Grao en Enxeñaría Informática

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinador de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinador de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.250
Homes 2019/2020 1.092
Mulleres 2019/2020 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 66.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 48.610
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 10.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 6.984
% créditos repetidos 2019/2020 26,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.553
Homes 2019/2020 1.310
Mulleres 2019/2020 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.800
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.244
% créditos repetidos 2019/2020 23,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.230
Homes 2018/2019 1.066
Mulleres 2018/2019 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 64.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 46.270
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.314
% créditos repetidos 2018/2019 28,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,68
Taxa de evaluación 2018/2019 81,55
Taxa de éxito 2018/2019 78,65
Taxa de rendemento 2018/2019 64,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 76,39
Taxa de graduación 2014/2015 19,67
Taxa de abandono 2016/2017 10,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.424
Homes 2018/2019 1.207
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.548
% créditos repetidos 2018/2019 26,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,07
Taxa de evaluación 2018/2019 81,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,66
Taxa de rendemento 2018/2019 65,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.160
Homes 2017/2018 1.004
Mulleres 2017/2018 156
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 62.600
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 44.230
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 10.940
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.428
% créditos repetidos 2017/2018 29,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,96
Taxa de evaluación 2017/2018 80,67
Taxa de éxito 2017/2018 77
Taxa de rendemento 2017/2018 62,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 76,6
Taxa de graduación 2013/2014 17,56
Taxa de abandono 2015/2016 13,73

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
201
49
35
Informática Básica
142
115
19
Cálculo
255
80
64
Matemática Discreta
197
98
51
Tecnoloxía Electrónica
247
115
155
Programación II
168
101
99
Fundamentos dos Computadores
168
82
134
Estatística
226
51
54
Administración e Xestión de Organizacións
202
69
39
Álxebra
201
112
89

2º Curso

Algoritmos
161
60
32
Estrutura de Computadores
214
72
66
Bases de Datos
175
84
46
Paradigmas de Programación
152
55
46
Deseño Software
212
79
48
Sistemas Operativos
174
40
74
Redes
177
26
36
Concorrencia e Paralelismo
172
75
145
Proceso Software
223
38
14
Sistemas Intelixentes
211
29
31

3º Curso

Xestión de Proxectos
186
48
19
Interfaces Persoa Máquina
175
10
51
Internet e Sistemas Distribuídos
139
77
23
Lexislación e Seguridade Informática
162
36
36
Xestión de Infraestruturas
192
22
27
Arquitectura do Software
58
4
8
Enxeñaría de Requisitos
38
0
1
Aseguramento da Calidade
42
5
4
Bases de Datos Avanzadas
39
14
11
Programación Avanzada
33
14
6
Codeseño Hardware/Software
15
1
2
Dispositivos Hardware e Interfaces
33
1
3
Arquitectura de Computadores
19
1
4
Software de Comunicacións
19
0
3
Procesamento Dixital da Información
9
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
38
10
7
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
49
8
2
Aprendizaxe Automática
42
7
1
Teoría da Computación
55
5
4
Recuperación de Información
30
11
14
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
15
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
28
0
1
Explotación de Almacéns de Datos
40
1
4
Calidade en Sistemas de Información
21
4
2
Modelado Avanzado de Información
15
1
1
Calidade na Xestión TIC
76
7
3
Administración de Sistemas Operativos
55
13
6
Administración de Redes
63
3
5
Programación Integrativa
72
7
12
Administración de Bases de Datos
56
20
16

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
31
0
2
Marcos de Desenvolvemento
28
6
6
Validación e Verificación do Software
30
3
7
Ferramentas de Desenvolvemento
21
7
7
Métodos Estatísticos
8
1
0
Programación de Sistemas
17
0
4
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
19
3
1
Sistemas Encaixados
19
1
2
Redes Móbiles e Sen Fíos
5
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
52
3
0
Métodos Numéricos para a Informática
9
0
4
Deseño das Linguaxes de Programación
44
24
3
Computación Gráfica e Visualización
45
13
1
Procesamento de Linguaxes
53
8
2
Visión Artificial
45
19
6
Integración de Datos
29
7
3
Sistemas de Información Empresarial
23
1
1
Sectores de Negocio
24
0
2
Arquitectura dos Sistemas de Información
18
2
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
48
5
1
Integración de Aplicacións
46
9
8
Servizos Multimedia
71
1
3
Deseño de Redes
42
2
7
Proxectos de Desenvolvemento Software
24
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
48
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
0
1
Robótica
30
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
9
0
11
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
35
0
56
Planificación de Sistemas de Información
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
12
0
18
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
46
2
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
37
0
41
Prácticas en Empresa
36
0
2
Prácticas en Empresa
34
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
204
63
21
Informática Básica
189
76
8
Cálculo
192
129
84
Matemática Discreta
179
123
30
Tecnoloxía Electrónica
173
142
203
Programación II
178
91
95
Fundamentos dos Computadores
225
49
142
Estatística
186
84
48
Administración e Xestión de Organizacións
219
66
33
Álxebra
174
122
98

