Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2020/2021 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 24
Homes 2019/2020 8
Mulleres 2019/2020 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.673
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.463
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 132
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 78
% créditos repetidos 2019/2020 12,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 69,69
Taxa de evaluación 2019/2020 93,18
Taxa de éxito 2019/2020 94,03
Taxa de rendemento 2019/2020 87,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 592
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 447
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.660
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.440
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,17
Taxa de evaluación 2019/2020 88,69
Taxa de éxito 2019/2020 89,99
Taxa de rendemento 2019/2020 79,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 18
Homes 2018/2019 6
Mulleres 2018/2019 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.275
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.059
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 153
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 63
% créditos repetidos 2018/2019 16,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 70,83
Taxa de evaluación 2018/2019 93,65
Taxa de éxito 2018/2019 86,43
Taxa de rendemento 2018/2019 80,94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 16
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.026
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 906
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 66
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 54
% créditos repetidos 2017/2018 11,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 64,13
Taxa de evaluación 2017/2018 95,61
Taxa de éxito 2017/2018 83,18
Taxa de rendemento 2017/2018 79,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
0
0
Lingua Galega 1
3
0
0
Lingua Inglesa 1
3
2
0
Lingüística Xeral
3
2
0
Introdución aos Estudos Literarios
3
0
0
Lingua e Cultura Clásica
3
0
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
0
2
Lingua Inglesa 2
3
0
2
Historia
3
2
1
Literatura Inglesa 1
3
1
2

2º Curso

Literatura Española
7
0
2
Literatura Galega
6
1
0
Lingua Española 2
8
0
0
Lingua Galega 2
6
2
0
Lingua Inglesa 3
7
0
1
Idioma Moderno: Francés
1
1
0
Literatura Inglesa 2
6
0
1
Técnicas de Tradución
7
0
0
Lingua Inglesa 4
6
1
1
Idioma Moderno: Italiano
6
0
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
6
0
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
4
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
3
0
0
Variedades do Español
4
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
5
0
0
Literatura Hispanoamericana
6
0
0
Gramática do Texto
8
0
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
5
0
0
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
4
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
8
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
7
0
0
Gramática Galega
6
0
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
7
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
5
0
0
Literatura Española Medieval
2
2
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
4
1
0
Sintaxe do Español
7
0
0
Historia do Español
4
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
7
0
0
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
0
Lingua Portuguesa 1
4
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
4
0
0
Lingua Galega e Sociedade
3
0
0
Literatura Portuguesa 1
4
0
0

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
3
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3
Literatura Portuguesa 2
3
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
0
0
Lingua Galega 1
3
0
0
Lingua Inglesa 1
2
1
1
Lingüística Xeral
2
1
0
Introdución aos Estudos Literarios
3
0
0
Lingua e Cultura Clásica
3
0
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
2
0
2
Lingua Inglesa 2
2
1
1
Historia
6
1
0
Literatura Inglesa 1
3
1
1

2º Curso

Literatura Española
4
1
1
Literatura Galega
3
1
0
Lingua Española 2
4
1
0
Lingua Galega 2
3
1
0
Lingua Inglesa 3
3
0
2
Idioma Moderno: Francés
1
0
1
Literatura Inglesa 2
4
0
0
Técnicas de Tradución
3
0
0
Lingua Inglesa 4
7
0
2
Idioma Moderno: Italiano
4
1
0

4º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
3
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
3
0
0
Literatura Hispanoamericana
2
0
0
Gramática do Texto
1
1
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
2
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
2
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
1
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
3
0
0
Lingua Portuguesa 2
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
1
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
2
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
6
2
0
Literatura Española Medieval
9
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
6
0
0
Sintaxe do Español
3
5
0
Historia do Español
7
1
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
3
2
0
Lingua Galega e Comunicación Oral
7
0
1
Lingua Portuguesa 1
6
3
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
9
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
7
0
1
Lingua Galega e Sociedade
7
0
0
Literatura Portuguesa 1
7
2
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
0
0
Lingua Galega 1
4
0
0
Lingua Inglesa 1
3
1
0
Lingüística Xeral
4
0
0
Introdución aos Estudos Literarios
4
0
0
Lingua e Cultura Clásica
5
0
0
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
0
1
Lingua Inglesa 2
3
0
1
Historia
4
4
0
Literatura Inglesa 1
5
0
1

2º Curso

Literatura Española
6
0
1
Literatura Galega
7
1
0
Lingua Española 2
6
1
1
Lingua Galega 2
7
1
0
Lingua Inglesa 3
6
1
0
Idioma Moderno: Francés
0
4
0
Literatura Inglesa 2
8
0
0
Técnicas de Tradución
8
0
0
Lingua Inglesa 4
2
6
0
Idioma Moderno: Italiano
4
0
0

3º Curso

Morfoloxía do Español
2
1
0
Literatura Española Medieval
2
2
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
3
0
0
Sintaxe do Español
3
0
0
Historia do Español
2
1
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
3
0
0
Lingua Galega e Comunicación Oral
2
1
0
Lingua Portuguesa 1
3
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
1
0
Literatura Galega Contemporánea 1
2
1
0
Lingua Galega e Sociedade
3
0
0
Literatura Portuguesa 1
2
1
0

4º Curso

Español Actual
1
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
1
0
0
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
1
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0

5º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
1
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
1
Literatura Portuguesa 2
1
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 5