Máster Universitario en Avogacía

2020/2021 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Gacio Corral, María Paula
Administradora do centro
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Pérez-Cepeda Vila, Augusto José
Presidente
Rovira Sueiro, María Esther
Secretaria
Abuin Porto, Antonio
Vogal PDI
Sánchez Veiga, Jesús Ángel
Vogal PDI
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Barrio García, Gonzalo Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal Coordinadora de Título
Braña Inglesia, Maria Digna
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 126
Homes 2020/2021 43
Mulleres 2020/2021 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 5.916
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.820
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 6
% créditos repetidos 2020/2021 1,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 46,95
Taxa de evaluación 2020/2021 98,23
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 98,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 98,71
Taxa de graduación 2018/2019 92,54
Taxa de abandono 2018/2019 1,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.272
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.750
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,19
Taxa de evaluación 2020/2021 91,22
Taxa de éxito 2020/2021 90,63
Taxa de rendemento 2020/2021 82,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 124
Homes 2019/2020 47
Mulleres 2019/2020 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 5.355
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.346
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 43,19
Taxa de evaluación 2019/2020 98,15
Taxa de éxito 2019/2020 99,71
Taxa de rendemento 2019/2020 97,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,84
Taxa de graduación 2017/2018 98,55
Taxa de abandono 2017/2018 1,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.269
Homes 2019/2020 492
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 93,45
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 88,71

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 138
Homes 2018/2019 53
Mulleres 2018/2019 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 6.069
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.051
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 0,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 43,98
Taxa de evaluación 2018/2019 99,65
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 99,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 99,9
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.080
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.173
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.936
% créditos repetidos 2018/2019 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,05
Taxa de evaluación 2018/2019 90,56
Taxa de éxito 2018/2019 90,31
Taxa de rendemento 2018/2019 81,79

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

A figura do TRADE e a problemática do falso autónomo

A fiscalidade das Criptomonedas.

A garda e custodia compartida dos fillos. A situación xurídica actual.

A Incapacitación xudicial: repercusión do Anteproxecto de Lei que reforma a lexislación civil e procesal en materia de discapacidade

A intervención das comunicacións: visión dende o escenario actual.

A intervención pública na disciplina deportiva

A nova Ley de ordenación do territorio de Galicia

A obligación de alimentos dos fillos maiores de idade no proceso matrimonial

A partición pola maioría económica da herdanza na Lei de Dereito Civil de Galicia

A pensión compensatoria

A protección do consumidor de crédito hipotecario: as cláusulas abusivas de intereses de demora

A reforma penal en materia de seguridade vial de 2019: análise do novo dleito de abandono do lugar do accidente

A REGULACIÓN DO ARRENDAMENTO E DESAFIUZAMENTO EN ESPAÑA. A ocupación ilegal como resposta social á falta de protección do dereito á vivenda en España

A regulación do sector eólico en Galicia, pasado e presente

A responsabilidade civil por dano moral: extensión do seu contido e límites da sua indemnización

A responsabilidade patrimonial de la administración sanitaria

A subrogación empresarial no ámbito das empresas de seguridade privada

A sucesión a favor do Estado a través do caso Man

A suspensión da execución da pena privativa de libertade na xurisdicción militar como xurisdicción especializada

A suspensión do contrato de traballo por nacemento, adopción, garda ou acollemento dos traballadores por conta allea e a sua protección pola Seguridade Social

A validez das probas electrónicas e a súa eficacia procesal: atención especial ás mensaxes de Whatsapp

A Videovixiancia Laboral e o Dereito a Protección de datos de Carácter Persoal

A Xestación Subrogada

Abuso sexual entre menores e asistencia letrada

Acordos de Refinanciamento e a súa Homologación Xudicial

Adaptación dunha entidade local á novanormativa en protección de datos

Análise da concesión de dominio público portuario estatal e as súas causas de extinción

Análise xurídico-privado do Acordo Extraxudicial de Pagos e do mecanismo da Segunda Oportunidade de persoas físicas.

