Grao en Administración e Dirección de Empresas

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Barreiro Viñán, José Manuel
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 860
Homes 2021/2022 494
Mulleres 2021/2022 366
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 45.470
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 35.000
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.554
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 2.916
% créditos repetidos 2021/2022 23,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,88
Taxa de evaluación 2021/2022 87,2
Taxa de éxito 2021/2022 72,23
Taxa de rendemento 2021/2022 62,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 83,46
Taxa de graduación 2017/2018 26,16
Taxa de abandono 2019/2020 19,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 896
Homes 2020/2021 528
Mulleres 2020/2021 368
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 46.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 38.180
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 5.094
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.618
% créditos repetidos 2020/2021 18,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,33
Taxa de evaluación 2020/2021 88,65
Taxa de éxito 2020/2021 75,85
Taxa de rendemento 2020/2021 67,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 81,14
Taxa de graduación 2016/2017 26,74
Taxa de abandono 2018/2019 26,18

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.868
Homes 2020/2021 1.092
Mulleres 2020/2021 776
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.790
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.698
% créditos repetidos 2020/2021 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,4
Taxa de evaluación 2020/2021 86,47
Taxa de éxito 2020/2021 76,97
Taxa de rendemento 2020/2021 66,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 912
Homes 2019/2020 496
Mulleres 2019/2020 416
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 48.070
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 34.270
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 8.202
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.604
% créditos repetidos 2019/2020 28,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,71
Taxa de evaluación 2019/2020 88,23
Taxa de éxito 2019/2020 84,24
Taxa de rendemento 2019/2020 74,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 82,11
Taxa de graduación 2015/2016 22,44
Taxa de abandono 2017/2018 17,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
119
85
19
Historia Económica
155
27
22
Socioloxía
154
25
5
Análise das Operacións Financeiras
85
158
21
Principios de Macroeconomía
129
43
42
Estatística I
127
78
37
Dereito da Empresa
147
12
26
Economía da Empresa: Dirección e Organización
130
42
11
Matemáticas I
92
167
36
Matemáticas II
81
165
52

2º Curso

Economía Mundial e Española
95
101
14
Microeconomía. Mercados e Competencia
76
50
22
Contabilidade Financeira I
102
55
7
Estatística e Introdución á Econometría
120
41
8
Introdución ao Márketing
123
33
9
Política Económica
117
12
20
Macroeconomía e Contorno Empresarial
96
51
11
Contabilidade Financeira II
126
52
34
Econometría
139
46
25
Teoría do Investimento
73
83
43

3º Curso

Teoría do Financiamento
121
53
7
Contabilidade de Xestión
121
9
3
Análise Económica das Organizacións
121
45
7
Investigación de Mercados
99
31
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
122
15
8
Facenda Pública. Sistema Fiscal
138
39
9
Contabilidade das Operacións Societarias
127
52
41
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
133
0
7
Deseño Organizativo
135
3
11
Distribución Comercial
123
42
12

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
118
72
32
Contabilidade Directiva
100
45
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
141
58
10
Planificación Financeira
114
41
13
Dirección Comercial
158
1
1
Traballo Fin de Grao
149
1
150
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
16
0
0
Economía Sectorial Europea
15
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
14
0
0
Prácticas en Empresas
90
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
130
59
35
Historia Económica
145
43
19
Socioloxía
155
18
9
Análise das Operacións Financeiras
117
126
13
Principios de Macroeconomía
120
53
28
Estatística I
135
88
43
Dereito da Empresa
138
19
20
Economía da Empresa: Dirección e Organización
146
16
15
Matemáticas I
63
164
18
Matemáticas II
88
139
51

2º Curso

Economía Mundial e Española
92
80
27
Microeconomía. Mercados e Competencia
201
30
11
Contabilidade Financeira I
138
55
5
Estatística e Introdución á Econometría
165
54
12
Introdución ao Márketing
122
38
13
Política Económica
164
11
16
Macroeconomía e Contorno Empresarial
134
37
11
Contabilidade Financeira II
120
87
24
Econometría
131
84
26
Teoría do Investimento
158
56
32

3º Curso

Teoría do Financiamento
123
51
4
Contabilidade de Xestión
129
2
5
Análise Económica das Organizacións
110
35
4
Investigación de Mercados
153
4
5
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
139
5
5
Facenda Pública. Sistema Fiscal
89
53
16
Contabilidade das Operacións Societarias
107
62
32
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
137
0
3
Deseño Organizativo
131
1
6
Distribución Comercial
115
38
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
112
86
17
Contabilidade Directiva
113
15
5
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
184
32
6
Planificación Financeira
109
30
5
Dirección Comercial
147
1
1
Traballo Fin de Grao
165
0
156
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
21
1
3
Economía Sectorial Europea
15
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
13
0
1
Deseño de Sistemas de Información
16
0
1
Prácticas en Empresas
100
0
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
179
57
28
Historia Económica
207
43
18
Socioloxía
188
11
12
Análise das Operacións Financeiras
171
100
25
Principios de Macroeconomía
202
22
42
Estatística I
137
91
41
Dereito da Empresa
194
8
23
Economía da Empresa: Dirección e Organización
183
13
19
Matemáticas I
234
74
42
Matemáticas II
180
92
59