2º Curso

Algoritmos
159
40
46
Estrutura de Computadores
125
107
75
Bases de Datos
160
84
43
Paradigmas de Programación
254
23
47
Deseño Software
184
91
83
Sistemas Operativos
179
39
69
Redes
178
31
44
Concorrencia e Paralelismo
140
68
136
Proceso Software
180
42
22
Sistemas Intelixentes
173
56
37

3º Curso

Xestión de Proxectos
157
53
23
Interfaces Persoa Máquina
147
10
52
Internet e Sistemas Distribuídos
158
54
18
Lexislación e Seguridade Informática
161
29
21
Xestión de Infraestruturas
154
43
25
Arquitectura do Software
33
1
14
Enxeñaría de Requisitos
25
0
2
Aseguramento da Calidade
31
10
8
Bases de Datos Avanzadas
27
20
18
Programación Avanzada
31
4
9
Codeseño Hardware/Software
5
0
0
Dispositivos Hardware e Interfaces
20
0
0
Arquitectura de Computadores
9
2
3
Software de Comunicacións
16
3
3
Procesamento Dixital da Información
7
1
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
50
7
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
47
10
3
Aprendizaxe Automática
52
5
3
Teoría da Computación
62
5
2
Recuperación de Información
53
6
6
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
20
0
1
Xestión de Procesos de Negocio
36
0
3
Explotación de Almacéns de Datos
34
2
1
Calidade en Sistemas de Información
17
4
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
1
Calidade na Xestión TIC
43
9
4
Administración de Sistemas Operativos
47
5
2
Administración de Redes
58
2
5
Programación Integrativa
48
8
6
Administración de Bases de Datos
37
21
11

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
51
2
5
Marcos de Desenvolvemento
45
9
8
Validación e Verificación do Software
48
8
3
Ferramentas de Desenvolvemento
41
8
4
Métodos Estatísticos
3
0
0
Programación de Sistemas
20
0
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
33
0
2
Sistemas Encaixados
22
2
3
Redes Móbiles e Sen Fíos
14
0
2
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
46
2
2
Métodos Numéricos para a Informática
13
3
8
Deseño das Linguaxes de Programación
45
5
9
Computación Gráfica e Visualización
50
7
4
Procesamento de Linguaxes
50
12
3
Visión Artificial
28
18
9
Integración de Datos
20
3
1
Sistemas de Información Empresarial
30
0
4
Sectores de Negocio
40
0
2
Arquitectura dos Sistemas de Información
6
2
5
Seguridade nos Sistemas Informáticos
41
5
0
Integración de Aplicacións
48
6
2
Servizos Multimedia
49
0
0
Deseño de Redes
42
2
2
Proxectos de Desenvolvemento Software
42
0
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
31
0
43
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
1
1
Robótica
40
1
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
5
0
14
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
17
0
40
Planificación de Sistemas de Información
12
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
15
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
41
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
44
0
44
Prácticas en Empresa
20
0
0
Prácticas en Empresa
33
0
0
Prácticas en Empresa
19
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
177
62
60
Informática Básica
163
77
31
Cálculo
193
120
131
Matemática Discreta
169
110
53
Tecnoloxía Electrónica
141
132
257
Programación II
192
63
150
Fundamentos dos Computadores
185
107
168
Estatística
185
79
65
Administración e Xestión de Organizacións
178
90
59
Álxebra
157
124
112

2º Curso

Algoritmos
195
42
40
Estrutura de Computadores
175
62
73
Bases de Datos
162
72
51
Paradigmas de Programación
171
73
68
Deseño Software
135
106
87
Sistemas Operativos
172
44
79
Redes
165
36
49
Concorrencia e Paralelismo
147
73
109
Proceso Software
153
55
30
Sistemas Intelixentes
161
51
35

