Grao en Bioloxía

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Lage, Andrés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Martínez Lage, Andrés
Presidente
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vicepresidenta
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Bao Casal, Roberto
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinadora de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Canle López, Moisés
Vogal Coordinador de Título
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Rodríguez Belmonte, María Esther
Presidenta
Pimentel Pereira, Manuel
Secretario
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Freire Picos, María Ángeles
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Álvarez Bermúdez, María José
Vogal PDI
Bernal Pita Da Veiga, María de los Ángeles
Vogal PDI
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Domínguez Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Lamas Criado, Ibán
Vogal PDI
Rodríguez Roiloa, Sergio
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Álvarez Bermúdez, María José
Vogal PDI
Couceiro López, Lucía
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Lado Liñares, Marcos
Vogal PDI
Jorques Navalón, Laura
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 363
Homes 2021/2022 141
Mulleres 2021/2022 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.450
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 15.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 696
% créditos repetidos 2021/2022 19,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,59
Taxa de evaluación 2021/2022 88,71
Taxa de éxito 2021/2022 78,65
Taxa de rendemento 2021/2022 69,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 91,7
Taxa de graduación 2017/2018 54,22
Taxa de abandono 2019/2020 8,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 948
Homes 2021/2022 408
Mulleres 2021/2022 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.670
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 41.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,45
Taxa de evaluación 2021/2022 89,46
Taxa de éxito 2021/2022 78,76
Taxa de rendemento 2021/2022 70,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 362
Homes 2020/2021 142
Mulleres 2020/2021 220
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 19.630
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.660
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 768
% créditos repetidos 2020/2021 10,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,23
Taxa de evaluación 2020/2021 91,69
Taxa de éxito 2020/2021 78,93
Taxa de rendemento 2020/2021 72,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 79,96
Taxa de graduación 2016/2017 44,79
Taxa de abandono 2018/2019 3,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 902
Homes 2020/2021 385
Mulleres 2020/2021 517
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 48.280
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 42.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.121
% créditos repetidos 2020/2021 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,52
Taxa de evaluación 2020/2021 90,77
Taxa de éxito 2020/2021 78,42
Taxa de rendemento 2020/2021 71,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 374
Homes 2019/2020 142
Mulleres 2019/2020 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.670
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 16.370
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.646
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.656
% créditos repetidos 2019/2020 20,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,27
Taxa de evaluación 2019/2020 95,07
Taxa de éxito 2019/2020 92,27
Taxa de rendemento 2019/2020 87,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,48
Taxa de graduación 2015/2016 37,07
Taxa de abandono 2017/2018 8,97

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,72
Taxa de éxito 2019/2020 89,72
Taxa de rendemento 2019/2020 84,08

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
74
26
7
Física
64
34
11
Matemáticas
40
38
22
Xeoloxía
80
3
4
Estatística
55
40
12
Xeografía Física
75
8
11
Citoloxía
78
22
2
Histoloxía
66
13
11
Bioquímica I
54
40
22
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
82
22
6

2º Curso

Organografía Microscópica
45
28
9
Bioquímica II
27
20
6
Microbioloxía
55
10
6
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
46
12
9
Xenética
43
39
24
Botánica Sistemática: Criptogamia
42
32
1
Fisioloxía Vexetal I
45
35
13
Fisioloxía Vexetal II
55
15
18
Zooloxía I
55
23
15
Zooloxía II
43
36
20

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
18
0
1
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
26
0
2
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
32
0
3
Citoxenética
17
1
2
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
2
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
24
2
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
61
4
7
Sostibilidade e Conservación da Fauna
34
1
3
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
64
3
8
Etoloxía
39
1
2
Ecoloxía Humana
71
0
1
Ecotoxicoloxía
21
2
2
Paleobioloxía
28
3
4
Análise de Datos en Bioloxía
29
1
0
Edafoloxía
7
0
1
Traballo de Fin de Grao
79
1
31
Prácticas Externas I
43
0
0
Prácticas Externas II
37
0
1

