Grao en Dereito

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Gacio Corral, María Paula
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 694
Homes 2021/2022 270
Mulleres 2021/2022 424
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 37.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 31.490
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 4.748
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.647
% créditos repetidos 2021/2022 16,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.248
Homes 2021/2022 485
Mulleres 2021/2022 763
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 70.570
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 62.270
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.368
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.935
% créditos repetidos 2021/2022 11,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 747
Homes 2020/2021 294
Mulleres 2020/2021 453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 40.510
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 35.760
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.508
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.241
% créditos repetidos 2020/2021 11,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,23
Taxa de evaluación 2020/2021 89,01
Taxa de éxito 2020/2021 87,2
Taxa de rendemento 2020/2021 77,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 87,87
Taxa de graduación 2016/2017 50,26
Taxa de abandono 2018/2019 3,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.272
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.750
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,19
Taxa de evaluación 2020/2021 91,22
Taxa de éxito 2020/2021 90,63
Taxa de rendemento 2020/2021 82,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 748
Homes 2019/2020 280
Mulleres 2019/2020 468
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 40.620
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 32.500
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.878
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.251
% créditos repetidos 2019/2020 20,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,31
Taxa de evaluación 2019/2020 92,81
Taxa de éxito 2019/2020 92,32
Taxa de rendemento 2019/2020 85,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 87,33
Taxa de graduación 2015/2016 36,2
Taxa de abandono 2017/2018 3,98

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.269
Homes 2019/2020 492
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 93,45
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 88,71

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
129
12
7
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
168
36
13
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
114
23
8
Comunicación Oral e Escrita
106
16
14
Principios Económico-Contables da Empresa
129
4
1
Teoría do Dereito
113
20
49
Dereito da Persoa
109
20
26
Principios de Economía e Facenda Pública
79
93
35
Organización Constitucional do Estado
99
34
22
Dereito Penal. Parte Xeral
111
35
21

2º Curso

Dereito da Empresa
109
73
27
Dereito Eclesiástico do Estado
109
25
8
Dereito de Familia
122
44
16
Constitución e Poder Xudicial
131
32
12
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
132
9
15
Dereito de Obrigas e Danos
114
32
21
Actuación e Bens das Administracións Públicas
129
15
25
Fundamentos de Dereito Financeiro
147
0
12
Dereito Internacional Público
122
23
24
Dereito Sancionador
123
34
28

3º Curso

Dereito da Unión Europea
133
5
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
154
13
13
Dereito do Traballo
131
0
2
Dereito da Contratación
120
23
11
Dereito Penal. Parte Especial
115
19
7
Filosofía do Dereito
137
16
47
Dereitos Reais
116
34
34
Dereito Procesual Penal
134
5
10
Dereito Tributario
111
17
29
Dereito Público Autonómico
131
2
28

4º Curso

Traballo Fin de Grao
204
4
60
Dereito Internacional Privado
141
10
15
Dereito Procesual Civil
146
7
8
Dereito de Sucesións
200
11
17
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
117
12
23
Dereito de Estranxeiría
81
0
4
Dereito da Seguridade Social
140
0
2
Criminoloxía
134
4
4
Dereito Penitenciario
113
2
1
Dereito e Biomedicina
43
0
2
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
26
2
1
Idioma Moderno
68
3
6
Técnica Xurisprudencial Romana
4
0
2
Dereito Matrimonial Comparado
37
0
4
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
91
1
3
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
24
1
4
Dereito Internacional dos Espazos
46
0
8
Prácticas Externas
44
0
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
156
4
8
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
127
86
16
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
157
11
7
Comunicación Oral e Escrita
127
4
3
Principios Económico-Contables da Empresa
136
7
3
Teoría do Dereito
121
20
45
Dereito da Persoa
149
15
18
Principios de Economía e Facenda Pública
165
69
21
Organización Constitucional do Estado
192
3
15
Dereito Penal. Parte Xeral
153
17
14

