Grao en Bioloxía

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidenta
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinadora de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Rodríguez Belmonte, María Esther
Presidenta
Pimentel Pereira, Manuel
Secretario
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Freire Picos, María Ángeles
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Grandal D'Anglade, Aurora María
Vogal PDI
Álvarez Bermúdez, María José
Vogal PDI
Bernal Pita Da Veiga, María de los Ángeles
Vogal PDI
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Domínguez Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Lamas Criado, Ibán
Vogal PDI
Rodríguez Roiloa, Sergio
Vogal PDI
Jorques Navalón, Laura
Vogal Estudante

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 362
Homes 2020/2021 142
Mulleres 2020/2021 220
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 19.630
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.660
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 768
% créditos repetidos 2020/2021 10,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,23
Taxa de evaluación 2020/2021 91,63
Taxa de éxito 2020/2021 78,92
Taxa de rendemento 2020/2021 72,31
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 79,96
Taxa de graduación 2016/2017 53,09
Taxa de abandono 2018/2019 3,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 902
Homes 2020/2021 385
Mulleres 2020/2021 517
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 48.280
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 42.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.121
% créditos repetidos 2020/2021 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,52
Taxa de evaluación 2020/2021 90,65
Taxa de éxito 2020/2021 78,39
Taxa de rendemento 2020/2021 71,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 374
Homes 2019/2020 142
Mulleres 2019/2020 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.670
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 16.370
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.646
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.656
% créditos repetidos 2019/2020 20,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,27
Taxa de evaluación 2019/2020 95,07
Taxa de éxito 2019/2020 92,27
Taxa de rendemento 2019/2020 87,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,48
Taxa de graduación 2015/2016 37,39
Taxa de abandono 2017/2018 8,97

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,72
Taxa de éxito 2019/2020 89,72
Taxa de rendemento 2019/2020 84,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 376
Homes 2018/2019 142
Mulleres 2018/2019 234
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 21.170
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.420
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.898
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.854
% créditos repetidos 2018/2019 22,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,3
Taxa de evaluación 2018/2019 91,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,82
Taxa de rendemento 2018/2019 74,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 80,81
Taxa de graduación 2014/2015 42,05
Taxa de abandono 2016/2017 3,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 829
Homes 2018/2019 328
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.127
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,25
Taxa de evaluación 2018/2019 91,27
Taxa de éxito 2018/2019 79,76
Taxa de rendemento 2018/2019 72,8

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
53
34
6
Física
32
33
7
Matemáticas
46
21
14
Xeoloxía
65
2
2
Estatística
50
24
10
Xeografía Física
62
10
7
Citoloxía
61
27
4
Histoloxía
63
7
9
Bioquímica I
43
23
18
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
57
30
5

2º Curso

Organografía Microscópica
49
24
2
Bioquímica II
81
1
7
Microbioloxía
56
13
3
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
59
15
5
Xenética
45
55
3
Botánica Sistemática: Criptogamia
56
19
5
Fisioloxía Vexetal I
39
34
8
Fisioloxía Vexetal II
43
35
5
Zooloxía I
21
29
22
Zooloxía II
21
41
15

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
16
2
1
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
32
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
42
2
1
Citoxenética
23
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
11
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
37
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
61
7
5
Sostibilidade e Conservación da Fauna
52
1
2
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
64
14
7
Etoloxía
41
1
0
Ecoloxía Humana
91
0
2
Ecotoxicoloxía
29
2
2
Paleobioloxía
42
2
2
Análise de Datos en Bioloxía
26
0
1
Edafoloxía
16
0
0
Traballo de Fin de Grao
82
0
28
Prácticas Externas I
4
0
7
Prácticas Externas II
7
0
5