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
46
7
3
Técnicas en Microbioloxía
58
6
6
Xenética Molecular
54
13
14
Xenética de Poboacións e Evolución
39
23
6
Botánica Sistemática: Fanerogamia
49
10
7
Fisioloxía Vexetal Aplicada
50
5
9
Fisioloxía Animal I
45
9
7
Fisioloxía Animal II
45
11
4
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
61
7
4
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
54
7
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
53
34
6
Física
32
32
7
Matemáticas
46
20
14
Xeoloxía
65
2
2
Estatística
50
24
10
Xeografía Física
62
10
7
Citoloxía
61
27
4
Histoloxía
63
7
9
Bioquímica I
43
23
18
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
57
30
5

2º Curso

Organografía Microscópica
49
24
2
Bioquímica II
81
1
7
Microbioloxía
56
13
3
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
59
15
5
Xenética
45
55
3
Botánica Sistemática: Criptogamia
56
19
5
Fisioloxía Vexetal I
39
34
8
Fisioloxía Vexetal II
43
35
5
Zooloxía I
21
29
22
Zooloxía II
21
41
15

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
16
2
1
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
32
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
42
2
1
Citoxenética
23
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
11
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
37
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
61
7
5
Sostibilidade e Conservación da Fauna
52
1
2
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
64
14
7
Etoloxía
41
1
0
Ecoloxía Humana
91
0
2
Ecotoxicoloxía
29
2
2
Paleobioloxía
42
2
2
Análise de Datos en Bioloxía
26
0
1
Edafoloxía
16
0
0
Traballo de Fin de Grao
82
0
28
Prácticas Externas I
5
0
6
Prácticas Externas II
8
0
4

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
83
6
1
Técnicas en Microbioloxía
61
8
4
Xenética Molecular
56
12
17
Xenética de Poboacións e Evolución
60
20
5
Botánica Sistemática: Fanerogamia
61
15
4
Fisioloxía Vexetal Aplicada
69
5
4
Fisioloxía Animal I
88
7
4
Fisioloxía Animal II
67
16
2
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
75
16
9
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
68
14
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
73
27
6
Física
73
6
5
Matemáticas
89
11
8
Xeoloxía
72
1
2
Estatística
78
14
8
Xeografía Física
73
3
4
Citoloxía
76
24
6
Histoloxía
77
3
5
Bioquímica I
88
7
11
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
74
18
5

2º Curso

Organografía Microscópica
96
4
5
Bioquímica II
81
7
3
Microbioloxía
65
3
1
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
77
1
4
Xenética
65
26
4
Botánica Sistemática: Criptogamia
64
11
1
Fisioloxía Vexetal I
83
0
3
Fisioloxía Vexetal II
87
0
4
Zooloxía I
86
3
2
Zooloxía II
92
0
3

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
20
0
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
30
0
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
48
0
0
Citoxenética
15
1
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
21
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
82
2
3
Sostibilidade e Conservación da Fauna
24
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
69
0
0
Etoloxía
40
0
0
Ecoloxía Humana
78
6
1
Ecotoxicoloxía
23
2
1
Paleobioloxía
40
1
2
Análise de Datos en Bioloxía
39
0
0
Edafoloxía
19
0
1
Traballo de Fin de Grao
88
0
29
Prácticas Externas I
48
0
0
Prácticas Externas II
41
0
0

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
70
4
6
Técnicas en Microbioloxía
72
1
0
Xenética Molecular
60
13
8
Xenética de Poboacións e Evolución
56
5
8
Botánica Sistemática: Fanerogamia
74
3
6
Fisioloxía Vexetal Aplicada
69
2
0
Fisioloxía Animal I
82
22
1
Fisioloxía Animal II
77
2
2
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
52
19
6
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
109
1
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A luz da natureza (proxecto de divulgación científica)

A regra de Gloger en aves: usos adaptativos da melanina.

A renaturalización como ferramenta moderna de xestión de ecosistemas terrestres e mariños:casos de estudo en Galicia

A xenética das adaptacións locais en humanos (proxecto de divulgación científica)

Análise comparativa e predicións de variables climáticas en dúas estacións meteorolóxicas: Peinador (Vigo) e Centro-Rozas (Lugo)

Análise da evolución do imposex en Europa

Análise da sobreexpresión de HMGB1 e HMGB2 en lineas celulares de cancro de próstata

Análise da sobreexpresión de HMGB1 e HMGB2 en liñas celulares de cancro de ovario

Análise das características dos pacientes de COVID-19 nos hospitais públicos de Galicia

Aplicacións biotecnolóxicas na industria textil

Aprendizaxe e servizo en " Drogas legais (alcohol, tabaco, cafeína)"

Aspectos éticos do uso dos Organismos Modificados Xeneticamente (OMX): o caso do salmón transxénico.