3º Curso

Xestión de Proxectos
152
66
25
Interfaces Persoa Máquina
130
11
39
Internet e Sistemas Distribuídos
144
36
31
Lexislación e Seguridade Informática
158
31
17
Xestión de Infraestruturas
177
31
26
Arquitectura do Software
44
3
9
Enxeñaría de Requisitos
42
1
2
Aseguramento da Calidade
48
8
4
Bases de Datos Avanzadas
39
16
19
Programación Avanzada
38
7
9
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
23
0
0
Arquitectura de Computadores
14
3
3
Software de Comunicacións
28
1
7
Procesamento Dixital da Información
8
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
39
7
3
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
43
9
2
Aprendizaxe Automática
42
7
3
Teoría da Computación
50
8
3
Recuperación de Información
42
8
11
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
11
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
25
1
2
Explotación de Almacéns de Datos
35
1
1
Calidade en Sistemas de Información
16
0
3
Modelado Avanzado de Información
10
0
1
Calidade na Xestión TIC
37
4
0
Administración de Sistemas Operativos
45
0
1
Administración de Redes
45
4
5
Programación Integrativa
51
7
14
Administración de Bases de Datos
35
20
6

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
32
0
5
Marcos de Desenvolvemento
36
8
9
Validación e Verificación do Software
29
6
9
Ferramentas de Desenvolvemento
24
9
3
Métodos Estatísticos
7
3
2
Programación de Sistemas
13
1
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
35
4
1
Sistemas Encaixados
18
0
4
Redes Móbiles e Sen Fíos
7
2
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
30
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
4
1
1
Deseño das Linguaxes de Programación
27
5
6
Computación Gráfica e Visualización
31
7
4
Procesamento de Linguaxes
36
2
6
Visión Artificial
19
8
7
Integración de Datos
19
1
1
Sistemas de Información Empresarial
21
0
3
Sectores de Negocio
26
0
3
Arquitectura dos Sistemas de Información
8
1
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
51
1
0
Integración de Aplicacións
39
4
9
Servizos Multimedia
58
1
1
Deseño de Redes
47
0
4
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
38
Administración de Infraestruturas Informáticas
14
0
1
Robótica
19
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
4
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
19
0
20
Planificación de Sistemas de Información
7
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
9
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
44
2
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
26
0
49
Prácticas en Empresa
18
0
0
Prácticas en Empresa
26
0
0
Prácticas en Empresa
18
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Análise da ciberserguridade asociada a UAVs comerciais

Análise e deseño dunha ferramenta de informes de produtividade de desenvolvemento software

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java para a Xestión de Carreiras Deportivas

Aplicación da Aprendizaxe Profunda á clasificación de estados do sono

Aplicación de xestión para adestramento persoal en instalación deportivas

Aplicación móbil colaborativa para localizar e etiquetar baños de acceso público

Aplicación móbil para a reeducación de nenos con dificultades na aprendizaxe das matemáticas

Aplicación móbil para a xestión administrativa e deportiva dun clube de tiro

Aplicación móbil para visualización de carreiras populares próximas

Aplicación para a análise de carteiras de fondos de inversión

Aplicación para a xestión dos vehículos e as súas reparacións nun taller

Aplicación web de bicicletas

Aplicación Web de xestión de información xeográfica

Aplicación Web de xestión de información xeográfica

Aplicación Web Java para a xestión de laboratorios de análises ambientais

Aplicación Web Java para a Xestión de Proxectos

Aplicación web para a xestión de adopción e localización de mascotas perdidas.

Aplicación Web para a xestión dunha cadea de ximnasios

Aplicación web SPA para a xestión de vendas nun establecemento hoteleiro

Aplicación web SPA para a xestión dun gabinete de nutrición

Aprendizaxe de modelos de interacción humano-robot co robot NAO

Aprendizaxe máquina e computación cuántica

Automatización do proceso de compras dentro dunha organización

Avaliador de estratexias de mercado

Biblioteca para o apoio no desenvolvemento de aproximacións xerais no aprendizaxe por reforzo

Comparativa de ferramentas libres de xeración de tráfico de rede

Desenvolvemento de algoritmos de pooling baseados en re-ranking de contidos por relevancia

Desenvolvemento dun sistema de importación masiva de facturas

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da trazabilidade, control do acceso persoal, reparto e entrega de mercadorías nas instalacións de grandes empresas