2º Curso

Economía Mundial e Española
148
22
17
Microeconomía. Mercados e Competencia
137
64
14
Contabilidade Financeira I
131
24
14
Estatística e Introdución á Econometría
99
64
12
Introdución ao Márketing
122
8
10
Política Económica
148
19
18
Macroeconomía e Contorno Empresarial
167
5
21
Contabilidade Financeira II
208
40
25
Econometría
209
55
30
Teoría do Investimento
141
43
40

3º Curso

Teoría do Financiamento
127
39
10
Contabilidade de Xestión
123
3
7
Análise Económica das Organizacións
148
6
4
Investigación de Mercados
118
17
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
108
7
9
Facenda Pública. Sistema Fiscal
140
19
9
Contabilidade das Operacións Societarias
158
21
22
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
112
1
8
Deseño Organizativo
123
2
8
Distribución Comercial
129
11
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
116
60
8
Contabilidade Directiva
122
7
8
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
157
27
33
Planificación Financeira
114
33
9
Dirección Comercial
153
2
2
Traballo Fin de Grao
178
2
123
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
13
0
2
Economía Sectorial Europea
19
0
4
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
12
0
3
Deseño de Sistemas de Información
15
0
3
Prácticas en Empresas
69
0
8

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

¿Estamos preparados para a mobilidade sostible?

A adaptación da industria do fast fashion despois da pandemia do COVID-19

A calidade de vida na Unión Europea

A calidade percibida das marcas do distribuidor e marcas do fabricante

A campaña electoral de Donald Trump no 2016

A corrupción en España, datos e transcendencia económica. Ética e moral da corrupción

A Economía Circular

A economía circular

A economía colaborativa no sector turístico: implicacións fiscais das plataformas de aloxamento

A estrutura socioeconómica alemá na República de Weimar

A figura da muller na educación e no traballo

A importancia da economía doméstica para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

A importancia de fomentar a educación financeira entre a xunventude

A importancia do Marketing de Influencers na xestión empresarial

A imposición sobre transaccións dixitáis e financeiras. Unha tendencia de fiscalidade estrutural ou conxuntural?

A influencia da educación no crecemento económico. Unha revisión da literatura

A influencia do punto de venda e a publicidade no comportamento do consumidor: unha aproximación ao sector da distribución alimentaria

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor. Unha aproximación ao formato do supermercado

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor. Unha aproximación ao sector da moda

A influencia do punto de venta no comportamento dos consumidores: un estudio sobre os supermercados

A limitación á deducibilidade dos gastos financieiros como medida antielusión

A nova imposición: transaccións financieiras

A política de vivenda durante o franquismo 1939-1975

Actitudes fronte ó emprendemento social. O caso da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña

Análise aplicado dunha estratexia basada en opcións financeiras: Short Put Butterfly

Análise comparada do investimento en vivenda e o investimento en fondos

Análise da criptomoneda Litecoin

Análise das condicións de vida en España mediante a enquisa do Instituto Nacional de Estadística

Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de viabilidade dun restaurante: “Ke Pollos”

Análise de viabilidade dunha residencia de anciáns

Análise do comportamento do consumidor no ámbito online

Análise do sector do transporte marítimo en Grecia

Análise do sector editorial desde unha perspectiva de crise: do átomo ao bit

Análise do valor de marca para os consumidores: Unha aproximación á marca de distribuidor Hacendado

Análise dunha combinación de opcións financeiras: Long Iron Butterfly

Análise económico-financeira do Sector Hoteleiro

Análise económico-financeiro de Gadis e Froiz

Análise en profundidade das eleccións municipais do Concello de Negreira desde o punto de vista do marketing político

Análise estratéxica do sector téxtil

Aproximación á Igualdade de Oportunidades. Incidencia no mercado laboral español

As caixas de aforro galegas na segunda metade do século XIX (1842-1913)

As caixas de aforros tras a crisis bancaria de 2008

As Entidades Titulares de Valores Estranxeiros

As transformacións urbanas en Galicia dende a chegada da democracia ata a crise Covid

Atraer ao consumidor a través dos sentidos: merchandising das tendas a granel

Bases para a definición dun plan de marketing para unha protectora de animais

Bases para a elaboración dun plan de marketing para promocionar a actividade deportiva municipal

Competencia en mercados baseados en Plataformas Dixitais

Competencia no mercado das plataformas dixitales: Sector téxtil

Comportamento de Compra na Economía Circular. A Aceptación dos Produtos Reciclados

