Grao en Química

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
López Campoamor, Sara
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Vilariño Barreiro, María Teresa
Secretario/a
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
García Romero, Marcos Daniel
Vogal PDI
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal PDI
Barriada Pereira, José Luis
Vogal PDI
Esteban Gómez, David
Vogal PDI
García Garabal Mosquera, Sandra María
Vogal PDI
Díaz Abellás, Mauro
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 274
Homes 2019/2020 118
Mulleres 2019/2020 156
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 15.080
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 9.759
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.872
% créditos repetidos 2019/2020 35,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,05
Taxa de evaluación 2019/2020 89,5
Taxa de éxito 2019/2020 79,2
Taxa de rendemento 2019/2020 70,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 75,13
Taxa de graduación 2015/2016 26,56
Taxa de abandono 2017/2018 17,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,23
Taxa de éxito 2019/2020 89,67
Taxa de rendemento 2019/2020 83,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 271
Homes 2018/2019 122
Mulleres 2018/2019 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.370
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.440
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.953
% créditos repetidos 2018/2019 32,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,7
Taxa de evaluación 2018/2019 86,68
Taxa de éxito 2018/2019 65,18
Taxa de rendemento 2018/2019 56,49
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 82,29
Taxa de graduación 2014/2015 35,71
Taxa de abandono 2016/2017 19,54

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 829
Homes 2018/2019 328
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.127
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,25
Taxa de evaluación 2018/2019 91,27
Taxa de éxito 2018/2019 79,76
Taxa de rendemento 2018/2019 72,8

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 283
Homes 2017/2018 137
Mulleres 2017/2018 146
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.120
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 10.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.531
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.686
% créditos repetidos 2017/2018 32,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,96
Taxa de evaluación 2017/2018 83,98
Taxa de éxito 2017/2018 66,77
Taxa de rendemento 2017/2018 56,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 78,58
Taxa de graduación 2013/2014 28,79
Taxa de abandono 2015/2016 14,06

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
69
9
6
Matemáticas 2
74
4
10
Física 1
46
52
20
Física 2
67
27
19
Bioloxía
52
13
3
Xeoloxía
53
18
9
Química Xeral 1
42
23
4
Química Xeral 2
64
9
11
Química Xeral 3
55
20
10
Laboratorio de Química 1
51
6
0

2º Curso

Química Analítica 1
37
29
4
Química Analítica 2
42
5
2
Química Física 1
39
55
2
Química Física 2
46
16
3
Química Inorgánica 1
37
16
11
Química Inorgánica 2
39
6
4
Química Orgánica 1
59
6
2
Química Orgánica 2
49
11
8
Química, Información e Sociedade
36
0
6
Laboratorio de Química 2
31
0
7

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
35
6
3
Química Analítica Instrumental 2
39
25
3
Química Física 3
41
21
7
Experimentación en Química Física
33
9
1
Química Inorgánica 3
40
6
5
Química Inorgánica 4
42
1
4
Ampliación de Química Orgánica
31
15
3
Experimentación en Química Orgánica
33
0
2
Enxeñaría Química
40
10
3
Bioquímica e Química Biolóxica
43
1
3

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
37
10
2
Química Física Avanzada
47
15
1
Química Inorgánica Avanzada
36
8
4
Química Orgánica Avanzada
54
8
5
Ciencia de Materiais
54
8
2
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
46
0
0
Medio Ambiente e Calidade
6
0
0
Laboautomatización
8
0
0
Química Industrial
7
0
0
Química Médica
7
0
0
Traballo de Fin de Grao
41
0
30
Prácticas Externas 1
14
0
0
Prácticas Externas 2
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
39
26
9
Matemáticas 2
39
19
21
Física 1
20
54
24
Física 2
26
41
25
Bioloxía
43
13
4
Xeoloxía
40
16
14
Química Xeral 1
52
15
4
Química Xeral 2
33
30
4
Química Xeral 3
29
33
5
Laboratorio de Química 1
54
2
1

2º Curso

Química Analítica 1
27
35
3
Química Analítica 2
30
17
8
Química Física 1
32
72
6
Química Física 2
29
37
6
Química Inorgánica 1
37
30
2
Química Inorgánica 2
48
16
5
Química Orgánica 1
27
29
11
Química Orgánica 2
30
40
10
Química, Información e Sociedade
37
0
3
Laboratorio de Química 2
42
5
3

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
34
21
3
Química Analítica Instrumental 2
44
23
20
Química Física 3
32
31
14
Experimentación en Química Física
31
15
4
Química Inorgánica 3
48
6
11
Química Inorgánica 4
33
1
6
Ampliación de Química Orgánica
39
10
12
Experimentación en Química Orgánica
28
0
2
Enxeñaría Química
36
17
8
Bioquímica e Química Biolóxica
30
17
8

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
43
12
1
Química Física Avanzada
37
19
9
Química Inorgánica Avanzada
42
8
5
Química Orgánica Avanzada
36
23
1
Ciencia de Materiais
43
27
2
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
41
13
0
Medio Ambiente e Calidade
2
0
0
Laboautomatización
6
0
1
Química Industrial
13
0
1
Química Médica
4
0
2
Tecnoloxía Química
2
0
1
Traballo de Fin de Grao
30
0
23
Prácticas Externas 1
30
0
4
Prácticas Externas 2
24
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
40
37
8
Matemáticas 2
38
21
26
Física 1
24
41
36
Física 2
40
33
34
Bioloxía
57
15
3
Xeoloxía
43
27
7
Química Xeral 1
41
26
7
Química Xeral 2
65
21
10
Química Xeral 3
49
25
8
Laboratorio de Química 1
56
4
2

2º Curso

Química Analítica 1
41
30
4
Química Analítica 2
37
13
7
Química Física 1
18
78
6
Química Física 2
44
31
10
Química Inorgánica 1
28
34
7
Química Inorgánica 2
28
24
8
Química Orgánica 1
28
21
15
Química Orgánica 2
31
13
27
Química, Información e Sociedade
54
0
3
Laboratorio de Química 2
35
10
10

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
43
25
3
Química Analítica Instrumental 2
28
30
28
Química Física 3
24
31
20
Experimentación en Química Física
33
21
2
Química Inorgánica 3
41
25
6
Química Inorgánica 4
43
2
5
Ampliación de Química Orgánica
48
8
22
Experimentación en Química Orgánica
35
2
2
Enxeñaría Química
33
12
9
Bioquímica e Química Biolóxica
49
7
13

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
39
14
4
Química Física Avanzada
32
11
10
Química Inorgánica Avanzada
35
7
9
Química Orgánica Avanzada
24
21
0
Ciencia de Materiais
37
14
8
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
34
15
6
Medio Ambiente e Calidade
9
0
0
Laboautomatización
4
0
0
Química Industrial
6
0
0
Química Médica
2
1
0
Tecnoloxía Química
Traballo de Fin de Grao
33
0
17
Prácticas Externas 1
23
0
2
Prácticas Externas 2
21
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 50