Grao en Economía

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Barreiro Viñán, José Manuel
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 390
Homes 2021/2022 235
Mulleres 2021/2022 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 21.680
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.370
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.648
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.662
% créditos repetidos 2021/2022 24,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.787
Homes 2021/2022 1.019
Mulleres 2021/2022 768
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.720
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.890
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.390
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.449
% créditos repetidos 2021/2022 22,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,89

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 407
Homes 2020/2021 249
Mulleres 2020/2021 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 23.110
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 19.130
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.130
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.854
% créditos repetidos 2020/2021 17,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,79
Taxa de evaluación 2020/2021 86,53
Taxa de éxito 2020/2021 75,79
Taxa de rendemento 2020/2021 65,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 79,28
Taxa de graduación 2016/2017 43,14
Taxa de abandono 2018/2019 11,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.868
Homes 2020/2021 1.092
Mulleres 2020/2021 776
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.790
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.698
% créditos repetidos 2020/2021 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,4
Taxa de evaluación 2020/2021 86,47
Taxa de éxito 2020/2021 76,97
Taxa de rendemento 2020/2021 66,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 406
Homes 2019/2020 234
Mulleres 2019/2020 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.110
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.670
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.744
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.700
% créditos repetidos 2019/2020 29,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,46
Taxa de evaluación 2019/2020 89,82
Taxa de éxito 2019/2020 86,07
Taxa de rendemento 2019/2020 77,31
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 77,19
Taxa de graduación 2015/2016 32,38
Taxa de abandono 2017/2018 19,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
98
21
10
Historia Económica
70
49
17
Socioloxía
75
13
12
Análise das Operacións Financeiras
52
77
11
Principios de Macroeconomía
32
49
22
Estatística I
51
35
37
Dereito da Empresa
67
10
21
Economía da Empresa: Dirección e Organización
55
19
20
Matemáticas I
29
99
18
Matemáticas II
53
52
36

2º Curso

Economía Mundial
85
27
16
Microeconomía e Mercados
90
4
2
Política Económica
75
17
2
Estatística II
60
26
23
Historia Económica de España
94
11
4
Economía Española
71
8
7
Macroeconomía
57
25
14
Políticas Económicas Sectoriais
73
15
4
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
67
15
17
Contabilidade
62
13
6

3º Curso

Principios de Facenda Pública
59
6
1
Econometría I
68
33
11
Teoría Microeconómica
47
41
4
Política Monetaria e Sistema Financeiro
69
22
9
Integración Económica e Economía Europea
46
9
3
Facenda Pública
63
1
4
Econometría II
46
22
22
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
74
6
2
Teoría Económica Internacional
43
39
13
Economía Rexional: Economía de Galicia
55
10
5

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
55
15
4
Análise Económica das Organizacións
70
3
0
Organización Industrial Europea
68
2
2
Finanzas
60
11
6
Marketing
64
0
4
Finanzas Internacionais
28
0
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
26
0
0
Investigación de Mercados
25
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
32
0
0
Prácticas en Empresas
34
0
1
Traballo Fin de Grao
55
1
62

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
98
29
12
Historia Económica
89
41
8
Socioloxía
85
1
2
Análise das Operacións Financeiras
76
35
19
Principios de Macroeconomía
101
7
10
Estatística I
81
19
17
Dereito da Empresa
90
3
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
84
2
4
Matemáticas I
100
50
16
Matemáticas II
91
31
28

2º Curso

Economía Mundial
58
38
11
Microeconomía e Mercados
72
5
4
Política Económica
66
13
6
Estatística II
60
17
16
Historia Económica de España
70
20
6
Economía Española
84
6
5
Macroeconomía
82
2
9
Políticas Económicas Sectoriais
75
6
2
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
76
2
10
Contabilidade
70
5
2

3º Curso

Principios de Facenda Pública
64
0
4
Econometría I
64
35
17
Teoría Microeconómica
70
18
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
59
21
6
Integración Económica e Economía Europea
63
1
1
Facenda Pública
66
0
3
Econometría II
76
19
10
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
65
7
3
Teoría Económica Internacional
83
17
8
Economía Rexional: Economía de Galicia
61
0
1

