Máster Universitario en Psicopedagoxía

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Mendiri Ruíz De Alda, Paula María
Secretario/a
Digón Regueiro, Alba Patricia
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Fernández Méndez, Juan Carlos
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal PDI
Torres Santomé, Jurjo
Vogal PDI
Valle Arias, Antonio
Vogal PDI
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 36
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.547
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.487
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 12
% créditos repetidos 2019/2020 3,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 42,96
Taxa de evaluación 2019/2020 98,06
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 98,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 96,89
Taxa de graduación 2018/2019 85,19
Taxa de abandono 2017/2018 10,34

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,87
Taxa de evaluación 2019/2020 95,96
Taxa de éxito 2019/2020 97,92
Taxa de rendemento 2019/2020 93,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 32
Homes 2018/2019 3
Mulleres 2018/2019 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.620
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 1,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,63
Taxa de evaluación 2018/2019 93,33
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 93,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 96,33
Taxa de graduación 2017/2018 82,76
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 3
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.794
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 3,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,21
Taxa de evaluación 2017/2018 93,65
Taxa de éxito 2017/2018 99,73
Taxa de rendemento 2017/2018 93,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,09
Taxa de graduación 2016/2017 96,77
Taxa de abandono 2015/2016 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión Educativa e Práctica Psicopedagóxica
24
0
0
Asesoramento e Desenvolvemento Profesional
25
0
0
Motivación en Contextos Educativos
25
0
0
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
25
0
0
Metodoloxías de Investigación Orientadas á Innovación
24
0
0
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
25
0
0
Política e Lexislación Socioeducativa
25
0
0
Psicopatoloxía Infanto-Xuvenil
25
0
0

Prácticum

Prácticum
25
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
28
0
5

Especialidade Dificultades de Aprendizaxe e Atención á Diversidade

Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
20
0
0
Recursos Educativos para a Atención á Diversidade
21
0
0
Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
20
0
0
Intervención Psicopedagóxica nas Dificultades de Aprendizaxe
21
0
0
Deseño e Interpretación de Probas Diagnósticas
20
0
0

Especialidade Orientación Escolar e Sociolaboral

Tutoría, Mentoría e Coaching
5
0
0
Orientación Profesional
5
0
0
Deseño de Plans de Formación
5
0
0
Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
5
0
0
Necesidades de Formación no Ámbito Laboral
5
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión Educativa e Práctica Psicopedagóxica
26
0
1
Asesoramento e Desenvolvemento Profesional
26
0
1
Motivación en Contextos Educativos
26
0
1
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
25
0
1
Metodoloxías de Investigación Orientadas á Innovación
25
0
1
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
26
0
1
Política e Lexislación Socioeducativa
25
0
1
Psicopatoloxía Infanto-Xuvenil
26
0
1

Prácticum

Prácticum
26
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
21
0
10

Especialidade Dificultades de Aprendizaxe e Atención á Diversidade

Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
22
0
1
Recursos Educativos para a Atención á Diversidade
22
0
0
Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
21
0
1
Intervención Psicopedagóxica nas Dificultades de Aprendizaxe
22
0
0
Deseño e Interpretación de Probas Diagnósticas
21
0
1

Especialidade Orientación Escolar e Sociolaboral

Tutoría, Mentoría e Coaching
4
0
0
Orientación Profesional
4
0
0
Deseño de Plans de Formación
4
0
0
Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
4
0
0
Necesidades de Formación no Ámbito Laboral
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión Educativa e Práctica Psicopedagóxica
28
0
1
Asesoramento e Desenvolvemento Profesional
28
0
1
Motivación en Contextos Educativos
29
0
0
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
28
1
0
Metodoloxías de Investigación Orientadas á Innovación
28
0
1
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
28
0
1
Política e Lexislación Socioeducativa
28
0
1
Psicopatoloxía Infanto-Xuvenil
29
0
0

Prácticum

Prácticum
27
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
30
0
8

Especialidade Dificultades de Aprendizaxe e Atención á Diversidade

Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
25
0
2
Recursos Educativos para a Atención á Diversidade
25
0
2
Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
25
0
2
Intervención Psicopedagóxica nas Dificultades de Aprendizaxe
25
0
2
Deseño e Interpretación de Probas Diagnósticas
25
0
2

Especialidade Orientación Escolar e Sociolaboral

Tutoría, Mentoría e Coaching
2
0
0
Orientación Profesional
2
0
0
Deseño de Plans de Formación
2
0
0
Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
2
0
0
Necesidades de Formación no Ámbito Laboral
2
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 23