Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

2019/2020 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Ares Ríos, Daniel
Vogal Estudante
Capllonch Ferrer, Javier
Vogal Estudante
Vázquez Varela, Miguel Ángel
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Ramírez Palacios, Luis
Secretario/a
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Sotelo Domínguez, Luis
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Iván
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinador de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 70
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.541
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.063
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 337,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 141
% créditos repetidos 2019/2020 18,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 36,3
Taxa de evaluación 2019/2020 88,19
Taxa de éxito 2019/2020 93,51
Taxa de rendemento 2019/2020 82,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 85,67
Taxa de graduación 2017/2018 84,62
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 478
Homes 2019/2020 347
Mulleres 2019/2020 131
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.170
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.526
% créditos repetidos 2019/2020 42,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,39
Taxa de evaluación 2019/2020 68,87
Taxa de éxito 2019/2020 84,64
Taxa de rendemento 2019/2020 58,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 92
Homes 2018/2019 69
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.452
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.928
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 372
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 151,5
% créditos repetidos 2018/2019 15,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 37,52
Taxa de evaluación 2018/2019 90,31
Taxa de éxito 2018/2019 93,26
Taxa de rendemento 2018/2019 84,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,35
Taxa de graduación 2016/2017 76,47
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 118
Homes 2017/2018 77
Mulleres 2017/2018 41
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.416
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.671
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 555
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 190,5
% créditos repetidos 2017/2018 16,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 37,42
Taxa de evaluación 2017/2018 91,3
Taxa de éxito 2017/2018 96,09
Taxa de rendemento 2017/2018 87,74
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 89,29
Taxa de graduación 2015/2016 70
Taxa de abandono 2015/2016 1,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de Formación Científica

Cálculo Avanzado en Enxeñaría
15
1
3
Mecánica de Medios Continuos
21
14
1
Cálculo Numérico
17
1
1
Mecánica Computacional
21
2
1

Tecnoloxía Específica

Estruturas III
14
2
3
Portos e Costas
13
0
2
Obras Hidráulicas e Hidroloxía
13
0
1
Enxeñaría do Transporte
13
0
0
Pontes I
16
0
0
Enxeñaría Sanitaria
13
1
0
Ordenación do Territorio e Urbanismo
17
4
1
Estruturas de Formigón
20
0
1
Ampliación de Enxeñaría do Terreo
21
0
1
Edificación. Rehabilitación de Estruturas
20
0
1
Explotación de Estradas
21
0
1
Dirección de Empresas
18
0
3

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
21
0
30

Optativas – Bloque Común

Estancia en Prácticas
20
0
0
Proxecto Técnico
4
0
0

Optativas – Estruturas e Construción

Análise Experimental e Monitorización de Estruturas
3
0
0
Materiais Avanzados
2
0
0
Pontes II
10
0
0
Cálculo Dinámico de Estruturas
5
0
0
Deseño Óptimo de Estruturas
3
0
1
Deseño Asistido e Visualización
5
0
0

Optativas – Hidráulica, Ambiental e Xeotecnia

Túneles e Obras Subterráneas
2
0
0
Enxeñaría da Enerxía
3
0
0
Cimentacións Especiais
3
0
0
Mecánica de Rochas
Enxeñaría Portuaria
4
0
0
Dirección e Explotación de Portos
2
0
0
Proxecto de Obras Hidráulicas
9
0
0
Proxecto de Actuacións Fluviais
Xestión Avanzada do Saneamento
2
0
0

Optativas – Transportes e Ordenación do Territorio

Enxeñaría dos Servizos Urbanos
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
5
0
0
Explotación de Sistemas de Transporte
7
0
0
Planificación do Transporte
7
0
0
Loxística
7
0
0
Urbanismo II
Sistemas de Representación do Territorio
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de Formación Científica

Cálculo Avanzado en Enxeñaría
17
3
3
Mecánica de Medios Continuos
21
18
5
Cálculo Numérico
17
3
2
Mecánica Computacional
25
4
0

