Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Souto García, Valentín Balbino
Presidente/a
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Tarrío Tobar, Ana Dorotea
Vogal PDI
Conde Aboy, María
Vogal Estudante
Jacobo Bacelo, Alejandro José
Vogal Estudante
Iglesias Ferreiro, Berta
Vogal PAS
Souto García, Valentín Balbino
Presidente/a
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidente/a
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
López Piñeiro, Santiago
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
García Paniagua, Eduardo
Vogal Estudante
Lavado Álvarez, Carlota
Vogal Estudante
Dopico López, Antonio
Vogal PAS
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Iglesias Ferreiro, Berta
Administrador/a do centro
Martínez Carballo, Manuel
Presidente/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Secretario/a
García García, Óscar
Vogal PDI
Cancela Carral, Jose Maria
Vogal PDI
Gambau Pinasa, Vicente
Vogal PDI
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vogal PDI
Guitián Gómez, Lorena
Vogal Estudante
Cabado Pou, María
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 34
Homes 2019/2020 20
Mulleres 2019/2020 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.643
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.539
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 84,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 20
% créditos repetidos 2019/2020 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,32
Taxa de evaluación 2019/2020 70,27
Taxa de éxito 2019/2020 98,35
Taxa de rendemento 2019/2020 69,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,38
Taxa de graduación 2018/2019 76,47
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 179
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.920
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.120
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.492
% créditos repetidos 2019/2020 32,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,13
Taxa de evaluación 2019/2020 70,46
Taxa de éxito 2019/2020 84,52
Taxa de rendemento 2019/2020 59,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 25
Homes 2018/2019 19
Mulleres 2018/2019 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.100
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.020
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 70
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 10
% créditos repetidos 2018/2019 7,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 44
Taxa de evaluación 2018/2019 80,27
Taxa de éxito 2018/2019 99,15
Taxa de rendemento 2018/2019 79,59
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 30,77
Taxa de abandono 2016/2017 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 333
Homes 2018/2019 195
Mulleres 2018/2019 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.780
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.229
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.346
% créditos repetidos 2018/2019 40,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 41,38
Taxa de evaluación 2018/2019 69,78
Taxa de éxito 2018/2019 82,08
Taxa de rendemento 2018/2019 57,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 15
Homes 2017/2018 11
Mulleres 2017/2018 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 773
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 753
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 20
% créditos repetidos 2017/2018 2,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,53
Taxa de evaluación 2017/2018 85,45
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 85,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,75
Taxa de graduación 2016/2017 85
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 400
Homes 2017/2018 231
Mulleres 2017/2018 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.040
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.844
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.926
% créditos repetidos 2017/2018 44,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,1
Taxa de evaluación 2017/2018 70,83
Taxa de éxito 2017/2018 77,87
Taxa de rendemento 2017/2018 55,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque Común

Marco Conceptual da Dirección Integrada de Proxectos
19
2
5
Ciclo de Vida e Normas do Proxecto
18
2
6
Xestión do Tempo do Proxecto
20
0
6
Xestión dos Custos do Proxecto
21
0
5
Xestión da Calidade do Proxecto
20
0
6
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
20
0
6
Xestión da Integración e do Alcance do Proxecto
20
0
6
Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión de Interesados
21
0
6

Módulo II.- Especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

Contorna Económica e Procedementos. Inicio do Proxecto
16
0
7
Xefatura e Xestión de Execución
16
0
7
Seguimento e Control. Manuais de Procedementos
20
0
3

Módulo IV.- Especialidade en Sistemas de Información

Necesidades e Tecnoloxías dos SI
3
0
0
Xestión dun Proxecto TIC
4
0
0
Estándares para a Xestión de Proxectos TIC
3
0
0

Módulo V.- Prácticum

Prácticas en Empresas
19
1
7
Traballo Fin de Máster
14
0
19

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque Común

Marco Conceptual da Dirección Integrada de Proxectos
15
0
2
Ciclo de Vida e Normas do Proxecto
15
0
2
Xestión do Tempo do Proxecto
16
0
1
Xestión dos Custos do Proxecto
16
1
0
Xestión da Calidade do Proxecto
16
0
1
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
16
0
1
Xestión da Integración e do Alcance do Proxecto
15
0
2
Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión de Interesados
15
1
1

Módulo II.- Especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

Contorna Económica e Procedementos. Inicio do Proxecto
15
0
1
Xefatura e Xestión de Execución
15
0
1
Seguimento e Control. Manuais de Procedementos
15
0
1

Módulo IV.- Especialidade en Sistemas de Información

Necesidades e Tecnoloxías dos SI
1
0
0
Xestión dun Proxecto TIC
0
0
1
Estándares para a Xestión de Proxectos TIC
1
0
0

Módulo V.- Prácticum

Prácticas en Empresas
15
0
2
Traballo Fin de Máster
10
0
15

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque Común

Marco Conceptual da Dirección Integrada de Proxectos
13
0
0
Ciclo de Vida e Normas do Proxecto
13
0
0
Xestión do Tempo do Proxecto
12
0
1
Xestión dos Custos do Proxecto
12
0
1
Xestión da Calidade do Proxecto
12
0
1
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
12
0
1
Xestión da Integración e do Alcance do Proxecto
12
0
1
Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión de Interesados
13
0
0

Módulo II.- Especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

Contorna Económica e Procedementos. Inicio do Proxecto
12
0
0
Xefatura e Xestión de Execución
12
0
0
Seguimento e Control. Manuais de Procedementos
12
0
0

Módulo V.- Prácticum

Prácticas en Empresas
12
0
0
Traballo Fin de Máster
5
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20