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
83
6
1
Técnicas en Microbioloxía
61
8
4
Xenética Molecular
56
12
17
Xenética de Poboacións e Evolución
60
20
5
Botánica Sistemática: Fanerogamia
61
15
4
Fisioloxía Vexetal Aplicada
69
5
4
Fisioloxía Animal I
88
7
4
Fisioloxía Animal II
67
16
2
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
75
16
9
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
68
14
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
73
27
6
Física
73
6
5
Matemáticas
89
11
8
Xeoloxía
72
1
2
Estatística
78
14
8
Xeografía Física
73
3
4
Citoloxía
76
24
6
Histoloxía
77
3
5
Bioquímica I
88
7
11
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
74
18
5

2º Curso

Organografía Microscópica
96
4
5
Bioquímica II
81
7
3
Microbioloxía
65
3
1
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
77
1
4
Xenética
65
26
4
Botánica Sistemática: Criptogamia
64
11
1
Fisioloxía Vexetal I
83
0
3
Fisioloxía Vexetal II
87
0
4
Zooloxía I
86
3
2
Zooloxía II
92
0
3

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
20
0
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
30
0
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
48
0
0
Citoxenética
15
1
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
21
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
82
2
3
Sostibilidade e Conservación da Fauna
24
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
69
0
0
Etoloxía
40
0
0
Ecoloxía Humana
78
6
1
Ecotoxicoloxía
23
2
1
Paleobioloxía
40
1
2
Análise de Datos en Bioloxía
39
0
0
Edafoloxía
19
0
1
Traballo de Fin de Grao
88
0
29
Prácticas Externas I
48
0
0
Prácticas Externas II
41
0
0

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
70
4
6
Técnicas en Microbioloxía
72
1
0
Xenética Molecular
60
13
8
Xenética de Poboacións e Evolución
56
5
8
Botánica Sistemática: Fanerogamia
74
3
6
Fisioloxía Vexetal Aplicada
69
2
0
Fisioloxía Animal I
82
22
1
Fisioloxía Animal II
77
2
2
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
52
19
6
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
109
1
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
78
44
3
Física
68
14
12
Matemáticas
60
26
20
Xeoloxía
68
0
4
Estatística
74
22
17
Xeografía Física
71
10
6
Citoloxía
45
43
5
Histoloxía
66
15
11
Bioquímica I
65
25
17
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
66
24
10

2º Curso

Organografía Microscópica
54
32
10
Bioquímica II
64
24
1
Microbioloxía
64
6
5
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
73
18
3
Xenética
45
37
3
Botánica Sistemática: Criptogamia
59
19
1
Fisioloxía Vexetal I
62
19
9
Fisioloxía Vexetal II
67
26
6
Zooloxía I
75
21
10
Zooloxía II
61
23
13

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
22
1
2
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
26
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
33
3
2
Citoxenética
28
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
8
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
14
0
1
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
62
7
4
Sostibilidade e Conservación da Fauna
20
0
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
67
1
3
Etoloxía
45
1
1
Ecoloxía Humana
56
8
0
Ecotoxicoloxía
23
1
0
Paleobioloxía
35
0
3
Análise de Datos en Bioloxía
22
0
2
Edafoloxía
14
0
1
Traballo de Fin de Grao
59
0
35
Prácticas Externas I
52
0
0
Prácticas Externas II
53
0
1

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
78
15
4
Técnicas en Microbioloxía
65
4
3
Xenética Molecular
70
13
6
Xenética de Poboacións e Evolución
75
7
5
Botánica Sistemática: Fanerogamia
58
15
3
Fisioloxía Vexetal Aplicada
59
3
3
Fisioloxía Animal I
56
35
11
Fisioloxía Animal II
71
12
2
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
77
9
12
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
84
36
17

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A construción da imaxe da avespa asiática (Vespa velutina) na prensa en relación coa sua xestión

A metamorfose sexual dos poliquetos

A misteriosa visión dos cefalópodos

A presenza do parásito Spanolepis selloana (Diptera: Cecidomyiidae) en poboacións de Cortaderia selloana

A sexta extinción masiva

Agrobacterium tumefaciens: descubrimento, ciclo de vida, mecanismo de acción e aplicación no ámbito da biotecnoloxía.

