Grao en Administración e Dirección de Empresas

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 911
Homes 2019/2020 495
Mulleres 2019/2020 416
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 48.180
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 34.370
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 8.214
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.592
% créditos repetidos 2019/2020 28,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,89

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.046
Homes 2019/2020 1.070
Mulleres 2019/2020 976
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.730
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.880
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.670
% créditos repetidos 2019/2020 26,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 906
Homes 2018/2019 509
Mulleres 2018/2019 397
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.970
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.550
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 9.150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.274
% créditos repetidos 2018/2019 30,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,95
Taxa de evaluación 2018/2019 83,7
Taxa de éxito 2018/2019 70,83
Taxa de rendemento 2018/2019 59,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 80,74
Taxa de graduación 2014/2015 22,75
Taxa de abandono 2016/2017 17,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 902
Homes 2017/2018 479
Mulleres 2017/2018 423
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 48.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 35.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.884
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.178
% créditos repetidos 2017/2018 26,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,23
Taxa de evaluación 2017/2018 83,71
Taxa de éxito 2017/2018 71,5
Taxa de rendemento 2017/2018 59,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,99
Taxa de graduación 2013/2014 25,4
Taxa de abandono 2015/2016 13,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
121
71
56
Historia Económica
131
74
30
Socioloxía
149
10
15
Análise das Operacións Financeiras
120
124
34
Principios de Macroeconomía
121
70
47
Estatística I
103
68
71
Dereito da Empresa
126
23
36
Economía da Empresa: Dirección e Organización
128
30
25
Matemáticas I
87
188
39
Matemáticas II
122
119
82

2º Curso

Economía Mundial e Española
107
68
24
Microeconomía. Mercados e Competencia
113
64
39
Contabilidade Financeira I
57
70
19
Estatística e Introdución á Econometría
128
53
19
Introdución ao Márketing
116
16
13
Política Económica
86
55
34
Macroeconomía e Contorno Empresarial
119
53
36
Contabilidade Financeira II
77
152
45
Econometría
128
127
62
Teoría do Investimento
121
89
46

3º Curso

Teoría do Financiamento
104
61
15
Contabilidade de Xestión
127
3
8
Análise Económica das Organizacións
124
54
14
Investigación de Mercados
115
35
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
123
12
14
Facenda Pública. Sistema Fiscal
98
46
9
Contabilidade das Operacións Societarias
111
52
45
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
116
7
3
Deseño Organizativo
119
4
8
Distribución Comercial
137
31
16

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
170
41
7
Contabilidade Directiva
117
17
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
156
40
30
Planificación Financeira
124
22
12
Dirección Comercial
150
3
4
Traballo Fin de Grao
156
0
138
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
8
0
4
Economía Sectorial Europea
18
0
3
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
9
0
1
Deseño de Sistemas de Información
17
0
2
Prácticas en Empresas
75
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
143
72
51
Historia Económica
123
95
21
Socioloxía
177
4
11
Análise das Operacións Financeiras
107
129
36
Principios de Macroeconomía
131
81
41
Estatística I
132
77
56
Dereito da Empresa
140
21
30
Economía da Empresa: Dirección e Organización
126
31
25
Matemáticas I
111
173
44
Matemáticas II
113
130
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
144
71
27
Microeconomía. Mercados e Competencia
122
87
41
Contabilidade Financeira I
138
12
15
Estatística e Introdución á Econometría
120
76
23
Introdución ao Márketing
151
25
11
Política Económica
134
23
27
Macroeconomía e Contorno Empresarial
111
65
33
Contabilidade Financeira II
89
111
56
Econometría
77
110
112
Teoría do Investimento
115
92
76

