Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2020/2021 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Cernadas Varela, Lucía
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 126
Homes 2020/2021 25
Mulleres 2020/2021 101
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 8.295
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 7.707
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 393
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 195
% créditos repetidos 2020/2021 7,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 65,83
Taxa de evaluación 2020/2021 91,92
Taxa de éxito 2020/2021 86,17
Taxa de rendemento 2020/2021 79,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 2,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.058
Homes 2020/2021 303
Mulleres 2020/2021 755
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 58.150
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 52.260
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.641
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.258
% créditos repetidos 2020/2021 10,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,97
Taxa de evaluación 2020/2021 88,67
Taxa de éxito 2020/2021 85,12
Taxa de rendemento 2020/2021 75,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 118
Homes 2019/2020 23
Mulleres 2019/2020 95
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 7.589
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 7.043
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 417
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 129
% créditos repetidos 2019/2020 7,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 64,31
Taxa de evaluación 2019/2020 91,95
Taxa de éxito 2019/2020 93,83
Taxa de rendemento 2019/2020 86,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2017/2018 3,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 91
Homes 2018/2019 20
Mulleres 2018/2019 71
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 5.850
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.264
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 448,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 138
% créditos repetidos 2018/2019 10,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 64,29
Taxa de evaluación 2018/2019 94,97
Taxa de éxito 2018/2019 89,42
Taxa de rendemento 2018/2019 84,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 17,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
25
1
0
Lingua Galega 1
25
3
0
Lingua Inglesa 1
22
4
0
Lingüística Xeral
18
12
0
Introdución aos Estudos Literarios
20
8
1
Lingua e Cultura Clásica
20
6
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
19
2
8
Lingua Inglesa 2
22
2
2
Historia
22
12
7
Literatura Inglesa 1
18
8
3

2º Curso

Literatura Española
31
2
2
Literatura Galega
27
6
2
Lingua Española 2
30
0
0
Lingua Galega 2
27
7
1
Lingua Inglesa 3
30
0
0
Idioma Moderno: Francés
10
0
0
Literatura Inglesa 2
28
1
2
Técnicas de Tradución
29
1
0
Lingua Inglesa 4
26
3
0
Idioma Moderno: Italiano
13
1
2
Idioma Moderno: Portugués
5
1
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
13
4
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
1
0
0
Español Actual
9
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
9
1
0
Variedades do Español
12
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
15
5
0
Literatura Hispanoamericana
18
2
1
Gramática do Texto
15
2
1
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
17
1
1
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
5
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
3
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
12
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
16
5
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
8
0
0
Inglés Científico-Técnico
4
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
12
0
1
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
8
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
19
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
18
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
17
1
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
15
1
3
Variedades do Inglés
4
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
4
0
0
Literatura Irlandesa
14
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
10
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
23
6
3
Literatura Española Medieval
17
9
12
Literatura Española do Século de Ouro 1
21
7
5
Sintaxe do Español
19
9
2
Historia do Español
22
6
3
Literatura Española do Século de Ouro 2
19
9
6
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
31
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
30
4
0
Fonética da Lingua Inglesa
24
6
2
Literatura Norteamericana 1
26
8
0
Gramática Inglesa
26
3
0
Literatura Poscolonial
30
1
3

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
15
0
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
14
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
14
Literatura Norteamericana 2
17
0
0
Historia da Lingua Inglesa
15
2
1
Traballo Fin de Grao
0
0
14

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
25
1
2
Lingua Galega 1
27
3
2
Lingua Inglesa 1
27
1
2
Lingüística Xeral
25
4
2
Introdución aos Estudos Literarios
26
3
3
Lingua e Cultura Clásica
28
0
5
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
27
1
6
Lingua Inglesa 2
25
1
4
Historia
33
10
8
Literatura Inglesa 1
28
0
4

2º Curso

Literatura Española
36
4
3
Literatura Galega
34
4
1
Lingua Española 2
34
2
0
Lingua Galega 2
36
6
0
Lingua Inglesa 3
33
3
1
Idioma Moderno: Francés
8
2
1
Literatura Inglesa 2
34
1
1
Técnicas de Tradución
35
0
1
Lingua Inglesa 4
34
2
1
Idioma Moderno: Italiano
13
1
2
Idioma Moderno: Portugués
12
0
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
14
1
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
2
0
0
Español Actual
7
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
2
0
0
Variedades do Español
8
1
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
16
2
0
Literatura Hispanoamericana
13
0
0
Gramática do Texto
14
1
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
12
0
1
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
6
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
6
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
7
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
10
0
1
Cuestións de Lingua Inglesa
9
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
8
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
11
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
13
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
12
0
2
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
12
0
0
Variedades do Inglés
1
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
1
0
0
Literatura Irlandesa
9
0
1
Literatura Norteamericana nos seus Textos
8
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
26
1
3
Literatura Española Medieval
15
6
6
Literatura Española do Século de Ouro 1
24
0
5
Sintaxe do Español
25
1
1
Historia do Español
24
2
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
23
0
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
22
0
3
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
19
2
3
Fonética da Lingua Inglesa
20
0
1
Literatura Norteamericana 1
21
1
1
Gramática Inglesa
24
0
1
Literatura Poscolonial
25
1
1

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
6
0
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
6
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8
Literatura Norteamericana 2
7
0
0
Historia da Lingua Inglesa
6
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
28
1
0
Lingua Galega 1
36
3
2
Lingua Inglesa 1
28
2
0
Lingüística Xeral
29
4
2
Introdución aos Estudos Literarios
25
5
0
Lingua e Cultura Clásica
29
5
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
29
3
4
Lingua Inglesa 2
28
2
1
Historia
23
23
4
Literatura Inglesa 1
32
1
1

2º Curso

Literatura Española
21
8
1
Literatura Galega
22
4
1
Lingua Española 2
26
2
0
Lingua Galega 2
19
3
0
Lingua Inglesa 3
27
0
0
Idioma Moderno: Francés
3
2
2
Literatura Inglesa 2
27
0
1
Técnicas de Tradución
26
0
0
Lingua Inglesa 4
28
1
0
Idioma Moderno: Italiano
20
0
1
Idioma Moderno: Portugués
1
0
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
6
0
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
3
0
0
Español Actual
4
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
1
0
0
Variedades do Español
5
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
6
0
0
Literatura Hispanoamericana
6
0
0
Gramática do Texto
5
0
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
5
0
0
Técnicas de Investigación Literaria
3
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
1
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
4
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
4
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
9
0
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
2
0
0
Inglés Científico-Técnico
3
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
3
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
8
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
7
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
8
0
1
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
7
0
0
Variedades do Inglés
2
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
4
0
0
Literatura Irlandesa
7
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
3
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
10
4
0
Literatura Española Medieval
16
2
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
12
2
1
Sintaxe do Español
12
3
1
Historia do Español
15
1
3
Literatura Española do Século de Ouro 2
13
1
3
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
18
1
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
17
2
1
Fonética da Lingua Inglesa
20
0
0
Literatura Norteamericana 1
15
2
2
Gramática Inglesa
15
1
2
Literatura Poscolonial
14
4
1

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
5
0
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
5
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
5
Literatura Norteamericana 2
4
0
0
Historia da Lingua Inglesa
4
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
5

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 20