Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

2020/2021 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Sanjurjo Maroño, Emilio
Vogal PDI
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, María
Vogal Estudante
Pareja Sequeiro, José Antonio
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro
Calvo Rolle, José Luís
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal PDI
Meizoso López, María Carmen
Vogal PDI
Menacho García, Carlos Miguel
Vogal PDI
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Vogal PDI
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 23
Homes 2019/2020 17
Mulleres 2019/2020 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.152
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.053
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 63
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 36
% créditos repetidos 2019/2020 8,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,09
Taxa de evaluación 2019/2020 85,68
Taxa de éxito 2019/2020 97,87
Taxa de rendemento 2019/2020 83,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 91,14
Taxa de graduación 2017/2018 9,09
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 362
Homes 2019/2020 301
Mulleres 2019/2020 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.720
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.220
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.576
% créditos repetidos 2019/2020 42,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,94
Taxa de evaluación 2019/2020 75,33
Taxa de éxito 2019/2020 83,61
Taxa de rendemento 2019/2020 62,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 20
Homes 2018/2019 15
Mulleres 2018/2019 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.038
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 984
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 5,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,9
Taxa de evaluación 2018/2019 84,97
Taxa de éxito 2018/2019 99,32
Taxa de rendemento 2018/2019 84,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,16
Taxa de graduación 2016/2017 31,82
Taxa de abandono 2016/2017 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 454
Homes 2018/2019 378
Mulleres 2018/2019 76
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 22.400
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.940
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.708
% créditos repetidos 2018/2019 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,33
Taxa de evaluación 2018/2019 72,78
Taxa de éxito 2018/2019 70,7
Taxa de rendemento 2018/2019 51,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.059
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 960
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 99
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 9,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,14
Taxa de evaluación 2017/2018 92,07
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 92,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,3
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 461
Homes 2017/2018 378
Mulleres 2017/2018 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 14.240
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.067
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.384
% créditos repetidos 2017/2018 37,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,22
Taxa de evaluación 2017/2018 71,1
Taxa de éxito 2017/2018 76,98
Taxa de rendemento 2017/2018 54,73

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
14
0
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
14
1
0
Sistemas de Coxeración e Biomasa
15
1
0
Política Enerxética e Análise de Investimentos
14
0
0
Sistemas Eólicos
14
0
1
Prácticas de Empresa
8
0
1

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
9
1
1
Metodoloxía da Investigación Científica
8
0
0
Sistemas Eficientes de Iluminación
9
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
3
0
1
Auditorías e Servizos Enerxéticos
9
0
2
Propulsión Eléctrica
1
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
12
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
6
0
0
Calidade do Servizo Eléctrico
5
1
0
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
6
0
2
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
12
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
9
0
1
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
8
0
2
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
12
0
0
Metodoloxía BIM
7
1
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
10

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
13
0
1
Sistemas de Aproveitamento Solar
13
0
1
Sistemas de Coxeración e Biomasa
12
0
2
Política Enerxética e Análise de Investimentos
13
1
0
Sistemas Eólicos
14
0
1
Prácticas de Empresa
4
0
1

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
11
0
2
Metodoloxía da Investigación Científica
2
0
1
Sistemas Eficientes de Iluminación
6
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
6
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
13
0
2
Propulsión Eléctrica
5
0
0
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
13
0
1
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
4
0
0
Calidade do Servizo Eléctrico
1
0
0
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
3
0
1
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
10
0
1
Aproveitamento Enerxético na Regasificación de GNL
1
0
0
Instalacións Térmicas
6
0
1
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
8
0
2
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
12
0
1
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
5
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
7

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
17
0
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
15
0
0
Sistemas de Coxeración e Biomasa
13
0
0
Política Enerxética e Análise de Investimentos
12
0
0
Sistemas Eólicos
11
0
1
Prácticas de Empresa
9
0
0

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
9
0
0
Metodoloxía da Investigación Científica
3
0
0
Sistemas Eficientes de Iluminación
12
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
5
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
7
0
0
Propulsión Eléctrica
8
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
13
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
7
0
1
Calidade do Servizo Eléctrico
4
0
1
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
5
0
0
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
7
0
0
Aproveitamento Enerxético na Regasificación de GNL
7
0
1
Instalacións Térmicas
9
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
6
0
1
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
6
0
0
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
3
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
5

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 32