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da trazabilidade, control do acceso persoal, reparto e entrega de mercancías nas instalación de grandes empresas

Desenvolvemento dun sistema de intelixencia de negocio aplicado á xestión de viaxes

Desenvolvemento dunha aplicación para a análise automatizada de datos de produción científica

Desenvolvemento dunha ferramenta baseada en Deep Learning para asistir no coloreado de imaxes antigas

Deseño dunha aplicación web para a xestión de datos de mobilidade en interiores nunha residencia de anciáns

Deseño e implementación dunha aplicación para a xestión e monitorización de traballos programados

Detección de anomalías de rede mediante técnicas de machine learning

Detección de danos vasculares en membranas mediante deep learning

Editor de partituras baseado en MIDI

Emulación de dispositivos wearables e monitorización remota intelixente de pacientes pediátricos

Ferramenta de trazabilidade multidominio baseada en Blockchain con Hyperledger Fabric

Ferramenta para avaliar o dano producido no ADN espermático de centola a través da análise de células cometa

Implementación software dun Simulador dun Sistema de Comunicacións sen fíos

Integración de dispositivos de radiofrecuencia e o módulo estándar de SAP WM para a xestión dun almacén de produto terminado

Mapp, aplicación web GIS para a representación cartográfica dos avisos e novas do século XVII

Mellora do proceso de búsqueda en Evolución Diferencial

Menos é máis: explorando o impacto da selección de características

Monitorización de redes definidas por software (SDN) utilizando ONOS

NetStage: Aplicación web para a comparación e xestión de eventos musicais

Optimización poliédrica de códigos Python con PoCC

Paralelización do algoritmo de optimización de enxame de partículas usando Spark

Parallel-FST: Aceleración de algoritmos de selección de características mediante computación paralela

Plataforma de avaliación de rendemento de tráfico de rede baseada na pila ELK

Plataforma para seguimento de vehículos en tempo real para empresas de transporte

Plataforma software para análise textual de desordes mentais en Internet

Plataforma web de soporte ao estudo das incertezas asociadas ao forzamento radioactivo dos aerosois

Recomendación de cancións e listas de reprodución sobre Spotify

Segmentación multiescala do EMQ en imaxes OCT

Selección automática de características mediante evolución diferencial. Aplicación na selección de ratios financeiros para a determinación de solvencia empresarial

Sistema criptográfico para seguridade ubícua

Sistema de calibración pre-impresión para imaxes DICOM

Sistema de control climático e seguimento de invernadoiros

Sistema de control de presencia con rexistro por DNI

Sistema de información para a xestión de rutas e diario de voo

Sistema de representación virtual interactiva do modelo dunha estrutura arquitectónica de alto valor cultural

Sistema de xestión, planificación e control de misións para drons mediante un sistema BPMN 2.0

Sistema domótico baseado no chip ESP8266

Sistema para o asesoramento en peches preventivos na ría de Vigo por mor de biotoxinas lipofílicas

Solución software para o intercambio de información nunha plataforma de pedidos online

SparkEC: Reenxeñería e optimización dunha ferramenta Big Data para a corrección de erros en conxuntos de datos xenéticos

Subsistema de xestión de recursos humanos en Odoo para unha empresa de distribución de hidrocarburos

Técnicas de aprendizaxe máquina aplicadas á xestión de tráfico de rede

Testing e calidade de software: automatización de probas

Traballo Fin de Grao. Mención en Computación

Traballo Fin de Grao. Mención Enxeñaría de Computadores

Transferencia de aprendizaxe na clasificación de estados de sono

Xestión de riscos aplicada á PEME

Xestor de novas e vídeos corporativos

Xestor de novas e vídeos corporativos

ADVu: sistema de anuncios distribuído para Unity3D en tempo real

Algoritmo de explicación de anomalías en espazos mixtos categórico-continuos

Análise de vulnerabilidades en activos de rede e desenvolvemento dun entorno gráfico de xestión e inventario de infraestrutura e auditoría con nipper-ng.

