Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Cernadas Varela, Lucía
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 31
Homes 2019/2020 10
Mulleres 2019/2020 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.617
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.431
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 141
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 45
% créditos repetidos 2019/2020 11,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,16
Taxa de evaluación 2019/2020 91,19
Taxa de éxito 2019/2020 91,05
Taxa de rendemento 2019/2020 83,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 81,22
Taxa de graduación 2015/2016 22,73
Taxa de abandono 2017/2018 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 29
Homes 2018/2019 13
Mulleres 2018/2019 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.473
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.208
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 109,5
% créditos repetidos 2018/2019 18,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,79
Taxa de evaluación 2018/2019 70,77
Taxa de éxito 2018/2019 88,35
Taxa de rendemento 2018/2019 62,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 94,4
Taxa de graduación 2014/2015 23,08
Taxa de abandono 2016/2017 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 37
Homes 2017/2018 16
Mulleres 2017/2018 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.688
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.398
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 190,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 99
% créditos repetidos 2017/2018 17,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,61
Taxa de evaluación 2017/2018 78,58
Taxa de éxito 2017/2018 79,98
Taxa de rendemento 2017/2018 62,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 91,64
Taxa de graduación 2013/2014 27,78
Taxa de abandono 2015/2016 37,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
7
0
0
Lingua Galega 1
7
0
0
Lingua Inglesa 1
9
1
0
Lingüística Xeral
5
5
0
Introdución aos Estudos Literarios
6
2
0
Lingua e Cultura Clásica
6
0
1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
8
0
1
Lingua Inglesa 2
9
0
1
Historia
8
3
1
Literatura Inglesa 1
6
4
1

2º Curso

Literatura Española
8
1
1
Literatura Galega
7
1
0
Lingua Española 2
7
0
0
Lingua Galega 2
5
2
0
Lingua Inglesa 3
6
0
0
Idioma Moderno: Francés
2
1
0
Literatura Inglesa 2
7
0
0
Técnicas de Tradución
7
0
0
Lingua Inglesa 4
5
1
0
Idioma Moderno: Italiano
4
0
0

3º Curso

A Literatura Inglesa nos seus Textos
Linguas do Mundo
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
0
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
2
0
0
Lingua Portuguesa 1
3
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
0
1
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
2
Literatura Portuguesa 1
1
0
2
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
2
0
0
Técnicas de Redacción en Inglés
Normalización e Planificación da Lingua Galega
10
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
1
0
1
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
1
0
0

4º Curso

Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
1
Literatura Portuguesa 2
8
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
9
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
6
0
1
Gramática Galega
4
0
1
Traballo Fin de Grao
8
0
4
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
5
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
8
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
Literaturas Románicas
2
0
0
Literatura e Artes Visuais
Español como L2
Idioma Moderno 4: Francés

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
0
3
Lingua Galega 1
5
1
2
Lingua Inglesa 1
3
3
3
Lingüística Xeral
4
2
2
Introdución aos Estudos Literarios
4
1
4
Lingua e Cultura Clásica
4
1
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
3
1
4
Lingua Inglesa 2
4
1
4
Historia
3
1
5
Literatura Inglesa 1
4
1
5

2º Curso

Literatura Española
4
1
3
Literatura Galega
2
2
1
Lingua Española 2
3
0
1
Lingua Galega 2
3
0
1
Lingua Inglesa 3
3
0
1
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
3
0
2
Técnicas de Tradución
4
0
1
Lingua Inglesa 4
5
0
3
Idioma Moderno: Italiano
2
1
2

3º Curso

Linguas do Mundo
1
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
0
0
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
0
2
Lingua Portuguesa 1
0
1
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
4
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
2
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
1
Literatura Portuguesa 1
2
1
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
1
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
4
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
2
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
1
1

4º Curso

Lingua e Sociedade
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
6
0
1
Literatura Portuguesa 2
7
0
1
Lingua Galega: Norma e Usos
7
0
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
1
Gramática Galega
5
0
2
Traballo Fin de Grao
8
0
3
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
7
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Literatura Comparada
2
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
0
0
1
Literaturas Románicas
0
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
2
2
Lingua Galega 1
2
3
3
Lingua Inglesa 1
3
4
0
Lingüística Xeral
3
4
2
Introdución aos Estudos Literarios
2
2
3
Lingua e Cultura Clásica
4
1
4
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
0
4
Lingua Inglesa 2
3
0
4
Historia
2
4
4
Literatura Inglesa 1
5
1
5

2º Curso

Literatura Española
3
2
4
Literatura Galega
4
1
1
Lingua Española 2
4
1
1
Lingua Galega 2
4
1
0
Lingua Inglesa 3
4
1
1
Idioma Moderno: Francés
0
2
0
Literatura Inglesa 2
7
1
2
Técnicas de Tradución
6
1
0
Lingua Inglesa 4
0
7
0
Idioma Moderno: Italiano
2
1
0

3º Curso

Linguas do Mundo
0
0
1
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
8
1
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
5
2
3
Lingua Portuguesa 1
7
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
8
0
2
Literatura Galega Contemporánea 1
5
0
1
Lingua Galega e Sociedade
5
0
1
Literatura Portuguesa 1
4
0
2
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
5
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
4
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
6
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
6
0
0
As Linguas Románicas
0
1
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

4º Curso

Lingua e Sociedade
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
2
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
7
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
4
0
1
Gramática Galega
5
0
1
Traballo Fin de Grao
10
0
2
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Literatura Comparada
0
0
1
Linguas e Tecnoloxías
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
0
0
1
Literatura e Artes Visuais
Español como L2
0
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 40