión hospitalaria rexional

Modelado 3D dun entorno a partir de cámaras Kinect

Módulo de avaliación ergonómica de postos de traballo

Módulo de soporte á Parte Técnica de Servizos de Prevención Alleos (SPA)

Monitorización e control de explotación de gandaría extensiva

Novos métodos de selección de características para dispositivos wearables

Optimización da execución de procesamento de datos nunha plataforma IoT

Paralelización dun algoritmo de optimización de colonias de formigas aplicado ao problema do vendedor viaxante

Pasaporte dixital de vacinación COVID-19 baseado en blockchain e aplicación móbil para o seu uso

Pasaporte dixital de vacinación COVID-19 baseado en blockchain e aplicación móbil para o seu uso

Personalización en Sistemas de Recomendación mediante Aprendizaxe Máquina Explicable

PESCI: Plataforma de Entrega de Servizos Cloud para Investigación

PhotoContest: aplicación para a xestión de concursos fotográficos

PLAMIR : Un sistema para dar soporte á avaliación dos médicos internos residentes

Plataforma de avaliación e recomendación para Médicos Internos Residentes (MIR)

Plataforma para a interoperabilidade das declaracións de IVE a nivel europeo

Plataforma para a xestión automatizada de pedidos ecommerce no sector textil

Plataforma software de axuda á toma de decisións para facultativos durante a prescrición de medicamentos

Plataforma Web de contratación de servizos de fogar baseada nunha arquitectura orientada a microservizos

Preservación da identidade animal particular en ensaios de comportamento social

pRIblast: unha aplicación paralela de alta eficiencia para a predición de interaccións ARN-ARN

Protocolo alternativo de predición de estrutura de proteínas ab initio co entorno Rosetta

Proxecto EXODO: migración automatizada de linguaxe procedural PL/I a framework Java

PyToxo: unha ferramenta Python para calcular táboas de penetrancia de modelos de epistasia de alta orde

Reconstrución de imaxes multiespectrais codificadas en apertura

Reloxo-programador para o aforro na factura da enerxía eléctrica usando Arduino Due

Representación interactiva de modelos masivos usando Mesh Shading

Resolución de problemas MAX-SAT a través de Evolución Diferencial

Rexistro de imaxe oftalmolóxica empregando Deep Learning

Segmentación automática do músculo ciliar en imaxes OCT empregando técnicas de deep learning

SeQual-Stream: Ferramenta de control de calidade de secuencias xenéticas nunha contorna Big Data mediante procesamento en streaming

Sistema de asistencia en procesos de empresa con altofalante intelixente

Sistema de axuda para a análise de xogadas de baloncesto mediante técnicas de aprendizaxe máquina

Sistema de identificación e prevención de intrusións baseadas en DHCP e DNS

Sistema de monitorización ambiental e automatización do sistema de rega baseado en IoT

Sistema de monitorización de explotacións gandeiras

Sistema de recollida e procesado de datos para a inserción de información en tempo real durante a retransmisión de eventos deportivos

Sistema de xeración de alertas por xeolocalización

Sistema de xestión de pacientes en xinecoloxía

Sistema de xestión de usuarios en buzóns intelixentes

Sistema Intelixente para a Clasificación de Correos Electrónicos

Sistema para a construción automática e explotación de taxonomías

Sistema para a construción automática e explotación de taxonomías

Sistema para a extracción automática de información estruturada a partires de documentos con elementos de maquetaxes comúns

Sistema para a obtención e visualización de estatísticas a partir de vídeos de pádel

Técnicas de intelixencia artificial aplicadas á detección de ciber acoso nas redes sociais

Trocos: unha plataforma para potenciar o comercio local

Unha aproximación Deep Learning para render de nubes de puntos

Unha contorna de axentes para simular a expansión dun virus baseada no comportamento social e nas medidas de contención

Unha ferramenta paralela para a identificación de rexións diferencialmente metiladas en análises xenómicas

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Vehículo autónomo con cámara Realsense 3D e LIDAR

WorldGenerator: Un sistema de xeneración procedural de grandes entornos naturales 3D baseado na combinación de mapas de ruido e mostraxes de Poisson

Xeoportal web para a xestión de riscos nas infraestruturas do transporte

Xeración automática de grafos de mazmorras para videoxogos usando ASP

Xeración procedural de contido 3D para plataformas de simulación baseadas en motores de videoxogos

Xestión de módulos de Chuquel

Xestor social de fluxo de tarefas

Análise da ciberserguridade asociada a UAVs comerciais

Análise e desenvolvemento de heurísticas e guías de usabilidade de RESTFUL APIs e aplicación a un caso práctico

