Máster Universitario en Edificación Sostible

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Souto García, Valentín Balbino
Presidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Tarrío Tobar, Ana Dorotea
Vogal PDI
Conde Aboy, María
Vogal Estudante
Jacobo Bacelo, Alejandro José
Vogal Estudante
Iglesias Ferreiro, Berta
Vogal PAS
Souto García, Valentín Balbino
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
López Piñeiro, Santiago
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
García Paniagua, Eduardo
Vogal Estudante
Lavado Álvarez, Carlota
Vogal Estudante
Dopico López, Antonio
Vogal PAS
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Ferreiro, Berta
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 40
Homes 2019/2020 17
Mulleres 2019/2020 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.968
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.923
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 18
% créditos repetidos 2019/2020 2,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,2
Taxa de evaluación 2019/2020 79,88
Taxa de éxito 2019/2020 99,62
Taxa de rendemento 2019/2020 79,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,59
Taxa de graduación 2018/2019 64,71
Taxa de abandono 2017/2018 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 340
Homes 2019/2020 180
Mulleres 2019/2020 160
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.980
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.190
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.492
% créditos repetidos 2019/2020 32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,06
Taxa de evaluación 2019/2020 70,48
Taxa de éxito 2019/2020 84,59
Taxa de rendemento 2019/2020 59,62

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 24
Homes 2018/2019 11
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.029
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 993
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 3,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,88
Taxa de evaluación 2018/2019 91,25
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 91,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 27,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 333
Homes 2018/2019 195
Mulleres 2018/2019 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.780
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.229
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.346
% créditos repetidos 2018/2019 40,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 41,38
Taxa de evaluación 2018/2019 69,78
Taxa de éxito 2018/2019 82,08
Taxa de rendemento 2018/2019 57,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 11
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 627
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 627
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57
Taxa de evaluación 2017/2018 93,3
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 93,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 400
Homes 2017/2018 231
Mulleres 2017/2018 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.040
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.844
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.926
% créditos repetidos 2017/2018 44,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,1
Taxa de evaluación 2017/2018 70,83
Taxa de éxito 2017/2018 77,87
Taxa de rendemento 2017/2018 55,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Sistemas de Xestión Medioambiental
27
1
4
Análise de Ciclo de Vida
31
0
2
Materiais Construtivos Innovadores e Eficientes
24
0
6
Introdución ao TFM : Metodoloxía e Planificación da Investigación
24
0
7
Sistemas Construtivos Avanzados
25
0
6
Xestión Avanzada de Información en Edificación: SIG e BIM
32
0
0
Tecnoloxías Avanzadas de Representación Gráfica en Edificación
28
0
3
Principios da Avaliación e a Certificación da Sostibilidade na Edificación
25
0
8
Estruturas Ecoeficientes
29
0
3
Estratexias Construtivas en Arquitectura Pasiva e Bioclimática
30
0
3
Sistemas e Instalacións Baseadas en Enerxías Renovables e Microcoxeración
31
0
1
Técnicas de Montaxe e Integración dos Sistemas de Enerxías Renovables
29
1
2
Estratexias Sostibles con Solucións Construtivas Tradicionais
26
0
5
Smart Cities. Tecnoloxías Emerxentes para Cidades Sostibles
28
0
4

Especialidade en Certificación da Sostibilidade da Edificación

Metodoloxías de Certificación de Sostibilidade na Edificación (Breeam. Leed. Verde)
25
0
3
Metodoloxías de Certificación de Sostibilidade na Edificación (Passivhaus)
16
0
11
Demolición Selectiva e Xestión de Residuos (RCD). Chans Contaminados
20
0
5
Certificación da Calidade Acústica e Proxectos Acústicos na Edificación
20
0
3

Especialidade en Certificación da Verificación Estrutural da Edificación

Fiabilidade Estrutural: Principios Básicos
1
0
0
Verificación de Estruturas Existentes
1
0
0
Estruturas de Madeira e Derivados
1
0
0
Tecnoloxías Estruturais Ecoeficientes e Métodos de Cálculo
2
0
0