2º Curso

Dereito da Empresa
156
47
20
Dereito Eclesiástico do Estado
130
1
9
Dereito de Familia
157
20
10
Constitución e Poder Xudicial
134
11
11
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
129
13
6
Dereito de Obrigas e Danos
152
7
5
Actuación e Bens das Administracións Públicas
160
1
13
Fundamentos de Dereito Financeiro
135
0
5
Dereito Internacional Público
151
13
10
Dereito Sancionador
200
17
17

3º Curso

Dereito da Unión Europea
129
6
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
126
17
11
Dereito do Traballo
134
0
2
Dereito da Contratación
139
17
4
Dereito Penal. Parte Especial
151
4
8
Filosofía do Dereito
137
14
46
Dereitos Reais
131
13
11
Dereito Procesual Penal
155
0
6
Dereito Tributario
169
0
11
Dereito Público Autonómico
162
2
11

4º Curso

Traballo Fin de Grao
193
1
53
Dereito Internacional Privado
130
7
9
Dereito Procesual Civil
128
13
9
Dereito de Sucesións
194
19
8
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
153
1
9
Dereito de Estranxeiría
65
0
4
Dereito da Seguridade Social
98
0
1
Criminoloxía
62
0
2
Dereito Penitenciario
82
0
1
Dereito e Biomedicina
14
1
4
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
20
0
2
Idioma Moderno
87
2
1
Técnica Xurisprudencial Romana
8
0
1
Dereito Matrimonial Comparado
32
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
66
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
10
0
2
Dereito Internacional dos Espazos
52
0
1
Prácticas Externas
58
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
144
22
10
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
117
76
27
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
169
24
10
Comunicación Oral e Escrita
114
4
4
Principios Económico-Contables da Empresa
116
6
8
Teoría do Dereito
106
29
30
Dereito da Persoa
121
23
22
Principios de Economía e Facenda Pública
87
110
27
Organización Constitucional do Estado
128
44
30
Dereito Penal. Parte Xeral
147
24
21

2º Curso

Dereito da Empresa
109
71
45
Dereito Eclesiástico do Estado
126
2
8
Dereito de Familia
109
45
25
Constitución e Poder Xudicial
140
26
7
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
136
15
9
Dereito de Obrigas e Danos
140
17
20
Actuación e Bens das Administracións Públicas
133
22
25
Fundamentos de Dereito Financeiro
141
2
8
Dereito Internacional Público
138
13
37
Dereito Sancionador
137
41
78

3º Curso

Dereito da Unión Europea
201
5
16
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
151
13
23
Dereito do Traballo
131
0
1
Dereito da Contratación
122
15
3
Dereito Penal. Parte Especial
125
20
10
Filosofía do Dereito
115
27
34
Dereitos Reais
114
11
22
Dereito Procesual Penal
124
7
9
Dereito Tributario
117
12
45
Dereito Público Autonómico
104
29
8

4º Curso

Traballo Fin de Grao
161
15
54
Dereito Internacional Privado
116
8
7
Dereito Procesual Civil
114
14
3
Dereito de Sucesións
156
11
21
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
123
11
26
Dereito de Estranxeiría
53
1
1
Dereito da Seguridade Social
115
0
0
Criminoloxía
47
0
4
Dereito Penitenciario
87
1
0
Dereito e Biomedicina
22
1
3
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
25
0
2
Idioma Moderno
74
1
2
Técnica Xurisprudencial Romana
16
0
2
Dereito Matrimonial Comparado
24
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
46
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
26
0
4
Dereito Internacional dos Espazos
86
0
2
Prácticas Externas
56
0
3

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Conversión en SAD do Campións Clube de Fútbol

Corrupción política, contratación pública e indulto

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións Relativas á Xestación Subrogada. Prestación Por Maternidade E Implicacións Éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Delitos contra a saude, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saude, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Dereito e vulnerabilidade social: asilo, traballo en negro e abusos no acceso á vivenda en réxime de alugueiro

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R. P. e a empresa "Fishplan LLP"

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa 'Fishplan LLP'

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa 'FISHPLAN LLP'

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laboráis, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais, e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: os problemas laborais, maternofiliais,e de asistencia sanitaria de muller migrante

O carácter poliédrico da vulnerabilidade social: Os problemas laborais, meternofiliais e de asistencia sanitaria da muller migrante