Alteracións debidas ao cambio climático no Mar Mediterráneo Occidental

Alternativas aos antibióticos fronte a aparición da multirresistencia bacteriana

Análise biolóxica de sondas mitocondriáis de especies osixenadas reactivas baseadas en violóxenos

Análise das intervencións de rescate en individuos da poboación cantábrica de oso pardo (Ursus arctos)

Análise de diferentes motivos de corte para proteasas específicas das células ováricas tumorais e o seu uso como elemento terapéutico

Análise do ciclo vital do fungo plasmodial Physarum polycephalum Schwein. (Mycomycota)

Análise e caracterización da unión da proteína humana HMGB1 a distintos lncRNAs asociados a cancro de ovario

Análise isotópica de queratina capilar de mamíferos ibéricos

Análise isotópica de restos óseos de fauna doméstica protohistórica: influencia do clima e as estratexias de manexo.

Análise morfolóxia e isotópica de micromamíferos en egagrópilas

Análise morfolóxica do dano producido por Spanolepis selloanae (Diptera: Cecidomyiidae) sobre inflorescencias de Cortaderia selloana

Análise preliminar do potencial biomédico de receptores macrocíclicos orgánicos con resposta a estímulos (I e II)

Análise preliminar do potencial biomédico de receptores macrocíclicos orgánicos con resposta a estímulos (I e II)

Aprendizaxe e servizo en 'Coronavirus, test de detección e vacinas'

Avaliación dos efectos das nanopartículas de óxido de zinc sobre a viabilidade de células gliais

Bacterias magnetotácticas. Aplicacións biotecnolóxicas y nanotecnolóxicas.

Cambios do nivel do mar causados polo Cambio Climático durante o Cuaternario Superior na Costa da Provincia da Coruña

Cambios na abundancia da abella europea (Apis mellifera)

Características de Tenebrio molitor como alimento (Proxecto divulgativo)

Citotoxicidade dos produtos de degradación de microcontaminantes emerxentes sobre a microalga doceacuícola Raphidocelis subcapitata

Citotoxicidade e retirada de microcontaminantes emerxentes na microalga mariña Dunaliella tertiolecta

Citoxicidade do antibiótico azitromicina sobre Chlorella vulgaris e protalos de Culcita macrocarpa

Contribución das mulleres españolas ao desenvolvemento da Bioloxía Mariña: unha revisión histórica con perspectiva de xénero

Coronavirus: unha revisión bibliográfica do seu ciclo viral e expresión

Diatomeas ( Bacillariophyceae) de marismas salobres no noroeste da Peninsula Iberica: O caso de estudo de Betanzos.

Diatomeas ( Bacillariophyceae) de marismas salobres no noroeste da Peninsula Iberica: O caso de estudo de Corrubedo.

Divulgación científica en medio radiofónico: EFERVESCIENCIA

Efecto da complexidade de macrófitos na selección de hábitat por peixes xuvenís baixo experimentos en condicións controladas.

Efecto dos incendios forestais na respiración basal do solo

Elaboración dunha proposta de proxecto no ámbito da Fisiología Vexetal

Ensaio en plantas e organismos fitopatóxenos de complexos con potencial actividade fitosanitaria

Estandarización do ensaio MTT para a avaliación in vitro de efectos citotóxicos nas células bucais.

Estruturas relacionadas co acoplamento e a trasferencia de espermatozoides en riacodrilíneos (Oligochaeta, Naididae).