Especialidade en Auditoría e Certificación Enerxética da Edificación

Auditoría Enerxética e Avaliación da Eficiencia na Edificación I: Uso Residencial e Pequeno Terciario
7
0
1
Auditoría Enerxética e Avaliación da Eficiencia na Edificación II: Gran Terciario
3
0
1
Técnicas de Aforro e Uso Eficiente da Enerxía nos Edificios: Rehabilitación Enerxética
9
0
1
Técnicas de Acondicionamento e Certificación IAQ da Calidade Ambiental Interior na Edificación
4
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
26

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Sistemas de Xestión Medioambiental
16
0
0
Análise de Ciclo de Vida
16
0
0
Materiais Construtivos Innovadores e Eficientes
18
0
0
Introdución ao TFM : Metodoloxía e Planificación da Investigación
16
0
1
Sistemas Construtivos Avanzados
17
0
0
Xestión Avanzada de Información en Edificación: SIG e BIM
17
0
1
Tecnoloxías Avanzadas de Representación Gráfica en Edificación
15
0
3
Principios da Avaliación e a Certificación da Sostibilidade na Edificación
15
0
0
Estruturas Ecoeficientes
16
0
0
Estratexias Construtivas en Arquitectura Pasiva e Bioclimática
15
0
0
Sistemas e Instalacións Baseadas en Enerxías Renovables e Microcoxeración
17
0
0
Técnicas de Montaxe e Integración dos Sistemas de Enerxías Renovables
17
0
0
Estratexias Sostibles con Solucións Construtivas Tradicionais
17
0
0
Smart Cities. Tecnoloxías Emerxentes para Cidades Sostibles
16
0
2

Especialidade en Certificación da Sostibilidade da Edificación

Metodoloxías de Certificación de Sostibilidade na Edificación (Breeam. Leed. Verde)
11
0
0
Metodoloxías de Certificación de Sostibilidade na Edificación (Passivhaus)
11
0
0
Demolición Selectiva e Xestión de Residuos (RCD). Chans Contaminados
7
0
0
Certificación da Calidade Acústica e Proxectos Acústicos na Edificación
8
0
1

Especialidade en Auditoría e Certificación Enerxética da Edificación

Auditoría Enerxética e Avaliación da Eficiencia na Edificación I: Uso Residencial e Pequeno Terciario
4
0
0
Auditoría Enerxética e Avaliación da Eficiencia na Edificación II: Gran Terciario
4
0
0
Técnicas de Aforro e Uso Eficiente da Enerxía nos Edificios: Rehabilitación Enerxética
9
0
0
Técnicas de Acondicionamento e Certificación IAQ da Calidade Ambiental Interior na Edificación
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
11
0
11

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Sistemas de Xestión Medioambiental
10
0
0
Análise de Ciclo de Vida
10
0
0
Materiais Construtivos Innovadores e Eficientes
10
0
0
Introdución ao TFM : Metodoloxía e Planificación da Investigación
11
0
0
Sistemas Construtivos Avanzados
11
0
0
Xestión Avanzada de Información en Edificación: SIG e BIM
10
0
0
Tecnoloxías Avanzadas de Representación Gráfica en Edificación
10
0
0
Principios da Avaliación e a Certificación da Sostibilidade na Edificación
11
0
0
Estruturas Ecoeficientes
10
0
0
Estratexias Construtivas en Arquitectura Pasiva e Bioclimática
11
0
0
Sistemas e Instalacións Baseadas en Enerxías Renovables e Microcoxeración
11
0
0
Técnicas de Montaxe e Integración dos Sistemas de Enerxías Renovables
11
0
0
Estratexias Sostibles con Solucións Construtivas Tradicionais
11
0
0
Smart Cities. Tecnoloxías Emerxentes para Cidades Sostibles
10
0
0

Especialidade en Certificación da Sostibilidade da Edificación

Metodoloxías de Certificación de Sostibilidade na Edificación (Breeam. Leed. Verde)
10
0
0
Metodoloxías de Certificación de Sostibilidade na Edificación (Passivhaus)
10
0
0
Demolición Selectiva e Xestión de Residuos (RCD). Chans Contaminados
9
0
0
Certificación da Calidade Acústica e Proxectos Acústicos na Edificación
9
0
0

Especialidade en Certificación da Verificación Estrutural da Edificación

Fiabilidade Estrutural: Principios Básicos
1
0
0
Verificación de Estruturas Existentes
1
0
0
Estruturas de Madeira e Derivados
1
0
0
Tecnoloxías Estruturais Ecoeficientes e Métodos de Cálculo
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
3
0
7

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20