3º Curso

Teoría do Financiamento
120
50
20
Contabilidade de Xestión
141
4
5
Análise Económica das Organizacións
71
63
16
Investigación de Mercados
123
22
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
124
15
8
Facenda Pública. Sistema Fiscal
105
36
14
Contabilidade das Operacións Societarias
149
60
33
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
132
2
7
Deseño Organizativo
123
6
7
Distribución Comercial
96
45
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
48
16
Contabilidade Directiva
116
18
9
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
121
38
46
Planificación Financeira
130
38
8
Dirección Comercial
121
14
2
Traballo Fin de Grao
142
0
128
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
3
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
4
1
0
Economía Sectorial Europea
10
0
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
13
0
0
Deseño de Sistemas de Información
13
0
1
Simulación e Xogos de Empresa
0
0
1
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Prácticas en Empresas
81
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
139
78
63
Historia Económica
154
61
30
Socioloxía
170
15
18
Análise das Operacións Financeiras
158
112
26
Principios de Macroeconomía
109
74
43
Estatística I
133
97
42
Dereito da Empresa
167
12
31
Economía da Empresa: Dirección e Organización
140
19
29
Matemáticas I
133
158
45
Matemáticas II
144
117
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
94
72
32
Microeconomía. Mercados e Competencia
143
65
37
Contabilidade Financeira I
135
25
16
Estatística e Introdución á Econometría
113
51
23
Introdución ao Márketing
136
27
9
Política Económica
126
27
13
Macroeconomía e Contorno Empresarial
127
69
23
Contabilidade Financeira II
136
78
38
Econometría
119
71
85
Teoría do Investimento
121
104
52

3º Curso

Teoría do Financiamento
108
50
12
Contabilidade de Xestión
132
6
12
Análise Económica das Organizacións
107
31
6
Investigación de Mercados
102
30
8
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
120
9
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
118
24
11
Contabilidade das Operacións Societarias
120
78
37
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
136
2
8
Deseño Organizativo
129
8
7
Distribución Comercial
121
23
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
170
54
10
Contabilidade Directiva
136
17
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
157
33
34
Planificación Financeira
117
42
22
Dirección Comercial
147
3
1
Traballo Fin de Grao
175
0
115
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
10
0
2
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
18
1
1
Economía Sectorial Europea
14
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
12
0
1
Deseño de Sistemas de Información
10
0
3
Simulación e Xogos de Empresa
3
0
4
Prácticas en Empresas
72
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A calidade de vida en España

A competencia das plataformas: O liderazgo de Facebook

A fiscalidade das monedas virtuais no marco da Acción 1 do Plan BEPS

A Forma Na Que As Empresas Amplían Os Seus Recursos E Capacidades Para Potenciar A Innovación

A franquicia como forma de organización

A fusion municipal como politica ante a despoboamento e intrumento para garantir a prestacion dos servizos locais : bergantiños municipio

A imaxe dos productos de marca do distribuidor e de marca do fabricante

A Industria textil e da moda, a sua pegada no medio ambiente

A influencia da recomendación das celebridades para diferentes categorías de produtos

A influencia das celebridades no comportamento de compra de productos de moda

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: o caso Primark

A influencia do punto de venda no comportamento dos consumidores: Un estudo para supermercados

A Nova Realidade Económica: Economía Dixital e Plataformas Dixitais

A planificación estratéxica e rexeneración urbana de Nantes

A satisfacción do consumidor cos establecementos hoteleiros: Unha aproximación dende o modelo SERVQUAL

A sinerxia entre o marketing mix político convencional e as novas ferramentas dixitais nos partidos alternativos

A sustentabilidade na industria téxtil e da moda: O caso de H&M

A transformación da banca española na última década

A transformación dixital do mercado da arte

A trascendencia do sector inmobiliario en España. Historia, ciclos e impacto (1996-2020)

Acceso á educación e inclusión. As bolsas para estudos universitarios en España

Aceptación da Distribución Online por parte dos consumidores: Análise para o sector da moda

Análise da economía sumerxida en España dende a entrada en vigor do euro

Análise da publicidade programática e o proceso de compra

Análise de marketing estratéxico do sector da moda

Análise de viabilidade do proxecto "Balea"

Análise de viabilidade dunha empresa de reparación de electrodomésticos

Análise de viabilidade dunha fábrica de patacas fritas 'chips'

Análise do comportamento do consumidor

Análise do crecemento económico en Venezuela

Análise do impacto da crise financieira do 2008 no sistema bancario español

Análise do impacto do consumo audiovisual online na televisión tradicional

Análise do sector da distribución alimentaria en España: o caso Mercadona

Análise do Sector Lácteo dende un enfoque de marketing estratéxico

Análise dos factores determinantes da intención de compra de vehículos eléctricos, no contexto da sostenibilidade ambiental

