Máster Universitario en Avogacía

2021/2022 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Mkrtichyan Minasyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Amoedo Souto, Carlos Alberto
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Cernadas Lázare, Marta
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Fuentes Loureiro, María Ángeles
Vogal PDI
Cascudo Barros, Sergio
Vogal Estudante
Bolaños Guisasola, Juan Miguel
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Lorenzo Ferrer, Orianna
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco
Vogal PDI
Diego Almendral, Claudia Victoria
Vogal Estudante
Lorenzo López, María
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Pérez-Cepeda Vila, Augusto José
Presidente
Rovira Sueiro, María Esther
Secretaria
Abuin Porto, Antonio
Vogal PDI
Sánchez Veiga, Jesús Ángel
Vogal PDI
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Barrio García, Gonzalo Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal Coordinadora de Título
Braña Inglesia, Maria Digna
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 143
Homes 2021/2022 38
Mulleres 2021/2022 105
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 6.240
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 6.210
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6
% créditos repetidos 2021/2022 0,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 43,64
Taxa de evaluación 2021/2022 98,75
Taxa de éxito 2021/2022 100
Taxa de rendemento 2021/2022 98,75
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2019/2020 91,07
Taxa de abandono 2019/2020 1,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.252
Homes 2021/2022 488
Mulleres 2021/2022 764
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 70.690
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 62.280
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.446
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 11,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,46
Taxa de evaluación 2021/2022 91,58
Taxa de éxito 2021/2022 88,34
Taxa de rendemento 2021/2022 80,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 126
Homes 2020/2021 43
Mulleres 2020/2021 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 5.916
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.820
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 6
% créditos repetidos 2020/2021 1,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 46,95
Taxa de evaluación 2020/2021 98,23
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 98,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 98,71
Taxa de graduación 2018/2019 92,54
Taxa de abandono 2018/2019 1,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.272
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.750
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,19
Taxa de evaluación 2020/2021 91,22
Taxa de éxito 2020/2021 90,63
Taxa de rendemento 2020/2021 82,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 124
Homes 2019/2020 47
Mulleres 2019/2020 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 5.355
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.346
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 43,19
Taxa de evaluación 2019/2020 98,15
Taxa de éxito 2019/2020 99,71
Taxa de rendemento 2019/2020 97,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,84
Taxa de graduación 2017/2018 98,55
Taxa de abandono 2017/2018 1,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.269
Homes 2019/2020 492
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 93,45
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 88,71

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

"Análise da cuestionada Institución do Tribunal do Xurado"

A "Lei Rider" e os seus efectos sobre as condicións de traballo.

A atribución do emprego da vivenda familiar nas crises matrimoniais trala lei 8/2021

A crise do coronavirus e a aplicación da cláusula rebus sic stantibus nos contratos de arrendamento para uso distinto de vivenda

a distribución no ámbito das plataformas dixitais: relación laboral ou comercial

A estradicción para o cumprimento de condenas . Estudo comparativo entre o Convenio de Estrasburgo de 1983 e a Decisión Marco 2008/909/JAI.

A garda e custodia compartida dos fillos menores.

A incidencia das patoloxías previas non declaradas no contrato de seguro de vida

A inversión da carga da proba no despedimento discriminatorio por razón de sexo.

A ocupación de bens inmobles. Accións civís e penais.

A ocupación de inmobles no Dereito penal e civil: un estudo comparativo

A patria potestade no ámbito da violencia de xénero

A Responsabilidade Civil Ex Delicto: A creación dunha Base de Datos efectiva para o seu cobro

A responsabilidade do avogado asesor fiscal

A responsabilidade penal das persoas xurídicas. Especial referencia a responsabilidade dos grupos de empresas

A retribución dos administradores nas sociedades de capital

A tributación das criptomoedas

Acumulación de condenas: problemática e recursos

Análise da Ley de Violencia de Xénero e a sua relación co dereito penal español

Análise dunha sucesión transfronteriza desde a perspectiva do Dereito civil propio de Galicia

O dereito a decidir

O dereito de transmisión ou ius transmissionis

O Exercicio da Avogacía Laboralista como Avogado Asalariado ao servizo dun Sindicato

O réxime especial da seguridade social dos traballadores do mar

O tratamento de datos persoais no ámbito penal

Os expedientes de regulación temporal de emprego por forza maior basados na pandemia do Coronavirus

Os límites do dereito a liberdade de expresión e do dereito á información

Pactos a acordos matrimoniais en previsión de ruptura e a posibilidade de renunciar neles á pensión compensatoria. Especial referencia á Sentenza do Tribunal Supremo do 30 de maio do 2018

Plataformas dixitais e relacions laborais

Problemas civís e penais da ocupación ilegal de bens inmobles (novidades y casuística).

Procedemento de comprobación limitada: alcance e os seus efectos preclusivos

Retorno da cláusula rebus sic stantibus en tempos de crisis.

Réximen Xurídico dos alimentos nos maiores de idade. Especial consideración do procedemento do incidente de modificación de medidas.

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE (SOCMINT): Monitorización das redes sociais e prevención do terrorismo

Solicitude de residencia temporal (circunstancias excepcionais) para tratamento médico no caso dunha familia en risco de exclusión social.

Tarxetas Revolving. Consecuencias dos xuros remuneratorios nos créditos revolving.