Estudo da calidade do chocolate negro (70% cacao) presente no mercado

Estudo da interacción de complexos de Pt(II) co ADN

Estudo da reprodución asexual de Oxalis pes-caprae e do impacto da especie nas comunidades vexetais

Estudo da toxicidade e as propiedades ópticas de sondas luminiscentes en cultivos celulares e no peixe cebra

Estudo das propiedades da pel do tiburón e das súas aplicacións biomiméticas

Estudo do aproveitamento dos residuos do café como potencial produto fitosanitario, bioestimulante e/ou fertilizante

Estudo experimental das conexions neurais do toro semicircular no peixe cebra

Evaluación biolóxica dun conxugado sideróforo-antibiótico baseado no sideróforo amonabactina da bacteria patóxena Aeromonas salmonicida

Evolución e organización dos cromosomas sexuais en monotremas; unha revisión bibliográfica.   

Flora briofítica e pteridofítica dunha carballeira Galaico-Asturiana. Razóns para a conservación de A Fraga Gorda (Muras-Ourol, Lugo)

Flora coralinal do Caribe: evidencias moleculares da súa singularidade e relacións bioxeográficas.

Identidade taxonómica dos poliquetos explotados do xénero Diopatra na Praia da Ribeira (Miño, A Coruña)

Illamento de xenes concretos dunha xenoteca

Invasións biolóxicas: un traballo experimental con plantas clonais

Morfoloxía de follas e flores de Erica L. (Ericaceae) nun gradiente altitudinal e latitudinal

Niveis ex vivo de marcadores autofáxicos en células mesoteliais humanas.

O lobo en Galicia: relacións coa especie humana (traballo bibliográfico)

O uso das egagropilas de Curuxa (Tyto alba), como sistema de identificación de fauna de micromamíferos e o estudio da sua dieta nunha explotación gandeira ecolóxica

O uso das egagropilas de Curuxa (Tyto alba), como sistema de identificación de fauna de micromamíferos e o estudio da sua dieta nunha localidade da provincia de Lugo (Galicia, NW España)

Optimización do control físico da especie exótica invasora Cortaderia selloana mediante o estudo da súa fenoloxía vexetativa e reprodutora

Optimización do cultivo en tanque de “leituga de mar” (Ulva ohnoi, Ulvophyceaae, Chlorophyta)

Organismos acuáticos potenciais acumuladores de contaminantes emerxentes no entorno do Encoro de Cecebre

Oxidación avanzada para a eliminación de contaminantes emerxentes na auga: evaluación como auga de rego pre e post tratamento

Percepción do tempo e memoria episódica no hipocampo

Plasticidade fenotípica en Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Preparación dun proxecto de divulgación: ¿Como explicar o cancro aos nenos?

Procesos bioquímicos dos fermentos implicados na elaboración de cervexa.

Propiedades mecánicas e aplicabilidade das sedas de araña

Proxecto de investigación: Desenvolvemento e estudo de modelos animais de artrose no peixe cebra

Proxecto divulgativo: Xenética e evolución (domesticación) do millo

Relacións filoxenéticas dos retrovirus endóxenos presentes no xenoma da lamprea, Petromyzon marinus.

Resistencia a antibióticos: unha ameaza global

Revisión bibliográfica: Análise do papel dos LncRNAs no cancro

Revisión bibliográfica: Bacterias multirresistentes

Revisión bibliográfica: Biotecnoloxía da Reprodución Humana Asistida

Revisión bibliográfica: Inmunoterapia en tratamentos oncolóxicos

Revisión bibliográfica: Microencapsulación de células de illotes de Langerhans para o tratamento da diabetes mellitus tipo I.

Selección de presa pon londras en catividade

Selección de presa por londras en catividade

Sobre o imposex de gasterópodos en Galicia

Tráfico de DNA entre o xenoma mitocondrial e o nuclear: estudo das insercións de NUMTs na filoxenia dos primates.

Xeración de liñas celulares Rho-0 a partir de condrocitos e posta a punto dun protocolo para o desenvolvemento de cibridos transmitocondriales.