Análise e estudo comparativo da aleatoriedade na disposición do espazo de direccións en Windows 10 e Ubuntu 18.04 LTS

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java con Arquitectura Modelo-Vista-Controlador

Análise, deseño e implementación dunha ferramenta para a implantación de rúbricas de avaliación

Aplicación de asistencia á oftamoloxía para o axuste de lentes de contacto a medida en córneas irregulares

Aplicación de avisos e recomendacións de saúde a través de pulseiras intelixentes

Aplicación GPS para dispositivos móbiles nun sistema de realidade aumentada

Aplicación móbil Android para gravación, indexación e recuperación de documentos mediante voz utilizando técnicas de recuperación da información

Aplicación móbil multiplataforma para proporcionar información de accesibilidade a persoas con diversidade funcional física

Aplicación multiplataforma para a xestión de venta, adopción e perda de animais domésticos

Aplicación multiplataforma para xestionar finanzas personais e contas conxuntas

Aplicación turística para a localización e obtención de información de puntos de interese próximos

Aplicación web de cálculo de rutas para persoas con mobilidade reducida

Aplicación web de carácter social para xestionar películas vistas cun sistema de recomendacións

Aplicación Web de Comercio Electrónico con Arquitectura baseada en Microservizos.

Aplicación web de creación e xestión dunha lingua artificial

Aplicación web dedicada á xestión de partituras e comunicación de eventos e anuncios musicais

Aplicación web para a administración de empregados, turnos de traballo e xestión de reservas de habitacións nunha casa rural

Aplicación Web para a automatización de procesos en áreas de vendas

Aplicación web para a configuración e comparación de prezos de ordenadores

Aplicación web para a minería de ofertas de produtos a partir de canles de Telegram

Aplicación web para a xestión de formularios de programas de mobilidade ERASMUS

Aplicación web para a xestión de grandes almacéns

Aplicación web para aprender a programar usando a librería de Google Blockly

Aplicación web para xestionar proxectos, automatizar a creación de recursos vinculados a cada proxecto e xestionar as credenciais xeradas no proceso

AppTaxi: aplicación Android para pedir un taxi

Aprendizaxe automática en contornas distribuídas: un demostrador para TensorFlow e Raspberry Pi

ArduIMU: IMU de baixo consumo baseado en Arduino

Arquitectura distribuída para a xeración dun DATASET semisintético de tráfico IoT

Asistente virtual para sitios web

Auditoría e análise de xestión de riscos dunha fabrica de piensos e implantación dun plan de seguridade

Automatización de probas para Psicoloxía Clínica

Casco de realidade aumentada aplicado á Industria 4.0

Clasificación e agrupamento de obxectos celestes baseados en datos fotométricos capturados polo telescopio espacial Gaia

Desenvolvemento de algoritmos para a clasificación non supervisada de información sensorial en robótica autónoma

Desenvolvemento de redes de neuronas profundas para o procesamento de imaxes

Desenvolvemento de unha ferramenta para a exploración de topoloxías de rede baseada en datos OSPF

Desenvolvemento do modelo analítico para a avaliación dos KPI dunha software factory

Desenvolvemento dun laboratorio portátil de espectroscopia de infravermello próximo

Desenvolvemento dun módulo de redescripción de modelos de utilidade a través de Deep Learning para a robótica cognitiva

Desenvolvemento dun sistema de Business Intelligence para axuda á toma de decisións sobre vendas e custos dunha empresa real

Desenvolvemento dun sistema de xestión de exercicios de programación para docencia

Desenvolvemento dun sistema de xestión, facturación e control de tarefas

Desenvolvemento dun xogo roguelike adaptado para invidentes empregando técnicas de xeración de texto

Desenvolvemento dunha API para o intercambio electrónico de datos clínicos empleando o marco de estándares FHIR

Desenvolvemento dunha aplicación móbil para a xestión de mazos en xogos de cartas

Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión de vendas e existencias dunha tenda de moda

Desenvolvemento dunha aplicación para decidir o receptor máis axeitado dun transplante de ril

Desenvolvemento dunha contorna de simulación de estratexias evolutivas para robótica colectiva

Desenvolvemento dunha ferramenta para o control de calidade de secuencias xenéticas en contornos BigData

Desenvolvemento dunha implementación paralela dun algoritmo para resolver sistemas de ecuacións tridiagonáis en tarxetas gráficas

Deseño e desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión de cursos no CUFIE da UDC

Deseño e implementación de CityTrash, unha aplicación web para a xestión de residuos

Deseño e implementación dun módulo de personalización de produtos nunha tenda en liña

Deseño e implementación dunha aplicación para a organización e consulta de información sobre comic xaponés

Deseño e Implementación dunha Aplicación Utilizando Tecnoloxías Java EE

Deseño e implementación dunha aplicación web de apostas deportivas

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web de censos de aves urbanas para SEO/birdlife

Deseño e implementación dunha infraestrutura de rede programable

Detección de anomalías en redes IoT mediante Mapas Autoorganizados

Dispositivo e aplicación Android para aumentar a seguridade nos desprazamentos en bicicleta.