Análise e tendencias do marketing dixital no sector da moda

Análise económica financeira do sector da distribución alimentaria

Análise Económico Financeiro do sector aéreo en España: Vueling

Análise económico financieiro no sector cerveceiro

Análise económico-financeiro dos supermercados Mercadona, Consum e DIA

Análise interna e externa dunha organización marisqueira en Galicia

Análise Marketing deportivo. O caso Nike

Análisis Acción 1 do Plan BEPS: desafíos fiscais que provoca a economía dixital

Análisis económico-financieiro do sector textil

Aplicación do neuromarketing e tendencias

Aprendizaxe-Servizo. Calidade Académica e responsabilidade social

Arte e comunicación. A influencia do artista na configuración da imaxe empresarial

As empresas spin-off na Universidade de Santiago de Compostela

As plataformas dixiais de distribución de vídeo baixo demanda (VOD)

As relacións comerciais entre España e os Países Bálticos

Asimetría Informacional no Sistema Financeiro

Aspectos derivados da centralización da xestión dos aeroportos españois

Automatización de tarefas contables nunha PEME

Big Data e a súa importancia na publicidade e compra programática

Big Data: pasado e presente para saber qué agardar do futuro

Bolsas de Valores. Factores que inflúen na súa evolución

Cambios no sector da moda xerados polas plataformas dixitais

Coleccións sostibles de moda rápida: análise comparativa de Join Life y Conscious Collection

Comercio Electrónico: situación actual. Análise comparativa entre España e Irlanda

Creación dunha asociación sen ánimo de lucro adicada á defensa dos animais e do medio ambiente

Crise bancaria española: antecedentes e reestructuración do sector

Crise, reestruturación e unión bancaria

Desenvolvemento sostible e sustentabilidade empresarial

Diagnóstico da desigualdade económica e pobreza en España

Dobre Imposición Xurídica Internacional no Imposto sobre a Renta das Persoas Fisicas en España

E-commerce de moda. Redes sociais como estratexia comercial

Economía da atención: aproximación desde a perspectiva do neuromarketing

Efectos da implantación do Mobile Marketing e Social Media Marketing nas empresas

Eliminar a Erosión das Bases Imponibles e o Desprazamento de Ganancias: Suprimindo as Deduccións de Intereses e as Prácticas Perniciosas

Enerxías renovables e mercado eléctrico: os PPAs

Estudo comparativo das NIIF/NIC co PXC

Estudo do valor de marca no sector agroalimentario: o caso Estrella Galicia

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Long Put Butterfly

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Iron Condor

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Put Condor

Estudo sobre a nova lexislación de protección de datos e o seu cumprimento en asesorías, gestorías e consultorías en Ourense

Evolución da Formación Bonificada en España

Evolución do seguro do automóvil en España. Competencia e regulación

Evolución e panorama do sector bancario (ata 2019)

Evolución e tendencias da teoría da toma de decisións dende a perspectiva da neuroeconomía

Ferramentas macroprudenciais e modelos macroeconómicos

Fiscalidade ante o auxe da robotización: Sostenibilidade do sistema de Seguridade Social

Fiscalidade medioambiental. Idoneidade dunha Reforma Fiscal Verde en España e Europa

Harmonización fiscal na Unión Europea

Impacto da crise de 2008 na reestructuración do sistema financeiro español

Impacto das Reparacións de Guerra do Tratado de Versalles sobre a Economía Alemana

Impacto socioeconómico do fútbol profesional en España

Implantación de unha tenda online

Implantación dunha tenda de venda online. Venda de produtos de pádel

Implantación dunha tenda en liña

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda 'online'

Implantación dunha tenda online. Venta de productos de maquillaxe

Implantación dunha tenda online. Venta de roupa confeccionada a medida e bordados feitos a man

Implantación dunha tenda online: venda de produtos de alimentación e coidado de mascotas

Implantación dunha tenda online: venta de cerveza artesanal e de importación

Implementación dunha tenda en liña. Venda de artigos para cans

Implementación dunha tenda en liña. Venda de produtos para uñas

Implementación dunha tenda en liña: Venda de complementos deportivos

Imposición ambiental na España das autonomías

Influencia da Acción 5 de BEPS nos réximes de Patent Box

Influencia do marketing político na cidade de Lugo no período 2011 a 2019

Influencia dos descontos e promocións no comportamento de compra

Marketing Aplicado ao Sector dos Videoxogos

Márketing deportivo. O patrocinio no mundo do baloncesto

Marketing Dixital aplicado ao sector textil: análise comparativo de ASOS e Zalando

