Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lamas López, Valentín
Presidente
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Secretario
Iglesias Maceiras, Álvaro José
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Funes García, Paloma
Vogal Estudante
Santalla Santiso, Alicia
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro
Lamas López, Valentín
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidenta
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Secretario
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Funes García, Paloma
Vogal Estudante
Santalla Santiso, Alicia
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Robles Sánchez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro
Martínez Carballo, Manuel
Presidente
Guillén Solórzano, Eduardo
Secretario
García García, Óscar
Vogal PDI
Cancela Carral, Jose Maria
Vogal PDI
Gambau Pinasa, Vicente
Vogal PDI
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vogal PDI
Guitián Gómez, Lorena
Vogal Estudante
Cabado Pou, María
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 41
Homes 2021/2022 21
Mulleres 2021/2022 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.675
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.458
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 187
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 30
% créditos repetidos 2021/2022 12,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 40,84
Taxa de evaluación 2021/2022 73,37
Taxa de éxito 2021/2022 97,88
Taxa de rendemento 2021/2022 71,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 94,74
Taxa de graduación 2020/2021 56
Taxa de abandono 2019/2020 26,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 173
Mulleres 2021/2022 170
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 10.600
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.809
% créditos repetidos 2021/2022 28,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 43,38
Taxa de evaluación 2021/2022 64,83
Taxa de éxito 2021/2022 80,23
Taxa de rendemento 2021/2022 52,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 36
Homes 2020/2021 19
Mulleres 2020/2021 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.613
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.488
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 98,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 26
% créditos repetidos 2020/2021 7,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 44,79
Taxa de evaluación 2020/2021 77,77
Taxa de éxito 2020/2021 99,52
Taxa de rendemento 2020/2021 77,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 96
Taxa de graduación 2019/2020 50
Taxa de abandono 2018/2019 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 345
Homes 2020/2021 182
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.350
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.280
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.959
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.114
% créditos repetidos 2020/2021 28,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 41,6
Taxa de evaluación 2020/2021 67,13
Taxa de éxito 2020/2021 81,16
Taxa de rendemento 2020/2021 54,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 34
Homes 2019/2020 20
Mulleres 2019/2020 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.643
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.539
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 84,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 20
% créditos repetidos 2019/2020 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,32
Taxa de evaluación 2019/2020 70,27
Taxa de éxito 2019/2020 98,35
Taxa de rendemento 2019/2020 69,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,38
Taxa de graduación 2018/2019 76,47
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 179
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.920
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.120
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.492
% créditos repetidos 2019/2020 32,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,13
Taxa de evaluación 2019/2020 70,46
Taxa de éxito 2019/2020 84,52
Taxa de rendemento 2019/2020 59,55

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 25