As gravacións orais e a súa relación có dereito á intimidade e o segredo das comunicacións

As gravacións orais e a súa relación có dereito á intimidade e o segredo das comunicacións

As medidas definitivas sobre os fillos nas crises matrimoniais

Atribución da vivenda familiar en caso de crisis matrimonial

Atribución xudicial do dereito de uso da vivenda familiar en supostos de crise de parella

Competencia Xudicial Internacional e Ley aplicable nas obrigas contractuais.

Defectos ocultos na venda de vehículos

Delitos contra o medio ambiente: especial referencia á responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Delitos contra o medio ambiente: especial referencia á responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Delitos informáticos contra o patrimonio

Distinción entre o delito de agresión sexual e o delito de abuso sexual na lexislación española.

Do quebrantamento de condea Art. 468.2 CP: A prohibición de aproximación que é quebrantada e a protección ás vítimas

Do quebrantamento de condea Art. 468.2 CP: A prohibición de aproximación que é quebrantada e a protección ás vítimas

Estratexias de defensa para persoas xurídicas en relación co artigo 325 do Código Penal.

Infraccións e sancións urbanísticas na lexislación outonomíca de Galicia.

Infraccións e sancións urbanísticas na lexislación outonomíca de Galicia.

Intimidade, Sexting e Dereito Penal

La transmisión de la unidad productiva en el marco de un procedimiento concursal

Límites xurídicos ao Big Data: Privacidade e Protección de Datos.

Mediación Contenciosa-Administrativa

Nuevas herramientas comunitarias en materia de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas de las personas físicas

O accidente sufrido por un avogado no ximnasio. A súa calificación xurídica.

O ciberacoso escolar. As redes sociais coma medio para cometer o delito.

O consentimento informado: Responsabilidade no ámbito sanitario público

O delito de estafa, os negocios xurídicos criminalizados

O delito de quebrantamento de condena no ámbito da violencia de xénero: especial referencia ás consecuencias da colaboración da vítima na comisión do delito.

O dereito de separación por ausencia de distribución de dividendos nas sociedades de responsabilidade limitada

O sistema de retribución dos administradores societarios

O vencemento anticipado como cláusula abusiva

Os delitos contra os dereitos e deberes familiares: o seu análise a través da xurisprudencia da Audiencia Provincial da Coruña

Os pactos de mellora no Dereito civil de Galicia

Partición da Herdanza (lei común vs lei civil de Galicia)

Poder de control empresarial, novas tecnoloxías e dereitos fundamentais dos traballadores

Protección de Datos Persoais

Responsabilidade civil por danos causados por especies cinexéticas

Restruturacións Empresariais: Os Motivos Económicos Válidos

Sostenibilidade e contratación publica

Terrorismo xihadista

Tutela e custodia dos fillos menores nas crises de parella (Perspectiva xurisprudencial da súa atribución judicial)

Unha aproximación ao delito de estafa nas súas modalidades clásica e informática: Dende a estafa tradicional ata as novas modalides coma o Phishing

¿Abusa Google dunha posición dominante?

“O quebranto da orde de afastamento consentido pola víctima da Violencia de Xénero”

A atribución da vivenda familiar na garda e custodia compartida

A atribución da vivenda familiar na garda e custodia compartida

A atribución do dereito de uso da vivienda familiar tras a crise da parella. A superación do direito positivo pola práctica xurisprudencial

A concreción horaria na redución de xornada por razóns de garda legal

A configuración da casación contencioso-administrativa trala reforma operada pola Lei Orgánica 7/2015, de 21 de xullo

A distribución de pornografía infantil en internet e o axente encuberto informático como ferramenta de investigación

A Doctrina do Levantamento do Velo Societario

A Doctrina do Levantamento do Velo Societario

A industria da moda e a súa protección xurídica

A mediación aplicada ao ámbito familiar.

A mediación no ámbito penal

A necesidade dos plans de prevención penal nas pequenas e medianas empresas.

A precariedade laboral xuvenil e o fraude das becas

A Prisión Permanente Revisable en España. Contido e debate sobre a súa constitucionalidade.

A protección de datos e a videovixilancia laboral

A protección xurídica dos diseños frente a copias, imitacións, inspiracións e falsificacións na industria da moda

A responsabilidade civil e penal derivada dos danos causados por animais suxeitos a posesión ou aproveitamento humano: o seu exercicio no proceso penal.