Marketing dixital: publicidade e redes sociais

Marketing estratéxico do sector vitivinícola. Estudo do caso: Martín Codax

Marketing omnicanal na industria da moda de luxo

Marketing político nas eleccións autonómicas galegas (2008-2019)

Marketing Político: Aplicación no Concello de Vigo. (anos 2009-2019)

Marketing político: Comparativa de campañas electorais do 28A e 10N na Coruña

Marketing Político: O caso do Concello da Coruña

Marketing relacional y comunidad de marca: El caso de Netflix

Marketing relacional: O 'estado do arte' e os casos de Harley Davidson e The Walt Disney Company

Marketing territorial: A Coruña

Marketing territorial: o caso de Galicia. O impacto do COVID-19 no turismo galego

Marketing territorial: o Concello de Oleiros

Mercadotecnia de Relacións e Lealdade do Cliente. O caso de Nortempo

Migración rexional e mercado de traballo en España

Modelo de negocio para a comercialización de mobles de madeira

Multiplicadores fiscais: Teoría e evidencia empírica

Nen@s youtubers coma canle de promocion de marcas para a xeración touch

Neuroturismo: aplicación do neuromarketing ao turismo

O caso particular do Convenio para evitar a Dobre Imposición España-Panamá

O comercio electrónico no sector da moda: Análise do consumidor online en España

O comportamento de compra por impulso

O consumo sostible: roupa de segunda man en Internet

O desenvolvemento do e-commerce e a irrupción do social commerce

O desenvolvemento dunha marca de moda sostible. Fundamentos e implementación

O Estado do Benestar en Europa: unha comparación entre países

O Misery Index como indicador de benestar

O réxime fiscal de fusións na UE e España, e as medidas anti abuso

O rol das redes sociais no desempeño do marketing dixital no ámbito empresarial

O sector do transporte marítimo de mercancías: Análisis económico-financeiro de Empresa Naviera Elcano,SA.

O uso das plataformas de streaming: o caso Netflix

O uso dos canais para una estratexia de Inbound Marketing

O valor da marca do distribuidor: Estudo da marca Hacendado

Oligopolios mixtos e privatización: Modelo de privatización do sector eléctrico británico

Plan BEPS: análise da Acción 2 e o seu impacto nos sistemas fiscais

Plan de Marketing de Calculatumenu.com

Plan de marketing estratéxico para unha empresa de nova creación no ámbito dos E-sports

Plataformas de economía colaborativa para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros: o caso de España

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa de rotulación e imaxe

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa. Apertura dunha cafetería

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa. Negocio de restauración

Proposta e desenvolvemento dun plan de negocio: Plataforma musical, StArtz.

Recursos humanos: inserción laboral na asociación Arela

Revisión dos puntos de conexión na tributación internacional: figuras da residencia fiscal e do establecemento permanente (McDonald´s)

Saúde e desigualdade de renta: unha relación inversa

Sistema de información contable e financeira nunha PEME

Twitter nas eleccións xerais do 28A

Unha cuantificación da economía mergullada en España mediante especificación monetaria: 2002(I)-2018(IV)

Valoración económica ambiental, unha aplicación para o Circo das Valiñas

Variables que inflúen na evolución das bolsas de valores

Variables que inflúen nos mercados de valores

Xestión da Cadea de Subministración Sostible: A importancia da Sustentabilidade nas Cadeas de Subministración Globalizadas e Complexas

A calidade dos aloxamentos turísticos: unha aproximación desde o modelo SERVQUAL

A crisis do sistema financeiro galego: Causas e efectos

A desigualdade no poder do voto: O malapportionment no sistema electoral galego

A Dobre Imposición Internacional e os mecanismos para eliminala

A Europa das dúas velocidades: causas e consecuencias

A evolución da industria musical ata o streaming: implicacións e consumo. O caso de Spotify

A evolución do marketing influente: novas técnicas e o fenómeno dos influencers no sector moda