Ecosistema domótico baseado en ESP8266 con comunicación mediante MQTT

Estudio da tecnoloxía Blockchain e posibles aplicacións. BlockCert.: Unha aplicación de Autoridad Certificadora

Estudo comparativo de topoloxías de red neuronal recurrente para a predicción de consumo de auga e electricidade

Estudo e deseño de modelos de aprendizaxe profunda para xeración multimodal de imaxe oftalmolóxica

Experimentación con modelos de deep learning de aprendizaxe autosupervisado sobre imaxe retinográfica baseados en información contextual

Ferramenta automática para a análise e clasificación de imaxes de capilaroscopia do leito ungueal

Ferramenta automática para a segmentación da arteria aorta a partir de imaxes de tomografía computerizada

Ferramenta de axuda ao diagnóstico, seguimento e medición de volumes en casos de linfedema

Ferramenta de planificación e seguemento para entrenamento persoal en instalacións deportivas

Ferramenta para a medición da densidade vascular en imaxes oftalmolóxicas OCT-A

Ferramenta para a xeración de blogs

Ferramenta para o etiquetado de tráfico de rede baseada en agrupamento non supervisado

Gobernanza do Dato: Estudio e implementación de solucións con aplicación específica a Big Data

Implantación dun Sistema de Xestión da Seguridade da Información nun Instituto de Educación Secundaria, seguindo a norma UNE-ISO/IEC 27001

Implementación de novas ferramentas de análise de datos para mellorar a seguridade no Centro de Supercomputación de Galicia

Implementación dunha Solución de Infraestrutura Hiperconverxente, VSAN, en Varios Centros de Datos

Implementación dunha transmisión de MIDI con GNU Radio

Intelixencia operacional: detección de inxeccións en servidores Apache con Zabbix e Elasticsearch

Localización en tiempo real de balizas a partir de rastreadores BLE usando RaspberryPi

Método adaptativo en tempo real para a detección de anomalías mediante aprendizaxe automática

Modelaxe cuántica da incerteza en sistemas clásicos baseados en regras

Módulos avanzados para a mellora e diferenciación de tendas de comercio electrónico

Monitorización visual basada en Grafana de tráfico web e VoIP en tempo real usando xeración sintética de tráfico e emulación de rede

Monitorización visual basada en Grafana de tráfico web e VoIP en tempo real usando xeración sintética de tráfico e emulación de rede

Pasarela dun bus CAN ao ámbito IoT mediante o protocolo MQTT sobre unha placa baseada no Arduino.

Planificación de sesións de dobraxe de películas mediante técnicas heurísticas

Plataforma básica de 'crowdsourcing' para un podómetro Android

Plataforma integrada web e móbil para a resolución de sistemas de ecuacións lineais

Plataforma para a etiquetaxe asistida de casos de risco anticipado en internet

Plataforma para a xestión de competicións autonómicas de remo

Plataforma software modular para a xestión do ciclo de vida de proxectos BREEAM

Play2Gether: plataforma colaborativa para a realización de eventos deportivos informais

Prescrición de tratamentos e seguimento do seu cumprimento mediante unha aplicación móbil Android

Resolución de programas Lóxicos Temporais con Planificadores IA

SAMP+: Unha proposta de comunicación segura de datos astronómicos entre aplicacións, con retrocompatibilidade

Simulación de redes de comunicacións vehiculares (VANETs) en OMNET++ VEINS

Sistema de adquisición de datos de salúde a partir de pulseras de actividade

Sistema de análise pasiva para auditar redes corporativas utilizando software libre nunha Raspberry Pi.

