Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Secretario/a

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 14
Homes 2019/2020 4
Mulleres 2019/2020 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 109,5
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 31,5
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 54
% créditos repetidos 2019/2020 71,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 7,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.219
Homes 2019/2020 500
Mulleres 2019/2020 1.719
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 109.000
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 26
Homes 2018/2019 9
Mulleres 2018/2019 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 828
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 724,5
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 85,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 12,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 31,85
Taxa de evaluación 2018/2019 92,03
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 92,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 95,24
Taxa de graduación 2017/2018 75
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.511
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.439
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 4,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39,75
Taxa de evaluación 2017/2018 91,76
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 91,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100,4
Taxa de graduación 2016/2017 80
Taxa de abandono 2015/2016 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e Dirección de Institucións Educativas
13
0
0
Convivencia. Mediación e Resolución de Conflitos
14
0
0
Investigación-Acción e Innovación
12
0
0
Modelos de Xestión de Calidade
13
0
0
Tratamento da Información na Xestión e Avaliación das Institucións
13
0
0
Institucións e Axentes na Comunidade: Acción Socioeducativa na Sociedade Rede
12
0
0

Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster (TFM)
14
0
11

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de Proxectos Educativos de Centro
11
0
0
Avaliación de Recursos e Materiais Didácticos
10
0
0
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe
10
0
0
Proxectos TIC para a Innovación Educativa
10
0
0
Xestión de Recursos Humanos
10
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e Innovación das Institucións Socioeducativas
3
0
0
Planificación Estratéxica e Cultura Participativa
3
0
0
Valores, Igualdade e Cultura da Mediación en Contextos Socioeducativos
3
0
0
Proxectos e Informes de Investigación
3
0
0
Instrumentos para a Avaliación de Programas e Servizos
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e Dirección de Institucións Educativas
24
0
0
Convivencia. Mediación e Resolución de Conflitos
22
0
1
Investigación-Acción e Innovación
25
0
0
Modelos de Xestión de Calidade
23
0
0
Tratamento da Información na Xestión e Avaliación das Institucións
22
0
1
Institucións e Axentes na Comunidade: Acción Socioeducativa na Sociedade Rede
24
0
0

Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
22
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster (TFM)
22
0
16

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de Proxectos Educativos de Centro
20
0
1
Avaliación de Recursos e Materiais Didácticos
21
0
1
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe
19
0
1
Proxectos TIC para a Innovación Educativa
20
0
2
Xestión de Recursos Humanos
22
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e Innovación das Institucións Socioeducativas
3
0
0
Planificación Estratéxica e Cultura Participativa
3
0
0
Valores, Igualdade e Cultura da Mediación en Contextos Socioeducativos
3
0
0
Proxectos e Informes de Investigación
3
0
0
Instrumentos para a Avaliación de Programas e Servizos
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e Dirección de Institucións Educativas
19
0
0
Convivencia. Mediación e Resolución de Conflitos
21
0
0
Investigación-Acción e Innovación
19
0
0
Modelos de Xestión de Calidade
20
0
0
Tratamento da Información na Xestión e Avaliación das Institucións
19
0
0
Institucións e Axentes na Comunidade: Acción Socioeducativa na Sociedade Rede
19
0
0

Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
18
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster (TFM)
14
0
15

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de Proxectos Educativos de Centro
14
0
0
Avaliación de Recursos e Materiais Didácticos
14
0
0
Formación Docente e Comunidades de Aprendizaxe
15
0
0
Proxectos TIC para a Innovación Educativa
14
0
0
Xestión de Recursos Humanos
14
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e Innovación das Institucións Socioeducativas
7
0
0
Planificación Estratéxica e Cultura Participativa
7
0
0
Valores, Igualdade e Cultura da Mediación en Contextos Socioeducativos
7
0
0
Proxectos e Informes de Investigación
7
0
0
Instrumentos para a Avaliación de Programas e Servizos
7
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Deseño dun Plan de Formación do profesorado en base ás necesidades formativas sobre proxectos educativos

Dominio e relevancia das competencias de dirección en materia de responsabilidade social na Universidade da Coruña

La Eduación Artística como medio para reducir la violencia en las aulas: El videoclip no violencia. ¿Tú que miras? ¡Actúa!

A comunicación nun centro educativo: percepción do profesorado e do equipo directivo

A diversidade afectivo-sexual: unha visión do alumnado de Educación Secundaria.

A Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global nun centro do rural galego

A inclusión da perspectiva de xénero no Plan de Dinamización de Patios e Plan de Bibliotecas no centro educativo CEIP Da Rabadeira dende a visión do equipo directivo

Dirección escolar. Xestión por procesos: en busca da calidade

Efectividad de los protocolos contra el acoso escolar en los centros educativos desde la perspectiva de la dirección

Efectividade da Aprendizaxe Cooperativa para fomentar a convivencia dende a dirección de institucions educativas.

Factores facilitadores das novas culturas docentes arredor das TIC na Educación Primaria. Un estudo de caso.

Hacia unha formación inicial e continua diferenciada: o secretario/a dun colexio de educación infantil e primaria

Muller e Composición. Alén do colonialismo.

O Proxecto de Dirección no acceso e desempeño da función directiva: unha visión práctica.

O Proxecto Educativo dende o enfoque da Educación para o Desenvolvemento: un estudo de casos.

Participación de menores en instituciones socioeducativas: Implantación dun programa de mediación civil no C.M. Concepción Arenal/Palavea de A Coruña

Realidade e percepción dos valores na educación. A voz dos seus protagonistas.

A aprendizaxe colaborativa na rede: un estudo de caso

A educación emocional no contexto da dirección escolar

A escolaridade das infancias en risco social: unha aproximación dende a percepción da dirección de institucións escolares e socioeducativas.

Análise da perspectiva de xénero nun libro de terceiro de primaria da República Dominicana

Análise de materiais curriculares: estudo dun libro de texto de música de educación secundaria

Análisis previo de un centro educativo para el diseño de un proyecto de dirección

As TIC na Educación Secundaria: un estudo de caso

Contornas de Formación das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula: o libro dixital E-Dixgal

Educación en tempos de neoliberalismo: reorientar a Educación Infantil cara a xustiza social e lograr unha gobernanza directiva

Escola de Nais e Pais - CPR Liceo La Paz

Estudo De Caso: Análise Do Clima Laboral Nunha Institución Educativa

Ética nos servizos sociais. Proposta dun espazo de reflexión ética.

Igualdade de xénero e mellora continua en intervención socioeducativa con menores en risco de exclusión social

Modelo de análise de materiais curriculares, a través da proposta didáctica “Retos – 3 años”.

O patio escolar como espazo educativo. Un estudo de caso.

O Proxecto Educativo: un estudo de caso nun CEIP

Plan de actuación para igualdad na escala infantil Carmen Cervigón

Proposta de accións do equipo directivo para a formación do profesorado na perspectiva de xénero, dentro do Plan de Igualdade no CEIP “Ponte dos Brozos” (Arteixo).

Proxecto de Escola Municipal de Música coordinada cun Centro Público Integrado

Redes Sociais: Consumópolis como plataforma de aprendizaxe

Sistema de xestión da calidade na centro educativo 'Xardín da Infancia República de El Salvador ' na República Dominicana

Valores e contos: xestionar a educación non formal dos nenos e nenas da etapa infantil desde o ámbito municipal.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 23