Avaliación do impacto da carga superficial das nanopartículas de ouro no seu comportamento biolóxico.

Avaliación preliminar do risco de introducción de especies exóticas de poliquetos empregados como cebo vivo na pesca recreativa

Biodiversidade en dous campus da UDC: seguimiento de bolboretas en Elviña e inventario de arañas en A Zapateira

Citotoxicidade dunha loción micelar cosmética e fragmentos de máscaras quirúrxicas na microalga Raphidocelis subcapitata

Degradación do lixo foliar de tres especies arbóreas (Alnus glutinosa, Quercus robur e Eucalyptus globulus) na cunca hidrográfica do río Eume (Pontedeume, A Coruña) e o seu efecto na biodiversidade dos macroinvertebrados acuáticos.

Desenvolvemento dunha tarefa baseada no valor para analizar as diferenzas no proceso de toma de decisións en función do sexo

Determinación do sexo e mailo parentesco no corvo pequeno (Corvus corone) mediante marcadores moleculares

Distribución e adaptación do lúpulo (Humulus lupulus L., Cannabaceae) ás condicións ambientáis de Galicia. Liñas de investigación sobre o seu cultivo.

Diversidade orquidiolóxica nos ecosistemas de Galicia (NO Península Ibérica)

Edición do xenoma en liñas celulares de cáncer

Efecto da dispoñibilidade de nutrientes na plasticidade fenotípica e na habilidade competitiva de dúas especies da invasora Carpobrotus.

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes na competencia intra- e inter-clonal na planta invasora Carpobrotus edulis.

Efectos da heteroxeneidade na dipoñibilidade de nutrientes do solo na estratexia de producción de raíces en dúas especies da planta clonal invasora Carpobrotus

Efectos da perturbación en praderías mariñas de Zostera noltii: un estudo experimental en Sada (A Coruña)

Elaboración do proxecto: Emprego de marcadores moleculares como método de detección de Octopus vulgaris (Cuvier 1797) nos estómagos de depredadores e a súa aplicación na xestión pesqueira da especie.

Electrorrecepción en tiburóns e ornitorrincos

Emprego de antibióticos na industria alimentaria e implicacións na aparición de resistencias bacterianas.

Estudio paleohistolóxico de lagomorfos actuais e fósiles (Pleistoceno-Holoceno): unha aproximación á súa paleobioloxía

Estudo bibliográfico do papel das interleucinas en enfermidades da pel, como a psoríase e a pel atópica

Estudo bibliográfico do papel das proteínas HMGB na resposta inmune

Estudo citoarquitectónico do teito óptico do peixe cebra

Estudo da citotoxicidade de compostos BODIPY fluorescentes con aplicacións en biomedicina.

Estudo da citotoxicidade de compostos hidrazona derivados de piridoxal en células pulmonares humanas

Estudo da comunidade briofítica acompañante en poboacións do fieito ameazado Culcita macrocarpa C.Presl.

Estudo da toxicidade de derivados de sesterterpenos, potenciales antivirales contra o SARS-CoV-2, no embrión do peixe cebra

Estudo da variabilidade de d15N en aminoácidos de produtores primarios: implicacións en ecoloxía trófica de ecosistemas acuáticos.

Estudo do impacto na saúde mental do estudantado da UDC do confinamento e outras restricións pola COVID19

Estudo experimental das conexións hipofisarias do peixe zebra

Estudo in vitro da resposta inflamatoria inducida por lipopolisacárido bacteriano en células mononucleares na artrite reumatoide

Estudo in vitro do potencial terapéutico de extractos de algas pardas no tratamento da artrose

Estudo paleobiolóxico de micromamíferos do Pleistoceno de Galicia

Estudo preliminar da variabilidade xenética de Alytes obstetricans e análise da infección por Batrachochytrium dendrobatidis en 3 especies de anuros nunha poboación do municipio da Coruña.