 Preferencias na elección do  microhábitat de reprodución por parte das grandes rapaces forestais da Reserva da Biosferadás Mariñas

A fibrose quística e o potencial do sistema CRISPR en su cura

Afinidades bioxeográficas da flora coralinal entre o Mediterráneo e o Atlántico Ibérico: estudio do caso de especies enxeñeiras do coralíxeno mediterráneo   

Análise biolóxico de derivados de violóxeno dirixidos á mitocondria

Analise da expresión da xene HMGB2 e asociados en células de ovario tumorais en presenza de Olaparib

Análise da interacción física de HOXA10 e HMGB1 mediante o Sistema do Doble Híbrido

Análise de diferentes motivos de corte para proteasas específicas das células ováricas tumorais e o seu uso como elemento terapéutico

Análise de parámetros nutracéuticos en variedades tradicionais de pemento da rexión Mediterránea

Análise do comportamento priónico na proteína intrínsecamente desordeada Ixr1

Análise do uso de ferramentas en macaca cangrexeira (Macaca fascicularis) en catividade

Aprendizaxe e servizo en Bioquímica Clínica

Calidade e conservación do froito de pemento tipo Padrón presente no mercado no periodo Abril-Maio 2020

Caracterización da dieta do cabalo galego de monte na serra do Xistral mediante técnicas de discriminación isotópica

Caracterización das propiedades fitosanitarias de complexos de Zn e os seus ligandos

Caracterización e cuantificación do furtivismo no percebe Pollicipes pollicipes en Galicia

Ciclo anual do fitoplancto do Lago de Doniños (Ferrol, A Coruña) en 2016

Construcción dunha cepa de Saccharomyces cerevisiae para análises de Dobre Híbrido

Construcción dunha cepa de Saccharomyces cerevisiae para análises de Dobre Híbrido

Consumo dun recurso novel por parte da gaivota  de patas amarelas: o uso de mexillóns no porto de Lorbé

Contribución dos espazos verdes urbanos informais á biodiversidade das cidades: un estudo nas cidades de A Coruña e Ferrol

Culcita macrocarpa Presl.: Posición filoxenética e estudo da bioloxía reprodutiva en poboacións naturais dun fieito ameazado

Descubrimento de novas especies de algas vermellas en Azores en base a secuencias de ADN e estudios morfolóxicos.

Distribución, uso do espazo e fenoloxía de poboacións urbáns e suburbans do anfibio Discoglossus galganoi na cidade da Coruña.

Diversidade da flora coralinal na costa septentrional europea e afinidades bioxeográficas: estudio do caso dos fondos de maerl de Noruega.   

Diversidade da flora coralinal na costa septentrional europea e afinidades bioxeográficas: estudio do caso dos fondos de maerl de Noruega.   

Diversidade e dinámica estacional do bacterioplancton no afloramentos costeiro de Galicia (NO de España) no contexto do cambio global

Diversidade e distribución da Familia Pectinariidae Quatrefages, 1866 (Annelida; Terebellomorpha) nas costas de Islandia.

Diversidade e distribución do xénero Melinna (Annelida; Ampharetidae) nas costas de Islandia.

Efecto da dieta na supervivencia e crecemento de poliquetos de interese comercial.

Efecto das mutacións na posición 458 do ARNr 23S de Escherichia coli

Efecto de distintas variables sobre a eficacia de transformación con vectores plasmídicos nunha cepa comercial de Escherichia coli. Unha simulación experimental.

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes no crecemento e a asignación de recursos na invasora clonal Carpobrotus sp.: unha comparación entre módulos apicais e basais

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes no crecemento e a asignación de recursos na invasora clonal Carpobrotus sp.: unha comparación entre poboacións de dunas costeiras e costa rochosa

Efectos da dispoñibilidade de nutrientes no crecemento e a asignación de recursos na invasora clonal Carpobrotus: unha comparación entre C. edulis e C. acinciformis

Elaboración proposta proxecto: Avaliación da actividade antibiótica de extratos vexetais

Estudio do potencial de dous extractos vexetais para o control de dous patóxenos de pemento e o seu efecto sobre o crecemento da planta

Estudo da bioloxía reprodutiva do poliqueto 'gavilán', Scoletoma laurentiana (Grube, 1863), explotado na costa de Galicia.

