Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual

2024/2025 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
López Golán, Mónica
Secretaria
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, Nereida
Vogal PDI
Fariña Lamosa, Ángel José
Vogal PDI
Santos López, Iria María
Vogal PDI
Gómez Ferro, Manuela María
Vogal Estudante
Mayor Pereira, Javier
Vogal Estudante
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Martínez Suárez, Germán
Administrador do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidenta
López Golán, Mónica
Secretaria
Santos López, Iria María
Vogal PDI
Franganillo Parrado, Guillermo
Vogal PDI
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Corbalán Labora, Victoria María
Vogal Estudante
Vilar Lodeiro, Jennifer
Vogal Estudante
Novoa Cuiñas, Miguel
Vogal Estudante
Esmorís Caamaño, María Asunción
Vogal PAS
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Antelo Insua, Roberto
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 512
Homes 2023/2024 236
Mulleres 2023/2024 276
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 28.460
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 25.510
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.201
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 756
% créditos repetidos 2023/2024 10,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 520
Homes 2022/2023 235
Mulleres 2022/2023 285
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 31.310
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.450
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.518
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 342
% créditos repetidos 2022/2023 5,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 60,2
Taxa de evaluación 2022/2023 93,4
Taxa de éxito 2022/2023 94,29
Taxa de rendemento 2022/2023 88,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 488
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.030
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 27.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 408
% créditos repetidos 2021/2022 5,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,48
Taxa de evaluación 2021/2022 93,34
Taxa de éxito 2021/2022 96,03
Taxa de rendemento 2021/2022 89,63