Máster Universitario en Ciberseguridade

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente/a
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente/a
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidente/a
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador/a de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador/a de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador/a de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador/a de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador/a de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinador/a de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinador/a de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinador/a de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador/a de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 23
Homes 2019/2020 19
Mulleres 2019/2020 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.041
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.041
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 45,26
Taxa de evaluación 2019/2020 90,97
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 86,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.553
Homes 2019/2020 1.312
Mulleres 2019/2020 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.700
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.308
% créditos repetidos 2019/2020 23,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,25
Taxa de evaluación 2019/2020 86,69
Taxa de éxito 2019/2020 87,63
Taxa de rendemento 2019/2020 75,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 9
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 465
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 465
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,67
Taxa de evaluación 2018/2019 99,35
Taxa de éxito 2018/2019 97,4
Taxa de rendemento 2018/2019 96,77

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.424
Homes 2018/2019 1.207
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.548
% créditos repetidos 2018/2019 26,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,07
Taxa de evaluación 2018/2019 81,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,66
Taxa de rendemento 2018/2019 65,96

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo en Xestión e Lexislación en Ciberseguridade

Conceptos e Leis en Ciberseguridade
13
0
1
Xestión da Seguridade da Información
14
0
0

Módulo de Fundamentos de Ciberseguridade

Seguridade da Información
11
1
1
Seguridade en Comunicacions
8
5
1
Seguridade de Aplicacións
13
2
0
Redes Seguras
15
0
1

Módulo de Técnicas de Ciberseguridade

Fortificación de Sistemas Operativos
14
0
2
Test de Intrusión
14
0
2
Análise de Malware
15
0
1
Seguridade como Negocio
13
0
1

Módulo de Formación Complementaria

Seguridade en Dispositivos Móbiles
5
0
0
Análise Forense de Equipos
15
0
0
Ciberseguridade en Contornos Industriais
11
0
0
Xestión de Incidentes
9
0
0

Prácticas en Empresas

Prácticas en Empresa
6
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
2
0
3

Superado Non superado Non presentado

Módulo en Xestión e Lexislación en Ciberseguridade

Conceptos e Leis en Ciberseguridade
9
0
0
Xestión da Seguridade da Información
9
0
0

Módulo de Fundamentos de Ciberseguridade

Seguridade da Información
8
1
0
Seguridade en Comunicacions
8
1
0
Seguridade de Aplicacións
6
0
0
Redes Seguras
6
0
0

Módulo de Técnicas de Ciberseguridade

Fortificación de Sistemas Operativos
7
0
0
Test de Intrusión
7
0
0
Análise de Malware
7
0
0
Seguridade como Negocio
8
0
0

Módulo de Formación Complementaria

Seguridade en Dispositivos Móbiles
2
0
0
Análise Forense de Equipos
6
0
0
Seguridade Ubicua
0
0
1
Ciberseguridade en Contornos Industriais
8
0
0
Xestión de Incidentes
8
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20