Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2020/2021 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Mariño Arestín, Carmen
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Mariño Arestín, Carmen
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 26
Homes 2020/2021 10
Mulleres 2020/2021 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.829
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.769
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 24
% créditos repetidos 2020/2021 3,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 70,33
Taxa de evaluación 2020/2021 92,86
Taxa de éxito 2020/2021 92,93
Taxa de rendemento 2020/2021 86,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.056
Homes 2020/2021 302
Mulleres 2020/2021 754
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 58.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 52.210
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.539
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.258
% créditos repetidos 2020/2021 9,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,93
Taxa de evaluación 2020/2021 88,86
Taxa de éxito 2020/2021 85,13
Taxa de rendemento 2020/2021 75,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 24
Homes 2019/2020 8
Mulleres 2019/2020 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.673
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.463
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 132
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 78
% créditos repetidos 2019/2020 12,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 69,69
Taxa de evaluación 2019/2020 93,18
Taxa de éxito 2019/2020 94,03
Taxa de rendemento 2019/2020 87,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 18
Homes 2018/2019 6
Mulleres 2018/2019 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.275
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.059
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 153
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 63
% créditos repetidos 2018/2019 16,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 70,83
Taxa de evaluación 2018/2019 93,65
Taxa de éxito 2018/2019 86,43
Taxa de rendemento 2018/2019 80,94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
5
0
0
Lingua Galega 1
5
0
0
Lingua Inglesa 1
6
0
0
Lingüística Xeral
5
1
0
Introdución aos Estudos Literarios
5
0
0
Lingua e Cultura Clásica
4
0
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
0
1
Lingua Inglesa 2
5
0
0
Historia
5
1
1
Literatura Inglesa 1
2
2
2

2º Curso

Literatura Española
5
0
0
Literatura Galega
5
0
0
Lingua Española 2
5
0
0
Lingua Galega 2
5
1
0
Lingua Inglesa 3
3
2
0
Literatura Inglesa 2
5
0
0
Técnicas de Tradución
5
0
0
Lingua Inglesa 4
3
3
0
Idioma Moderno: Italiano
4
1
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
3
1
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
2
0
0
Español Actual
5
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
3
0
0
Variedades do Español
6
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
5
0
0
Literatura Hispanoamericana
5
0
0
Gramática do Texto
3
1
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
5
1
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
3
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
5
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
7
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
4
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
7
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
3
0
0
Lingua Portuguesa 2
4
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
4
0
0
Gramática Galega
4
1
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
5
0
0
Literatura Española Medieval
5
1
2
Literatura Española do Século de Ouro 1
6
1
0
Sintaxe do Español
4
1
1
Historia do Español
4
1
1
Literatura Española do Século de Ouro 2
5
0
0
Lingua Galega e Comunicación Oral
6
0
0
Lingua Portuguesa 1
5
1
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
6
0
0
Lingua Galega e Sociedade
6
0
0
Literatura Portuguesa 1
6
0
0

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
6
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
6
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
6
Literatura Portuguesa 2
6
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
6
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
0
0
Lingua Galega 1
3
0
0
Lingua Inglesa 1
3
2
0
Lingüística Xeral
3
2
0
Introdución aos Estudos Literarios
3
0
0
Lingua e Cultura Clásica
3
0
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
0
2
Lingua Inglesa 2
3
0
2
Historia
3
2
1
Literatura Inglesa 1
3
1
2

2º Curso

Literatura Española
7
0
2
Literatura Galega
6
1
0
Lingua Española 2
8
0
0
Lingua Galega 2
6
2
0
Lingua Inglesa 3
7
0
1
Idioma Moderno: Francés
1
1
0
Literatura Inglesa 2
6
0
1
Técnicas de Tradución
7
0
0
Lingua Inglesa 4
6
1
1
Idioma Moderno: Italiano
6
0
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
6
0
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
4
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
3
0
0
Variedades do Español
4
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
5
0
0
Literatura Hispanoamericana
6
0
0
Gramática do Texto
8
0
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
5
0
0
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
4
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
8
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
7
0
0
Gramática Galega
6
0
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
7
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
5
0
0
Literatura Española Medieval
2
2
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
4
1
0
Sintaxe do Español
7
0
0
Historia do Español
4
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
7
0
0
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
0
Lingua Portuguesa 1
4
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
4
0
0
Lingua Galega e Sociedade
3
0
0
Literatura Portuguesa 1
4
0
0

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
3
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3
Literatura Portuguesa 2
3
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
0
0
Lingua Galega 1
3
0
0
Lingua Inglesa 1
2
1
1
Lingüística Xeral
2
1
0
Introdución aos Estudos Literarios
3
0
0
Lingua e Cultura Clásica
3
0
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
2
0
2
Lingua Inglesa 2
2
1
1
Historia
6
1
0
Literatura Inglesa 1
3
1
1

2º Curso

Literatura Española
4
1
1
Literatura Galega
3
1
0
Lingua Española 2
4
1
0
Lingua Galega 2
3
1
0
Lingua Inglesa 3
3
0
2
Idioma Moderno: Francés
1
0
1
Literatura Inglesa 2
4
0
0
Técnicas de Tradución
3
0
0
Lingua Inglesa 4
7
0
2
Idioma Moderno: Italiano
4
1
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
3
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
3
0
0
Literatura Hispanoamericana
2
0
0
Gramática do Texto
1
1
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
2
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
2
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
1
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
3
0
0
Lingua Portuguesa 2
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
1
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
2
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
6
2
0
Literatura Española Medieval
9
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
6
0
0
Sintaxe do Español
3
5
0
Historia do Español
7
1
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
3
2
0
Lingua Galega e Comunicación Oral
7
0
1
Lingua Portuguesa 1
6
3
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
9
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
7
0
1
Lingua Galega e Sociedade
7
0
0
Literatura Portuguesa 1
7
2
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 5