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
61
6
7
Análise Económica das Organizacións
55
4
1
Organización Industrial Europea
52
0
1
Finanzas
53
1
7
Marketing
53
0
2
Finanzas Internacionais
19
0
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
25
0
0
Investigación de Mercados
18
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
21
0
0
Prácticas en Empresas
23
0
1
Traballo Fin de Grao
72
0
53

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
44
51
28
Historia Económica
71
66
15
Socioloxía
78
3
8
Análise das Operacións Financeiras
62
46
19
Principios de Macroeconomía
58
29
26
Estatística I
61
31
30
Dereito da Empresa
76
12
18
Economía da Empresa: Dirección e Organización
69
11
17
Matemáticas I
57
95
18
Matemáticas II
64
49
51

2º Curso

Economía Mundial
48
23
30
Microeconomía e Mercados
56
19
8
Política Económica
57
12
8
Estatística II
50
22
13
Historia Económica de España
46
21
14
Economía Española
63
19
11
Macroeconomía
48
24
14
Políticas Económicas Sectoriais
55
19
5
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
61
17
15
Contabilidade
49
13
10

3º Curso

Principios de Facenda Pública
56
3
2
Econometría I
58
53
25
Teoría Microeconómica
59
41
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
42
35
7
Integración Económica e Economía Europea
66
7
6
Facenda Pública
60
0
4
Econometría II
59
27
27
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
38
15
7
Teoría Económica Internacional
58
32
31
Economía Rexional: Economía de Galicia
64
0
0

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
62
25
8
Análise Económica das Organizacións
54
9
3
Organización Industrial Europea
62
0
1
Finanzas
65
8
9
Marketing
55
3
3
Finanzas Internacionais
6
0
4
Mercados e Intermediarios Financeiros
16
0
2
Investigación de Mercados
14
0
4
Fiscalidade das Operacións Financeiras
17
0
1
Prácticas en Empresas
41
0
2
Traballo Fin de Grao
54
0
70

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Marketing de experiencias e comportamento de compra dos consumidores en centros comerciais. O caso Marineda City

Márketing Dixital aplicado ás redes sociais

Marketing político: Aplicación na comunidade autónoma de Galicia

Marketing, Neuroeconomía e Neuromarketing: unha breve revisión teórica

O impacto do Covid-19 no transporte marítimo de mercadorías. Análise dos cambios producidos na concentración dos portos españois por mor da pandemia

O papel dos Bancos Centrais na xestión da crisis do 2008 e da COVID-19

O papel dos influencers no marketing dixital

O sector farmacéutico global. Unha análise dos datos financieiros

O sistema de pensións en España: unha análise dende a perspectiva de xénero

Os modelos do Benestar en Suecia e España: unha análise comparativa a través do gasto

Patróns de especialización da economía canaria e mecanismos de resiliencia á luz da crise provocada pola COVID-19

Redes sociais aplicadas o E-commerce. Unha ferramenta innovadora para potenciar as vendas online

Reestruturación bancaria e exclusión financeira

Social Media aplicada ao M-Commerce e ao consumidor

Turismo MICE na cidade da Coruña. Situación do turismo de reunións e estratexia de comunicación

Un exame da 'Crisis Fiscal do Estado' con aplicación ao caso español

Un exame da relación da Teoría Monetaria Moderna coa aplicación de políticas da Reserva Federal e o Banco Central Europeo

Unha aplicación dos supostos da crise fiscal do estado en España: 1978-2021

"Ao teu carón": Análise dun proxecto empresarial

A competencia de plataformas entre Ecommerce do sector téxtil

A credibilidade das redes sociais

A economía circular. Unha nova forma de entender o crecemento produtivo

A Lei do Imposto de Sociedades: unha análise comparativa

Análise comparada do financiamento político en España: PSOE vs PP

Análise da eficiencia do Sector Público español

Análise das fusións horizontais

Análise das TIC e xestión do coñecemento. Sector do comercio ao por maior

Análise de Conglomerados: clasificación de empresas da Bolsa de Madrid segundo o seu risco financeiro

Análise de productos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de riscos mediante Project Finance dende a situación actual

