Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Varela, Joaquín Fernando
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Vázquez Lazo, Juan Carlos
Vogal PDI
Mosquera Gonzalez, Maria
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Dopico Calvo, Xurxo
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro
Gómez Varela, Joaquín Fernando
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Vázquez Lazo, Juan Carlos
Vogal PDI
Mosquera Gonzalez, Maria
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Dopico Calvo, Xurxo
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 12
Homes 2021/2022 8
Mulleres 2021/2022 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 615
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 602
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 13
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 2,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,25
Taxa de evaluación 2021/2022 81,46
Taxa de éxito 2021/2022 97,6
Taxa de rendemento 2021/2022 79,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 96,51
Taxa de graduación 2020/2021 92,86
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 607
Homes 2021/2022 448
Mulleres 2021/2022 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.570
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.350
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.005
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.212
% créditos repetidos 2021/2022 9,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,66
Taxa de evaluación 2021/2022 93,46
Taxa de éxito 2021/2022 88,67
Taxa de rendemento 2021/2022 82,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 15
Homes 2020/2021 10
Mulleres 2020/2021 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 840
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 840
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56
Taxa de evaluación 2020/2021 95,24
Taxa de éxito 2020/2021 99,63
Taxa de rendemento 2020/2021 94,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 100
Taxa de graduación 2019/2020 100
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 648
Homes 2020/2021 485
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 34.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 31.430
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.398
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.764
% créditos repetidos 2020/2021 9,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,39
Taxa de evaluación 2020/2021 93,94
Taxa de éxito 2020/2021 93,55
Taxa de rendemento 2020/2021 87,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 10
Homes 2019/2020 8
Mulleres 2019/2020 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 443
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 390
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 43
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 10
% créditos repetidos 2019/2020 11,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,3
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 86,68
Taxa de graduación 2018/2019 100
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 713
Homes 2019/2020 554
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.247
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.064
% créditos repetidos 2019/2020 17,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,91
Taxa de evaluación 2019/2020 93,27
Taxa de éxito 2019/2020 95,09
Taxa de rendemento 2019/2020 88,69

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 15