Estudo sobre as variantes fenotípica da pomba Columbia livia (Gmelin, 1789)

Estudos da forunculosis no peixe cebra mediante Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida marcada coa proteína verde fluorescente (GFP) e cunha sonda fluorescente do sideróforo amonabactina

Evolución de estratexias reprodutivas no xénero Diopatra (Polychaeta: Onuphidae)

Extracción non invasiva de ADN e análise de ADNmt para a diferenciación molecular dos berberechos Cerastoderma edule e C. glaucum

Fenoloxía e hábitat reproductor de Discoglossus galganoi (Amphibia, Alytidae)

Inventario, uso do espazo e factores de ameaza da herpetofauna dunha zona de montaña do sueste de Ourense.

Mecanismos da comunicación sonora en animais

Mecanismos de termorregulación en tartarugas mariñas

Microbioma da fibrose pulmonar idiopática

Modelos teóricos na xeración de patróns de pigmentación na pelaxe de mamíferos

Modificación xenética de células nai mesenquimais con polímeros activados con hidrazona

O peixe cebra (Danio rerio) como modelo animal para o estudo dos mecanismos epixenéticos implicados na artrose.

O posible significado adaptativo do óso lacrimal no cranio das aves

O problema das enfermidades emerxentes de anfibios na peninsula Iberica.

O problema das enfermidades emerxentes de anfibios na peninsula Iberica.

O rexistro de esponxas da Lagoa de Ocelo (macizo de Pena Trevinca, Galicia, España)

O valor dos servizos ecosistémicos na Reserva da Biosfera dos Ancares Leoneses.

Obtención de diferentes mutantes knockout do lncRNA MALAT1 na liña celular de cancro de ovario SKOV-3

Paleobioloxía de Spinosaurus aegyptiacus (Dinosauria, Theropoda): sistemática, paleoecoloxía and paleobioxeografía - Revisión bibliográfica

Papel da disfunción mitocondrial na activación de caspasa 1 en células mesoteliais

Posicións tróficas en peixes planctívoros: avaliación e efecto da zona xeográfica

Preparación dun proxecto de divulgación: Inmunoterapia

Relacións filoxenéticas dos Lokiortervirus presentes nos xenomas dos Petromyzontiformes.

Resposta de quorum sensing da Chromobacterium violaceum á agregación inducida por medio de polímeros

Revisión bibliográfica: Fabricación de órganos artificiais

Revisión bibliográfica: Potenciais aplicacións dos microorganismos probióticos.

Revisión bibliográfica: Relación entre a resistencia a insulina e o síndrome do ovario poliquístico (SOP)

Ritmos de actividade de mesocarnívoros na dorsal galega en relación aos ritmos da actividade humana

Ritmos diarios de actividade do arroaz ( tursiops truncatus) na costa de Dexo

Ritmos diarios de actividade do arroaz ( tursiops truncatus) na costa de Dexo

Tendencia poboacional da familia Anatidae (Clase Aves) no Golfo Ártabro

Toxicidade exercida polo antibiótico azitromicina sobre cultivos puros e combinados de Chlorella vulgaris e Culcita macrocarpa

Tráfico de DNA entre o xenoma mitocondrial e o nuclear: estudo das insercións de NUMTs no xenoma secuenciado de Podarcis muralis

Variación na posición trófica das comunidades de mesozooplancton cos períodos de afloramento na Ría da Coruña

Xenética do sentido do olfato en humanos e as súas alteracións (proxecto de divulgación científica)

A construción da imaxe da avespa asiática (Vespa velutina) na prensa en relación coa sua xestión

A metamorfose sexual dos poliquetos

A misteriosa visión dos cefalópodos

A presenza do parásito Spanolepis selloana (Diptera: Cecidomyiidae) en poboacións de Cortaderia selloana

A sexta extinción masiva

Agrobacterium tumefaciens: descubrimento, ciclo de vida, mecanismo de acción e aplicación no ámbito da biotecnoloxía.