Pesca e Hidrocarburos no Mediterráneo Central

Planificación da sucesión dunha sociedade limitada, liquidación do imposto de transmisións patrimoniais onerosas e traballo durante o permiso de paternidade

Tráfico de drogas, Blanqueo de capitais, Dereito ao Honor e a propia imaxe e cuestions laborais e fiscais

Tráfico de drogas, Blanqueo de capitais, Dereito ao Honor e a propia imaxe e cuestions laborais e fiscais

Tráfico de seres humanos, filiación extramatirmonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico De Seres Humanos, Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de Seres Humanos, Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e Garda e custodia

Tráfico de seres humanos, Filiación extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de Seres Humanos, Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia

Tráfico de Seres Humanos. Filiación Extramatrimonial e Garda e Custodia

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguro de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguro de responsabilidades civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnizacion

Vertido de cru no mar Mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no Mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Vertido de cru no mar Mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

vertido de cru no mar mediterráneo: análisis xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, acidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización

Violencia de xénero , custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, acudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidades laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, acudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidades laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuentións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axúdas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado

Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado

Violencia de xénero, custodia de menores, ayudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado.

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

Violencia de xénero, despido disciplinario e custodia e réxime de visitas dos fillos menores

A Constitución Dunha Nova Empresa: Discrepancias Entre Socios E Posibles Problemáticas Mercantís, De Competencia E Responsabilidade Con Elementos Estranxeiros

A constitución dunha sociedade holding en Luxemburgo, análise do cambio de residencia do socio único e fiscalidade aplicable ás súas empresas

A constitución dunha sociedade holding en Luxemburgo, análise do cambio de residencia do socio único e fiscalidade aplicable ás súas empresas

A constitución dunha sociedade holding en Luxemburgo, análise do cambio de residencia do socio único e fiscalidade aplicable ás súas empresas

A constitución dunha sociedade holding en Luxemburgo, análise do cambio de residencia do socio único e fiscalidade aplicable ás súas empresas

A repercusión de operacións efectuadas con empresas do grupo

A repercusión de operacións efectuadas con empresas do grupo

A transcendencia legal da decisión persoal de morrer

A trascendencia legal da decisión persoal de morrer

A trascendencia legal da decisión persoal de morrer

A trascendencia legal da decisión persoal de morrer

A trascendencia legal da decisión persoal de morrer

A trascendencia legal de decisión persoal de morrer.

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Alleamento fraudulento de activos sociais

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Consecuencias jurídicas y penales para Argimiro por la relación con Lucrecia y su muerte.

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, labolar e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, labolar e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesiorio.

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias Patrimoniais Derivadas Dunha Discapacidade No Ámbito Fiscal, Laboral E Sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio.

Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal,laboral e sucesorio

Consecuencias xurídicas e penais para Argimiro pola relación con Lucrecia e a súa morte

Consecuencias xurídicas e penais para Argimiro pola relación con Lucrecia e a súa morte

Consecuencias xurídicas e penais para Argimiro pola relación con Lucrecia e a súa morte

Consecuencias xurídicas e penais para Argimiro pola relación con Lucrecia e a súa morte

Consecuencias xurídicas e penais para Argimiro pola relación con Lucrecia e a súa morte.

Consecuencias xurídicas e penais para Argimiro pola relación con Lucrecia e a súa morte.

Consecuencias xurídicas e penais para Arximiro pola relación con Lucrecia e a súa morte

Constitución dunha SAD e titularidade das accións en caso de divorcio

Constitución dunha SAD e titularidade das accións en caso de divorcio

Contrato de vitalicia, anulación testamentaria e sucesión hereditaria

Contrato de vitalicio, anulación testamentaria e sucesión hereditaria

Contrato de vitalicio, anulación testamentaria e sucesión hereditaria

Contrato de vitalicio, anulación testamentaria e sucesión hereditaria

Cuestiións relativas a xestación subrogada. prestación por maternidade e implicacions éticas

Cuestións relativas a maternidade subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación de maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. prestación por maternidad e implicación éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicación éticas

Cuestións relativas a xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicación éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas a xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas a xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas.

Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por nacemento e implicacións éticas.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os E-sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os E-Sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os e-Sports e os xogadores profesionais de videoxogos

Cuestións xurídicas sobre os E-sports e os xogadores profesionais de videoxogos.

Cuestións xurídicas sobre os E-Sports e os xogadores profesionais de videoxogos.

Cuestións xurídicas sobre os e-sports e os xogadores profesionais de videoxogos.

Cuestións xurídicas sobre os E-Sports e os xogadores profesionais de videoxogos.

Delitos contra a saúde, responsabilidad penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, Responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, Responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica.

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica.

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica.

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica.

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistenica e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do personal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do personal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do personal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do personal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do personal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do personal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica.

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do pessoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal no persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado.

Dereito e vulnerabilidade social: asilo, traballo en negro e abusos no acceso á vivenda en réxime de alugueiro

Dereito e vulnerabilidade social: Asilo, traballo en negro e abusos no acceso á vivenda en réxime de alugueiro

Fusión por absorción de sociedades como parte do plan de expansión e internacionalización da compañía absorbente e as súas consecuencias xurídicas

Fusión por absorción de sociedades como parte do plan de expansión e internacionalización da compañía absorbente e as súas consecuencias xurídicas

Fusión por absorción de sociedades como parte do plan de expansión e internacionalización da compañía absorbente e as súas consecuencias xurídicas

Fusión por absorción de sociedades como parte do plan de expansión e internacionalización da compañía absorbente e as súas consecuencias xurídicas

Fusión por absorción de sociedades como parte do plan de expansión e internacionalización da compañía absorbente e as súas consecuencias xurídicas.

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego P. R. e a empresa 'Fishplan LLP'

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P e a empresa "Fishplan LLP"

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa "Fishplan LLP"

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa "FISHPLAN LLP"

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa "Fishplan LLP"

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa "Fishplan LLP"

Futuro de Irlanda do Norte Post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa "Fishplan LLP".

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa "Fishplan LLP".

Futuro de Irlanda do Norte post brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa “Fishplan LLP”

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa “Fishplan LLP”

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa “Fishplan LLP”

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para d. Diego R.P. e a empresa “Fishplan LLP”

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa 'Fishplan LLP'

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D. Diego R.P. e a empresa 'Fishplan LLP'

Futuro de Irlanda do Norte post BREXIT e consecuencias xurídicas deste para D.Diego R.P e a empresa "FISHPLAN LLR"

Futuro de Irlanda do Norte post brexit e consecuencias xurídicas deste para D.Diego R.P e a empresa Fishplan LLP

Futuro de Irlanda do Norte post brexit e consecuencias xurídicas deste para D.Diego R.P e a empresa Fishplan LLP

Futuro de Irlanda do Norte post Brexit e consecuencias xurídicas deste para D.Diego R.P. e a empresa “Fishplan LLP”

Informe xurídico para a resolución dun caso práctico relativo á transcendencia legal da decisión persoal de morrer

Morte accidental derivada dun secuestro e validez do testamento da víctima

Morte accidental derivada dun secuestro e validez do testamento da víctima.

Morte accidental derivada dun secuestro e validez do testamento da vítima

Morte accidental derivada dun secuestro e validez do testamento da vítima

Morte accidental derivada dun secuestro e validez do testamento da vítima.

O Brexit

Pesca e hidrocarburos no Mediterráneo central

Propiedade intelectual, dereito de marcas e dereito de sociedades na industria do videoxogo

Propiedade intelectual, dereito de marcas e dereito de sociedades na industria do videoxogo

Protección internacional, precariedade laboral e problemas de vivenda

Suposto práctico sobre tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais.

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais , dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe y cuestións laboráis e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestions laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e a propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e a propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais.

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor e á propia imaxe,cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor y a la propia imaxe y cuestiones laborales y fiscais

Trafico de drogas, blanqueo de capitais, dereito ao honor, e á propia imaxe, cuestión laboráis e fiscais

Tráfico de drogas, blanqueo de capitales, dereito ao honor e á propia imaxe, cuestións laborais e fiscais

Tráfico de drogas, branqueo de capitais, dereito á honra e a propia imaxe e cuestións laborais e fiscais.

