Máster Universitario en Psicopedagoxía

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Mendiri Ruíz De Alda, Paula María
Secretario/a
Digón Regueiro, Alba Patricia
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Fernández Méndez, Juan Carlos
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal PDI
Torres Santomé, Jurjo
Vogal PDI
Valle Arias, Antonio
Vogal PDI
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 36
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.547
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.487
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 12
% créditos repetidos 2019/2020 3,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 42,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 10,34

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.216
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.718
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 109.000
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.823
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.487
% créditos repetidos 2019/2020 7,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 32
Homes 2018/2019 3
Mulleres 2018/2019 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.620
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 1,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,63
Taxa de evaluación 2018/2019 93,33
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 93,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 96,33
Taxa de graduación 2017/2018 82,76
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 3
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.794
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 3,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,21
Taxa de evaluación 2017/2018 93,65
Taxa de éxito 2017/2018 99,73
Taxa de rendemento 2017/2018 93,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,09
Taxa de graduación 2016/2017 96,77
Taxa de abandono 2015/2016 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión Educativa e Práctica Psicopedagóxica
26
0
1
Asesoramento e Desenvolvemento Profesional
26
0
1
Motivación en Contextos Educativos
26
0
1
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
25
0
1
Metodoloxías de Investigación Orientadas á Innovación
25
0
1
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
26
0
1
Política e Lexislación Socioeducativa
25
0
1
Psicopatoloxía Infanto-Xuvenil
26
0
1

Prácticum

Prácticum
26
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
21
0
10

Especialidade Dificultades de Aprendizaxe e Atención á Diversidade

Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
22
0
1
Recursos Educativos para a Atención á Diversidade
22
0
0
Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
21
0
1
Intervención Psicopedagóxica nas Dificultades de Aprendizaxe
22
0
0
Deseño e Interpretación de Probas Diagnósticas
21
0
1

Especialidade Orientación Escolar e Sociolaboral

Tutoría, Mentoría e Coaching
4
0
0
Orientación Profesional
4
0
0
Deseño de Plans de Formación
4
0
0
Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
4
0
0
Necesidades de Formación no Ámbito Laboral
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión Educativa e Práctica Psicopedagóxica
28
0
1
Asesoramento e Desenvolvemento Profesional
28
0
1
Motivación en Contextos Educativos
29
0
0
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
28
1
0
Metodoloxías de Investigación Orientadas á Innovación
28
0
1
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
28
0
1
Política e Lexislación Socioeducativa
28
0
1
Psicopatoloxía Infanto-Xuvenil
29
0
0

Prácticum

Prácticum
27
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
30
0
8

Especialidade Dificultades de Aprendizaxe e Atención á Diversidade

Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
25
0
2
Recursos Educativos para a Atención á Diversidade
25
0
2
Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
25
0
2
Intervención Psicopedagóxica nas Dificultades de Aprendizaxe
25
0
2
Deseño e Interpretación de Probas Diagnósticas
25
0
2

Especialidade Orientación Escolar e Sociolaboral

Tutoría, Mentoría e Coaching
2
0
0
Orientación Profesional
2
0
0
Deseño de Plans de Formación
2
0
0
Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
2
0
0
Necesidades de Formación no Ámbito Laboral
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión Educativa e Práctica Psicopedagóxica
31
0
0
Asesoramento e Desenvolvemento Profesional
31
0
0
Motivación en Contextos Educativos
31
0
0
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
31
0
0
Metodoloxías de Investigación Orientadas á Innovación
31
0
0
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
31
0
0
Política e Lexislación Socioeducativa
31
0
0
Psicopatoloxía Infanto-Xuvenil
31
0
0

Prácticum

Prácticum
31
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
27
0
10

Especialidade Dificultades de Aprendizaxe e Atención á Diversidade

Necesidades Específicas de Apoio Educativo e Adaptacións Curriculares
29
0
0
Recursos Educativos para a Atención á Diversidade
29
0
0
Intervención Psicopedagóxica nos Trastornos do Desenvolvemento
29
0
0
Intervención Psicopedagóxica nas Dificultades de Aprendizaxe
28
0
0
Deseño e Interpretación de Probas Diagnósticas
28
0
0

Especialidade Orientación Escolar e Sociolaboral

Tutoría, Mentoría e Coaching
3
0
0
Orientación Profesional
3
0
0
Deseño de Plans de Formación
3
0
0
Intervención Psicopedagóxica no Medio Familiar
3
0
0
Necesidades de Formación no Ámbito Laboral
3
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A influencia da contorna na Calidade de vida escolar

A mediación como recurso para o benestar da familia no Punto de Encontro Familiar

A perspectiva do profesorado galego sobre a calidade de vida escolar

Análise do libro de texto dixital no entorno educativo actual

Autoeficacia e ansiedade matemática en estudantes de Educación Primaria: Diferenzas de xénero

Autorregulación do comportamento, motivación académica e adquisición de habilidades en Educación Infantil

Benestar escolar e relacións entre os alumnos

Calidade de vida escolar. Percepción das familias en relación á contribución da comunidade educativa ao benestar do alumnado.

Cicatrices invisibles: un programa formativo dirixido ao profesorado do segundo ciclo de Educación Infantil en materia de prevención fronte ao abuso sexual na infancia

Educación Social e Psicopedagoxía: Análise Bibliográfica de 2015 a 2020.

Estratexias de aprendizaxe, compromiso escolar e rendemento académico en estudantes de Educación Primaria

Estudo psicoeducativo do perfil neurocognitivo danado dunha situación de maltrato abuso e/ou neglixencia ña primeira infancia

Evolución histórica da Educación Especial: A incorporación do alumnado con diversidade funcional á escola ordinaria.