A responsabilidade penal das persoas xurídicas. O plan de compliance

A retribución dos administradores no Imposto sobre Sociedades

A suspensión da execución das penas privativas de liberdade na Lei Orgánica 1/2015 de reforma do Código Penal

A tecnoloxía da cadea de bloques e os contratos intelixentes

Abusos e agresións sexuais: un punto de inflexión tra-la sentenza da "manada"

Abusos e agresións sexuais: un punto de inflexión tra-la sentenza da "manada"

Análisis sobre a incapacidade temporal dende o punto de vista da abogacía.

As agresións e os abusos sexuais en España a propósito da sentenza número 38/2018, do 20 de marzo, da Audiencia Provincial de Navarra

As agresións e os abusos sexuais: a necesidade dunha reforma dende unha perspectiva de xénero

As cuestións xurídico-civís acerca da cesión de vivendas residenciais con fins turísticos a través de plataformas colaborativas

As medidas na responsabilidade penal dos menores: un estudo sobre aspectos legais e aplicacións prácticas

Cesión ou comunicación de datos de carácter persoal: as empresas de recobro

Clasificación e tratamento penitenciario

Concurso de consumidores: Acuerdo Extrajudicial de Pagos y Segunda Oportunidad

Delitos contra á Facenda Pública no ámbito do deporte: Caso Messi e Caso Neymar

Delitos de expresión e discurso do odio. Proposta interpretativa do artigo 510 do Código Penal.

Dirección de Proxectos Xurídicos

Do incumprimento contractual á crise empresarial: a viabilidade dunha empresa concursada

Extinción do contrato laboral a instancia do traballador. incumprimento grave do empresario por falta de pago ou atrasos continuados no abono do salario

Falsos Autónomos e TRADES na era da economía colaborativa: O Caso dos “Riders”

Guía práctica para o Letrado sobre os delitos sexuais no ámbito penal militar. Regulación e procesamento

Intervención das comunicacións e terrorismo

Limitacións á distribución electrónica plantexadas polos titulares de marcas

O accidente de traballo , especialmente, o debido ao suicidio do traballador

O Autoconsumo de electricidade no Real Decreto-ley 15/2018

O concurso da herdanza

O concurso de acredores mediante a análise dun suposto práctico

O delito de fraude de subsidios

O enforcement dos pactos parasociais, especial mención aos pactos omnilaterais

O expediente de dominio: especial consideración a reforma operada pola lei 13/2015

O Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana: Inconstitcionalidad parcial e perspectivas de futuro.

O recargo de prestaciones da Seguridade Social

O recargo de prestacións. Especial referencia a súa imposición ós entes públicos.

O Regulamento Xeral de Protección de Datos ante o fenómeno do Big Data

Os delitos de incendios. Especial referencia aos incendios forestais en Galicia

Os dereitos humanos en Venezuela: o caso de Leopoldo López

Os familiares non comunitarios do cidadán español e a obtención da tarxeta de residencia.

Os medios de valoración de bens inmobles no imposto sobre incrementos de valor de terreos de naturaza urbana e o imposto sobre transmisións patrimoniais

Os permisos de saída no noso sistema penitenciario actual

PEMES e o acceso á contratación pública na Lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do Sector Público

políticas públicas vs. iniciativa privada na protección dos dereitos do arrendador inmobiliario urbano

Problemas da aplicación da relación laboral especial dos deportistas profesionais aos futbolistas

Procedemento administrativo sancionador en materia de dopaxe.

Proceso de constitución dunha sociedade limitada e asesoramento sobre a cobertura legal necesaria para o seu bo funcionamento

Responsabilidade civil médica: a propósito dun caso

Responsabilidade Patrimonial no Sector Sanitario

Responsabilidade penal das persoas xurídicas e plans de cumprimento en centros educativos

Resposta penal fronte ás sociedades instrumentais dedicadas ó branqueo de capitais

Smart contracts: unha aproximación xurídico práctica

Stalking: O novo delito de acoso predatorio.

Tecnoloxía de rexistros distribuidos e aplicación xurídica no ordenamento español

Unha proposta de regulación da xestación subrogada en España

Violencia de xénero nas redes sociais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 70