Alteracións debidas ao cambio climático no Mar Mediterráneo Occidental

Alternativas aos antibióticos fronte a aparición da multirresistencia bacteriana

Análise biolóxica de sondas mitocondriáis de especies osixenadas reactivas baseadas en violóxenos

Análise das intervencións de rescate en individuos da poboación cantábrica de oso pardo (Ursus arctos)

Análise de diferentes motivos de corte para proteasas específicas das células ováricas tumorais e o seu uso como elemento terapéutico

Análise do ciclo vital do fungo plasmodial Physarum polycephalum Schwein. (Mycomycota)

Análise e caracterización da unión da proteína humana HMGB1 a distintos lncRNAs asociados a cancro de ovario

Análise isotópica de queratina capilar de mamíferos ibéricos

Análise isotópica de restos óseos de fauna doméstica protohistórica: influencia do clima e as estratexias de manexo.

Análise morfolóxia e isotópica de micromamíferos en egagrópilas

Análise morfolóxica do dano producido por Spanolepis selloanae (Diptera: Cecidomyiidae) sobre inflorescencias de Cortaderia selloana

Análise preliminar do potencial biomédico de receptores macrocíclicos orgánicos con resposta a estímulos (I e II)

Análise preliminar do potencial biomédico de receptores macrocíclicos orgánicos con resposta a estímulos (I e II)

Aprendizaxe e servizo en 'Coronavirus, test de detección e vacinas'

Avaliación dos efectos das nanopartículas de óxido de zinc sobre a viabilidade de células gliais

Bacterias magnetotácticas. Aplicacións biotecnolóxicas y nanotecnolóxicas.

Cambios do nivel do mar causados polo Cambio Climático durante o Cuaternario Superior na Costa da Provincia da Coruña

Cambios na abundancia da abella europea (Apis mellifera)

Características de Tenebrio molitor como alimento (Proxecto divulgativo)

Citotoxicidade dos produtos de degradación de microcontaminantes emerxentes sobre a microalga doceacuícola Raphidocelis subcapitata

Citotoxicidade e retirada de microcontaminantes emerxentes na microalga mariña Dunaliella tertiolecta

Citoxicidade do antibiótico azitromicina sobre Chlorella vulgaris e protalos de Culcita macrocarpa

Contribución das mulleres españolas ao desenvolvemento da Bioloxía Mariña: unha revisión histórica con perspectiva de xénero

Coronavirus: unha revisión bibliográfica do seu ciclo viral e expresión

Diatomeas ( Bacillariophyceae) de marismas salobres no noroeste da Peninsula Iberica: O caso de estudo de Betanzos.

Diatomeas ( Bacillariophyceae) de marismas salobres no noroeste da Peninsula Iberica: O caso de estudo de Corrubedo.

Divulgación científica en medio radiofónico: EFERVESCIENCIA

Efecto da complexidade de macrófitos na selección de hábitat por peixes xuvenís baixo experimentos en condicións controladas.

Efecto dos incendios forestais na respiración basal do solo

Elaboración dunha proposta de proxecto no ámbito da Fisiología Vexetal

Ensaio en plantas e organismos fitopatóxenos de complexos con potencial actividade fitosanitaria

Estandarización do ensaio MTT para a avaliación in vitro de efectos citotóxicos nas células bucais.

Estruturas relacionadas co acoplamento e a trasferencia de espermatozoides en riacodrilíneos (Oligochaeta, Naididae).

Estudo da calidade do chocolate negro (70% cacao) presente no mercado

Estudo da interacción de complexos de Pt(II) co ADN

Estudo da reprodución asexual de Oxalis pes-caprae e do impacto da especie nas comunidades vexetais

Estudo da toxicidade e as propiedades ópticas de sondas luminiscentes en cultivos celulares e no peixe cebra

Estudo das propiedades da pel do tiburón e das súas aplicacións biomiméticas

Estudo do aproveitamento dos residuos do café como potencial produto fitosanitario, bioestimulante e/ou fertilizante

Estudo experimental das conexions neurais do toro semicircular no peixe cebra

Evaluación biolóxica dun conxugado sideróforo-antibiótico baseado no sideróforo amonabactina da bacteria patóxena Aeromonas salmonicida

Evolución e organización dos cromosomas sexuais en monotremas; unha revisión bibliográfica.   

