Máster Universitario en Economía

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente/a
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente/a
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente/a
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador/a de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador/a de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador/a de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador/a de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador/a de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinador/a de Título
Vara Arribas, Ricardo José
Vogal Coordinador/a de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente/a
López Rodríguez, José
Vicepresidente/a
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador/a de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador/a de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador/a de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador/a de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador/a de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinador/a de Título
Vara Arribas, Ricardo José
Vogal Coordinador/a de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 7
Homes 2019/2020 6
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 291
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 258
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 11,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 41,57
Taxa de evaluación 2019/2020 87,63
Taxa de éxito 2019/2020 97,65
Taxa de rendemento 2019/2020 85,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 96,77
Taxa de graduación 2018/2019 66,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 6
Homes 2018/2019 5
Mulleres 2018/2019 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 324
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 324
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54
Taxa de evaluación 2018/2019 89,81
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 89,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 15