Sistema de autenticación biométrico baseado na análise do comportamento mediante interacción por pantalla táctil e sensores de movemento

Sistema de autenticación biométrico baseado na análise do comportamento utilizando mecanismos de entrada convencionais

Sistema de compra e consumo de tickets para viaxes ferroviarias

Sistema de detección de incidentes na estrada e aviso ó condutor mediante comunicacións V2I

Sistema de detección e recoñecemento automático de fitoplancto en imaxe dixital de microscopio

Sistema Domótico de Control de Consumo de Enerxía Eléctrica

Sistema para a integración de datos xenómicos de dispositivos biomédicos e o seu procesamento para sistemas de Big Data

Sistema para a xeración automática de exames

Sistema para a xestión de méritos do PDI e a xeración automática de currículos

Software para a administración dunha clínica de psicoloxía

Solución de integración de procesos relacionados coa calidade a través dun sistema BPM

Starmind2: Entorno web para a visualización, análise e clasificación de espectros estelares

Starmind2: Entorno web para a visualización, análise e clasificación de espectros estelares

Técnicas de Deep Learning para a caracterización de imaxes en sistemas de recomendación

Un procesador de expresións epistémicas en programas lóxicos

Un sistema multiaxente intelixente e colaborativo nun entorno 3D

Uso de técnicas de visión por computador para o seguimento de individuos en eventos deportivos

WIFI-HASHING: Recopilación automatizada de hashes e análise de patróns de contrasinais en redes wifi

Xestor de novas e vídeos corporativos

Xestor de Segredos Open-Source para Equipos de Traballo

Análise de fugas de información en organizacións empregando ferramentas Big Data

Análise dos Logs de tráfico web para coñecer os vectores de xeración de tráfico

Análise, Deseño e Desenvolvemento dun aplicativo para o suministro dos libros de facturación das empresas a la AEAT

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java para a Xestión dunha Tenda de Teléfonos Móbiles Intelixentes.

Análise, diseño e implementación dun sistema para divulgar as causas e efectos do Cambio Climático a través de datos

Analítica de datos de fontes Open Data para Smart Cities

Aplicación Android para detectar o usuario e desbloquear o terminal

Aplicación de mobilidade en interiores para persoas con discapacidade visual

Aplicación de podómetro intelixente e configurable para dispositivos Android

Aplicación de xestión para entrenamento persoal en instalacións deportivas

Aplicación móbil multiplataforma para compartir itinerarios de viaxes

Aplicación móbil para a plataforma de eficiencia enerxética EQUS

Aplicación móbil para actividades a campo aberto

Aplicación móbil para procesamento, publicación en liña e distribución en tempo real de vídeo de alta calidade

Aplicación para a asignación de estadías Erasmus a partir das solicitudes

Aplicación para a planificación e xestión de viaxes turísticos

Aplicación para a xestión administrativa dun centro educativo

Aplicación para a xestión de adopcións de animais

Aplicación para a xestión de festivais de música

Aplicación para descubrir novas amizades baseadas nos intereses que se mostran nas publicacións doutras redes sociais

Aplicación web de análise deportiva

Aplicación web para a maquetación de WebToons e facilitar a súa traducción

Aplicación web para a xestión de adestramentos, actividades e coidados dos cabalos dunha hípica

Aplicación web para a xestión de proxectos nunha empresa de arquitectura e construción

Aplicación web para a xestión, marcado e análise de imaxes de OCT

Aplicación web para o cálculo e identificación de danos valvulares inducidos por fármacos en imaxe de corte histolóxico

Aplicación web social para músicos

Aplicación web/móbil para a prescrición personalizada de probióticos segundo a pataloxía ou o tratamento actual do paciente

Buscador de Vulnerabilidades/Exploits e dispositivos afectados na Internet

Buscador de Vulnerabilidades/Exploits e dispositivos afectados na Internet

Caracterización da toxicidade en membranas mediante técnicas de procesamiento dixital de imaxe

Composición automática de mosaicos mediante imaxes de Anxio OCT

Desenvolvemento dun cadro de mando para o seguimento e control de reclamacións de clientes dunha empresa de telecomunicacións.

Desenvolvemento dun catalogador dixital para o acervo do escritor-ilustrador brasileiro Josué Guimaraes

Desenvolvemento dun sistema de imaxe médica na nube

Desenvolvemento dun sitio web para compra/venda de produtos

Desenvolvemento dunha aplicación para proporcionar estatísticas e axudar na toma de decisión no videoxogo League of Legends

Desenvolvemento dunha aplicación Web de anuncios de produtos.