A figura do Establecemento Permanente frente aos novos retos da Economía Dixital. Un caso particular: Airbnb

A formulación das contas anuais e a contabilidade no concurso de acredores

A influencia da loxística nas organizacións

A influencia das promocións e os descontos no comportamento de compra do consumidor

A influencia do crecemento económico na desigualdade. O caso chileno

A influencia do punto de venda no comportamento dos consumidores: o caso FNAC

A influencia do punto de venda sobre a satisfación do consumidor: Unha aproximación aos grandes almacéns

A influenza das recomendacións das celebridades no comportamento do consumidor

A liberalización do sector eléctrico en España. Obxectivos e resultados

A NBA como industria do entretemento

A problemática dos incentivos. O caso concreto da Sanidade Pública

A Regulación das Telecomunicacións en España no longo prazo

A Traxedia dos bens comúns. O Sector Farmacéutico

A tributación verde: imposición ambiental en España, a facenda autonómica e experiencia compada

A valoración económico-financeira dos activos reais de xeración de electricidade:Deseñando a carteira eficiente de produción renovable na Unión Europea

Alianzas para a sustentabilidade na industria da moda

Análise comparativo da motivación laboral en institucións públicas e privadas. Aplicación a un caso de estudo.

Análise da industria do transporte aéreo en Europa: o caso Ryanair

Análise da reforma laboral e os seus efectos no emprego xuvenil

Análise da relación marca-consumidor a través de internet: Marcas Nativas Dixitais

Análise da solvencia a través do efe: caso do sector enerxético

Análise da viabilidade dun proxecto.Melgo

Análise da viabilidade e da capacidade de xeración de valor para o accionista: unha residencia da terceira idade no rural

Análise das percepcións dos cidadáns acerca da contaminación mariña en Galicia

Análise de viabilidade da creación dun centro deportivo

Análise de viabilidade dun apartamento turístico

Análise de viabilidade dunha empresa de asesoramento de compra de vehículos

Análise de viabilidade dunha escola de educación infantil de inmersión lingüística

Análise do Indicador AROPE. Pobreza infantil

Análise do investimento en innovación para a supervivencia das empresas españolas

Análise do mercado de traballo fronte á crise

Analise do mercado laboral español

Análise do risco percibido de compra en produtos de marca de distribuidor

Análise económica e financeira do sector da mensaxería urxente

Análise económico financiero do sector téxtil español

Análise económico-financeira do sector metalúrxico

Análise Económico-Financeiro de Incoga Norte S.L.U.

Análise económico-financieiro de tres empresas do sector automobilístico (BMW, Volkswagen e Ford)

Análise extratéxica das empresas Born Global: estudo do caso PharmaMar

Análisis económico-financiero: Sociedad Textil Lonia

Aplicación do Plan de Acción BEPS e normativa Controlled Foreign Companies

Aspectos contratuais do comercio electrónico

Benestar subxetivo e ingreso. Un estudo do caso español

Club Zona. Implantación dunha tenda online. Venta de productos e servizos de tenis e padel

Comercialización de produtos ecolóxicos

Comercio Internacional do viño con China

Comercio internacional. Exportacións de bens entre España e Estados Unidos

Conciliación laboral e familiar. Unha comparativa entre os modelos sueco e español

Crise económica e reformas laborais adoptadas en España e Portugal no século XXI

Crise, reestruturación e regulación bancaria

Crise, reestruturación e Unión Bancaria

Definición das bases estratéxicas do márketing para a súa aplicación a un club deportivo: O caso do Club Ourense Volei Praia

Desenvolvemento dunha empresa nas novas tecnoloxías

Deseño e análise dunha carteira de activos financeiros do sector enerxético

Deseño e Implantación dun Sistema de Información Hospitalario para a Área Cirúrxica

Desequilibrios por conta corrente e políticas de axuste exterior

Distribución da renta e empleo

Dixitalización e transformación do escenario monetario: o bitcoin

Efectos da crise nunha constructora. PROYECON GALICIA S.A.

