Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Veiga Barbazán, Maria Carmen
Secretario/a
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 38
Homes 2019/2020 9
Mulleres 2019/2020 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.901
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.896
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,01
Taxa de evaluación 2019/2020 99,37
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 99,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,12
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,72
Taxa de éxito 2019/2020 89,72
Taxa de rendemento 2019/2020 84,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 30
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.452
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,4
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 99,69
Taxa de rendemento 2018/2019 99,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 829
Homes 2018/2019 328
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.127
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,25
Taxa de evaluación 2018/2019 91,27
Taxa de éxito 2018/2019 79,76
Taxa de rendemento 2018/2019 72,8

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 25
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.110
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.110
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,4
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Proxecto Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
17
0
1

Prácticas Externas

Prácticas Externas
18
0
0

Metodoloxías e Procesos

Enxeñaría Xenética e Transxénese
20
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
20
0
0
Xenómica e Proteómica
20
0
0
Bioinformática
20
0
0
Biotecnoloxía Industrial
20
0
0
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos
20
0
0
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía
20
0
0

Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas

Organización e Xestión: Xestión Empresarial e Xestión Eficaz do Laboratorio
20
0
0
Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas
21
0
0
Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía
20
0
0

Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
17
0
0
Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade
18
0
0
Biotecnoloxía Vexetal
17
0
0
Biotecnoloxía Animal
18
0
0
Biotecnoloxía Aplicada ao Desenvolvemento Sostible
18
0
0

Biotecnoloxía Ambiental

Tecnoloxía Ambiental e Xestión da Auga
1
0
0

Biotecnoloxía Sanitaria

Diagnóstico e Terapia Molecular
16
0
0
Reprodución Asistida
17
0
0
Deseño e Produción de Vacunas e Fármacos
18
0
0
Deseño de Novos Fármacos Específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
16
0
0
Ferramentas Biotecnolóxicas para Análise Forense
16
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
12
0
0

Metodoloxías e Procesos

Enxeñaría Xenética e Transxénese
18
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
18
0
0
Xenómica e Proteómica
18
0
0
Bioinformática
18
0
0
Biotecnoloxía Industrial
18
0
0
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos
18
0
0
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía
18
0
0

Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas

Organización e Xestión: Xestión Empresarial e Xestión Eficaz do Laboratorio
18
0
0
Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas
17
1
0
Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía
18
0
0

Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
14
0
0
Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade
9
0
0
Biotecnoloxía Vexetal
10
0
0
Biotecnoloxía Animal
9
0
0
Biotecnoloxía Aplicada ao Desenvolvemento Sostible
8
0
0

Biotecnoloxía Ambiental

Tecnoloxía Ambiental e Xestión da Auga
5
0
0

Biotecnoloxía Sanitaria

Diagnóstico e Terapia Molecular
11
0
0
Reprodución Asistida
11
0
0
Deseño e Produción de Vacunas e Fármacos
12
0
0
Deseño de Novos Fármacos Específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
11
0
0
Ferramentas Biotecnolóxicas para Análise Forense
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
13
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
13
0
0

Metodoloxías e Procesos

Enxeñaría Xenética e Transxénese
12
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
12
0
0
Xenómica e Proteómica
12
0
0
Bioinformática
12
0
0
Biotecnoloxía Industrial
12
0
0
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos
12
0
0
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía
12
0
0

Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas

Organización e Xestión: Xestión Empresarial e Xestión Eficaz do Laboratorio
12
0
0
Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas
12
0
0
Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía
12
0
0

Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
7
0
0
Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade
9
0
0
Biotecnoloxía Vexetal
6
0
0
Biotecnoloxía Animal
7
0
0
Biotecnoloxía Aplicada ao Desenvolvemento Sostible
7
0
0

Biotecnoloxía Ambiental

Contaminación Ambiental
1
0
0
Prevención, Xestión e Auditorías Ambientales
2
0
0

Biotecnoloxía Sanitaria

Diagnóstico e Terapia Molecular
6
0
0
Reprodución Asistida
6
0
0
Deseño e Produción de Vacunas e Fármacos
7
0
0
Deseño de Novos Fármacos Específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
6
0
0
Ferramentas Biotecnolóxicas para Análise Forense
8
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 15