Máster Universitario en Xerontoloxía

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Cordido Carballido, Fernando Pedro
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Cabaleiro Sequeiros, Nerea
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 12
Homes 2021/2022 6
Mulleres 2021/2022 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 720
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 60
Taxa de evaluación 2021/2022 88,33
Taxa de éxito 2021/2022 96,86
Taxa de rendemento 2021/2022 85,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 308
Homes 2021/2022 73
Mulleres 2021/2022 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 16.360
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 15.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 805
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 220,5
% créditos repetidos 2021/2022 6,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,12
Taxa de evaluación 2021/2022 88,85
Taxa de éxito 2021/2022 96,75
Taxa de rendemento 2021/2022 85,97

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 296
Homes 2020/2021 67
Mulleres 2020/2021 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 16.420
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 357,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 215,5
% créditos repetidos 2020/2021 3,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,47
Taxa de evaluación 2020/2021 94,64
Taxa de éxito 2020/2021 96,98
Taxa de rendemento 2020/2021 91,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 305
Homes 2019/2020 70
Mulleres 2019/2020 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 16.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 740,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 333,5
% créditos repetidos 2019/2020 6,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,27
Taxa de evaluación 2019/2020 94,85
Taxa de éxito 2019/2020 98,8
Taxa de rendemento 2019/2020 93,71