Comportamento do consumidor e dixitalización. Tendencias a partir do Covid-19

Creación de empresas. A importancia da educación financieira

Crise bancaria e reestruturación do sistema financeiro

Crise e reforma do sistema bancario en España

Criterios e estratexias de segmentación das marcas de distribuidor na industria alimentaria: o caso de Carrefour

Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa: Floraría

Desenvolvemento Económico na Galicia rural: Plan de Viabilidade dun Complexo Deportivo Ecuestre

Distribución marxinal en liña: A compra de produtos de segunda man a través de internet

Esgotamento da baía coruñesa: Análise do crecemento urbano-portuario e influencia económica do porto na vida da cidade da Coruña

Estratexias de marketing experiencial, sensorial e emocional

Estratexias omnicanal en moda. O caso Gucci

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Long Put Synthetic Straddle

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Synthetic Call Straddle

Estudo e evolución do gasto sanitario na OCDE. Caso de España

Evolución do marketing no mundo do deporte

Fin da Guerra Fría, análise económica das consecuencias

Finanzas cuantitativas: instrumentos derivados

Fiscalidade e actividade turística. Economía colaborativa e tasa turística

Fiscalidade no ámbito inversor. Estudo sobre a vivenda, accións e criptomonedas

Fiscalización das big tech na Unión Europea

Galacteum e as estratexias empresariais

Impacto do Covid-19 na Liga de Fútbol Profesional

Impacto do Covid-19 nas cadeas de suministro automotrices

Implantación de una tienda online

Implantación de unha tenda online: Accesorios para Mascotas

Implantación dunha tenda de venta on line

Implantación dunha tenda de venta online

Implantación dunha tenda en liña. Venda de produtos gourmet Garum

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha Tenda Online

Implantación dunha tenda online. Venta de produtos relacionados co running

Implantación dunha tenda online.Venta de produtos de pádel

Imposición sobre as bebidas azucaradas

Industria Turística e Mercado Inmobiliario. Acceso á Vivenda en Lisboa

Influencer marketing e publicidade: o rol das estratexias de creación de contidos en Instagram

Influencia da publicidade e das promocións de venta no comportamento do consumidor

Influencia das TIC no mercado laboral español

Instagram como ferramenta de comunicación no sector da moda de luxo. O caso de Loewe e Gucci

Inversión con opcións financeiras: Bear spread con opcións put

Investimento con opcións financeiras: Bull Call Spread

Investimento con opcións financeiras: Short Call Butterfly

Investimento con opcións financeiras: straddle comprado

Macroinfluencers e marca persoal. Análise da súa estratexia de marketing para o éxito profesional

Marketing de influencia en Instagram, a nova estratexia de publicidade

Marketing deportivo na industria do fútbol. A influencia do patrocinio

Marketing dixital e figura do influencer en redes sociais. Caso Ibai Llanos

Marketing dixital e plataformas de streaming. Twitch

Marketing dixital, redes sociais e o comportamento do consumidor

Marketing dixital. Redes sociais e influencers

Marketing experiencial, sensorial e emocional: un análisis en hoteles e restaurantes

Marketing Político, Eleccións xerais novembro 2019

Marketing político: a participación dos xoves en política

Márketing territorial: a cidade de Lugo

Modelo de control de gestión para unha empresa distribuidora ao por menor de joyería

Modelo de control de xestión para unha empresa loxística

Negocios dixitais e marketplaces

Neuromarketing gastronómico

Neuromarketing. A importancia do marketing sensorial

Neuromarketing: antecedentes, situación actual e perspectivas de futuro

O comportamento de compra dos productos ecolóxicos nun contexto de confinamento

O desempeño das redes sociais no sector turístico: o caso de TripAdvisor

O impacto da Segunda Guerra Mundial en Europa. Consecuencias e medidas a favor da recuperación e integración europea

O impacto económico dos Xogos Olímpicos do ano 1992 sobre a cidade de Barcelona. Emprego, transporte e turismo

O método de desconto de fluxos de caixa aplicado á valoración de unha empresa hoteleira

O papel do marketing en situacions de crise, a crise do COVID-19

O papel do marketing en situacións de crise: función estratéxica e operativa na reactivación económica. Sector moda: tendas online e físicas Comportamento do consumidor

O problema da dobre imposición internacional: Os Convenios de Dobre Imposición. Convenio entre España e Estados Unidos

O proceso de elaboración de información financeira aplicado a unha empresa hoteleira

O retromarketing e a súa aplicación ao sector da alimentación

O Rol do Neuromarketing na identificación das claves do comportamento do consumidor

O sistema de información contable e financeira nunha PEME: automatización de tareas

O sistema financeiro español e a crise do 2008

O uso da xeopolítica como instrumento de marketing político: Eleccións en Francia