Formación e inserción laboral das psicopedagogas e dos psicopedagogos. O caso da comarca de Bergantiños.

Influencia da familia na Calidade de Vida Escolar do alumnado

Innovación educativa e calidade do ensino: análise dos procesos de cambio e mellora na educación

Intervención Psicopedagóxica para un alumno con Trastorno do Espectro Autista nunha aula de Educación Infantil

NOOC: Creando unha aula de matemáticas multicultural

O benestar escolar dende a perspectiva dun grupo de menores en risco de exclusión social

O desenvolvemento profesional docente a través da modalidade de formación nos centros

Programa de estimulación da linguaxe oral no primeiro ciclo de Educación Infantil (0 - 3 anos)

Proposta de intervención psicopedagóxica para nenos con trastorno de conducta

Proposta de Intervención Psicopedagóxica para un Alumno con Trastorno do Espectro Autista

Rendemento previo e compromiso motivacional e conductual nos deberes escolares en estudantes de Educación Primaria

Revisión sistemática centrada na comprensión lectora, procesos executivos e memoria de traballo en TDAH.

Variables afectivo-motivacionais e rendemento previo en Matemáticas en estudantes dos últimos cursos de Primaria

A Atención Temperá comunitaria en Galicia. Análise a través dun estudo de caso

A calidade da vida escolar: Visión do alumnado de Educación Primaria

A formación permanente e a mellora da calidade da ensinanza: unha análise da modalidade de formación en centros.

A orientación laboral de persoas drogo-dependentes: Análise de recursos e propostas de intervención ofertadas pola Xunta de Galicia

Alumnado con altas capacidades: Programa de enriquecimento baseado no enfoque ABP para el alumnado de 5º Curso de Educación Primaria

Análise da competencia dixital do alumnado do grao en Educación Primaria

Analise das necesidades formativas dos Técnicos Superiores de Educación Infantil

Atencion en comunicacion e comportamento en trastornos do espectro autista

Calidade de vida escolar, unha aproximación ao concepto a partir da experiencia docente

Calidade de vida escolar: Perspectiva do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria

Camiñando cara un proxecto de deporte inclusivo: estudo dun caso

Características do alumnado de Educación Infantil no inicio da aprendizaxe da lectoescritura. Estudo de caso.

Deseño dunha proposta de mellora da motivación do alumnado na aprendizaxe do inglés.

Eficacia dun sistema alternativo de comunicación nun caso de discapacidade intelectual

Empatía e adopción

Estratexias de Aprendizaxe e Rendemento Académico no Alumnado de Secundaria Obrigatoria

Intervención Educativa no Alumnado con Altas Capacidades

Metas de logro, estratexias de aprendizaxe e rendemento académico no alumnado de 6° de Educación Primaria

O desenvolvemento da comunicación en nenos e nenas con Trastorno do Espectro Autista (TEA)

Orientación escolar e familiar en NEAE: un estudo de caso

Resiliencia na escola: comprendendo ao alumnado con dificultades

A educación inclusiva e as modalidades de escolarización: valoración por parte da comunidade educativa e pautas de mellora.

A Formación dos Formadores Ocupacionais en España: unha análise evolutiva sobre o seu papel na actual sociedade

A historia das necesidades educativas especiais ao longo das leis educativas.

A mediación como estratexia de resolución de conflictos no ámbito escolar do Concello de Muros

A percepción das competencias profesionais dende a visión do futuro psicopedagogo

Abramos Os Ollos!: Programa de formación para docentes sobre o Abuso Sexual Infantil (ASI)

Análise das demandas e necesidades da familia no proceso de educar a unha persoa con TEA: proposta dun programa personalizado centrado na persoa.

As políticas activas de emprego. Análise lexislativo dos derradeiros 10 anos na formación para a inserción laboral

Calidade do sono, nivel de atención e resultados académicos en adolescentes con tdah

Calidade do sono, uso de dispositivos electrónicos e comunicación familiar en adolescentes con TDAH

Comportamento autorregulado e rendemento en Educación Infantil.

Ecoloxías de aprendizaxe no desenvolvemento profesional: un estudo con orientadores de centros educativos da Coruña

Estudo sobre a relación entre rendemento académico e aprendizaxe autorregulada en estudantes de educación primaria

Factores que favorecen a inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual

Incidencia da orientación a metas na xestión da vontade

Intelixencia emocional e rendemento académico en educación primaria

Intervención para o acceso á lectura en Síndrome de Down: Estudo de caso.

Intervención Psicopedagóxica no alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).

O concepto de coeducación ao longo das leis educativas

O impacto das grandes dependencias no entorno familiar: a nai como coidadora princial. Análise a través dun estudo de caso múltiple.

O libro de texto como recurso didáctico na aula de Educación Infantil. Análise do “Proxecto Pompas de Xabón”

O Plan Xeral de Atención á Diversidade como marco de análise da Educación Inclusiva: un estudo de caso.

O síndrome de burnout no profesorado universitario

O uso das TIC nun caso de TDAH con comorbilidade cun trastorno de comunicación.

Orientación vocacional nun caso de altas capacidades intelectuais

Proposta de intervención para a creación de recursos dixitais por parte dos usuarios do centro de mediación social de Cruz Vermella Castellón

Relacións entre o funcionamento executivo, teoría da mente e trastorno do espectro autista. Unha análise bibliográfica.

Repercusión da actividade física sobre o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH): un estudo exploratorio.

Sobrecarga e saúde xeral percibidas en coidadores informais de persoas con enfermidade mental e persoas con discapacidade intelectual

Valor predictivo das habilidades lectoras: un estudo lonxitudinal.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 23