Tecnoloxía Específica

Estruturas III
24
2
4
Portos e Costas
27
2
0
Obras Hidráulicas e Hidroloxía
20
0
1
Enxeñaría do Transporte
21
0
1
Pontes I
22
1
2
Enxeñaría Sanitaria
22
0
1
Ordenación do Territorio e Urbanismo
29
2
0
Estruturas de Formigón
27
0
1
Ampliación de Enxeñaría do Terreo
26
1
1
Edificación. Rehabilitación de Estruturas
28
0
0
Explotación de Estradas
27
0
1
Dirección de Empresas
16
0
5

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
37
0
27

Optativas – Bloque Común

Toma de Decisións en Enxeñaría
Estancia en Prácticas
20
0
1
Proxecto Técnico
3
0
0

Optativas – Estruturas e Construción

Análise Experimental e Monitorización de Estruturas
9
0
0
Materiais Avanzados
6
0
0
Pontes II
7
0
1
Cálculo Dinámico de Estruturas
10
0
0
Deseño Óptimo de Estruturas
7
0
0
Cálculo Sísmico e Aeroelástico de Estruturas
4
0
0
Deseño Asistido e Visualización
10
0
1

Optativas – Hidráulica, Ambiental e Xeotecnia

Túneles e Obras Subterráneas
3
0
1
Cimentacións Especiais
Mecánica de Rochas
Enxeñaría Portuaria
4
0
0
Dirección e Explotación de Portos
2
0
0
Proxecto de Obras Hidráulicas
4
0
0
Proxecto de Actuacións Fluviais
Xestión Avanzada do Saneamento
2
0
0

Optativas – Transportes e Ordenación do Territorio

Enxeñaría dos Servizos Urbanos
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
13
0
1
Explotación de Sistemas de Transporte
13
0
0
Planificación do Transporte
14
0
0
Loxística
10
0
0
Urbanismo II
3
0
0
Sistemas de Representación do Territorio
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de Formación Científica

Cálculo Avanzado en Enxeñaría
26
1
1
Mecánica de Medios Continuos
37
10
14
Cálculo Numérico
28
0
0
Mecánica Computacional
33
0
2

Tecnoloxía Específica

Estruturas III
29
5
2
Portos e Costas
40
5
3
Obras Hidráulicas e Hidroloxía
28
0
0
Enxeñaría do Transporte
26
0
0
Pontes I
26
1
1
Enxeñaría Sanitaria
26
0
0
Ordenación do Territorio e Urbanismo
36
2
1
Estruturas de Formigón
34
0
0
Ampliación de Enxeñaría do Terreo
35
0
1
Edificación. Rehabilitación de Estruturas
32
1
0
Explotación de Estradas
33
0
0
Dirección de Empresas
34
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
47
0
38

Optativas – Bloque Común

Estancia en Prácticas
25
0
0
Proxecto Técnico
4
0
1

Optativas – Estruturas e Construción

Análise Experimental e Monitorización de Estruturas
12
0
0
Materiais Avanzados
12
0
0
Pontes II
7
0
0
Cálculo Dinámico de Estruturas
15
1
0
Deseño Óptimo de Estruturas
7
0
0
Deseño Asistido e Visualización
14
0
1

Optativas – Hidráulica, Ambiental e Xeotecnia

Túneles e Obras Subterráneas
5
0
0
Enxeñaría da Enerxía
8
0
0
Cimentacións Especiais
5
0
0
Dirección e Explotación de Portos
4
0
0
Proxecto de Obras Hidráulicas
8
0
0

Optativas – Transportes e Ordenación do Territorio

Enxeñaría dos Servizos Urbanos
3
0
0
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
14
0
0
Explotación de Sistemas de Transporte
11
0
0
Planificación do Transporte
8
1
0
Loxística
16
0
0
Urbanismo II
5
0
0
Sistemas de Representación do Territorio
6
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25