Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2021/2022 · 324 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 27
Homes 2021/2022 9
Mulleres 2021/2022 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.692
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.494
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 174
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 24
% créditos repetidos 2021/2022 11,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 62,67
Taxa de evaluación 2021/2022 91,84
Taxa de éxito 2021/2022 89
Taxa de rendemento 2021/2022 81,74
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 33,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 29
Homes 2020/2021 6
Mulleres 2020/2021 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.794
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.698
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 24
% créditos repetidos 2020/2021 5,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 61,86
Taxa de evaluación 2020/2021 88,46
Taxa de éxito 2020/2021 90,74
Taxa de rendemento 2020/2021 80,27
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 827
Homes 2020/2021 238
Mulleres 2020/2021 589
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 47.150
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 41.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.263
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.904
% créditos repetidos 2020/2021 10,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,01
Taxa de evaluación 2020/2021 88,29
Taxa de éxito 2020/2021 84,79
Taxa de rendemento 2020/2021 74,86

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 21
Homes 2019/2020 3
Mulleres 2019/2020 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.379
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.226
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 135
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 11,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 65,64
Taxa de evaluación 2019/2020 93,47
Taxa de éxito 2019/2020 91,85
Taxa de rendemento 2019/2020 85,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
0
Lingua Galega 1
5
1
0
Lingua Inglesa 1
7
0
0
Lingüística Xeral
8
3
0
Introdución aos Estudos Literarios
7
0
1
Lingua e Cultura Clásica
6
0
2
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
6
1
1
Lingua Inglesa 2
7
1
0
Historia
9
0
2
Literatura Inglesa 1
5
3
1

2º Curso

Literatura Española
7
4
2
Literatura Galega
10
3
0
Lingua Española 2
10
1
0
Lingua Galega 2
12
0
0
Lingua Inglesa 3
11
0
0
Literatura Inglesa 2
9
0
1
Técnicas de Tradución
10
0
0
Lingua Inglesa 4
11
0
0
Idioma Moderno: Italiano
11
1
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
1
0
1
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
1
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
2
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
0
Lingua Portuguesa 2
2
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
2
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
2
0
0
Gramática Galega
1
0
1
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
1
1
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
2
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
2
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
2
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
2
0
0
Literatura Irlandesa
1
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
2
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
0
Lingua Portuguesa 1
4
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
1
0
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
1
0
Literatura Portuguesa 1
2
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
4
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
3
1
0
Fonética da Lingua Inglesa
3
2
0
Literatura Norteamericana 1
2
0
3
Gramática Inglesa
3
0
1
Literatura Poscolonial
3
1
0

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
1
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2
Literatura Norteamericana 2
1
0
0
Historia da Lingua Inglesa
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
11
0
0
Lingua Galega 1
12
0
0
Lingua Inglesa 1
10
1
0
Lingüística Xeral
8
4
0
Introdución aos Estudos Literarios
9
1
1
Lingua e Cultura Clásica
9
1
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
10
1
1
Lingua Inglesa 2
9
1
1
Historia
8
3
2
Literatura Inglesa 1
8
3
0

2º Curso

Literatura Española
3
1
2
Literatura Galega
3
2
1
Lingua Española 2
6
0
0
Lingua Galega 2
5
1
0
Lingua Inglesa 3
5
0
0
Literatura Inglesa 2
6
0
0
Técnicas de Tradución
6
0
0
Lingua Inglesa 4
5
1
0
Idioma Moderno: Italiano
5
1
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
2
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
3
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
1
0
0
Gramática Galega
1
0
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
2
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
2
0
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
3
0
0
Inglés Científico-Técnico
2
0
0
Cuestións de Lingua Inglesa
5
0
0
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
2
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
2
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
1
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
1
0
0
Variedades do Inglés
3
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
2
0
0
Literatura Irlandesa
3
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
1
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
2
0
1
Lingua Portuguesa 1
3
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
2
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
1
Literatura Portuguesa 1
2
0
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
3
1
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
2
1
0
Fonética da Lingua Inglesa
2
0
1
Literatura Norteamericana 1
3
0
1
Gramática Inglesa
2
0
1
Literatura Poscolonial
2
0
1

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
8
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8
Literatura Norteamericana 2
6
0
0
Historia da Lingua Inglesa
6
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
2
1
0
Lingua Galega 1
1
3
0
Lingua Inglesa 1
2
0
0
Lingüística Xeral
2
3
1
Introdución aos Estudos Literarios
1
1
1
Lingua e Cultura Clásica
2
0
2
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
2
0
1
Lingua Inglesa 2
2
1
0
Historia
3
2
2
Literatura Inglesa 1
1
1
1

2º Curso

Literatura Española
5
1
0
Literatura Galega
5
0
0
Lingua Española 2
5
0
0
Lingua Galega 2
4
1
0
Lingua Inglesa 3
6
0
0
Idioma Moderno: Francés
0
1
0
Literatura Inglesa 2
5
0
1
Técnicas de Tradución
5
0
0
Lingua Inglesa 4
4
1
0
Idioma Moderno: Italiano
4
0
0

4º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
8
0
0
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
2
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
1
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
8
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
4
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
6
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
10
0
0
Gramática Galega
8
0
0
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
5
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
5
0
0
Técnicas de Redacción e Argumentación
Inglés Científico-Técnico
Cuestións de Lingua Inglesa
2
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
5
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
6
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
7
0
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
5
0
0
Variedades do Inglés
1
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
2
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
2
0
0

3º Curso

Lingua Galega e Comunicación Oral
2
0
0
Lingua Portuguesa 1
2
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
3
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
2
0
0
Lingua Galega e Sociedade
2
0
0
Literatura Portuguesa 1
2
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
1
0
0
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
2
0
0
Fonética da Lingua Inglesa
2
0
0
Literatura Norteamericana 1
3
1
0
Gramática Inglesa
1
0
0
Literatura Poscolonial
5
0
0

5º Curso

Literatura Portuguesa 2
3
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3
Literatura Norteamericana 2
3
0
0
Historia da Lingua Inglesa
3
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 5