Flora briofítica e pteridofítica dunha carballeira Galaico-Asturiana. Razóns para a conservación de A Fraga Gorda (Muras-Ourol, Lugo)

Flora coralinal do Caribe: evidencias moleculares da súa singularidade e relacións bioxeográficas.

Identidade taxonómica dos poliquetos explotados do xénero Diopatra na Praia da Ribeira (Miño, A Coruña)

Illamento de xenes concretos dunha xenoteca

Invasións biolóxicas: un traballo experimental con plantas clonais

Morfoloxía de follas e flores de Erica L. (Ericaceae) nun gradiente altitudinal e latitudinal

Niveis ex vivo de marcadores autofáxicos en células mesoteliais humanas.

O lobo en Galicia: relacións coa especie humana (traballo bibliográfico)

O uso das egagropilas de Curuxa (Tyto alba), como sistema de identificación de fauna de micromamíferos e o estudio da sua dieta nunha explotación gandeira ecolóxica

O uso das egagropilas de Curuxa (Tyto alba), como sistema de identificación de fauna de micromamíferos e o estudio da sua dieta nunha localidade da provincia de Lugo (Galicia, NW España)

Optimización do control físico da especie exótica invasora Cortaderia selloana mediante o estudo da súa fenoloxía vexetativa e reprodutora

Optimización do cultivo en tanque de “leituga de mar” (Ulva ohnoi, Ulvophyceaae, Chlorophyta)

Organismos acuáticos potenciais acumuladores de contaminantes emerxentes no entorno do Encoro de Cecebre

Oxidación avanzada para a eliminación de contaminantes emerxentes na auga: evaluación como auga de rego pre e post tratamento

Percepción do tempo e memoria episódica no hipocampo

Plasticidade fenotípica en Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Preparación dun proxecto de divulgación: ¿Como explicar o cancro aos nenos?

Procesos bioquímicos dos fermentos implicados na elaboración de cervexa.

Propiedades mecánicas e aplicabilidade das sedas de araña

Proxecto de investigación: Desenvolvemento e estudo de modelos animais de artrose no peixe cebra

Proxecto divulgativo: Xenética e evolución (domesticación) do millo

Relacións filoxenéticas dos retrovirus endóxenos presentes no xenoma da lamprea, Petromyzon marinus.

Resistencia a antibióticos: unha ameaza global

Revisión bibliográfica: Análise do papel dos LncRNAs no cancro

Revisión bibliográfica: Bacterias multirresistentes

Revisión bibliográfica: Biotecnoloxía da Reprodución Humana Asistida

Revisión bibliográfica: Inmunoterapia en tratamentos oncolóxicos

Revisión bibliográfica: Microencapsulación de células de illotes de Langerhans para o tratamento da diabetes mellitus tipo I.

Selección de presa pon londras en catividade

Selección de presa por londras en catividade

Sobre o imposex de gasterópodos en Galicia

Tráfico de DNA entre o xenoma mitocondrial e o nuclear: estudo das insercións de NUMTs na filoxenia dos primates.

Xeración de liñas celulares Rho-0 a partir de condrocitos e posta a punto dun protocolo para o desenvolvemento de cibridos transmitocondriales.

 Preferencias na elección do  microhábitat de reprodución por parte das grandes rapaces forestais da Reserva da Biosferadás Mariñas

A fibrose quística e o potencial do sistema CRISPR en su cura

Afinidades bioxeográficas da flora coralinal entre o Mediterráneo e o Atlántico Ibérico: estudio do caso de especies enxeñeiras do coralíxeno mediterráneo   

Análise biolóxico de derivados de violóxeno dirixidos á mitocondria

Analise da expresión da xene HMGB2 e asociados en células de ovario tumorais en presenza de Olaparib

Análise da interacción física de HOXA10 e HMGB1 mediante o Sistema do Doble Híbrido

Análise de diferentes motivos de corte para proteasas específicas das células ováricas tumorais e o seu uso como elemento terapéutico

Análise de parámetros nutracéuticos en variedades tradicionais de pemento da rexión Mediterránea