Análise e deseño dunha ferramenta de informes de produtividade de desenvolvemento software

Análise, deseño e implementación de modelos de aprendizaxe máquina: predición usando datos sensóricos de buques arrastreiros

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java para a Xestión de Carreiras Deportivas

Aplicación da Aprendizaxe Profunda á clasificación de estados do sono

Aplicación de algoritmo grasp para optimización de espazo en remolque

Aplicación de xestión para adestramento persoal en instalación deportivas

Aplicación destinada a persoas con discapacidades motrices para o control de elementos do seu entorno

Aplicación móbil colaborativa para localizar e etiquetar baños de acceso público

Aplicación móbil de control e xestión agroforestal

Aplicación móbil para a realización e seguimento de rutinas en nenos/as con TEA

Aplicación móbil para a reeducación de nenos con dificultades na aprendizaxe das matemáticas

Aplicación móbil para a xestión administrativa e deportiva dun clube de tiro

Aplicación móbil para potenciar a creación de relacións profesionais previas a eventos ou convencións

Aplicación móbil para predicións de apostas deportivas

Aplicación móbil para visualización de carreiras populares próximas

Aplicación para a análise de carteiras de fondos de inversión

Aplicación para a xestión dos vehículos e as súas reparacións nun taller

Aplicación SIX-web para proxectos colaborativos de participación pública

Aplicación web de bicicletas

Aplicación Web de xestión de información xeográfica

Aplicación Web de xestión de información xeográfica

Aplicación Web Java para a xestión de laboratorios de análises ambientais

Aplicación Web Java para a Xestión de Proxectos

Aplicación web para a busca de voz en vídeos

Aplicación web para a visualización e clasificación de bots políticos en Twitter

Aplicación web para a xestión de adopción e localización de mascotas perdidas.

Aplicación Web para a xestión dunha cadea de ximnasios

Aplicación web SPA para a xestión de vendas nun establecemento hoteleiro

Aplicación web SPA para a xestión dun gabinete de nutrición

Aprendizaxe de modelos de interacción humano-robot co robot NAO

Aprendizaxe máquina e computación cuántica

Automatización do proceso de compras dentro dunha organización

Avaliador de estratexias de mercado

Banco de probas poliédrico en Python

Biblioteca para o apoio no desenvolvemento de aproximacións xerais no aprendizaxe por reforzo

Comparativa de ferramentas libres de xeración de tráfico de rede

DebAuthn: unha implementación dun Relying Party como unha ferramenta de depuración para Autenticadores WebAuthn

Desenvolvemento de algoritmos de pooling baseados en re-ranking de contidos por relevancia

Desenvolvemento dun sistema de importación masiva de facturas

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da trazabilidade, control do acceso persoal, reparto e entrega de mercadorías nas instalacións de grandes empresas

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da trazabilidade, control do acceso persoal, reparto e entrega de mercancías nas instalación de grandes empresas

Desenvolvemento dun sistema de intelixencia de negocio aplicado á xestión de viaxes

Desenvolvemento dunha aplicación de realidade aumentada para incorporar contido multimedia nunha escena real

Desenvolvemento dunha aplicación para a análise automatizada de datos de produción científica

Desenvolvemento dunha ferramenta baseada en Deep Learning para asistir no coloreado de imaxes antigas

Desenvolvemento dunha ferramenta web para a visualización de comunicacións de rede

Deseño dunha aplicación web para a xestión de datos de mobilidade en interiores nunha residencia de anciáns

Deseño e implementación dun sistema de xestión de operativas aéreas

Deseño e implementación dunha aplicación para a xestión e monitorización de traballos programados

Deseño e implementación dunha aplicación para o transporte ferroviario de viaxeiros

Deseño e implementación dunha aplicación web para mellorar os resultados académicos dos alumnos dunha escola

Detección de anomalías de rede mediante técnicas de machine learning

Detección de anomalías na rede empregando técnicas de Machine Learning

Detección de anomalías na rede empregando técnicas de Machine Learning

Detección de danos vasculares en membranas mediante deep learning

Detección de linguaxe misóxino e xenófobo en redes sociais mediante aprendizaxe máquina

Detección e seguemento de xogadores en escenas deportivas usando deep learning

Dispositivo de prevencións e alertas cidadás con tecnoloxía IoT

Distribución de tráfico multicast en redes definidas por software: un caso de aplicación

Editor de partituras baseado en MIDI

Emulación de dispositivos wearables e monitorización remota intelixente de pacientes pediátricos