Un caso de traballadora migrante, engañada, en situación irregular, e explotada que sofre, ademáis, violencia de xenéro

Unha aproximación ó alterne é a prostitución desde o punto de vista do dereito do traballo e da seguridade social

Violencia de xénero, delito de maltrato habitual e menores

Xénero e verdade xudicial: violencia sexual e máximas de experiencia

A figura do TRADE e a problemática do falso autónomo

A fiscalidade das Criptomonedas.

A garda e custodia compartida dos fillos. A situación xurídica actual.

A Incapacitación xudicial: repercusión do Anteproxecto de Lei que reforma a lexislación civil e procesal en materia de discapacidade

A intervención das comunicacións: visión dende o escenario actual.

A intervención pública na disciplina deportiva

A nova Ley de ordenación do territorio de Galicia

A obligación de alimentos dos fillos maiores de idade no proceso matrimonial

A partición pola maioría económica da herdanza na Lei de Dereito Civil de Galicia

A pensión compensatoria

A protección do consumidor de crédito hipotecario: as cláusulas abusivas de intereses de demora

A reforma penal en materia de seguridade vial de 2019: análise do novo dleito de abandono do lugar do accidente

A REGULACIÓN DO ARRENDAMENTO E DESAFIUZAMENTO EN ESPAÑA. A ocupación ilegal como resposta social á falta de protección do dereito á vivenda en España

A regulación do sector eólico en Galicia, pasado e presente

A responsabilidade civil por dano moral: extensión do seu contido e límites da sua indemnización

A responsabilidade patrimonial de la administración sanitaria

A subrogación empresarial no ámbito das empresas de seguridade privada

A sucesión a favor do Estado a través do caso Man

A suspensión da execución da pena privativa de libertade na xurisdicción militar como xurisdicción especializada

A suspensión do contrato de traballo por nacemento, adopción, garda ou acollemento dos traballadores por conta allea e a sua protección pola Seguridade Social

A validez das probas electrónicas e a súa eficacia procesal: atención especial ás mensaxes de Whatsapp

A Videovixiancia Laboral e o Dereito a Protección de datos de Carácter Persoal

A Xestación Subrogada

Abuso sexual entre menores e asistencia letrada

Acordos de Refinanciamento e a súa Homologación Xudicial

Adaptación dunha entidade local á novanormativa en protección de datos

Análise da concesión de dominio público portuario estatal e as súas causas de extinción

Análise xurídico-privado do Acordo Extraxudicial de Pagos e do mecanismo da Segunda Oportunidade de persoas físicas.

As gravacións orais e a súa relación có dereito á intimidade e o segredo das comunicacións

As gravacións orais e a súa relación có dereito á intimidade e o segredo das comunicacións

As medidas definitivas sobre os fillos nas crises matrimoniais

Atribución da vivenda familiar en caso de crisis matrimonial

Atribución xudicial do dereito de uso da vivenda familiar en supostos de crise de parella

Competencia Xudicial Internacional e Ley aplicable nas obrigas contractuais.

Defectos ocultos na venda de vehículos

Delitos contra o medio ambiente: especial referencia á responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Delitos contra o medio ambiente: especial referencia á responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Delitos contra o medio ambiente: especial referencia á responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Delitos contra o medio ambiente: especial referencia á responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Delitos informáticos contra o patrimonio

Distinción entre o delito de agresión sexual e o delito de abuso sexual na lexislación española.

Do quebrantamento de condea Art. 468.2 CP: A prohibición de aproximación que é quebrantada e a protección ás vítimas

Do quebrantamento de condea Art. 468.2 CP: A prohibición de aproximación que é quebrantada e a protección ás vítimas

Estratexias de defensa para persoas xurídicas en relación co artigo 325 do Código Penal.

Infraccións e sancións urbanísticas na lexislación outonomíca de Galicia.

Infraccións e sancións urbanísticas na lexislación outonomíca de Galicia.

Intimidade, Sexting e Dereito Penal

La transmisión de la unidad productiva en el marco de un procedimiento concursal

Límites xurídicos ao Big Data: Privacidade e Protección de Datos.

Mediación Contenciosa-Administrativa

Nuevas herramientas comunitarias en materia de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas de las personas físicas

O accidente sufrido por un avogado no ximnasio. A súa calificación xurídica.

O ciberacoso escolar. As redes sociais coma medio para cometer o delito.

O consentimento informado: Responsabilidade no ámbito sanitario público

O delito de estafa, os negocios xurídicos criminalizados

O delito de quebrantamento de condena no ámbito da violencia de xénero: especial referencia ás consecuencias da colaboración da vítima na comisión do delito.

O dereito de separación por ausencia de distribución de dividendos nas sociedades de responsabilidade limitada

O sistema de retribución dos administradores societarios

O vencemento anticipado como cláusula abusiva

Os delitos contra os dereitos e deberes familiares: o seu análise a través da xurisprudencia da Audiencia Provincial da Coruña

Os pactos de mellora no Dereito civil de Galicia

Partición da Herdanza (lei común vs lei civil de Galicia)

Poder de control empresarial, novas tecnoloxías e dereitos fundamentais dos traballadores

Protección de Datos Persoais

Responsabilidade civil por danos causados por especies cinexéticas

Restruturacións Empresariais: Os Motivos Económicos Válidos

Sostenibilidade e contratación publica

Terrorismo xihadista

Tutela e custodia dos fillos menores nas crises de parella (Perspectiva xurisprudencial da súa atribución judicial)

Unha aproximación ao delito de estafa nas súas modalidades clásica e informática: Dende a estafa tradicional ata as novas modalides coma o Phishing

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 70