Análise do comportamento priónico na proteína intrínsecamente desordeada Ixr1

Análise do uso de ferramentas en macaca cangrexeira (Macaca fascicularis) en catividade

Aprendizaxe e servizo en Bioquímica Clínica

Calidade e conservación do froito de pemento tipo Padrón presente no mercado no periodo Abril-Maio 2020

Caracterización da dieta do cabalo galego de monte na serra do Xistral mediante técnicas de discriminación isotópica

Caracterización das propiedades fitosanitarias de complexos de Zn e os seus ligandos

Caracterización e cuantificación do furtivismo no percebe Pollicipes pollicipes en Galicia

Ciclo anual do fitoplancto do Lago de Doniños (Ferrol, A Coruña) en 2016

Construcción dunha cepa de Saccharomyces cerevisiae para análises de Dobre Híbrido

Construcción dunha cepa de Saccharomyces cerevisiae para análises de Dobre Híbrido

Consumo dun recurso novel por parte da gaivota  de patas amarelas: o uso de mexillóns no porto de Lorbé

Contribución dos espazos verdes urbanos informais á biodiversidade das cidades: un estudo nas cidades de A Coruña e Ferrol

Culcita macrocarpa Presl.: Posición filoxenética e estudo da bioloxía reprodutiva en poboacións naturais dun fieito ameazado

Descubrimento de novas especies de algas vermellas en Azores en base a secuencias de ADN e estudios morfolóxicos.

Distribución, uso do espazo e fenoloxía de poboacións urbáns e suburbans do anfibio Discoglossus galganoi na cidade da Coruña.

Diversidade da flora coralinal na costa septentrional europea e afinidades bioxeográficas: estudio do caso dos fondos de maerl de Noruega.   

Diversidade da flora coralinal na costa septentrional europea e afinidades bioxeográficas: estudio do caso dos fondos de maerl de Noruega.   

Diversidade e dinámica estacional do bacterioplancton no afloramentos costeiro de Galicia (NO de España) no contexto do cambio global

Diversidade e distribución da Familia Pectinariidae Quatrefages, 1866 (Annelida; Terebellomorpha) nas costas de Islandia.

Diversidade e distribución do xénero Melinna (Annelida; Ampharetidae) nas costas de Islandia.

Efecto da dieta na supervivencia e crecemento de poliquetos de interese comercial.

Efecto das mutacións na posición 458 do ARNr 23S de Escherichia coli

Efecto de distintas variables sobre a eficacia de transformación con vectores plasmídicos nunha cepa comercial de Escherichia coli. Unha simulación experimental.

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes no crecemento e a asignación de recursos na invasora clonal Carpobrotus sp.: unha comparación entre módulos apicais e basais

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes no crecemento e a asignación de recursos na invasora clonal Carpobrotus sp.: unha comparación entre poboacións de dunas costeiras e costa rochosa

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes no crecemento e a asignación de recursos na invasora clonal Carpobrotus: unha comparación entre C. edulis e C. acinciformis

Elaboración proposta proxecto: Avaliación da actividade antibiótica de extratos vexetais

Estudio do potencial de dous extractos vexetais para o control de dous patóxenos de pemento e o seu efecto sobre o crecemento da planta

Estudo da bioloxía reprodutiva do poliqueto 'gavilán', Scoletoma laurentiana (Grube, 1863), explotado na costa de Galicia.

Estudo das relacións tróficas entre diferentes taxones de vertebrados fósiles mediante a análise isotópica de carbono e nitróxeno de coláxeno e/ou queratina.

Estudo de sinais auditivos en lobos (Canis lupus) en cautividade

Estudo do efecto de dous tipos de extractos de Moringa oleifera sobre o crecemento de callos de Capsicum annuum L. var. annuum

Estudo do efecto do composto nutracéutico hidroxitirosol sobre a articulación artrósica sinovial do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo do papel do enriquecimento ambiental no comportamento de Caretta caretta

Estudo preliminar do potencial biomédico dos nanocontenedores orgánicos

Estudo sobre a enfermidade de Parkinson

Estudo sobre os mecanismos de comunicación dos cetáceos

Estudo sobre recombinación homóloga e o Complexo do poro nuclear

Evolución da poboación de lobo en Galicia

Flora briofítica dunha carballeira Galaico-Asturiana. Razóns para a conservación de A Fraga Gorda (Muras-Ourol, Lugo)

Herpetofauna de áreas alteradas por actividades humanas na contorna da cidade da Coruña. Inventario, uso do espazo en medidas de conservación.