Estudo, análise e desenvolvemento das técnicas de "machine teaching" e a súa comparación co "machine learning"

Extensión dunha ferramenta de probas baseadas en propiedades para permitir o seu uso paralelo ou distribuído

Ferramenta de trazabilidade multidominio baseada en Blockchain con Hyperledger Fabric

Ferramenta para avaliar o dano producido no ADN espermático de centola a través da análise de células cometa

Ferramenta para xeración semiautomática de software para Bibliotecas Dixitais

Implementación en CUDA dun método para realizar a operación de convolución en lotes

Implementación software dun Simulador dun Sistema de Comunicacións sen fíos

Integración de dispositivos de radiofrecuencia e o módulo estándar de SAP WM para a xestión dun almacén de produto terminado

Integración dun sistema de regras nun sistema SCADA distribuído

Mapp, aplicación web GIS para a representación cartográfica dos avisos e novas do século XVII

Mellora do proceso de búsqueda en Evolución Diferencial

Menos é máis: explorando o impacto da selección de características

Modelo para a avaliación temperá da efectividade das mensaxes persuasivas

Monitorización de redes definidas por software (SDN) utilizando ONOS

NetStage: Aplicación web para a comparación e xestión de eventos musicais

Optimización poliédrica de códigos Python con PoCC

Paralelización do algoritmo de optimización de enxame de partículas usando Spark

Paralelización en CUDA de varios modos de ataque a algoritmos de hashing

Parallel-FST: Aceleración de algoritmos de selección de características mediante computación paralela

Plataforma de avaliación de rendemento de tráfico de rede baseada na pila ELK

Plataforma flexible para a venda de entradas a eventos de alta demanda

Plataforma para a xestión de proxectos de etiquetado de mostras de fitoplancto

Plataforma para seguimento de vehículos en tempo real para empresas de transporte

Plataforma software para análise textual de desordes mentais en Internet

Plataforma web de soporte ao estudo das incertezas asociadas ao forzamento radioactivo dos aerosois

Plataforma web para a execución de modelos de clasificación como servizo

Produto de apoio baseado en Micro:bit para persoas con diversidade funcional

Realidade aumentada para a monitorización de servizos de TI en mobilidade

Recomendación de cancións e listas de reprodución sobre Spotify

Recuperación de erros soft nas aplicacións MPI

RGen: Xerador de datos para benchmarking de cargas de traballo Big Data

Segmentación multiescala do EMQ en imaxes OCT

Selección automática de características mediante evolución diferencial. Aplicación na selección de ratios financeiros para a determinación de solvencia empresarial

Sistema criptográfico para seguridade ubícua

Sistema de calibración pre-impresión para imaxes DICOM

Sistema de control climático e seguimento de invernadoiros

Sistema de control de presencia con rexistro por DNI

Sistema de información para a xestión de rutas e diario de voo

Sistema de Recomendación baseado en comentarios textuais

Sistema de representación virtual interactiva do modelo dunha estrutura arquitectónica de alto valor cultural

Sistema de xestión dun dron en misións de vixilancia e recoñecemento

Sistema de Xestión para Empresas de Venda de Produtos en Eventos Comerciais

Sistema de xestión, planificación e control de misións para drons mediante un sistema BPMN 2.0

Sistema domótico baseado no chip ESP8266

Sistema para o asesoramento en peches preventivos na ría de Vigo por mor de biotoxinas lipofílicas

Software para a xestión centralizada de EDAR en zonas rurais

Solución software para o intercambio de información nunha plataforma de pedidos online

SparkEC: Reenxeñería e optimización dunha ferramenta Big Data para a corrección de erros en conxuntos de datos xenéticos

Subsistema de xestión de recursos humanos en Odoo para unha empresa de distribución de hidrocarburos

Técnicas de aprendizaxe máquina aplicadas á xestión de tráfico de rede

Técnicas de aprendizaxe máquina para a optimización de características dunha rede de datos

Testing e calidade de software: automatización de probas

Traballo Fin de Grao. Mención en Computación

Traballo Fin de Grao. Mención Enxeñaría de Computadores

Transferencia de aprendizaxe na clasificación de estados de sono

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Visor cartográfico para a visualización masiva de traxectorias

Xeración de aplicacións nativas no dominio da Xestión do Traballo en Mobilidade

Xeración dun dataset baseado en tráfico CoAP nun entorno IoT

Xestión de riscos aplicada á PEME

Xestor de novas e vídeos corporativos

Xestor de novas e vídeos corporativos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40