O valor da marca para o consumidor: Estudo da marca Nike

O valor da marca para o consumidor: estudo do caso Decathlon

O valor das marcas de luxo: Estudo de Louis Vuitton

Os movementos obreiros e a desigualdade social en España entre finais do século XIX e 1936

Plan de Negocio: Carsharing eléctrico en Galicia

Plan de negocio: tenda de zapatillas

Pobreza e exclusión social na España actual: a Enquisa de Condicións de Vida no ano da covid-19

Posicionamento web dos destinos turísticos

Proceso de creación dunha marca e xestión da súa imaxe

Retos do sistema financieiro español

Riscos e ambiente laboral fronte a salario e duración do contrato na aceptación dun emprego

Sector Bancario en España: Tranformacións recentes e situación actual

Selección ducha carteira de inversión a través do modelo de Markowitz

Sistema de pensións en España

Sistemas de custo aplicados ao sector hoteleiro: Un exercicio práctico de simulación

Sustentabilidade: Economía azul e Economías sociais

Taller de mantemento e reparación de automóbiles

Tecnoloxías para a xestión integrada de inventarios en moda rápida: hibridación de puntos de venda en Zara

Tendencias e retos do sistema bancario a través dos grandes bancos españois

Tributación e saúde. O sector público e as bebidas con alto contido en azucre

Unha experiencia real: crear un club de pádel en Abu Dhabi

Utilidade dos informes de auditoría. Caso do FC Barcelona

Vigo: o comezo da cidade industrial de Galiza. Análise do desenvolvemento industrial da cidade de 1910 a 1920

A aceptación da compra online por parte dos consumidores

A cidade como marca e a súa influencia nas empresas

A competencia en mercados de plataformas: Spotify e o mercado da música en streaming

A dobre imposición internacional. Os Modelos de Convenio

A dobre imposición xurídica internacional e o seu tratamento na Directiva comunitaria matriz-filial

A electrónica circular: unha análise do comportamento de produtores e consumidores de aparatos tecnolóxicos

A empregabilidade dos titulados universitarios en España

A estratexia de internacionalización das empresas

A Evasión e Elusión fiscal. O papel dos Paraísos Fiscais

A evolución das marcas de distribución no sector alimentario

A financiación das pymes en España: o BME Growth. Características, análisis de empresas cotizantes e consecuencias derivadas do COVID-19

A importancia do marketing no sector turístico en tempos de pandemia

A influencia dos resultados electorais no financiamento público da actividade política en España

A Marca de Distribuidor ante a Marca de Fabricante

A moda e o medio ambiente: o investimento en protección ambiental do sector textil español

A organización de eventos como medio de comunicación

A problemática dos mecanismos híbridos e as medidas para neutralizar os seus efectos

A protección do inversor no mercado de valores

A relación entre o crecemento económico e a desigualdade nos países asiáticos

A satisfacción dos consumidores cara ás marcas do distribuidor e ás marcas do fabricante

A sincronización cíclica na eurozona

A Sostibilidade na empresa e a Economía Circular

A sustentabilidade do ecosistema agroalimentario do Bierzo

A transformación dixital e o impacto da COVID-19 no sector minorista

A traxedia dos bens comúns

A xestión de Recursos Humanos dende a perspectiva da Dirección Estratéxica. Análise dun caso práctico

Análise comparativa do sistema de pensións en España no ámbito internacional

Análise da información financeira obrigatoria reportada: Caso Ebro FOODS 2019

Análise da reconversión industrial no Ferrol contemporaneo

Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de produtos bancarios desde unha perspectiva financeira

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: Arrendamento por minutos de vehículos eléctricos

Análise do Estado do Benestar dende una perspectiva de xénero: Un estudio comparado entre o nivel de benestar das mulleres nórdicas e as españolas

Análise do mercado de traballo español con ferramentas microeconómicas

Análise do neuromarketing e estudo da súa aplicación ao sector audiovisual

Análise do sector téxtil-moda desde a perspectiva do marketing estratéxico. Novas tendencias

Análise do sector vinícola dende unha perspectiva do márketing

Análise do sector vinícola dende unha perspectiva do márketing

Análise dunha empresa tostadora e distribuidora de café

Análise e perspectivas do sector bancario desde 2008 ata a unión bancaria

Análise económica-financeira do sector textil galego

Análise económico e financeiro de DIA S.A.