Elaboración dun plan de negocio dunha plataforma: WeMeet

Estratexias de Merchandising no sector de venda polo miúdo

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Long Call Butterfly

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Long Iron Condor

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Long put Condor

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: short call condor

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Short Iron Butterfly

Estudo da satisfacción laboral

Estudo e Análise dun Modelo de Negocio: O caso de BlaBlaCar

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Ladder

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Put Spread

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: strangle longo

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strap longo sobre Caixabank

Evolución do sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de Réxime Común

Evolución e análise do deseño organizativo dunha entidade

Financiación dos partidos políticos en España

Globalización e desigualdade tras a caída do Muro de Berlín

Habilidades Directivas

Habilidades directivas: liderado e motivación

Habilidades directivas: liderado e motivación

Implantación de unha tenda online

Implantación duhna tenda online

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME

Implantación dunha tenda online: Venta de viño

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venda de mel e os seus produtos derivados

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos de domótica

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos para ir de acampada

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos rexionais de León e Galicia

Implantación dunha tenda online. Venda de roupa de segunda man

Implantación dunha tenda online: venda de produtos gourmet

Implantación dunha tenda online: Venda de zapatos e accesorios para homes

Influencia do merchandising sensorial sobre o consumidor no punto de venta

Innovación e desenvolvemento sostible no sector automobilístico

Irrupción da industria textil na economía de plataformas. Caso Inditex

Loxística inversa sustentable

Marketing de cidade: evaluación e tendencias dende a óptica da investigación e do análise académico

Marketing deportivo aplicado ao fútbol

Marketing Dixital no Sector Editorial. O caso de Círculo Rojo

Marketing non lucrativo. O caso de NormalizAutismo Galicia

Marketing Político: Estudo do seu emprego nas eleccións municipais 2019 no Concello da Coruña

Marketing Territorial Verín

Marketing territorial. Cidade da Coruña

Marketing Territorial. Creación de valor para os residentes de Lugo

Medición da desigualdade económica en España

Medidas anti-elusión no marco BEPS. O caso concreto dos prezos de transferencia

medidas de planificación tributaria e anticonvención no marco da fiscalidade internacional no SI

Mercadotecnia Política: Cidade A Coruña (anos 2011-2019)

Moda e imitación: análise nas marcas de moda rápida

Moda e Sostenibilidade. ¿Cómo combatir a insostenibilidade?: O Grupo Inditex

Modelo de crecemento empresarial

Neuromarketing aplicado ó comportamento do consumidor

Neuromarketing Sensorial

Novos modelos de negocio no sector da paquetería. A revolución das taquillas tecnolóxicas

O automóbil. Historia, actualidade e novas realidades

O Brexit. Análise das consecuencias económicas na Unión Europea.

O comportamento de compra dos produtos sostíbeis: O caso de Ecoalf

O mercado de traballo e as Empresas de Traballo Temporal

O mercado de traballo español: análise do emprego e desemprego xuvenil

O mercado de valores. Variables que inflúen na súa evolución

O neuromarketing e a súa aplicación á gastronomía

O problema da dobre imposición internacional. Un enfoque sobre a actividade empresarial no exterior

O proxecto BEPS, caso particular do establecemento permanente

O transporte tradicional e a nova era da mobilidade en España. Taxi versus VTC

Paraísos Fiscais: Territorios de baixa e nula tributación. O caso dun non paraíso fiscal: Irlanda

Plan de Marketing Estratégico: análise do caso de Repsol S.A.

Plan de negocio cabañas rurais

Plan de negocio: Exportación de sidra orgánica de España ao Reino Unido

Plan de negocio: Restaurante 'O Manxar'

Plan de viabilidade de unha plataforma de lectura dixital

Plan financeiro e análise de Ecopay

Plataforma de venda para pequenos e medianos produtores de embutidos do sector cárnico galego

Posicionamento empresarial internacional. Un estudo do caso AMSLab

Posta en marcha de proxecto de turismo rural

Posta en marcha dunha tenda online

Préstamos hipotecarios en España. Estudo da comprensión da información proporcionada polo banco, o seu custo e a súa recente evolución.

