Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial

2021/2022 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Leiras Rodríguez, Nerea
Vogal Estudante
Montero Bouzas, Ana
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Bañón Goiriz, María
Vogal Estudante
Maneiro García, Mireia
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 9
Homes 2021/2022 5
Mulleres 2021/2022 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 525
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 456
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 39
% créditos repetidos 2021/2022 13,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,33
Taxa de evaluación 2021/2022 66,86
Taxa de éxito 2021/2022 98,29
Taxa de rendemento 2021/2022 65,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2019/2020 0
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 393
Homes 2021/2022 175
Mulleres 2021/2022 218
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.870
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.244
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.065
% créditos repetidos 2021/2022 16,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,56
Taxa de evaluación 2021/2022 87,59
Taxa de éxito 2021/2022 93,1
Taxa de rendemento 2021/2022 81,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 6
Homes 2020/2021 6
Mulleres 2020/2021 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 345
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 45
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 13,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,5
Taxa de evaluación 2020/2021 76,52
Taxa de éxito 2020/2021 97,73
Taxa de rendemento 2020/2021 74,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2018/2019 50
Taxa de abandono 2018/2019 16,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 429
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 227
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.420
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.690
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.383
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.344
% créditos repetidos 2020/2021 13,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,59
Taxa de evaluación 2020/2021 88,2
Taxa de éxito 2020/2021 91,67
Taxa de rendemento 2020/2021 80,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 6
Homes 2019/2020 5
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 330
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 330
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55
Taxa de evaluación 2019/2020 82,73
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 82,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 419
Homes 2019/2020 202
Mulleres 2019/2020 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.220
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.490
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.274
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.458
% créditos repetidos 2019/2020 17,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,65
Taxa de evaluación 2019/2020 88,96
Taxa de éxito 2019/2020 95,42
Taxa de rendemento 2019/2020 84,89

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 25