Análise económico-financeira do sector hoteleiro na provincia de A Coruña

Análise económico-financeiro da industria española do videoxogo

Análise económico-financeiro do sector da cerveza en España

Análise económico-financeiro do sector da fabricación de bebidas

Análise económico-financeiro do Sector do Reparto de Paquetería en España

Análise económico-financeiro do sector lácteo

Análise evolutiva do sector financeiro en España, século XXI: entidades, ocupación e oficinas

Análise normativa e reflexión crítica sobre a dedución dos gastos financeiros

Arabia Saudí: marco económico, social, político e o seu importante papel en Oriente Medio

As criptomonedas: o Bitcoin

As pensión en España

As redes sociais como canle de comunicación: a figura do influenciador

Bases para a elaboración dun Plan de Marketing integral para a empresa Walu Studio

Calidade de vida na Unión Europea

Capitalismo e desenvolvemento urbán en España, 1900-1936

'Clothing the Loop': A economía circular no sector téxtil-moda

Competencia en el mercado de las plataformas digitales: El multihoming en el mercado gallego de las plataformas de música en streaming

Competencia nos Mercados de Plataformas Dixitais

Competencia nos mercados de plataformas dixitais. O paradigma de Nintendo

Competencias na economía de plataformas

Comunicación de marca a través das redes sociais. O caso do sector da moda

Consecuencias económicas do avellentamento demográfico en Galiza

Contextualización do Cambio Climático. Análise da identidade Kaya en España

Creación dun modelo de control de xestión para unha empresa textil

Da crise de 2008 á Unión Bancaria

Dende BEPS ata ATAD: a regulación española da Transparencia Fiscal Internacional

Desenvolvemento dun plan de negocio: túnel de vento vertical

Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa

Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa

Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa: Gandeiría Casa de Baixo

Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa: Moda ecolóxica

Diagnóstico e proposta de mellora para unha empresa fabril. Genesal Energy IB, S.A.

Doble imposición internacional. A relación entre España e Reino Unido despois do Brexit

Economía Circular e indicadores de circularidade

Economía Organizacional

Elaboración dun plan de negocio

Enfoque á industria da Moda Rápida

Estratexias de Marketing Dixital para E-commerce: O caso de YIBO

Estudo das condicións de traballo a través da Enquisa Europea de condicións de traballo (EWCS- ESPAÑA 2015 e EWCS- ESPAÑA 2020)

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Covered Short Strangle

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Long Call Synthetic Straddle

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Call Butterfly

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short covered straddle

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Stock Repair Strategy

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financieiras: Short put synthetic straddle

Ética empresarial e cultura da internacionalización: os efectos da estratexia de responsabilidade social das empresas fronte aos escándalos - Estudo de caso de Volkswagen e Toyota

Evolución do sistema bancario dende a crise do 2008 ata a actualidade

Factores de Competitividade na Empresa Familiar

Financiación dos partidos políticos

Hacia unha economía circular no sector textil. Reacción das empresas e dos consumidores

Impacto da COVID- 19 na área metropolitana de A Coruña

Impacto da COVID-19 e a concienciación ambiental no consumo de carne en España

Impacto do COVID-19 na industria téxtil-moda: Novas estratexias de distribución comercial

Impacto do COVID-19 sobre as marcas de distribuidor do sector de alimentación en España

Impacto dos mecanismos híbridos no sistema tributario

Implantación dunha tenda en liña. Venda de produtos de pádel

Implantación dunha tenda en liña. Venda de xoguetes infantís

Implantación dunha tenda online. Tenda de ropa para bebés

Implantación dunha tenda online. Venta de calzado urbano ou 'sneakers'

Implantación dunha tenda online. Venta de produtos de cosmética natural

Importancia do Neuromarketing nun mundo globalizado

Incidencia socioeconómica da industria alumínica na Mariña Lucense

Influencer marketing en Youtube. El caso de los gamers españoles con más suscriptores

Influencia das redes sociais nas decisións de compra

Influencia do marketing deportivo nos consumidores potenciais

Influencia do márketing dixital nos consumidores

Innovación Terapéutica

Integración de tenda física e en liña ao servizo da omnicanalidad

Internacionalización do sector farmacéutico español

Marcas de distribuidor vs Marcas de fabricante: Análise do mercado de gran consumo

Marketing digital. Estudo dende o presente para adiantarse ao seu futuro

Marketing dixital, marketing e redes sociais. Aplicación ao caso IDEA

Marketing emocional, sensorial e experimental. Caso de estudo Lush

Marketing en buscadores e posicionamento web. Caso Restaurante Koh Lanta

Marketing Experiencial e comportamento do consumidor no mercado da moda

Marketing Político. Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020

Marketing Político: Caso Vox

Neuromarketing: Unha nova forma de coñecer e chegar ao consumidor

O comportamento de compra online: unha aplicación para o sector da moda

O Brexit e o seu novo marco fiscal: investimento inmobiliario no Reino Unido

O comportamento de compra do consumidor ante as marcas do distribuidor e as marcas do fabricante

O Comportamento de compra dos productos ecolóxicos

O comportamento do consumidor ante a compra de produtos de marca de distribuidor. Caso de estudo: El Corte Inglés

