Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Reig Botella, Adela Milagro
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 29
Homes 2021/2022 10
Mulleres 2021/2022 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.326
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.278
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6
% créditos repetidos 2021/2022 3,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 45,72
Taxa de evaluación 2021/2022 92,08
Taxa de éxito 2021/2022 99,02
Taxa de rendemento 2021/2022 91,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 97,7
Taxa de graduación 2020/2021 71,43
Taxa de abandono 2019/2020 3,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 243
Homes 2021/2022 105
Mulleres 2021/2022 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.540
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.340
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 936
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 270
% créditos repetidos 2021/2022 9,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,62
Taxa de evaluación 2021/2022 88,1
Taxa de éxito 2021/2022 92,14
Taxa de rendemento 2021/2022 81,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 33
Homes 2020/2021 18
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.713
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.686
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 1,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51,91
Taxa de evaluación 2020/2021 93,35
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 93,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,44
Taxa de graduación 2019/2020 88,89
Taxa de abandono 2018/2019 6,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 251
Homes 2020/2021 110
Mulleres 2020/2021 141
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 13.560
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.680
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 471
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 411
% créditos repetidos 2020/2021 6,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,02
Taxa de evaluación 2020/2021 90,77
Taxa de éxito 2020/2021 94,32
Taxa de rendemento 2020/2021 85,62

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 35
Homes 2019/2020 15
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.659
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.617
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 2,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 47,4
Taxa de evaluación 2019/2020 98,19
Taxa de éxito 2019/2020 99,63
Taxa de rendemento 2019/2020 97,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 96,35
Taxa de graduación 2018/2019 90
Taxa de abandono 2017/2018 3,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 230
Homes 2019/2020 100
Mulleres 2019/2020 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.540
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.250
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 807
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 10,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,52
Taxa de evaluación 2019/2020 94,33
Taxa de éxito 2019/2020 96,04
Taxa de rendemento 2019/2020 90,6

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 30