"Brexit". Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea.

A protección xurídica do menor de idade e dereito de extranxeiria

A tormentosa relación de Paul e Maria e a sea proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de paul e maría e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de paul e maría e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A Tormentosa Relación de Paul e María e a súa Proxección nas Relacións Paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais.

Acoso escolar a un menor transxénero nun ámbito de rotura do núcleo familiar

Acoso escolar a un menor transxénero nun ámbito de rotura do núcleo familiar

Acoso escolar a un menor transxénero nun ámbito de rotura do núcleo familiar

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a súa constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a sua constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a súa constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a súa constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Análise da conflictiva relación de Rocío y Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Analise xuridica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análisis jurídico de la conflictiva relación de Rocío y Antonio

Análisis jurídico de la conflictiva relación de Rocío y Antonio

As inmatriculacións da Igrexa Católica e o artigo 206 da Lei Hipotecaria

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias ocurridas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias ocurridas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias ocurridas no centro penitenciario de Teixeiro

Cláusulas testamentarias : Indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria.

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas Testamentarias: Indignidade Para Suceder, Dereito de Representación e Comunidade Hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: Indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: Indignidade para suceder, Dereito de representación e Comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria.

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria.

clausulas testamentarias:indignidade para suceder,dereito de representacion e comunidade hereditaria

Consecuencias fiscais derivadas de operacións de reestructuración de empresas

Cuestión relativas ás enfermedades mentas no derrito

Cuestión relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestión relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito

Cuestións relativas ás enfermedades mentais no dereito legal

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito.

Cuestións relativas ó dereito animal

Cuestións relativas ó dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito Animal

Cuestións relativas ó Dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito Animal

Cuestións relativas ó dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito Animal

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado.

Delitos sexuais e embarazo non dexesado

Delitos sexuales e embarazo non desexado

Delitos sexuales e embarazo non desexado

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica.

Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social

Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social

desafiuzamento e situacion de risco de exclusion social

Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social

Desafiuzamento e Situación de Risco de Exclusión Social

Desafiuzamento e Situación de Risco de Exclusión Social

Desafizuamente e situación de risco de exclusión social

Desahucio y situación de riesgo de exclusión social

Desalojo y situación de exclusión social

Eficacia del matrimonio. Portación y posible contagio VIH.

Eficacia do matrimonio, porte e posible contaxio VIH:responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante la lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: Responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do Matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do Matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: Responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: Responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxeción de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxioVIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible riesgo contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Feitos acontecidos na vía pública que culminan coa detención dun dos implicados

Feitos ocorridos na vía pública que culminan coa detención dun dos implicados

Feitos ocorridos na vía pública que culminan coa detención dun dos implicados

Illas salvaxes, minería submariña e bandeiras de conveniencia

Illas Salvaxes, minería submariña e bandeiras de conveniencia

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Medidas a adoptar nunha empresa con dificultades.

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades.

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades.

O Brexit: un desafío jurídico sen precedentes para a Unión Europea.

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

o brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a unión europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea.

O Dereito a Honra e a Presunción de Inocencia

O Dereito ao Honor e a Presunción de Inocencia

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Perfumaría de equivalencia

Perfumaría de equivalencia

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de Equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de Equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de Equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza.

Perfumería de equivalencia

Problemática dervidada dun proceso de fusión por absorción

Proxecto de emprendemento dixital. Buscando a hostalería transparente

Proxecto de emprendemento dixital. Buscando la hostelería transparente

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a Bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tratamento Xurídico da Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Tratamento Xurídico da Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Tratamento Xurídico da Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Validez das cláusulas financeiras nun préstamo con garantía hipotecaria entre empresarios e responsabilidade da prestataria e do seu órgano de administración

Violencia, Xénero e Transfobia

Violencia, Xénero e Transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Violencia, Xénero e Transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Xurisdición europea e prevalencia de dereitos

Xurisdición europea e prevalencia de dereitos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 120