Máster Universitario en Xerontoloxía

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canabal López, Marta
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Gil Vicente, Xoel
Vogal Estudante
Varela Molina, Elena
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Presidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Vogal PDI
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 20
Homes 2019/2020 3
Mulleres 2019/2020 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 816
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 783
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 15
% créditos repetidos 2019/2020 4,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 40,8
Taxa de evaluación 2019/2020 94,49
Taxa de éxito 2019/2020 96,5
Taxa de rendemento 2019/2020 91,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,1
Taxa de graduación 2017/2018 85,71
Taxa de abandono 2017/2018 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 305
Homes 2019/2020 70
Mulleres 2019/2020 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 16.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 740,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 333,5
% créditos repetidos 2019/2020 6,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,27
Taxa de evaluación 2019/2020 94,85
Taxa de éxito 2019/2020 98,8
Taxa de rendemento 2019/2020 93,71

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 25
Homes 2018/2019 2
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.074
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.044
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 15
% créditos repetidos 2018/2019 2,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,96
Taxa de evaluación 2018/2019 98,6
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 98,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 98,48
Taxa de graduación 2016/2017 83,33
Taxa de abandono 2016/2017 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 310
Homes 2018/2019 63
Mulleres 2018/2019 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.650
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 281,5
% créditos repetidos 2018/2019 4,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,72
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 97,43
Taxa de rendemento 2018/2019 91,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 27
Homes 2017/2018 3
Mulleres 2017/2018 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.176
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,11
Taxa de evaluación 2017/2018 88,41
Taxa de éxito 2017/2018 99,43
Taxa de rendemento 2017/2018 87,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 90,91
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e Intervención en Xerontoloxía
8
0
0
Xerontoloxía Social I
5
2
0
Xerontoloxía Clínica I
7
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
6
2
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
8
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
7
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
7
0
0
Psicoloxía Clínica
7
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Máster
11
0
2
Prácticum (Prácticas Externas)
11
0
1

Módulo optativo

O Proxecto de Investigación en Xerontoloxía
8
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
7
0
0
Inglés I
5
0
0
Inglés II
7
0
0
Economía Xerontolóxica
0
1
0
Actividade Física en Xerontoloxía
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e Intervención en Xerontoloxía
11
0
0
Xerontoloxía Social I
11
0
0
Xerontoloxía Clínica I
11
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
11
0
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
11
0
0
Psicoloxía Clínica
11
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Máster
13
0
1
Prácticum (Prácticas Externas)
13
0
0

Módulo optativo

O Proxecto de Investigación en Xerontoloxía
7
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
11
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
11
0
0
Inglés I
11
0
0
Inglés II
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e Intervención en Xerontoloxía
13
0
1
Xerontoloxía Social I
12
0
2
Xerontoloxía Clínica I
13
0
1
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
12
0
2

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
13
0
2
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
12
1
1
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
14
0
1
Psicoloxía Clínica
12
0
2

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Máster
9
0
2
Prácticum (Prácticas Externas)
10
0
1

Módulo optativo

O Proxecto de Investigación en Xerontoloxía
9
0
2
Intervención non farmacolóxica en demencias
12
0
2
Farmacoloxía xeriátrica
10
0
2
Inglés I
13
0
1
Inglés II
6
0
0
Economía Xerontolóxica
1
0
0
Actividade Física en Xerontoloxía
1
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25