Estudo das relacións tróficas entre diferentes taxones de vertebrados fósiles mediante a análise isotópica de carbono e nitróxeno de coláxeno e/ou queratina.

Estudo de sinais auditivos en lobos (Canis lupus) en cautividade

Estudo do efecto de dous tipos de extractos de Moringa oleifera sobre o crecemento de callos de Capsicum annuum L. var. annuum

Estudo do efecto do composto nutracéutico hidroxitirosol sobre a articulación artrósica sinovial do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo do papel do enriquecimento ambiental no comportamento de Caretta caretta

Estudo preliminar do potencial biomédico dos nanocontenedores orgánicos

Estudo sobre a enfermidade de Parkinson

Estudo sobre os mecanismos de comunicación dos cetáceos

Estudo sobre recombinación homóloga e o Complexo do poro nuclear

Evolución da poboación de lobo en Galicia

Flora briofítica dunha carballeira Galaico-Asturiana. Razóns para a conservación de A Fraga Gorda (Muras-Ourol, Lugo)

Herpetofauna de áreas alteradas por actividades humanas na contorna da cidade da Coruña. Inventario, uso do espazo en medidas de conservación.

Historia e declive dos antibióticos: a fagoterapia como alternativa.

'HMGB1 e NOP53, o seu papel no cancro e en terapias antitumorais, terapia de marcaxe'

Identificación taxonómica de restos óseos mediante pegada peptídica do coláxeno

Importancia biolóxica das proteinas intrínsecamente desestructuradas (IDPs)

Inmunoterapia no cancro de ovario: estratexias y últimos avances

Inspección de ríos para a súa conservación: un proxecto de Aprendizaxe-Servizo (ApS)

Mecanismos de ecolocalización en Microquirópteros: fundamentos físicos e aplicacións

Metaxenómica funcional de ambientes termais

O peixe cebra (Danio rerio) como organismo modelo para o estudo do síndrome alcohólico fetal.

O rexistro fósil da pequena herpetofauna (Lissamphibia e Squamata) no Mesozoico de Europa – Revisión bibliográfica

Os fieitos relictos do terciario en Galicia: Análise filoxenética e estudo ecolóxico de poboacións de Culcita macrocarpa Presl. na Península Ibérica

Papel da Microbioloxía no desenvolvemento de armas biolóxicas e na defensa contra ataques biolóxicos.

Produción de enerxía a través da fotosíntese artificial

Programa de seguimento de bolboretas

Propiedades inhibitorias da bencilaminopurina en aillados de Botrytis cinerea con distinta sensibilidade a ciprodinil

Protocolo para mantemento de tricópteros (Insecta: Trichoptera) en laboratorio

Proxecto de investigación: Estudo toxicolóxico en embrións de peixe cebra (Danio rerio) dunha tiosemicarbazona e o seu composto de rutenio derivado

Resistencia inducida por bencilaminopurina en feixón fronte a Phytophthora capsici: Enzimas defensivas

Revisión bibliográfica: Estudo da estrutura e patoloxía da glándula tiroides

Revisión bibliográfica: O microbioma humano e a sua relación cos sistemas inmunolóxico e neurolóxico

Revisión bibliográfica: O Sistema do Dobre Híbrido e o seu papel na detección de novas dianas terapéuticas

Revisión bibliográfica: O uso das egagrópilas de Curuxa (Tyto alba), cárabo común (Strix aluco) e bufo real (Bubo bubo) como sistema de identificación de fauna de micromamíferos na Península Ibérica

Revisión bibliográfica: Peixe cebra (Danio rerio) como modelo de infección para o estudo da resposta inmune innata antiviral en peixes.