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa

Proxecto de Empresa - BubbleGo

Raz SurfCamp: O plan financeiro para analizar a súa viabilidade e creación de valor

Reposicionamiento de marca. Caso de Mercedes-Benz

Responsabilidade Social Corporativa e Sostibilidade no Sector Automobilístico. Estudo do caso Volkswagen

Resultados do coaching aplicado ao ámbito empresarial

Rixideces no mercado laboral español a través do salario mínimo e as políticas de emprego

Sistema de Control de Xestión dunha Empresa de Hidrocarburos. Deseño dun Cadro de Mando Integral

Sistemas de retribución na empresa

Spin-offs universitarias en Galicia: Análise da Universidade da Coruña

Supermercado de comida sana e libre de plástico: análise da viabilidade e da creación de valor para o accionista

Supermercados sostibles: análise comparativa de Mercadona e Covirán

Teoría do capital humano: a flexibilidade laboral

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e Comunicación

Xustiza e responsabilidade

A compra de marcas do distribuidor: unha análise da confianza do consumidor

"Medidas anti elusión no marco BEPS: O caso particular da deducibilidade de gastos financeiros"

¿Importan os títulos? Análise do comportamento laboral das mulleres con estudos superiores en España

¿O Bitcoin é diñeiro?

A competencia no sector bancario nacional

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación mediante o modelo UTAUT

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación utilizando o modelo UTAUT

A crise financeira no sector bancario español

A crise financeira no sector bancario español

A Curva de Kuznets: Unha análise internacional da relación entre renda e desigualdade

A dixitalización do Sistema Bancario. O caso de BBVA

A Economía Circular. Unha proposta de futuro para España e Europa

A estimación da Regra de Taylor para a Eurozona

A evolución de Iberia nas últimas dúas décadas. Análise económica e financieira da empresa e das principais empresas asociadas

A industria do automóbil: o caso de SEAT

A inflación en España: medición, características e estudo da súa evolución recente

A influencia da recomendación das "celebridades" na intención de compra

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor (Análisis do caso Primark)

a influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: unha aproximación á canle HORECA

A liberalización das telecomunicacións en España

A morosidade nas operacións comerciais

A motivación como factor decisivo na resolución do problema de axencia

A problemática da teoría da axencia e a aplicación práctica na Administración Pública

A promoción das enerxías renovables:Os casos de España e Reino Unido

A proxección do marketing no século XXI

A revolución do mundo Start-up

A sostenibilidade no sector alimentación

A universidade española en época de crise económica. Un estudo entre 2008-2015

A xestión de carteiras automatizada: os Robo-Advisors

Análise comparativa do mercado laboral alemán e español entre 2000 e 2016: salarios e produtividade

Analise da Imprantación do vehículo eléctrico en España

Análise da información financeira

Análise da viabilidade do proxecto Boxing Camp

Análise de viabilidade da creación dun centro de día

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade de unha gardería. O proxecto Pipiolos

Análise de viabilidade dun centro deportivo

Análise de Viabilidade dunha Empresa de Producción Alimentaria

Análise do marketing deportivo

Análise do mercado laboral en España

Análise dunha estratexia con opcións financeiras. Calendar spread sobre ACS.

Analise economico- financeira de Mercadona y Lidl

Análise económico-financiero do sector da cervexa

Analise estratéxica do sector do transporte e da economía colaborativa

Análisis económico-financeiro de Gadisa, Vegalsa e Froiz

As cidades españolas entre o Antigo Réxime e a modernización do país, 1787-1936

As empresas "Born-global" e o seu acelerado proceso de internacionalización. A perspectiva de CO2 Smart Tech

As externalidades medioambientais no sistema enerxético actual: aspectos generales y tratamiento del problema

Asesoramento financieiro e carteiras de investimento

Axuste do beneficio de empresas vinculadas. O Convenio Europeo de Arbitraxe

Comercio electrónico: análise e aplicación nunha tenda en liña de produtos galegos

Contribución ao turismo sostible no municipio da Coruña

Cooperación público-privada no ámbito sanitario

Criptoactivos como representacións de valor, perspectiva legal e económica

Desarrollo de un modelo de difusión de nuevas tecnologías: el vehículo eléctrico

Desenvolvemento e Valoración de un Plan de Empresas

Desigualdade económica en España

Determinantes da Calidade de Vida en coidadores informais con demencias

Distribución física e distribución online: unha aplicación ao caso da moda

Distribución online: Unha análise comparativa para dúas categorías de produto

Dobre Imposición Interna

Ecommerce en España. Evolución e determinantes principáis.

