Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual

2019/2020 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente/a
Mihura López, María del Rocío
Secretario/a
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
Romero Cardalda, Juan Jesús
Vogal PDI
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Verdía Couto, Alejandra
Vogal Estudante
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador/a de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador/a de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador/a de Título
Fernández-Tafall Salgado, Marta María
Administrador/a do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente/a
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidente/a
Mihura López, María del Rocío
Secretario/a
Romero Cardalda, Juan Jesús
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
García García Cabezón, Ángela
Vogal Estudante
Meizoso Bermúdez, Néstor
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador/a de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador/a de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador/a de Título
Vidal Seoane, María Belén
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 45
Homes 2019/2020 14
Mulleres 2019/2020 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.340
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.340
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 390
Homes 2019/2020 167
Mulleres 2019/2020 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.850
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 20.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 5,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,03
Taxa de evaluación 2019/2020 94,95
Taxa de éxito 2019/2020 96,96
Taxa de rendemento 2019/2020 92,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 45
Homes 2018/2019 17
Mulleres 2018/2019 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,67
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 341
Homes 2018/2019 127
Mulleres 2018/2019 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.920
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 576
% créditos repetidos 2018/2019 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,54
Taxa de evaluación 2018/2019 92,9
Taxa de éxito 2018/2019 96,03
Taxa de rendemento 2018/2019 89,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 285
Homes 2017/2018 112
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.080
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.130
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.248
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 702
% créditos repetidos 2017/2018 12,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,91
Taxa de evaluación 2017/2018 88,26
Taxa de éxito 2017/2018 94,27
Taxa de rendemento 2017/2018 83,21

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Introdución á Industria Multimedia Xornalística e Audiovisual

Xestión de Contidos Xornalísticos e Audiovisuais
30
0
0
Formatos Informativos Audiovisuais
30
0
0
Escritura na Fase de Desenvolvemento. Novas Narrativas Lineais e non Lineais
30
0
0

Contexto do Sector da Información

Contexto Profesional e Legal da Industria Xornalística
14
0
0
Modelos de Xestión: Organización de Redaccións, Márketing e Análise de Audiencias
14
0
0
Contexto Tecnolóxico Profesional e do Usuario
14
0
0

Investigación Xornalística

Fontes de Información Xornalística
14
0
0
Técnicas de Investigación Xornalística
14
0
0
Recursos Tecnolóxicos Específicos da Investigación Xornalística
14
0
0

Edición de Contidos Informativos

Edición de Contidos en Función da Plataforma
14
0
0
Tendencias, Xéneros, Formatos Xornalísticos e Reporteirismo Avanzado
14
0
0

Contorno, Técnicas e Linguaxe Audiovisual

Estrutura do Sector Audiovisual
16
0
0
Lexislación Audiovisual
16
0
0
Medios Técnicos
16
0
0
Análise de Guión
16
0
0

Xestión, Financiación e Distribución de Contidos Audiovisuais

Xestión Empresarial: Orzamentos, Contratos e Persoal
16
0
0
Financiación de Contidos e Proxectos Audiovisuais
16
0
0
Distribución, Tendencias e Box Office
16
0
0

Produción e Marketing Audiovisual

Produción en Cine e Televisión. Produción de Campo
16
0
0
Dirección de Produción Audiovisual
16
0
0
Previsión de Necesidades do Mercado: Análise de Repositorios e Programacións
16
0
0
Márketing Audiovisual: Mercados e Prevendas
16
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
45
0
0

Prácticas

Prácticas Externas
30
0
0

Superado Non superado Non presentado

Introdución á Industria Multimedia Xornalística e Audiovisual

Xestión de Contidos Xornalísticos e Audiovisuais
29
0
0
Formatos Informativos Audiovisuais
29
0
0
Escritura na Fase de Desenvolvemento. Novas Narrativas Lineais e non Lineais
29
0
0

Contexto do Sector da Información

Contexto Profesional e Legal da Industria Xornalística
15
0
0
Modelos de Xestión: Organización de Redaccións, Márketing e Análise de Audiencias
15
0
0
Contexto Tecnolóxico Profesional e do Usuario
15
0
0

Investigación Xornalística

Fontes de Información Xornalística
15
0
0
Técnicas de Investigación Xornalística
15
0
0
Recursos Tecnolóxicos Específicos da Investigación Xornalística
15
0
0

Edición de Contidos Informativos

Edición de Contidos en Función da Plataforma
15
0
0
Tendencias, Xéneros, Formatos Xornalísticos e Reporteirismo Avanzado
15
0
0

Contorno, Técnicas e Linguaxe Audiovisual

Estrutura do Sector Audiovisual
14
0
0
Lexislación Audiovisual
14
0
0
Medios Técnicos
14
0
0
Análise de Guión
14
0
0

Xestión, Financiación e Distribución de Contidos Audiovisuais

Xestión Empresarial: Orzamentos, Contratos e Persoal
14
0
0
Financiación de Contidos e Proxectos Audiovisuais
14
0
0
Distribución, Tendencias e Box Office
14
0
0

Produción e Marketing Audiovisual

Produción en Cine e Televisión. Produción de Campo
14
0
0
Dirección de Produción Audiovisual
14
0
0
Previsión de Necesidades do Mercado: Análise de Repositorios e Programacións
14
0
0
Márketing Audiovisual: Mercados e Prevendas
14
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
45
0
0

Prácticas

Prácticas Externas
29
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30