Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial

2020/2021 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 6
Homes 2019/2020 5
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 330
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 330
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55
Taxa de evaluación 2019/2020 82,73
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 82,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 415
Homes 2019/2020 199
Mulleres 2019/2020 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.310
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.244
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.410
% créditos repetidos 2019/2020 17,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,52
Taxa de evaluación 2019/2020 88,97
Taxa de éxito 2019/2020 95,56
Taxa de rendemento 2019/2020 85,02

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 6
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 348
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 348
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58
Taxa de evaluación 2018/2019 88,79
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 88,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 401
Homes 2018/2019 190
Mulleres 2018/2019 211
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.190
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.914
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.764
% créditos repetidos 2018/2019 17,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,04
Taxa de evaluación 2018/2019 86,21
Taxa de éxito 2018/2019 90,26
Taxa de rendemento 2018/2019 77,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 183
Mulleres 2017/2018 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.330
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.510
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.788
% créditos repetidos 2017/2018 23,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,34
Taxa de éxito 2017/2018 89,52
Taxa de rendemento 2017/2018 78,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Tendencias

Introdución aos Complementos
1
0
0
Introdución ao Mobiliario
1
0
0
Introdución á Mobilidade
1
0
0
Deseño Industrial, Sociedade e Empresa
1
0
0

Mercado e Empresa

Empresa e Competitividade
1
0
0
Produto e Mercado
1
0
0

Tecnoloxías dos Procesos de Deseño

Métodos, Medios e Técnicas de Expresión no Deseño Industrial
1
0
0
Factores Interrelacionados co Desenvolvemento de Produtos
1
0
0

Deseño e Desenvolvemento

Requirimentos Básicos de Deseño Industrial
1
0
0
Xestión do Deseño
1
0
0
Técnicas e Métodos
5
0
0

Marco Empresarial

Xestión dos Procesos de Deseño e Desenvolvemento de Produtos
4
0
1
Emprendemento, Creatividade e Deseño
4
0
1
Aspectos Legais e de Seguridade dos Produtos
4
0
1

Especialidade en Mobiliario e Contract

Historia do Moble
2
0
1
Mobiliario e Espazo
2
0
1
Contract
2
0
1

Especialidade en Deseño de Mobilidade, Transporte e Automoción

Historia da Mobilidade
2
0
0
Automoción
2
0
0
Transporte
2
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
3
0
2

Superado Non superado Non presentado

Tendencias

Introdución aos Complementos
5
0
1
Introdución ao Mobiliario
5
0
1
Introdución á Mobilidade
5
0
1
Deseño Industrial, Sociedade e Empresa
6
0
0

Mercado e Empresa

Empresa e Competitividade
5
0
0
Produto e Mercado
5
0
1

Tecnoloxías dos Procesos de Deseño

Métodos, Medios e Técnicas de Expresión no Deseño Industrial
5
0
1
Factores Interrelacionados co Desenvolvemento de Produtos
5
0
0

Deseño e Desenvolvemento

Requirimentos Básicos de Deseño Industrial
5
0
1
Xestión do Deseño
5
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 25