Máster Universitario en Enxeñaría Informática

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinador de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinador de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 93
Homes 2019/2020 75
Mulleres 2019/2020 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 3.450
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.916
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 354
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 180
% créditos repetidos 2019/2020 15,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 37,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 6,06

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.554
Homes 2019/2020 1.314
Mulleres 2019/2020 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.800
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.660
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.950
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.184
% créditos repetidos 2019/2020 23,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,35

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 85
Homes 2018/2019 72
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.444
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.982
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 132
% créditos repetidos 2018/2019 13,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 40,52
Taxa de evaluación 2018/2019 79,97
Taxa de éxito 2018/2019 98,69
Taxa de rendemento 2018/2019 78,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,62
Taxa de graduación 2016/2017 56,25
Taxa de abandono 2016/2017 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.424
Homes 2018/2019 1.207
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.548
% créditos repetidos 2018/2019 26,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,07
Taxa de evaluación 2018/2019 81,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,66
Taxa de rendemento 2018/2019 65,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 74
Homes 2017/2018 66
Mulleres 2017/2018 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.952
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.502
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 372
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 78
% créditos repetidos 2017/2018 15,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39,89
Taxa de evaluación 2017/2018 81,91
Taxa de éxito 2017/2018 97,02
Taxa de rendemento 2017/2018 79,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,68
Taxa de graduación 2015/2016 48,28
Taxa de abandono 2015/2016 3,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación Estratéxica de Sistemas de Información
35
0
1
Dirección de Proxectos
33
0
0

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, Seguridade e Auditoría Informática
29
3
4
Informática como Servizo
33
0
0
Arquitecturas e Plataformas Móbiles
31
0
4
Análise de Sistemas de Información
33
0
2
Deseño de Sistemas de Información
31
1
4
Interacción, Gráficos e Multimedia
28
1
3
Intelixencia de Negocio
39
0
3
Recuperación da Información e Web Semántica
38
1
2

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
31
0
0

Proxecto Fin de Carreira

Traballo Fin de Máster
19
0
29

Obrigatorio. Enxeñeiros Técnicos en Informática de Sistemas

Xestión de Proxectos
0
0
1

Obrigatorio

Sistemas Intelixentes
1
0
1

Obrigatorio. Enxeñeiros Técnicos en Informática de Xestión, Diplomados en Informática

Estrutura de Computadores
1
0
0

Perfil Tecnoloxías da Información

Calidade na Xestión TIC
1
0
0
Servizos Multimedia
1
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos

Perfil Enxeñaría do Software

Arquitectura do Software
0
0
1
Enxeñaría de Requisitos
0
0
1
Metodoloxías de Desenvolvemento
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación Estratéxica de Sistemas de Información
34
0
0
Dirección de Proxectos
31
0
1

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, Seguridade e Auditoría Informática
33
3
4
Informática como Servizo
35
0
0
Arquitecturas e Plataformas Móbiles
28
0
3
Análise de Sistemas de Información
36
0
1
Deseño de Sistemas de Información
32
0
2
Interacción, Gráficos e Multimedia
31
1
1
Intelixencia de Negocio
26
3
6
Recuperación da Información e Web Semántica
27
5
4

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
14
0
0

Proxecto Fin de Carreira

Traballo Fin de Máster
14
0
22

Obrigatorio

Sistemas Intelixentes
2
0
1

Obrigatorio. Enxeñeiros Técnicos en Informática de Xestión, Diplomados en Informática

Estrutura de Computadores
2
0
0

Perfil Enxeñaría do Software

Arquitectura do Software
2
0
0
Enxeñaría de Requisitos
Aseguramento da Calidade
1
0
0
Metodoloxías de Desenvolvemento
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación Estratéxica de Sistemas de Información
19
0
0
Dirección de Proxectos
15
0
0

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, Seguridade e Auditoría Informática
16
1
4
Informática como Servizo
16
0
0
Arquitecturas e Plataformas Móbiles
17
0
2
Análise de Sistemas de Información
14
0
1
Deseño de Sistemas de Información
11
0
3
Interacción, Gráficos e Multimedia
21
0
1
Intelixencia de Negocio
15
0
3
Recuperación da Información e Web Semántica
10
2
3