Revisión bibliográfica: Principais cambios producidos durante o envellecemento e factores implicados

Secuenciación parcial do xenoma mitocondrial de Drosophila buzzatii

Secuenciación parcial do xenoma mitocondrial do cluster buzzatii de Drosophila

Secuenciación parcial do xenoma mitocondrial do cluster buzzatii de Drosophila

Selección do substrato de nidificación en dous rapaces forestais

Sistemas de transferencia de xenes para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Sistemas de transferencia de xenes para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Tendencia poboacional  da aves mariñas invernates no Golfo Ártabro

Toxicidade de microcontaminantes acuáticos sobre organismos unicelulares

Toxicidade exercida por contaminantes acuáticos sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii

Toxoplasma gondii eo seu risco potencial para a poboación derivada do consumo de carnes infectadas.

Traballo bibliográfico: Avaliación da proteína de orixe unicelular para o seu uso como complemento alimenticio para deportistas

Traballo bibliográfico: Técnicas de detección do coronavirus SARS-CoV-2

Uso de microorganismos como biorremediadores de efluentes téxtiles contaminados por colorantes azoicos

Variación poboacional e temporal na xerminación de sementes da especie exótica invasora Cortaderia selloana

Variación xeográfica e climática da composición isotópica en Erica L. (Ericaceae)

Análise comparativa do contido en proteínas entre leite de distinto orixe: vaca, cabra, soia e arroz.

Análise comparativa do contido en proteínas entre varias marcas de leite no mercado e as posibles diferencias nas distintas variantes: leite enteiro, semidesnatado e desnatado.

Analise da expresión do gen HDLBP na linea PNT2 en presencia de simvastatina

Análise da viabilidade das esporas en poboacións galegas do fieito relicto ameazado Culcita macrocarpa

Análise de poboación no camarón Palaemon elegans aplicando marcadores microsatélite

Analise xenetica do molusco bivalvo donax sp

Aprendizaxe-Servizo na difusión de información científica: o caso da avespa asiática (Vespa velutina)

Aproximación á estrutura e composición dos niños de avespa asiática (Vespa velutina Lepeletier, 1836)

Consecuencias da urbanización sober a comunidade de macroinvertebrados do solo: patróns de riqueza ao longo dun gradiente urbano-suburbano-rural

CRISPR/Cas 9 e p53. ¿Aliados ou inimigos contra o cancro?

Determinación do sexo e mailo parentesco no corvo pequeno (Corvus corone) mediante marcadores moleculares

Efecto da vistosidade das inflorescencias nas visitas de insectos

Efecto do cisplatino sobre a expresión de hmgb1 en células de cancro de próstata (pc3)

Efecto do cisplatino sobre a expresión de hmgb2 en células de cancro de próstata (pc3)

Efecto dos extractos das algas Cystoseira baccata e Himanthalia elongata sobre a xerminación de sementes de interese agrícola

Efectos da presenza de ibruprofeno na auga de rego para o cultivo da leituga

Elaboración dunha proposta de proxecto sobre o tratamento da Ría do Burgo con Fitorremediación

Ensaio de filtración en Corbicula fluminea (Müller, 1774) para avaliar a toxicidade de PCPs

Ensaio de resistencia inducida por extractos de Undaria pinnatifida e brasinólido en feixón fronte a un fungo patóxeno

Ensaio para avaliar a toxicidade de contaminantes emerxentes mediante o estudo da capacidade filtradora de Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Estado de coñecemento dos mecanismos de orientación das tartarugas mariñas.

'Estrutura e estima do tamaño dunha poboación relicta de baixa altitude do lacértido ameazado Iberolacerta monticola'

Estudo citoxenético nos ourizos de mar Paracentrotus lividus e Echinus esculentus

Estudo da actividade peroxidasa no medio extracelular de suspensions elicitadas cun extracto de follas de Moringa oleifera.