O crecemento da franquía

O desenrolo das redes sociais no marketing dixital

O emprego na economía informal

O impacto do comercio internacional na estrutura sectorial de China

O impacto do covid no comercio internacional: perspectiva do transporte marítimo en España

O impulso da moda a través das redes sociais e dos seus influenciadores

O marketing dixital aplicado ao turismo ante o reto da superación do COVID-19

O mercado da arte a través da historia

O papel do marketing en situacións de crisis: función estratéxica e operativa na reactivación económica

O Peixe Grande É Dono Do Océano... Por Agora: Unha análise da economía colaborativa centrada no mercado español de transporte público urbano en coche

O proceso de turistificación en Santiago de Compostela: convivencia entre cidadanía e turismo

O rol do influencer marketing na alimentación. Unha aproximación ao movemento Realfooding

O Rol do Marketing Sensorial. Análise do caso IKEA

O rol dos influencers en márketing dixital e publicidade

O Sector Vitivinícola. Denominación Origen Ribeiro e Bodegas Viña Costeira

O Visual merchandising aplicado ao sector retail da moda O caso de Zara e Primark

Os desafíos fiscais da economía dixital: O caso particular de Twitch

Os economistas e as principais medidas económicas do Tercer Reich

Packaging sostible no sector da alimentación: Análise comparativa de marcas de fabricante e distribuidor

Patentes

Plan BEPS. Acción 3: Reforzar as normas sobre transparencia fiscal internacional. Regulación na Directiva (UE) 2016/1164 e configuración do réxime de TFI en España

Plan de comunicación de Ribeira

Plan de marketing dixital para unha empresa de xoias

Plan de marketing estratéxico no sector da moda online. Caso de estudo:Creación dunha tenda online

Plan de Marketing Estratéxico para o sector da Moda Sostible

Plan de negocio de un restaurante

Plan de negocio dunha startup fintech

Plan de negocio no ámbito do Fitness

Presión fiscal: unha análise técnica, nacional e comparada e novo índice de medición de esforzo fiscal

Redución de fricción e experiencia do cliente: drivers para aumentar as vendas no retail

Relación entre desigualdade e ideoloxía no contexto europeo

Retromarketing: enfoque teórico e aplicación ao caso de Netflix

Sistemas de información contable e financeira nunha PEME

Situación e perspectivas da banca

Teoría do oligopolio aplicada ao sistema eléctrico español

Tributos cedidos e propios no financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común

Unha nova realidade laboral para España: impacto do Covid-19 no mercado laboral español

Viabilidade dun proxecto empresarial: empresa de distribución de queixos artesanais

Visión xeral do mercado nacional do fitness. Análise da concentración en Galicia

Visión xeral do mercado nacional do fitness. Análise da concentración en Galicia

Webrooming e showrooming: o comportamento do consumidor na era multicanal

Xestión de residuos sanitarios. O caso do Hospital Juan Cardona

A calidade de vida en España

A competencia das plataformas: O liderazgo de Facebook

A educación financieira. Análise teórico e experiencia práctica a través dun proxecto de Aprendizaxe-Servizo

A fiscalidade das monedas virtuais no marco da Acción 1 do Plan BEPS

A Forma Na Que As Empresas Amplían Os Seus Recursos E Capacidades Para Potenciar A Innovación

A franquicia como forma de organización

A fusion municipal como politica ante a despoboamento e intrumento para garantir a prestacion dos servizos locais : bergantiños municipio

A imaxe dos productos de marca do distribuidor e de marca do fabricante

A importancia do turismo na cidade de A Coruña

A Industria textil e da moda, a sua pegada no medio ambiente

A influencia da recomendación das celebridades para diferentes categorías de produtos

A influencia das celebridades no comportamento de compra de productos de moda

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: o caso Primark

A influencia do punto de venda no comportamento dos consumidores: Un estudo para supermercados

A Nova Realidade Económica: Economía Dixital e Plataformas Dixitais

A planificación estratéxica e rexeneración urbana de Nantes

A satisfacción do consumidor cos establecementos hoteleiros: Unha aproximación dende o modelo SERVQUAL

A sinerxia entre o marketing mix político convencional e as novas ferramentas dixitais nos partidos alternativos

A sustentabilidade na industria téxtil e da moda: O caso de H&M

A transformación da banca española na última década

A transformación dixital do mercado da arte

A trascendencia do sector inmobiliario en España. Historia, ciclos e impacto (1996-2020)

Acceso á educación e inclusión. As bolsas para estudos universitarios en España

Aceptación da Distribución Online por parte dos consumidores: Análise para o sector da moda

Actividade exportadora e habilidades laborais: o papel da formación

Análise da economía sumerxida en España dende a entrada en vigor do euro

Análise da publicidade programática e o proceso de compra

Análise de estado e situación do concello de Ferrol: unha realidade adversa

Análise de marketing estratéxico do sector da moda

Análise de viabilidade do proxecto "Balea"