Economía colaborativa

Economía da felicidade. O papel do ingreso no benestar subxectivo

Efectos da crise e as reformas laborais no mercado de traballo español

Emprendemento: Creación dunha start-up en base a unha app de xestión de stock.

Estratexias de distribución dos fabricantes de alimentación. O caso do Grupo Siro

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Spread sobre ACS

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Put Spread sobre Mediaset

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle corto sobre Iberdrola

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle sobre Endesa

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strangle corto sobre BBVA

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strap curto sobre Telefónica

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strip Corto sobre Amadeus

Estudo sobre o modelo waterfront na cidade da Coruña

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Call Spread sobre Banco Santander

Gasto sanitario e estado subxectivo de saúde: unha aproximación á realidade das Comunidades Autónomas españolas

Implantación de unha tenda de venta online - Venta de produtos de xoiaría e bisutería

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dunha tenda en liña: Venda de equipamento para peregrinos do Camiño de Santiago

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha Tenda Online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online, Venda de productos deportivos

Implantación dunha tenda online. Venta de mobles e artículos de decoración en madeira

Implantación dunha tenda online: LVE escola de surf: venta de material e clases

Incentivos non monetarios e motivación: Retribución á carta

Inditex: unha carreira cara ao liderazgo mundial no sector textil

Influencers, un novo perfil de prescritores

Marcas do distribuidor e marcas do fabricante: Análise da calidade percibida do producto

Marketing cultural: O fenómeno das Meninas de Canido

Marketing Dixital 3.0: o caso YouTube

Marketing dixital no sector da moda

Marketing no sector do luxo: Evolución do sector, comportamento dos consumidores e novas tendencias en marketing dixital

Marketing político. Investigación de mercado sobre o nacionalismo galego

Marketing político: o marketing dixital dos partidos españois

Medición do valor de marca: o caso de Apple

Mercado de traballo español e a desigualdade en términos de emprego e salarios

Modelo de innovación tecnolóxica e de servizos bancarios

Modelos culturais e economía

Neuromarketing e xeración de confianza. Aplicación ao sector bancario español

Neuromarketing: comportamento do consumidor

Novas tendencias nos procesos de recrutamento e selección de persoal: as redes sociais

O cambio lexislativo nas enerxías renovables. As subastas e o seu impacto económico

O comportamento de compra de marca do distribuidor e marca do fabricante: Análise da influencia da categoría do produto

O comportamento do consumidor no sector do café: Nespresso e o café convencional

O gasto sanitario en España. Evolución e factores determinantes

O Reino Unido e a súa saída da Unión Europea

O reto da sostenibilidade no sector textil-moda

O sector eléctrico. Análise estratéxica de Chc Energía.

O sistema fiscal español: unha análise descritiva da percepción dos cidadáns sobre o pagamento de impostos

O teito de cristal e a brecha salarial en España e Galicia

O Turismo en España. Un Análise Económetrico

O turismo en España: Os determinantes da demanda

O valor das marcas de distribuidor: Estudio da marca Eroski

Os paraísos fiscais. Un caso particular: a evolución de Andorra

Paraisos Fiscais

Pasado e futuro da banca: a reestruturación bancaria

Plan de Marketing do fútbol

Plan de Marketing do fútbol

Plan de negocio sobre un proxecto de restauración

Plan de negocio: Cervecería O Consulado

Plan de viabilidade dunha empresa de mecanizado

Plan estratéxico e análise económico-financeiro da compañía Agüita

Plan financeiro dunha nova liña de negocio

Plan Financieiro "Brincamontes"

Política fiscal e resultados electorais en España (1978-2015)

Política monetaria en situacións de trampa de liquidez

Publicidade Dixital e Estratexia: evolución do investimento, implementación e impacto da performance

Renda Básica

Sistema de Informacion Contable nunha PYME. Automatización de procesos

Tecnoloxías da Información e a Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tecnoloxías da Información e da Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tributación do empresario individual e da sociedade mercantil

Xestión do coñecemento e tecnoloxías da información e da comunicación. Aplicación ó sector do transporte e do almacenaxe

Xestión sostible da cadea de subministro de distribucion alimentaria: Caso Mercadona

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 180