Desenvolvemento dunha aplicación web de xestión de enlaces a series e películas

Desenvolvemento dunha ferramenta para dar soporte ó diagnostico do Sindrome Hemolítico Urémico

Desenvolvemento dunha ferramenta paralela para o aliñamento de secuencias de ADN mediante tecnoloxías de Big Data

Desenvolvemento e implementación dunha aplicación móbil para a xestión de listas da compra

Desenvolvemento e investigación de técnicas de recomendación baseadas en contido adaptando modelos de recuperación de información

Deseño e desenvolvemento dun sistema SCADA

Deseño e desenvolvemento dun software de xestión loxística para PYMES

Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta para a importación de estudos clínicos DICOM a un repositorio centralizado (PACS)

Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta para a xestion de viaxes colaborativos

Deseño e implementación dun motor gráfico interactivo baseado en voxels.

Deseño e implementación dun sistema de etiquetado para fábricas intelixentes

Deseño e implementación dun sistema de trazabilidade para a industria agroalimentaria basado en blockchain

Deseño e implementación dun sitio web para xestión de mascotas en adopción e acollida.

Deseño e implementación dun termostato intelixente

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías Java.

Deseño e implementación dunha Aplicación Web híbrida como Portal de Paciente dentro dun sistema de asistencia médica domiciliaria

Deseño Infrastructure-as-a-Code de entorno local de desenvolvemento con xestión de accesos basada en OpenAM

Despregamento de cluster de bases de datos de alta disponibilidade activo-activo para o centro de supercomputación de Galicia

Diagnóstico de edema macular mediante identificación e caractarización automática de rexións de interese en imaxe OCT

Editor gráfico de plantillas de orquestación Heat de OpenStack

Entorno de simulación de robótica evolutiva para Lego Mindstorms EV3 sobre ROS

Estrutura e simulación dunha VPN nunha Universidade

Estudo do Sistema Xestor de Bases de Datos SQL Server

Extensión dunha ferramenta paralela para construír matrices de similitude

Ferramenta de detección automática de códigos de barras en imaxes de produtos

Ferramenta de planificación e seguemento de adestramentos persoais

Ferramenta web para a xestión e búsqueda de mostras de cancro colorrectal para o Biobanco de Coruña-Ferrol

Gramola dixital para emisora de radio con integración social

Implantación dun algoritmo de recomendación k-Nearest Neighbors (kNN) sobre Spark

JAWS - Análise de JavaScript para seguridade web.

Mellora e optimización de Thymeleaf.rb, un motor de plantillas naturales en Ruby

Modelos de Tradución para Filtrado Colaborativo

Modelos deep learning con variantes arquitecturais nas capas de entrada para a predicción de consumo a partir de series temporais

Módulo xerador de contornas urbanas axustables para o motor Unity3D

Paralelismo dual no cómputo de algoritmos de IA. Integración de GPUs en entornos Spark

Plataforma de Asistencia en Entornos XBMC

Plataforma de Asistencia en Entornos XBMC

Plataforma de Validación de cargas ETL

Plataforma distribuída de recomendación de moda

Plataforma e aplicación iOS para publicidade localizada en espacios exteriores e interiores

Plataforma web colaborativa de información, crítica e recomendación de discos.

Plataforma web social e de recomendación de música

Seguridade informática e a súa automatización en entornos Windows a nivel usuario

Servizos integrados de estación meteorolóxica nun dispositivo autónomo Raspberry Pi mediante Arduino e sensores ambientais

Simulación de redes de comunicacións vehiculares (VANETs) en OMNET++ VEINS

Simulador web da factura eléctrica

Sistema automatizado para a estimación de pesos de residuos sólidos

Sistema de apoio á decisión baseado en regras para trasplantes de fígado

Sistema de atención técnica remota baseado na tecnoloxía WebRTC

Sistema de comunicación entre vehículos e entre vehículos e infraestruturas

Sistema de monitorización ambiental dun CPD. Estudio da súa seguridade

Sistema de monitorización en tempo real da saúde animal

Sistema de prevención de intrusións en redes wireless baseadas en tecnoloxía Wi-Fi

Sistema de publicación e consulta de datos xeográficos na nube

Sistema de recollida e visualización de datos da saúde mediante pulseiras de actividade

Sistema de simulación de ceo dinámico con posición realista de corpos celestes en Unity3D

Sistema de xeración de comportamentos de personaxes para un videoxogo baseado en regras

Sistema multiplataforma para a recollida de información xeográfica en mobilidade

Sistema para a monitorización remota e o seguimento continuo dos niveis de glicosa

Sportup - Aplicación para encontros deportivos

Xeild: extensión de Google Chrome para integrar OpenPGP con Gmail

Xeración de Escenarios de un Videoxogo 2D mediante Programación Lóxica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40