Analise de viabilidade dunha empresa de ocio e tempo libre

Análise do Estado de Benestar en España desde a perspectiva do gasto (2002-2017)

Análise do grao de compromiso das empresas coa sustentabilidade. Desenvolvemento sostible e lanzamento de produtos socialmente responsables

Análise do mercado laboral dende a perspectiva de xénero

Análise económico-financeira do sector de fabricación de maquinaria de elevación e manipulación

Análise histórico-económico de Galletas Gullón

Análise Macroecónomico da Empresa Familiar na comunidade de Galicia

Análisis da carteira enerxética de Galicia baixo a perspectiva da teoría de carteiras de Markowitz

Aplicación da Teoría de Xogos ao Brexit

Aplicación do Análise Cluster. Analise de riscos de inversión no IBEX35

Big Data aplicado ao Marketing

Big Data e Marketing Dixital: factores clave para o éxito online

Biotecnoloxía, Análise en España e os seus efectos na economía mundial

Crédito bancario e mercado inmobiliario en España

Crisis financiera 2008: orixe, causas e consecuencias

Custos de cambio: Concepto e impacto na competencia

Descentralización do gasto público: educación, sanidade e servizos sociais por CC.AA.

Desigualdade de ingresos e crecemento económico

Destinos Turísticos Intelixentes

Economía Circular e emprego: un novo paradigma socio-económico

Economía Circular e Smart Cities: un novo paradigma socio-económico

Economía sumergida y fraude fiscal en España: 1967-2017

Economía Xeográfica e interacción fiscal entre rexións: Unha aplicación ó sistema municipal español

Especialización comercial do sector manufactureiro de España (2005-2019) no contexto da UE

Estatística aplicada.Realización dunha enquisa:comercio tradicional vs comercio online

Estudio das características laborais mediante a Enquisa Nacional das condicións de Traballo (6ªEWCS-España 2015). Tiempo de trabajo y balance entre trabajo y vida

Estudo mediante fontes estadísticas da evolución sociodemográfica da poboación española no século XXI

Evolución da estructura dos ingresos do sistema bancario español

Federalismo fiscal en España. Un estudio a nivel local

Grao de competencia das entidades financieiras na banca española

Impacto da desigualdade de renda na saúde e o crecemento económico: unha análise global

Influencia da publicidade a través das redes sociais

Investimento e condicións laborales: o caso do investimento español no extranxeiro

Marketing de cidades. Portomarín Empresas, inversores e visitantes como público obxetivo

Marketing de cidades: a cidade de Ourense

Marketing Deportivo: visión aplicada dende o fútbol feminino

Marketing dixital aplicado a redes sociais: Facebook e Instagram

Marketing dixital aplicado ao sector turístico

Marketing Político: Aplicación no Congreso dos Diputados ( anos 1986-2020)

Marketing territorial: fluxos turísticos na Eurorrexión Galicia-R.N.P. Unha oportunidade estratéxica

Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF)

Mercados bilaterais. Un estudo dende a perspectiva de eBay

Neuromarketing e Marketing sensorial: Influencia como ferramentas para a difusión de información

O avellentamento demográfico en España (1975-2019): causas e consecuencias económicas

o finanzamento das corporacións Locais galegas: o caso dos concellos de Carballo e Arteixo

O Mercado Hipotecario Español

O sector vitivinícola en España: produtos gourmet

Plan de negocio para un estudo de tatuaxes

Pobreza e exclusión social en España (2005-2018): unha análise en perspectiva europea

Poder de mercado e estratexias empresariais na industria da moda

Poder de mercado e estratexias empresariais. Caso práctico GADISA

Segmentación e posicionamento: Fundamentos teóricos e estudio de casos

Sistema de franquicia. Análise da súa relevancia económica

Teoría do Oligopolio e principais casos en España

Teorías de desenvolvemento local: Aplicación á comarca de Ferrol, o caso do Naval

TICS e Xestión do Coñecemento Sector transporte

Transición enerxética na Unión Europea

Un estudo sobre os determinantes do uso do tempo

Unha análise da evolución do mercado hipotecario español

Unha aproximación a planificación enerxética en Alemaña - Transición enerxética cara unha economía baixa en carbono

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 90