Máster Universitario en Métodos Avanzados de Investigación e Innovación na Análise Social

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Álvarez Sousa, Antonio
Presidente
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Calo García, Estefanía
Vogal PDI
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal PDI
León Medina, Francisco José
Vogal PDI
Espiñeira González, Keina Raquel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Diz Reboredo, Carlos
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Álvarez Sousa, Antonio
Presidente
Santiago Gómez, Elvira
Secretaria
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal PDI
Calo García, Estefanía
Vogal PDI
León Medina, Francisco José
Vogal PDI
Espiñeira González, Keina Raquel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinadora de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador de Título
Diz Reboredo, Carlos
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 30
Homes 2022/2023 9
Mulleres 2022/2023 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 1.734
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.734
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 561
Homes 2022/2023 178
Mulleres 2022/2023 383
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 30.590
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.628
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.092
% créditos repetidos 2022/2023 12,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 555
Homes 2021/2022 185
Mulleres 2021/2022 370
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 30.340
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.510
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 742,5
% créditos repetidos 2021/2022 10,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,66
Taxa de evaluación 2021/2022 86,26
Taxa de éxito 2021/2022 91,73
Taxa de rendemento 2021/2022 79,13

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 549
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 347
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 29.070
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 26.320
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.655
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.095
% créditos repetidos 2020/2021 9,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,94
Taxa de evaluación 2020/2021 89,35
Taxa de éxito 2020/2021 92,4
Taxa de rendemento 2020/2021 82,56