Análise de viabilidade dunha empresa de reparación de electrodomésticos

Análise de viabilidade dunha fábrica de patacas fritas 'chips'

Análise do comportamento do consumidor

Análise do crecemento económico en Venezuela

Análise do impacto da crise financieira do 2008 no sistema bancario español

Análise do impacto do consumo audiovisual online na televisión tradicional

Análise do sector da distribución alimentaria en España: o caso Mercadona

Análise do Sector Lácteo dende un enfoque de marketing estratéxico

Análise dos factores determinantes da intención de compra de vehículos eléctricos, no contexto da sostenibilidade ambiental

Análise e tendencias do marketing dixital no sector da moda

Análise económica financeira do sector da distribución alimentaria

Análise Económico Financeiro do sector aéreo en España: Vueling

Análise Económico Financeiro do Sector Cervexeiro: Hijos de Rivera

Análise económico financieiro no sector cerveceiro

Análise económico-financeiro dos supermercados Mercadona, Consum e DIA

Análise interna e externa dunha organización marisqueira en Galicia

Análise Marketing deportivo. O caso Nike

Análisis Acción 1 do Plan BEPS: desafíos fiscais que provoca a economía dixital

Análisis económico-financieiro do sector textil

Aplicación do neuromarketing e tendencias

Aprendizaxe-Servizo. Calidade Académica e responsabilidade social

Arte e comunicación. A influencia do artista na configuración da imaxe empresarial

As empresas spin-off na Universidade de Santiago de Compostela

As plataformas dixiais de distribución de vídeo baixo demanda (VOD)

As relacións comerciais entre España e os Países Bálticos

Asimetría Informacional no Sistema Financeiro

Aspectos derivados da centralización da xestión dos aeroportos españois

Automatización de tarefas contables nunha PEME

Big Data e a súa importancia na publicidade e compra programática

Big Data: pasado e presente para saber qué agardar do futuro

Bolsas de Valores. Factores que inflúen na súa evolución

Cambios no sector da moda xerados polas plataformas dixitais

Coleccións sostibles de moda rápida: análise comparativa de Join Life y Conscious Collection

Comercio Electrónico: situación actual. Análise comparativa entre España e Irlanda

Competencia empresarial na industria da moda: o caso de Adolfo Domínguez

Creación dunha asociación sen ánimo de lucro adicada á defensa dos animais e do medio ambiente

Crise bancaria española: antecedentes e reestructuración do sector

Crise, reestruturación e unión bancaria

Desenvolvemento sostible e sustentabilidade empresarial

Diagnóstico da desigualdade económica e pobreza en España

Dobre Imposición Xurídica Internacional no Imposto sobre a Renta das Persoas Fisicas en España

E-commerce de moda. Redes sociais como estratexia comercial

Economía da atención: aproximación desde a perspectiva do neuromarketing

Efectos da implantación do Mobile Marketing e Social Media Marketing nas empresas

Eliminar a Erosión das Bases Imponibles e o Desprazamento de Ganancias: Suprimindo as Deduccións de Intereses e as Prácticas Perniciosas

Enerxías renovables e mercado eléctrico: os PPAs

Estudo comparativo das NIIF/NIC co PXC

Estudo do valor de marca no sector agroalimentario: o caso Estrella Galicia

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Long Call Condor

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Long Put Butterfly

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Iron Condor

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Put Condor

Estudo sobre a nova lexislación de protección de datos e o seu cumprimento en asesorías, gestorías e consultorías en Ourense

Evolución da Formación Bonificada en España

Evolución do seguro do automóvil en España. Competencia e regulación

Evolución e panorama do sector bancario (ata 2019)

Evolución e tendencias da teoría da toma de decisións dende a perspectiva da neuroeconomía

Ferramentas macroprudenciais e modelos macroeconómicos

Fiscalidade ante o auxe da robotización: Sostenibilidade do sistema de Seguridade Social

Fiscalidade medioambiental. Idoneidade dunha Reforma Fiscal Verde en España e Europa

Harmonización fiscal na Unión Europea

Impacto da crise de 2008 na reestructuración do sistema financeiro español

Impacto das Reparacións de Guerra do Tratado de Versalles sobre a Economía Alemana

Impacto socioeconómico do fútbol profesional en España

Implantación de unha tenda online

Implantación dunha tenda de venda online. Venda de produtos de pádel

Implantación dunha tenda en liña

Implantación dunha tenda en liña. Venda de roupa de deseño por unha firma de luxo

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda 'online'

Implantación dunha tenda online. Venta de productos de maquillaxe

Implantación dunha tenda online. Venta de roupa confeccionada a medida e bordados feitos a man

Implantación dunha tenda online: venda de produtos de alimentación e coidado de mascotas