Estudo da capacidade de fecundación e a viabilidade das postas na centola, Maja brachydactyla, en función do tamaño relativo femia/macho

Estudo da división de traballo en sistemas clonais da invasora Carpobrotus edulis: papel do estadio de desenvolvemento e nivel de recursos do solo.

Estudo da expresión da proteína Hu no telencéfalo do peixe cebra adulto (Danio rerio)

Estudo da localización e distribución da proteína Hu no diencéfalo de peixe cebra adulto (Danio rerio)

Estudo da toxicidade de compostos metálicos no peixe cebra (Danio rerio)

Estudo de carácteres humanos morfolóxicos externos: xenes implicados, análises poboacional e xenealóxico.

Estudo de factores de virulencia do microorganismo patóxeno nosocomial Acinetobacter baumannii

Estudo do mecanismo de reprodución en Dactylorhiza cantabrica (Orchidaceae)

Estudo do órgano vasculoso da lámina terminal no peixe cebra

Estudo experimental da conectividade do órgano vasculoso da lamina terminal nun representante dos salmónidos e ciprínidos (Teleostei)

Estudo sobre os mecanismos de orientación magnética en aves migratorias

Estudo ultraestructural do plexo coroideo no peixe zebra (Danio rerio)

Estudos de conservación nas turbeiras de cobertor da Serra do Xistral: busca de bioindicadores de presión gandeira nas comunidades vexetais

Estudos de conservación nas turbeiras de cobertor da Serra do Xistral: busca de bioindicadores e análise do efecto do cabalo de monte nas comunidades vexetais

Evolución temporal das propiedades dos solos tras o establecemento de viñedos na Ribeira Sacra

Extracción de ADN de niños de avespa asiática (Vespa velutina Lepeletier, 1836). Son útiles os métodos orientados ás plantas?

Herpetofauna do concello de Laracha (A Coruña). Inventario, uso do espazo e factores de ameaza.

Herpetofauna dunha zona de montaña do sueste de Galicia. Inventario, uso do espazo e factores de ameaza.

Incidencia dunha enfermidade emerxente de anfibios en Galicia: a infección por dermocistidios no limpafontes palmado (Lissotriton helveticus).

Incorporación de plásticos en estuches de tricópteros: unha trampa evolutiva?

Integración fisiolóxica en sistemas clonais da invasora Carpobrotus edulis: estudo do efecto da direccionalidade no transporte de recursos

Investigación forense na resolución dun caso criminalístico ficticio (Proxecto de divulgación científica)

Os métodos de control da avespa asiática (Vespa velutina): problemas asociados ao trampeo de primaveira

Patróns de actividade de gaivotas en relación ao aeroporto de Alvedro e ao vertedoiro de residuos de Cerceda

Perda de medo por parte da fauna de mamíferos sometidos a condicións de baixo impacto humano: o caso do cascalleiro da mina de As Pontes.

Propiedades dun producto fitosanitario comercial con pirimetanil fronte a Botrytis cinerea en feixón

Revisión bibliográfica: características da graxa parda e a súa relación coa obesidade

Revisión bibliográfica: métodos comúns para a estimación da idade biolóxica

Seguimento dos trasplantes de coral Acropora palmata nunha zona de restauración do Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, México.

Sistemas de administración de xenes baseados en peptidos de penetración celular para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Sistemas de administración de xenes para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Sobre o imposex de Nucella lapillus en Europa

Steatoda nobilis (Thoell, 1875) (Araneae, Theridiidae): evolución da súa invasión biolóxica fora da súa área de orixe e revisión da súa posición na árbore filoxenética da familia Theridiidae.

Toxicidade de contaminantes emerxentes sobre microorganismos: estudo da concentración inhibitoria mínima

Variación da poboación de microorganismos nos solos que sufriron un incendio forestal.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 70