Historia e declive dos antibióticos: a fagoterapia como alternativa.

'HMGB1 e NOP53, o seu papel no cancro e en terapias antitumorais, terapia de marcaxe'

Identificación taxonómica de restos óseos mediante pegada peptídica do coláxeno

Importancia biolóxica das proteinas intrínsecamente desestructuradas (IDPs)

Inmunoterapia no cancro de ovario: estratexias y últimos avances

Inspección de ríos para a súa conservación: un proxecto de Aprendizaxe-Servizo (ApS)

Mecanismos de ecolocalización en Microquirópteros: fundamentos físicos e aplicacións

Metaxenómica funcional de ambientes termais

O peixe cebra (Danio rerio) como organismo modelo para o estudo do síndrome alcohólico fetal.

O rexistro fósil da pequena herpetofauna (Lissamphibia e Squamata) no Mesozoico de Europa – Revisión bibliográfica

Os fieitos relictos do terciario en Galicia: Análise filoxenética e estudo ecolóxico de poboacións de Culcita macrocarpa Presl. na Península Ibérica

Papel da Microbioloxía no desenvolvemento de armas biolóxicas e na defensa contra ataques biolóxicos.

Produción de enerxía a través da fotosíntese artificial

Programa de seguimento de bolboretas

Propiedades inhibitorias da bencilaminopurina en aillados de Botrytis cinerea con distinta sensibilidade a ciprodinil

Protocolo para mantemento de tricópteros (Insecta: Trichoptera) en laboratorio

Proxecto de investigación: Estudo toxicolóxico en embrións de peixe cebra (Danio rerio) dunha tiosemicarbazona e o seu composto de rutenio derivado

Resistencia inducida por bencilaminopurina en feixón fronte a Phytophthora capsici: Enzimas defensivas

Revisión bibliográfica: Estudo da estrutura e patoloxía da glándula tiroides

Revisión bibliográfica: O microbioma humano e a sua relación cos sistemas inmunolóxico e neurolóxico

Revisión bibliográfica: O Sistema do Dobre Híbrido e o seu papel na detección de novas dianas terapéuticas

Revisión bibliográfica: O uso das egagrópilas de Curuxa (Tyto alba), cárabo común (Strix aluco) e bufo real (Bubo bubo) como sistema de identificación de fauna de micromamíferos na Península Ibérica

Revisión bibliográfica: Peixe cebra (Danio rerio) como modelo de infección para o estudo da resposta inmune innata antiviral en peixes.

Revisión bibliográfica: Principais cambios producidos durante o envellecemento e factores implicados

Secuenciación parcial do xenoma mitocondrial de Drosophila buzzatii

Secuenciación parcial do xenoma mitocondrial do cluster buzzatii de Drosophila

Secuenciación parcial do xenoma mitocondrial do cluster buzzatii de Drosophila

Selección do substrato de nidificación en dous rapaces forestais

Sistemas de transferencia de xenes para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Sistemas de transferencia de xenes para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Tendencia poboacional  da aves mariñas invernates no Golfo Ártabro

Toxicidade de microcontaminantes acuáticos sobre organismos unicelulares

Toxicidade exercida por contaminantes acuáticos sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii

Toxoplasma gondii eo seu risco potencial para a poboación derivada do consumo de carnes infectadas.

Traballo bibliográfico: Avaliación da proteína de orixe unicelular para o seu uso como complemento alimenticio para deportistas

Traballo bibliográfico: Técnicas de detección do coronavirus SARS-CoV-2

Uso de microorganismos como biorremediadores de efluentes téxtiles contaminados por colorantes azoicos

Variación poboacional e temporal na xerminación de sementes da especie exótica invasora Cortaderia selloana

Variación xeográfica e climática da composición isotópica en Erica L. (Ericaceae)

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 70