Implantación dunha tenda online: venta de cerveza artesanal e de importación

Implantanción dun sistema contable nunha peme. Automatización de tarefas

Implementación dun sistema de información contable nunha PEME

Implementación dunha tenda en liña. Venda de artigos para cans

Implementación dunha tenda en liña. Venda de produtos para uñas

Implementación dunha tenda en liña: Venda de complementos deportivos

Imposición ambiental na España das autonomías

Incidencia do transporte marítimo no crecemento económico

Influencia da Acción 5 de BEPS nos réximes de Patent Box

Influencia do marketing político na cidade de Lugo no período 2011 a 2019

Influencia dos descontos e promocións no comportamento de compra

Marketing Aplicado ao Sector dos Videoxogos

Márketing deportivo. O patrocinio no mundo do baloncesto

Marketing Dixital aplicado ao sector textil: análise comparativo de ASOS e Zalando

Marketing Dixital e Redes sociais

Marketing dixital: publicidade e redes sociais

Marketing estratéxico do sector vitivinícola. Estudo do caso: Martín Codax

Marketing omnicanal na industria da moda de luxo

Marketing político nas eleccións autonómicas galegas (2008-2019)

Marketing Político: Aplicación no Concello de Vigo. (anos 2009-2019)

Marketing político: Comparativa de campañas electorais do 28A e 10N na Coruña

Marketing Político: O caso do Concello da Coruña

Marketing relacional y comunidad de marca: El caso de Netflix

Marketing relacional: O 'estado do arte' e os casos de Harley Davidson e The Walt Disney Company

Marketing sensorial, emocional e experiencial: O caso de Rituals e La Piadina Riminese

Marketing territorial: A Coruña

Marketing territorial: Galicia e a promoción do Camiño de Santiago

Marketing territorial: o caso de Galicia. O impacto do COVID-19 no turismo galego

Marketing territorial: o Concello de Oleiros

Mercadotecnia de Relacións e Lealdade do Cliente. O caso de Nortempo

Migración rexional e mercado de traballo en España

Modelo de negocio para a comercialización de mobles de madeira

Multiplicadores fiscais: Teoría e evidencia empírica

Nen@s youtubers coma canle de promocion de marcas para a xeración touch

Neuroturismo: aplicación do neuromarketing ao turismo

O caso particular do Convenio para evitar a Dobre Imposición España-Panamá

O comercio electrónico no sector da moda: Análise do consumidor online en España

O comportamento de compra por impulso

O consumo sostible: roupa de segunda man en Internet

O desenvolvemento do e-commerce e a irrupción do social commerce

O desenvolvemento dunha marca de moda sostible. Fundamentos e implementación

O Estado do Benestar en Europa: unha comparación entre países

O Misery Index como indicador de benestar

O réxime fiscal de fusións na UE e España, e as medidas anti abuso

O rol das redes sociais no desempeño do marketing dixital no ámbito empresarial

O sector do transporte marítimo de mercancías: Análisis económico-financeiro de Empresa Naviera Elcano,SA.

O uso das plataformas de streaming: o caso Netflix

O uso dos canais para una estratexia de Inbound Marketing

O valor da marca do distribuidor: Estudo da marca Hacendado

O valor das marcas de luxo desde o punto de vista do consumidor

Oligopolios mixtos e privatización: Modelo de privatización do sector eléctrico británico

Os mercados alternativos bursátiles: unha visión internacional

Plan BEPS: análise da Acción 2 e o seu impacto nos sistemas fiscais

Plan de Marketing de Calculatumenu.com

Plan de marketing estratéxico para unha empresa de nova creación no ámbito dos E-sports

Plataformas de economía colaborativa para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros: o caso de España

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa de rotulación e imaxe

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa, obradoiro de panadería

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa. Apertura dunha cafetería

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa. Negocio de restauración

Proposta e desenvolvemento dun plan de negocio: Explotación cunícola con granxa escola

Proposta e desenvolvemento dun plan de negocio: Plataforma musical, StArtz.

Recursos humanos: inserción laboral na asociación Arela

Revisión dos puntos de conexión na tributación internacional: figuras da residencia fiscal e do establecemento permanente (McDonald´s)

Saúde e desigualdade de renta: unha relación inversa

Sistema de información contable e financeira nunha PEME

Sistema de información contable nunha PEME comercial

Twitter nas eleccións xerais do 28A

Unha cuantificación da economía mergullada en España mediante especificación monetaria: 2002(I)-2018(IV)

Uso da Tecnoloxía e Big Data en Servizos de Saúde Dixitais

Valoración económica ambiental, unha aplicación para o Circo das Valiñas

Variables que inflúen na evolución das bolsas de valores

Variables que inflúen nos mercados de valores

Xestión da Cadea de Subministración Sostible: A importancia da Sustentabilidade nas Cadeas de Subministración Globalizadas e Complexas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 180