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
22
0
0

Proxecto Fin de Carreira

Traballo Fin de Máster
19
0
22

Obrigatorio. Enxeñeiros Técnicos en Informática de Sistemas

Xestión de Proxectos
1
0
0

Obrigatorio

Sistemas Intelixentes
1
0
1

Perfil Tecnoloxías da Información

Administración de Sistemas Operativos
1
0
0
Servizos Multimedia
1
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise, deseño e implementación dunha proposta de estándar para o intercambio de información en ferramentas de xestión de árbores xenealóxicos con orientación clínica

Aplicación gamificada mediante realidade aumentada para incentivar a actividade física de pacientes pediátricos de longa estancia

Aplicación para a xestión de competicións hípicas

Aplicación social de retos para móbil

Aplicación Web para administrar e configurar unha ferramenta da programación de tarefas

Desenvolvemento dunha solución SaaS de xestión e comunicación para ANPAs

Deseño e implementación dun sistema para o control da mercancía durante o proceso loxístico de expedición

Deseño e Implementación dunha aplicación web para o seguimento de alumnos en garderías

Estudo de viabilidade da implantación de API Gateways en Arquitecturas de Microservizos

Sistema multiaxente de aprendizaxe por reforzo para simulación de contorna de supervivencia

Sistema multiplataforma de xestión de peticións e colas de reprodución para locais de ocio (Gramola Virtual)

Analise, deseño e implementación dunha plataforma híbrida para a xestión de locais de restauración

Aplicación Android de apoio á educación no ámbito das STEM

Aplicacion de xestión de pedidos con funcionalidades analíticas para o sector da hostelería

Aplicación web para a xestión de menús domésticos con servicios nutricionais

Desenvolvemento de aplicación social móbil para a xestión de horas comunitarias

Desenvolvemento dunha aplicación Android para a xestión do entrenamento físico

Deseño o despregue de modelos preditivos de comportamento de sistemas de refrixeración

Desevolvemento dun sistema de alertas para a redución da polimedicación en pacientes anciáns

Evolución da arquitectura backend da plataforma de Internet das Cousas do Grupo Euskatel

Framework de Realidade Virtual para crear galerías de arte con elementos interactivos

Funer-app: aplicacion móbil híbrida para a xestión de eventos funerarios

Implementación dun Sistema de Xestión da Seguridade da Información en entorno eCommerce

Plataforma GIS para a teledetección de vertidos de combustible no entorno marino mediante radar de abertura sintética (SAR)

Sistema de apoio á decisión para procesos asemblearios

Sistema de control de acceso e ubicación de operarios en función de equiparación requirida dentro da industria

Sistema de monitorización e trazabilidade de contenedores farmacéuticos mediante RFID

Sistema de trazabilidade e verificación de inventarios baseado en RFID

Sistema de votacións anónimo, confidencial e descentralizado

Sistema de xestión de auditorías financeiras

Aplicación para a xestión do seguimento académico do alumnado en centros de ensinanza obrigatoria.

Aplicación para a xestión e dispensación de medicamentos

Desenvolvemento dun Concentrador para plataformas Android e iOS, que permita a xestión e comunicación a través de Bluetooth con sensores de biomedida IEEE

Desenvolvemento dunha aplicación web para demostración de métodos de transmisión sen fío de ímaxes

Deseño e implementación dun sistema de planificación de transporte loxístico

Deseño e implementación dun videoxogo no ámbito dos dereitos humanos baseado en ferramentas libres

Eficiencia Enerxética en EDARs

Implementación, avaliación e integración de modelos de recomendación no sector financeiro

Modelaxe e Exploración Arquitectónica co procesador Intel Knights Landing o Simulador Tejas

Optimización da comunicación entre nodos de clústers en base a información topolóxica

Plataforma IoT de alta escalabilidade e disponibilidade

Plataforma web de interacción cun sistema de apoio á decisión clínica

Sistema domótico de eficiencia enerxética no fogar con interfaz de realidade aumentada

Sistema para a medicina participativa e a promoción da saúde na poboación maior

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30